Svenska 13. Pansarfördelningen

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
Rickard
Medlem
Inlägg: 1787
Blev medlem: 24 mar 2002 13:58
Ort: Stockholm

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av Rickard » 23 dec 2009 10:14

Bygger scenariot med en landsättningsoperation på att det inte fanns några större mängd svenska förband mobiliserade? Som Ola skriver måste det varit mycket svårt för ett angripare att värja sitt brohuvud från fyra pansarbrigader.
MD650 skrev: Är inte riktigt med på vad du menar.
Jag uttryckte mig säkert lite luddigt, men det jag menade var följande: var det troligt att en angripare skulle göra en större landstigningsmanöver om just hela den aktuella pansarfördelningen stod färdigmobiliserad på skånes slätt?

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 23 dec 2009 14:51

Rickard skrev:
Jag uttryckte mig säkert lite luddigt, men det jag menade var följande: var det troligt att en angripare skulle göra en större landstigningsmanöver om just hela den aktuella pansarfördelningen stod färdigmobiliserad på skånes slätt?
Ok, dår är jag med.
Svårt att säga.
Om de visste att en pansarfördelning var på plats torde man antingen valt en annan plats att landstiga alternativt genomfört en gigantisk förbekämpning.
För svensk del så var det så var tricket.... att hinna mobilisera tillräckligt i syfte att "avskräcka" ryssarna.
:)

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av C Fagervall » 16 mar 2010 02:05

13. Fördelningen bestod av olika förband beroende på krigsfall och år. Den förbandsamansättning du har skrivit här gäller
vid krigsfall 2 S, när man konstaterat var fienden anfaller, och man underställt 13. Förd ytterligare pansarbrigader för detta avgörande anfall. Dessutom gäller den tiden 1992 - 2000. (Man reducerar antalet fördelningar från åtta till sex 1992, samt från sex till tre 1997, år 2000 kolapsar allt, ingen fördelning finns kvar).

13. Förd. bildades hösten 1940 med de tre fördubblingsregementena I 45, I 46 och I 47 samt artilleriregemente A 22.
(vilka fredsförband som satte upp dessa kan du lista ut djälv). Fördelningen uppsattes i Milo III (senare Milo Väst).

Denna sammansättning gällde till c:a 1950. Efter detta är regementen/brigader fast tilldelade en fördelning. Vilka som ingår beror på aktuellt krigsfall.

1950 - c:a 1960 Vid fall 2 S (syd) 13. Förd troligtvis grupperad kring Ringsjöarna i Skåne som kårreserv för 3. Armekåren. Förband ingående är PB 9 (Skövde), IB 45 (stab, brigadomgång samt I Bataljon mob. I 15 Borås, II Bataljon
mob. P 4 Skövde, III Bataljon mob P 3 Strängnäs) samt IB 46 (Halmstad).
Tidigare ingående IB 47 från Uddevalla har krigsuppgift norr Göteborg i Bohuslän.

Vid fall 2 O : Grupperad i norra Uppland med PB 9 och IB 46 samt kanske IB 47 (IB 45 ingår i detta fall i 2. Armekåren i Övre Norrland.

1960 - 67

Vid fall 2 SN samma som tidigare. IB 45 har dock utgått som mobförband 1960 så troligtvis ingår bara IB 47 och IB 46.
PB 9 är strategisk reserv i Skövde. Detta är även PB 10 som har utgångsgruppering kring Mariestad - Karlsborg.
IB 17 har övertagit f.d. IB 47:s uppgifter i Bohuslän.
Fall 2 SN är en utgångsgruppering innan man vet var ryssen anfaller. Har man konstaterat att han går mot Skåne underställs även PB 9 och PB 10 den 13. Fördelningen. Huvuduppgiften för fördelningen är anfall mot kust för PB 9 och PB 10. IB 46 och IB 47 skall skydda grupperingsterrängen mitt i Skåne mot luftlandsättning samt hålla vägarna mot kusten öppna. Görs detta anfall underställs även någon eller några av pansarbrigaderna PB 5, PB 7 eller PB 8 som ingår i kustförsvarsfördelningarna 1. (nordöstra Skåne med PB 8) 11. (sydöstra Skåne med PB 7) samt 3. (sydvästra Skåne mewd PB 5 uppsatt av I 15 i Borås. Alla PB utom PB 10 har vid denna tid 48 st. strv 81 Centurion (PB 10 har 48 st. strv 74).
De pansarbrigader som kan underställas är de/den som står i icke angripen kuststräcka. Detta beslut tas av C 3. Armekåren.

1967 - 79

Vid fall 2 S : 13 . förd är Miloreserv grupperad mitt i skåne runt Ringsjöarna. Förbanden som ingår i utgångsgrupperingen är PB 9 och IB 46.
13. Förd. är som tidigare central motanfallsreserv. Utlöses anfallet underställs två pansarbrigader ur icke angripen kuststräcka. (PB 7 ur 11. Förd som är grupperad efter kusten i sydvästra Skåne, PB 8 ur 14. Förd som är grupperad
efter kusten i sydöstra Skåne (har ersatt 3. Förd som från 1967 finns i Övre Norrland i alla krigsfall) samt 1. Förd. med
PB 26 grupperad efter Skånes nordostkust). PB 5 utgår 1969 och ersätts av nyuppsatta PB 26 från Kristianstad. PB 5 blir 1969 IB 45 med kustförsvarsuppgift kring Åhus i 1. Förd. område.

Vid fall 2 O : 13. Förd grupperad i Östergötland med brigaderna PB 9, IB 4 och IB 17.

Fördelningshaubitsbataljonerna i fördelningen med 15,5 m/F är troligtvis 17. och 22. med mobförråd i Mariestad och Herrljunga

1979 - 92.

Förbanden i fördelningen mobiliseras inom Milo Väst.

Vid fall 2 S ingår PB 8 (Hässleholm), PB 9 samt IB 46. Samma uppgifter som tidigare. Fördelningen underställs pansarbrigad ur icke angripen kuststräcka om storanfallet skall utlösas.
En ändring av fördelningsgruppering i Skåne har skett. 1. Förd svarar för hela Skånes ostkust samt 11. Förd för hela sydkusten. 14. Förd är nu utgångsgrupperad kring Karlshamn, då hamnen här utbyggts kraftigt under 70 talet, vilket innebär att stora ryska landstigningsfartyg kan urlkasta direkt på kaj (gick ej tidigare i någon större omfattning).

Vid fall 2 O : samma uppgift som tidigare. Dock flyttas IB 17 till Rådmansölandet vid Kappellskär i Uppland under 4. Förd år 1984. (som ersättning tillförs 401. Skyttebataljon 66 F ur I 4 samt en Jägarbataljon ur K 3 med gruppering ost Norrköping).

1991/92 v- 2000

Fördelningarna fredsorganiseras från 1991/92. Alla infanteribrigad 66 utgår (8 st.) samt fyra IB 77 utgår ( IB 11, IB 14, IB 33 samt IB 77)

1992 - 97

Fredsmässigt ingår nu Skåne förbanden då 1. och 11. Fördelningarna utgått. (fredsmässigt PB 7 och PB 8 samt 4. och 5. Fördhaubitsbataljonerna (15,5 m/F) ur A 3. 13. Förd är nu en sammanblandning av f.d. 1 och 11 Fördelningarna.

Den fredsmässiga 3. Fördelningen i Milo V (vilken är f.d. 13 Förd. förband) utgörs av PB 9, IB 45, IB 46 samt IB 42.

Vid fall 2 S efter mobilisering skall dock IB 46 överföras till 13 Förd.

Vid fall 2 O insätts hela 13. Förd (inklusive IB 46) som central motanfallsreserv för anfall på bägge sidorna om Mälaren.
Utgångsgruppering kring Köping / Arboga.

Striden skall nu föras rörligt av alla fördelningar. Det finns inga fältförband som nu försvarar kusten (p.g.a. man lagt ner 12 st. infanteribrigader 1991-92).


MVH Kn C Fagervall f.d. yrkesofficer på I 15 i Borås (en som vet detta som jag skrivit är rätt. journalister överdriver eller fattar oftast inte sammanhanget samt har icke historisk kunskap, med tanke på tidningsartickeln)

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av C Fagervall » 16 mar 2010 02:56

MD650 skrev:
ola skrev:
Svensk fördelning under VKII var triangulär organiserad

Hur räknades då en modernare Svensk fördelning i sin organisation ?

Den var nog inte uppbyggd på nåt speciellt sätt då organisation var mycket dynamisk. En fördelning bestod av minst två brig och ett antal brigadförband och fristående förband.
:)

Fram till 1950 var fördelningarna statiska med vilka förband som ingick. Dock hade man redan från 1944 flyttad vissa infanteriregementen ur sin respektive fördelning, beroende på olika krigsfall.
Detta hade blivit så vanligt att man 1950 frångick den ständiga indelningen. Dock inte totalt, utan artilleriregementet ingick alltid i sin förutbestämda fördelning. Normalt ingick också alltid en eller två av tidigare infanteriregementen (nu brigader) alltid i samma fördelning. En sak som föranlett detta är att antalet pansarbrigader ökas från tre till sex 1950.
De tre gamla pansarbrigaderna ingick aldrig i någon fördelning utan var alltid armekårsreserv. Nu skall även vissa pansarbrigader ingå i fördelningar !.

Kring 1967 då artilleriet omorganiseras ( tidigare fördelningsartilleriregementen med 54 st. 10,5 cm haubitser bryts ned till tre infanterihaubitsbataljoner och tilldelas ständigt samma infanteribrigad. Tidigare kårartilleri, 26 bataljoner med
10,5 cm kanon m/34 (tre), 15 cm haubits m/39 (nio) samt 15,5 haubits m/F (fjorton) växlas nu ner till fördelningsartilleri och pansarbrigadartilleribataljon. Detta ger c:a 20 fördelningsartilleribataljoner ingående i tio fördelningsartilleriregementen samt sex tunga haubitsbataljoner ingående i pansarbrigad 63).
Då armen minskats från 38 Brigader (inklusive PB 18 på Gotland) till 32 år 1962 blir man tvungen att splittra fördelningarna än mer, för att få en vettig krigsplanering.

Dock ingår oftast fortfarande samma brigader i samma fördelning. tex. i Milo ÖN som i alla krigsfall har tre fördelningar från 1967. Dessa är :

3. Förd: Flyttad från Skåne 1967. Har norrlandsbrigaderna NB 20 och NB 50 samt infanteribrigaden IB 43 underställda. Denna fördelning försvarar området Överklix - Pajala - Tärendö.

12. Förd : Försvarar området Gällivare - Tärendö - Vittangi - Svappavaara. Har endast NB 35 underställd.

15. Förd : Försvarar området Morjärv - Kalix - Boden. Har NB 19 och IB 51 underställd. Eventuellt även IB 2 som dock utgångsgrupperas vid Umeå.

Milo ÖN kan i första hand förstärkas med 16. Fördelningen ur Milo B med IB 3, IB 13 och IB 33 om ryssen anfaller Norrbotten och tiden finns att transportera denna fördelning från mellansverige till Norrbotten.
Dock är 16:de strategisk reserv som insätts var som helst i landet vid behov, dock med samma tre brigader.

4. Förd står i alla krigsfall i Uppland. Bestående av PB 6, IB 1, IB 38 och IB 14.

2. Förd står i alla krigsfall kring Sundsvall och norra Hälsingland. Består av IB 21 och IB 44. Förstärks vid fall 2 Ö med IB 17 (vid 2 S ingår denna brigad i 11. Förd)

11. Förd kvarstår alltid i Skåne, oavsett krigsfall. Har alltid brigaderna PB 7och IB 11 (Trelleborg) underställda.
Har vid standardfall 2 S även IB 17 och IB 12 underställda (grupperade ost Malmö samt mellan Gislövs läge - Abbekås))
Har vid fall 2 O underställt PB 7, IB 11 (Trelleborg), IB 41 (Ystad) samt IB 45 (Åhus).

IB 15 står alltid utgångsgrupperad sydost Göteborg.

IB 47 står i fall 2 S utgångsgrupperad nord Göteborg.

De fördelningar man normalt dribblar med är 1, 13 och 14.

1. Förd i norra Skåne har i grundfallet Skåne PB 26 och IB 45 underställda grupperade i nordöstra Skåne. Mobiliseras enligt fall 2 O skall denna fördelning vara central anfallsreserv, utgångsgrupperad kring Köping och Arboga.
Då ingår i 1. Förd. PB 8 , PB 26 och IB 46.

13. Förd är i fall 2 S anfallsreserv mitt i Skåne med PB 9 och IB 46 (samt med tillfälligt överförda pansarbrigader ur 1,
11 och/eller 14. Förd, om storanfallet för att köra fi. i havet genomförs.
Vid fall 2 O försvarar denna fördelning Östergötland med PB 9, IB 4 samt IB 42.

14. Förd i fall 2 S försvarar sydöstra Skåne med Ystad och Simrishamn. Då ingår PB 8, IB 41 och IB 42.
Vid fall 2 O insätts denna fördelning antingen i Uppland eller Södermanland. Då ingår PB 10, IB 12 och IB 47

Hoppas jag fick med alla brigader. Påmin mej annars, om jag missat någon. Detta gäller åren 1967 - 74. Ett fåtal brigader kan ha fått ändrade uppgifter från 1974. Troligtvis ingår nu IB 1 i 14 Förd. grupperad nordväst Nyköping.

Total förändring av denna plan sker 1978/79 när tio IB 66 omorganiseras till IB 77 samt att de bägge pansarbrigaderna i Mälardalen, PB 6 (P 1 Enköping)och PB 10 (strängnäs) utgår. Samtidigt nedgår antalet fördelningar från tio till åtta.

Allt detta var topphemligt fram till början av nittiotalet, då men börjar skriva om det i regementshistooriska verk.
Då allt detta är nedlagt 2010 så anser jag att man kan vara öppen om det i utbildningssyfte, men det verkar som politker och försvaret själva i dag vill mörka hur bra och genomtänkt det gamla invasionsförsvaret var. Tydligen vill de inte erkänna sina idiotbeslut som togs tiden 1997 - 2008. Våra generaler verkar ju dansa efter politikernas pipa. Förr (30 - 60 talet hade vi generaler med råg i ryggen, efter det verkar de bara tänka på sin privata karriär som ja sägare till inkompetanta okunniga politiker.

MVh C Fagervall f.d. yrkesofficer på I 15 i Borås

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 16 mar 2010 16:36

Mycket intressant!
Har du några uppgifter avseende fördelningarna i ÖN under 80- resp. 90-talet?
:)

Användarvisningsbild
ola
Medlem
Inlägg: 2602
Blev medlem: 22 jan 2007 20:27
Ort: Göteborg,Bästkusten

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av ola » 16 mar 2010 19:49

Håller med MD650, väldans intressant detta :)
Vilja....Förmåga....Uthållighet.... Älvsborgsbrigaden

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av C Fagervall » 18 mar 2010 07:40

MD650 skrev:Mycket intressant!
Har du några uppgifter avseende fördelningarna i ÖN under 80- resp. 90-talet?
:)

Ja. Från 1962 skall i alla kridsfall sju brigader grupperas i Milo ÖN. (dåvarande Milo VI.) Detta gäller i stort sett till 1992.

1967 - 73 :

3. Fördelningen (flyttad från krigsuppgift Skåne 1967). Uppgift att avvärja fi. framryckning i trekanten Överkalix - Korpilombolo - Hakkas. Disponerar brigaderna IB 43, NB 20 och NB 50 samt A 6. ( 2. Bandkanonbataljonen, 11 och 14.
Fördhaubitsbataljon m/F)

12. Fördelningen. Uppgift att avvärja fi framryckning i området Tärendö - Gällivare - Nattavaara. Även att genomföra motanfall mot Kirunavägen (då förstärkt med NB 20 och NB 50 ur 3. Förd.
Disponerar endast NB 35, 11 Nskbat F samt A 24 ( 1. Bankanonbat och 12. Fördhaubitsbataljon m/F) i utgångsläget.

15. Fördelningen. Uppgift att avvärja efter Bottenviken i området Kalix - Morjärv -Niemesel- Råneå.
Disponerar IB 51 och NB 19 samt A 5 (6. och 7. Bandkanonbat samt 18. Fördhaubitsbataljon m/F) och 1. Strvbat ÖN.

Fo 63 (Boden - Luleå) disponerar 30. Lfartilleribataljonen = Bodens Fästning samt 20. Lfartilleribataljonen (två dbltorn och tre enkeltorn med 15,2 cm kanon m/12 från Sverige skeppen) i området Harads - Vuollorim, 621. Lfkanonkompaniet (två torn 15,2 cm kanom m/12-66) nord Gammelstad.
Även 2. Strvbataljon ÖN, 1, 3 och 11 Cykelskyttebataljonerna ÖN samt några cykelskyttebataljoner ur I 2 (mob. i Värmland) och många värnkompanier finns i området + en massa mindre lokalförsvarsförband och förnödehetsdepåer samt huvuddelen av flygvapnets organisation (Stril och Baser) inom Övre Norrland.

Fo 66 : 1, 2 Jägarbataljon 64 (Uppsatta av I 2) samt troligtvis även 3 och 4. Jägarbataljon 64 (uppsatta av I 5) samt
4. Cykelskyttebataljonen ÖN, några cykelskyttebataljoner ur I 2 (mobiliseras i Värmland), 1, 2 och 3.Gränsjägarkompanierna ur I 22 ett antal (fem till åtta) Jägarkompanier ur I 22 och K 4, fyra lfkanonkompanier med tre 12 cm kanon m/24 ( 615 = Pajala, 616 = Jonusuando, 619 = Tärendö, 620 = Vittangi) och värnkompanier och fasta lfkanonkompanier.

Fo 67 : 12 och 13. Nskbat F (från 1973), 5 - 10 Cykelskyttebataljon ÖN, 10. Lfkanonbataljonenn Siknäs (fyra dubbeltorn 15,2 cm kanon m/03-55), 614. Fasta Lfkanonkompaniet (tre 12 cm kan m/24) i Parviainen nordväst Haparanda, 617 fasta lfkanonkompaniet (tre torn med 15,2 cm kanon m/12-66) i Miekojärvi, 618 fasta lfkanonbatteriet (två torn 15,2 cm kanon m/12-66) vid Kamlunge, 5 - 8 Gränsjägarkompanierna ur I 22 samt en mängd värnkompanier

Som tillgänglig reserv finns IB 2, denna skall dock om allt är lungt utgångsgrupperas i Umeåtrakten.

Den strategiska reserven , 16. Fördelningen (IB 3, IB 13 och IB 33 samt A 9) kan förstärka Milo ÖN när de övriga brigaderna uppmarscherat , (mycket beroende på SJ:s kapacitet för järnvägstransport i rådande läge).

1973 sker en mindre omorganisation då NB 20 splittras på tre norrlandsskyttebataljon F (11,12 och 13.) Tidigare fanns
11. Nskbat F hos I 19, denna bildas nu av I Nskbat IB 20. Dessa bataljoner tilldelas Fo 66 och Fo 67.
Som ersättning för NB 20 omorganiseras IB 51 till NB 51 (Sollefteå) och övertager NB 20:s tidigare uppgifter i 3. Fördelningen.
Inom 15. Fördelningen ersätts IB 51 av IB 44 (som flyttas från 2. Fördelningen kring Sundsvall).

Då 16. Fördelningen utgår 1979 överförs IB 13 till Milo ÖN, och tilldelas där 15. Fördelningen.
IB 2 mister troligtvis kring 1980-82 sina uppgifter i Milo ÖN då omorganisation till Org 77 sker ?. Vet någon detta.

Återkommer om tiden 1985 - 97. Därefter kollapsade allt, försvaret slutade att existera.

Kn C Fagervall (f.d. I 15 och I 16)

Användarvisningsbild
sheepskin
Medlem
Inlägg: 32
Blev medlem: 01 jan 2010 15:36
Ort: Göteborg

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av sheepskin » 18 mar 2010 08:49

Mycket intressant Fagervall, keep it coming! :)

Finns det någon tryckt bok om detta förutom Si vis pacem?

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 18 mar 2010 12:14

C Fagervall skrev:
1973 sker en mindre omorganisation då NB 20 splittras på tre norrlandsskyttebataljon F (11,12 och 13.) Tidigare fanns
11. Nskbat F hos I 19, denna bildas nu av I Nskbat IB 20. Dessa bataljoner tilldelas Fo 66 och Fo 67.


Kn C Fagervall (f.d. I 15 och I 16)
Hur länge var 11.Nskbat F ur NB 20.
För i mitten av 80-talet var det I 19/P 5 som hade utbansvar och persansvar för 11.
:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 18 mar 2010 17:58

C Fagervall skrev:

Återkommer om tiden 1985 - 97. Därefter kollapsade allt, försvaret slutade att existera.

Kn C Fagervall (f.d. I 15 och I 16)
Väntar med spänning.
:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 18 mar 2010 18:01

C Fagervall skrev:
IB 2 mister troligtvis kring 1980-82 sina uppgifter i Milo ÖN då omorganisation till Org 77 sker ?. Vet någon detta.

Kn C Fagervall (f.d. I 15 och I 16)
Mig veterligen så hade inte IB 2 uppgifter inom Milo ÖN.
Det kan ju varit så att de hade uppgifter i nåt scenario i form av förstärkningar.
:)

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av C Fagervall » 12 jan 2011 23:12

Vid normal gruppering i fall S i Skåne är utgångsgrupperingen följande :

1. Fördelningen (nordöstra Skåne / V Blekinge). Vid anfall från Danmark grupperas hela denna fördelning kring Helsingborg

PB 26 Står i mobiliseringsområdet nord och väst Kristianstad. Beredd anfalla åt alla håll,prio 1 mot Karlshamn eller Åhus.
IB 15 Grupperad för avvärjningsstrid i området Åhus - Degerberga -Tollarp
IB 42 ? Beredd slå luftlandsättning samt fördröja i området Degerbeerga -Svensköp ? (Har inga bevis på att denna brigad ingår 1. Fördelningen. Detta är ett antagande. Den kan även stå nord Karlshamn, antingen under 1. Förd. eller Fo 15).

13. Fördelningen (Miloreserv Syd). Vid anfall från Danmark är PB 8 och PB 9 beredda att anfalla mot Öresund mellan Malmö och Helsingborg. IB 46 skyddar pansarbrigadernas framryckningsvägar i området Kågeröd - Eslöv.

PB 8 Beredd anfalla åt alla håll. Utgångsgrupperad kring Sjöbo - Vollsjö
PB 9 Beredd anfalla åt alla håll. Utgångsgrupperad kring Hörby - Löberöd
IB 46 Beredd slå luftlandsättning. Utgångsgrupperad i området kring Eslöv


11. Fördelningen (Sydkusten Skåne)

PB 7 Beredd anfalla åt alla håll, prio mot sydkusten eller Malmö. Utgångsgrupperad i området Dalby - Genarp nära Sturup.
IB 11 Beredd slå luftlandsättning samt fördröja mot Malmö - Kävlingeån. Utgångsgrupperad kring Lund -Stora Sandby
IB 41 Avvärja landstigning kring Ystad. (vid anfall från Själland: gruppera Lund - Löddeköpinge)
IB 12 Avvärja landstigning kring Trelleborg.

Fo 15 Karlshamn

IB 4 Skydda mot landstigning i kombination med luftlandsättning. Vid anfall från Danmark : Gruppera på Hallandsåsen
området Munka Ljunby - Örkelljunga. Under MB S som Miloreserv.

Som förstärkning till Skåne kan väntas 14. Fördelningen med IB 33 och IB 45 samt 4. Fördelningen med IB 2, IB 47 samt från 1984 även MB 10.

IB 17 står alltid i fall S under Chefen Fo 34 beredd att anfalla mot Göteborg.

När huvudlandstigningen kunnat fastställas är tanken att 13. Fördelningen gör motanfall i denna riktning. Tex. sker landstigning i Trelleborg har redan PB 7 anfallit för att binda fienden. 13. Fördelningen anfaller då med PB 8, PB 9 och PB 26 mot Trelleborg. Om landstigning skett i Åhusbukten har redan PB 26 anfallit för att binda fienden. 13. Förd. anfaller då mot Åhusbukten med PB 7, PB 8 och PB 9.

Alltså PB 7 och PB 26 underställs bara 13. Fördelningen vid samlat motanfall i akyuell huvudriktning.

Angående artilleriet i 13. Fördelningen ingick ej 4. och 5. Fördhaubbat i denna fördelning. På 80 talet disponerade 13. Fördelningen två bataljoner m/F från Milo V, 22. Fördhaubbat (mob. Herrljunga) samt 27. fördhaubbat.

Däremot i 11. Fördelningen (vilken utgick 1991 1/7) ingick 4, 5 och 17. Fördhaubbat. m/F. (4 och 5 med mobilisering i Skåne, 17 mobiliserade i Hyltebrukstrakten i Halland.)

1. Fördelningen borde ha haft 9. Fördhaubbat (15/39 B) mob Rinkaby samt kanske 3. Fördahubbat mob Tenhult/Jönköping (15/39 eller m/F). Denna bataljon hade m/F år 1969, men i samband med ombeväpningen av pansarhaubitsbataljonerna i Skåne 1974 (byte 15/39 mot m/F) kan den ha ombeväpnats med 15/39. Vet ej, men när artilleriets nya organisation intas 1992 existerar varken 3. eller 9. Fördhaubbat och 15/39 skrotas 1991/92.

A 6 i Jönköping svarade fram till nedläggningen 1985 för 3, 4, 5 och 22. Fördhaubbataljonerna. Då gick 3. och 4. till A 1,
5. till A 3 och 22. till A 9. Samtidigt flyttas 5. till förråd i Skåne från Hyltebruk samt 17. flyttas från Mariestad till Hyltebruk (5:es gamla förråd). 3. står hela tiden förrådställd i Skillingaryd, 22 i Herrljunga samt 27. troligtvis i Hassle/Mariestad (gamla förråd för 17.) 27. var åren 1974 - 84 den 47. Brigadhaubitsbataljonen 155 m/F ingående i I 17 brigaden IB 47 (org 77) med förrådsställning vid Lagmansholm väst Vårgårda i en stor ladugård. 47. Brigadhaubitsbataljonen ombeväpnas 1983/84 till haubits 77, så dess gamla m/F är då disponibla. Dessa nya 77:or ställs i förådet i Lagmansholm.

ola skrev:13 Pansarfördelningen:
-PB 7
-PB 8
-PB 9
-PB 26
-IB 46
-4 Fördelningshaubitsbataljonen
-5 Fördelningshaubitsbataljonen
-31 Lv bataljonen
-33 Lv bataljonen
-m.m. förband

I tidningen "militärhistoria" så skriver de att 13 Pansarfördelningen är en av de största pansarförbanden i Europa.

1. Om man ser vad som skrevs i tidningen, stämde det verkligen att 13 fördelningen var en av Europas största ?.
2. Stämde det verkligen att en Svensk fördelning motsvarade en utländsk armekår ?.
3. Men hur kom det sig att de lade alla pansarbrigaderna under en och samma fördelning, när de kunde ha det fördelat på två stycken ?


//Ola

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av TJ1 » 11 aug 2011 17:00

Uttömmande svar om XIII födelningen på 80-talet! Vet du hur det såg ut i Skåne under samma tid med Fo och MILO förband som Fo-skyttebataljoner, värnförband, Fo-LV eller Fo-haubits?

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av MD650 » 13 aug 2011 17:24

TJ1 skrev:Uttömmande svar om XIII födelningen på 80-talet! Vet du hur det såg ut i Skåne under samma tid med Fo och MILO förband som Fo-skyttebataljoner, värnförband, Fo-LV eller Fo-haubits?
Välkommen till forumet. :welcome:
Förmodligen ingick de i någon fostridsgrupp som var utgångrgrupperad i Skåne.
Vet man vilka fostridsgrupper som fanns kan man spåra vad som fanns var.
:)

apersson850
Medlem
Inlägg: 52
Blev medlem: 29 maj 2009 22:25

Re: Svenska 13. Pansarfördelningen

Inlägg av apersson850 » 20 maj 2017 16:02

C Fagervall skrev:Alltså PB 7 och PB 26 underställs bara 13. Fördelningen vid samlat motanfall i aktuell huvudriktning.
Som en gång i tiden krigsplacerad i 26. pansarbrigadstabskompaniet under 80-talet kan jag bekräfta detta.
Vi övade, både under grund- och reputbildningar, att sätta in brigaden i än den ena, än den andra riktningen. Specifikt så handlade KFÖ 1984 just om att gruppera brigaden för anfall mot fientlig landstigning söder om Åhus, men mitt i övningen kom kontraorder. Brigaden skulle vändas om för att istället anfalla invasionsföretag mot Helsingborg.
Pansarbrigadstabskompaniet omgrupperade längs småvägar, genom halvhjärtade fientliga luftlandsättningar, nattetid från utgångsgrupperingen utanför Tollarp till ny grupperingsplats på Söderåsen mellan Kvidinge och N Vram.

Någon brigad fanns inte ute i terrängen på den här övningen, men staben övades just på ett av de scenarion som beskrivs ovan.
Vi övade dessutom i Västergötland, som alternativ till de uppgifter brigaden hade i Skåne.

Hur bra det hade gått om det varit allvar får vi aldrig veta, och lika bra är väl det. Men vi övade i alla fall på de här tänkbara fallen.