'Kongens Borge' Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg

Diskussioner kring händelser under nordisk forntid & vikingatid.
Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: 'Kongens Borge' Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg

Inlägg av Karsten Krambs » 26 jan 2017 16:19

Trelleborg i Skåne

Udgravningerne skete i perioden 1988-1990. Der er udført mange kulstof-14 analyser af trækul, tørv og slam fra voldgravens bund. Bengt Jacobsson fra Riksantikvarieämbetet i Lund skriver:

”I analysresultaten kan ses, at prover som insamlats från anläggningar belägna under den äldsta delen av vallen (fas 1), tenderar att uppvisa något högre ålder än de som insamlats från vallgraven eller från anläggningar belägna under den yngre delen av vallen (fas 2). Kalibrerat med 1 sigma uppvisar merparten av analysresultaten, från de prover som togs under den äldre delen av vallen, en övre tidsgräns som ligger i sent 800-tal eller kring år 900. Motsvarande övre tidsgräns för flertallet anläggningar som var belägna under den yngre delen av vallen ligger kring 900-talets mitt eller något senare. Tidskillnaderna är inte stora och kan bero på tillfälligheter.”

Sigma 2 (95% sandsynlighed) grænserne er 943-1077 for den ældste byggefase og 936-1062 for den yngste byggefase. Derfor kan man om Trelleborgens alder kun sige, at borgen med meget stor sandsynlighed er bygget i perioden 943-1062. Der er ikke fundet trelleborghuse i borgen eller sikre tegn på huse fra sen vikingetid.
________________________________________

Om Trelleborgen gælder, at den har en diameter og opbygning, der meget ligner 3 andre ringborge, Trelleborg (Sjælland), Fyrkat og Nonnebakken. Dette er klart pointeret i den fuldskala model, der nu er opbygget i Trelleborg i Skåne. Men der er også 4 væsentlige forskelle mellem Trelleborgen og specielt de veldokumenterede ringborge i Trelleborg (Sjælland) og Fyrkat. Trelleborgen er ikke præcis cirkelformet og de 3 (af 4) udgange er ikke præcist beliggende i de 4 kvadranter mod nord, øst og vest med 90 grader mellem sig. Dette antyder en lidt mere nonchalant bygherre, eller at borgen kun er en prototypekonstruktion, idet jo netop den militære præcision af de andre ringborge er slående. Trelleborgen synes at være opbygget i 2 tempi, idet der er antydning af en palisade inde midt i den endelige vold. Der ikke er gjort fund af huse fra den sidste del af 900-tallet i borgområdet i Trelleborgen.

Kilde: Cand.mag. i forhistorisk Arkæologi, professor emeritus, Poul Erik Lindelof.

Bild
Trelleborg med ringborgen fra vikingetiden og et landskab og en bebyggelse som det kan have set ud omkring år 1000. Akvarel af Monica Centervall.

Bild
Senast redigerad av 1 Karsten Krambs, redigerad totalt 26 gånger.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: 'Kongens Borge' Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg

Inlägg av Karsten Krambs » 26 jan 2017 16:28

Borgen i Borgeby

Udgravningen 1997 kunne ikke give et svar på voldanlæggets ringform, men en kulstof-14 datering af forkullet træ blev AMS kulstof-14 bestemt ved Ångström Laboratoriet i Uppsala. Resultatet viser, at det afbrændte træ for de to prøver er fra perioden 944-1070 og 939-1077. Tidspunktet for fældningen af træ til bygningen af de afbrændte huse, som er det, vi finder ved kulstof-14 dateringen, kan være alle årstal i perioden 944-1070 med lige stor sandsynlighed.
________________________________________

Borgen i Borgeby er indtil videre langt mindre undersøgt end alle de andre 5 ringborge. Der er dog stærke indicier på, at den skal klassificeres blandt dem, selv om cirkelformen endnu ikke er klart dokumenteret. De stærke indicier bygger først og fremmest på den udgravning, der blev foretaget i 1998 og som viste meget store stratigrafiske ligheder med Trelleborgen. Den har næsten samme vold- og voldgravstværsnit som Trelleborgen. Dette inkluderer et palisadeværk anbragt lidt umotiveret midt i den endelige vold. Træværket i Borgebys ringborg er så nært beslægtet med Trelleborgen, at man forledes til at tro, at samme arkitekt eller bygherre har været på spil. Beliggenheden ved Lödde Å er også sammenlignelig, om end afstanden til havet her er længere. Borgeby borgen ligner også Trelleborgen ved at mangle stolpehuller fra vikingehuse.

Kilde: Cand.mag. i forhistorisk Arkæologi, professor emeritus, Poul Erik Lindelof.

Bild

Se forrige indlæg.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: 'Kongens Borge' Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg

Inlägg av Karsten Krambs » 22 jul 2018 14:03

Borgring ved Køge

Denne tråd har tidligere undersøgt de cirkulære ringborges (trelleborgene) mulige placering i vikingetid. De arkæologiske undersøgelse har bekræftet, at ringborgene alle kunne besejles direkte, da de blev bygget i 900-tallet.

Om der ligeledes gælder for det nyeste fund - Borgring - i Køge, vil senere undersøgelser dokumentere. Indtil nu har man konstateret følgende:

Citat: "I syd viste kort fra slutningen af 1800-tallet, at Køge Å har løbet langs ringvoldens kant, og de elektromagnetiske målinger, som Geoscience foretog, indikerede, at den forreste del af volden og sydporten nærmest har stået i vand. Da gravemaskinen åbnede feltet, viste det sig hurtigt, at Køge Å, løbende i sit tidligere leje indtil ca. 1890, har eroderet portåbningen og voldfronten".

https://www.academia.edu/34724016/Borgr ... 5rbog_2016

Bild