Riddarordnar

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 832
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Riddarordnar

Inlägg av UrsusRex » 14 jun 2003 11:47

Såg diskusioner om korsriddare på Forumet. Kanske gamalt och överspelat men här är lite om några ordnar. Själv letar jag fakta om St:Jakobsorden och Den Heliga gravens orden. Vet någon något?

Johannitorden
Runt 1118 bildades St Johannes riddare, eller Johanniterorden, som en millitär gren av en munkorden som tidigare ägnat sig åt att arbeta med sjuka i Det Heliga landet. Sedan den flyttat till Malta erhöll den namnet Malteserorden varifrån det kända malteserkorsets namn härstammar.

Å r 1310 begav sig orden till Rohdos där de återigen drabbade samman med muslimerna vilket antagligen var anledning till att de undslapp Tempelherreordens öde. Makthavarna hade fortfarande användning för Johannitorden i form av dess millitära makt.

Riddare som anslöt sig till Johanniterorden behöll sina krigiska färdigeter men lovade samtidigt att leva som en munk. Han förväntades delta i gudstjänsterna och kunna sin bibel precis som andra munkar vara sin orden trogen, avhålla sig från kvinnor och hjälpa de som var i nöd.

Johanniterriddarna följde samma regler som munkarna i Cistercienserorden.

I nutiden är Johannitorden en evangelistisk gren av Malteserorden och stöder sjukvård. Den är verksam även i Sverige


Tempelherreorden
Tempelherreorden grundades år 1119 av en fransk riddare vid namn Hugo de Payens för att skydda pilgrimmerna i Det Heliga landet. Orden uppkallades efter platsen, invid den plats där kung Salomons tempel ska ha legat, där dess säte låg.

År 1128 godkände påven ordensregeln med dess löften om kyskhet, fattigdom och kamp mot de otrogna.

Tempelherrarna ogillade förströelser som schack, sjungande och festande. En tempelherre med öknamnet Sir Bröd och vatten tog ordensregeln på sånt allvar att han till och med ska ha fallit av hästen p.g.a utmattning efter sitt fastande.

Orden bestod av adliga riddare, präster och tjänande bröder vilka leddes av en stormästare.

Efter Akkas fall 1291 flyttades ordens centrum till Frankrike, mest p.g.a att den besatt enorma egendomar där. Orden var skattebefriad och direkt underställd påven.

På grund av sina privelegier och rikedom ådrog sig ordern den franske kungen Filip IV:s vrede.
År 1307 krossade han orden i Frankrike. Senare efter att under tortyr ha tvingat fram bekännelser om b.la kätteri och homosexualitet lyckades kungen förmå påve Clemens V att upplösa orden år 1312.

Den sista stormästaren Jaques de Molay brändes på bål.

Orden överlevde dock iform av kristusorden i Portugal samt som ett hemligt brödraskap i många andra länder under de följande århundradena.

Efter denna “tysta period” levde Tempelherreorden ånyo upp, då Filip, hertig av Orleans, blev Stormästare år 1705. Franska revolutionen innebar en tillfällig nedgång, men efter reorganisation år 1804 växte Orden ånyo snabbt. Priorat och ordensavdelningar etablerades under första hälften av århundradet i ett flertal europeiska länder, i USA och andra världsdelar.

Ett påvligt erbjudande om att återkalla Clemens V:s förkastelsedom kunde Orden ej acceptera, då förutsättningen var att Riddarna skulle bekänna sig till den romersk-katolska läran

Frimurarorden gör anspråk på att i sina kapitelgrader besitta tempelherreordens hemligheter, men utan att det har bevisats historiskt.


Tyskaorden
Tyskaorden grundades ca 1190 i det Heliga landet.
Under 1200-talet förlades ordens verksamhet framförallt till östersjöområdet iform av ett effektivt redskap för den tyska expansionen österut.

Högmästarens borg hette Marienburg, nuvarande Malbork i polen.

Efter att ha gått samman med Svärdsriddarorden lade tyska orden under sig stora delar av balticum.
Det rörde sig snarare om kollonisation än om mission och kristnandet av de erövrade områdena skedde ytligt och gick långsamt.

Efter medeltiden avtog ordens makt och 1809 upplöstes den av Napoleon.

År 1834 återupprättades den som en orden för socialt arbete och sjukvård.

Tempelherrar i Jerusalem

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7468
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 jun 2003 12:44

Lite mer om Johanniterorden. Som du mycket riktigt nämnde är orden delad i en protestantisk gren som utgick från det balliet Brandenburg och som i dag finns bl.a. i Tyskland, Sverige, Nederländerna, Schweiz, Finland och Ungern. I Storbritannien och samväldet finns Order of St John of Jerusalem som har sitt ursprung i den medeltida orden, dagens order är dock protestantisk och återupplivades år 1834 med kungl. bistånd. Denna order verkar främst inom sjukvården och är mest känd för St. John Ambulance Association.

Den katolska grenen är i dag troligen världens minsta suveräna stat, dess område omfattar bara några fastigheter i Rom. Denna gren av orden är mer känd som Suveräna Militära Malteserorden och verkar också bl.a. inom sjukvård. Ordens ledare är i dag den 78:e stormästaren Fra Andrew Bertie, som har rang av suverän furste.

Användarvisningsbild
UrsusRex
Medlem
Inlägg: 832
Blev medlem: 14 jun 2003 11:29
Ort: Stockholm

Inlägg av UrsusRex » 14 jun 2003 12:50

Tack för svar!

Undrar som sagt över St:jakobsorden och den heligagravensorden Har bekymer att hitta fakta om dessa. Har du några bra tips?

Sedan undrar jag över huruvida Tyskaorden upplöstes eller ej av Napoleon 1809. Läste någonstans på skalman om dess fortsatta öden ända in i modern tid?

Fläsket
Medlem
Inlägg: 1007
Blev medlem: 23 apr 2002 00:42
Ort: Mjölby

Inlägg av Fläsket » 14 jun 2003 13:04

http://www.deutscher-orden.at/e/heute.htm

hemsida har de iallafall...

Användarvisningsbild
Djinghis Khan
Medlem
Inlägg: 2688
Blev medlem: 26 apr 2003 20:11
Ort: Karlstad

Inlägg av Djinghis Khan » 14 jun 2003 14:56

UrsusRex skrev:Tack för svar!

Undrar som sagt över St:jakobsorden och den heligagravensorden Har bekymer att hitta fakta om dessa. Har du några bra tips?

Sedan undrar jag över huruvida Tyskaorden upplöstes eller ej av Napoleon 1809. Läste någonstans på skalman om dess fortsatta öden ända in i modern tid?
Jo, Napoleon förklarade orden upplöst 1809, men den hade varit slut som militärmakt sedan 1466. Orden återuppstod dock 1834 i Wien som en sjukvårdsorganisation, som den ursprungligen hade varit 1191.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7468
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 jun 2003 17:31

Här kommer ytterligar infomation:

St Jakobsorden/Santiagoorden officiellt St Jakob av Svärdets militära orden bildades i slutet av 1100-talet som ett brödraskap med uppgift att beskydda pilgrimer till St Jakobs grav i Santiago de Compostella. Helgonets grav var ett av medeltidens viktigaste pilgrimsmål, besökt bl.a. av Heliga Birgitta och hennes man. Påven Alexander III fastställde orden den 3:e juli 1175 i bullan Benedictus Deus. Den var delad i en militärgren under en mästare och en klerikal del ledd av en prior. Under ordens mästare stod fem storkommendanter (eller Commendador-Mayor) vilka ledde ordens provinser Kastillien, Leon, Montalbán/Aragonien, Portugal och Gascogne. Tre första existerar än i dag, Portugalprovinsen kom att bilda en självständig order och Gascogne (en provins i södra Frankrike) upplöstes. Orden växte i styrka och erhöll förläningar i Frankrike, Italien, Palestina, Kärnten, Ungern och i England. Den var aktiv i kampen mot morerna, men de inbördes striderna mellan iberiska halvöns kristna kungariken delade orden vid flera tillfällen.

Man överlevde dock och kom med tiden allt mer att knytas till det framväxande Spaniens krona. Denna utveckling kulminerar år 1523 då Carlos I/kejsar Karl V gjorde sig till ordens stormästare. Dagens kung av Spanien Juan Carlos är i dag ordens stormästare. Ett annat exempel på ordens anknytning till det spanska kungahuset är att tronföljaren prinsen av Asturien är storkommendant för Kastillien.

Den portugisiska grenen av orden blev officiellt självständig år 1288, dock försökte den spanska grenens stormästare att lång tid försöka hävda sin överhöghet också i Portugal. År 1452 löstes dock tvisten och delningen var slutligen ett faktum. Fr.o.m. år 1551 övertar kungen av Portugal stormästarskapet för orden, som år 1789 görs till en värdslig riddarorden för att efter reformerna 1832-34 omvandlas till en kungl. förtjänstorden. Med orden belönades de som utmärkt sig inom vetenskap, litteratur och konst. Vid införandet av republik i Portugal år 1910 avskaffades orden, men återuppstod igen 1917 eller 1918 som en av republikens förtjänstordnar. Den delas fortfarande ut till de som utmärkt sig inom vetenskap, litteratur eller konst och dess stormästare är Portugals president.

Användarvisningsbild
Djinghis Khan
Medlem
Inlägg: 2688
Blev medlem: 26 apr 2003 20:11
Ort: Karlstad

Inlägg av Djinghis Khan » 14 jun 2003 19:02

Intressant, varför och när fick de förläningar i Östeuropa?

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7468
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 jun 2003 21:22

Det var främst tacksamma pilgrimer som donerade land till Orden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7468
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 15 jun 2003 08:06

Lite om Heliga Gravens order

Enligt traditionen skall denna order bildats av Godfrid Boullion den förste kungen av Jerusalem år 1099. Det finns dock inte några historiska belägg för att så var fallet. Vad som dock fanns var en kyrklig order Kanikerna vid Heliga Gravens Kyrka. Visserligen hände det att riddare som p.g.a. ålderdom eller skador inte kunde strida mer sökte sig till Heliga Graven för att där framleva sina sista dagar. De slöt sig dock inte samman till en order.

Dagens order är således av mycket yngre datum och har sitt ursprung i seden att dubba riddare som besökte Heliga graven, en sed som uppstod på 1400-talet. Först 23 juli 1847 fastställde påven Pius IX orden och ställde den under det nyupprättade latinska patriarkatet av Jerusalem, och 24 januari 1868 ställdes orden under direkt påvlig kontroll med patriarken av Jerusalem som styrelseman. Vatikanens officiella tidning Osservatore Romano publicerade 14 mars 1903 beslutet som gjorde Heliga Gravens Order till den femte påvliga orden och den 3 maj 1907 övertog påven stormästarskapet för orden. År 1928 avsade sig dock påven stormästarskapet och orden gjordes om från en påvlig order till en order under påvligt beskydd. År 1949 beslutade påven att en kardinal skulle utses till stormästare för orden, en ordning som fortsatt sedan dess. Dagens stormästare, sedan 1996, är Hans eminens Carlo kardinal Fame. Orden som i dag har ca 18 000 medlemar har som främsta uppgift att understödja de heliga platserna, framför allt i Jerusalem.