Folkvandring

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Folkvandring

Inlägg av vandal » 19 okt 2015 19:58

Folkvandringar i tiden.

Jag har nu under sommaren ånyo besökt Sverige. Jag var inbjuden till ett bröllop som hölls vid Mälaren i en av de äldsta kyrkor som finns i Sverige. En svensk flicka, dotter till min partner i Sverige gifte sig med en dansk. Jag placerades vid bordet bredvid den kvinnliga prästen från Sverige och några danskar mitt emot oss. Sent på natten demonstrerade den danska hären en gammal sed i form av att alla närvarande män vid brudgummens korta frånvaro fick kyssa bruden .Prästen bredvid mig blev förvånad och konstaterade att det var för första gången i hennes präst karriär som hon såg detta. Jag upplyste henne om att detta är en gammal sed som för länge sedan kom till Europa och Afrika från Indien. För att lätta på stämningen berättade jag att denna sed var säkert bättre än bröllopsed från Borneo där brudgummen måste komma med en avhuggen manshuvud för att kunna gifta sig.
Vid bordet böljade debatten om flyktingar och jag kände att det finns en grundläggande skillnad mellan den skandinaviska befolkningens syn på hur Europa befolkades och den uppfattning som representeras av mig. Alla kring bordet hävdade att först kom jägare sedan bönder och nu efter industrialiseringen är korten givna. Dem är hemma här och andra upplevs som ett hot.
Eftersom min bordsdam var prästinnan antog jag att någon form av bildning utöver genomsnittet har hon erhållit som en förutsättning för hennes ämbete. Jag berättade för henne att det kanske inte var jägare som kom först till Europa efter istiden. Budskapet togs med skepsis som var påfallande. För att trots allt upprätthålla kommunikationen med en utlänning och muslim uppmanades jag att förklara mig närmare.
Först till Europa kom guldletare från Indien och anledningen är mycket enkelt. De indiska kvinnorna och den indiska kulturen är fixerade och förälskade i guld. Jag tog exempel från Afrika som idag är full av indisk kosmologi. Solen ,Månen och Jorden med bestämda banor är en fundamental beståndsdel i den tro som erövrade Afrika lång innan kolonisationen från Europa tog fart. När portugiserna kom till dagens Zimbabve fans där redan ett land med namnet Mashonabar. Föga anade dessa kristna plundrare och missionärer att namnet kommer från gamla dravidiska och tamiliska språk Bar betyder land och shona betyder guld. Dessa språk talades i Indien tusen år före Kristus. När jag frågade om prästinnan känner till floden Zambezi fick jag en igenkännande nickning. När jag sedan berättade att zamba är en indisk variant av en skål för vaskning av guld var hon ännu mer förvånad.
Inte bara i Afrika men även i Europa finner vi spår efter gamla guldletare från Indien. Om man letar efter guldfyndigheter som dokumenterats av greker, romare och andra så hittar vi bevis på indisk influens.I central Europa är det främst Slovakien som anses vara guldletarnas förlovade land. Namn på städer,flod och berg påminner om svunna tider. Staden Kosice hade tidigare kallats även för Monte Casoviensis. Casa betyder guld hos tamiler.Floderna Vah,Dunaj,Poprad och andra är direkt kopplade till indiska gudar. Offerplatser till gudarna Velles och Thor i landet sammanhänger också med Indien.
Till slut berättade jag att jag tidigare diskuterat på Skalman men utestängts två gånger. Det som intresserar mig i trakten av Mälaren är främst vattenvägar till Sigtuna och Uppsala .I början på niohundratalet fans det fyra vattenvägar. Den viktigaste ledde från Birka genom Kalmar och vidare förbi Sigtuna. Platser där roddarna vilade kallades för Tuna. Kalmar är inte bara benämning på en ingång men betyder även att ingången är avsett för de som tillber den långhårige guden. Eftersom sundet mellan saltsjön och Mälaren har tidigare kallats för Vendelsundet har jag antagit att det har varit övervägande slavisk befolkning i dessa trakter under denna tid.Även Adams beskrivning av Uppsala tempel tyder på att det är Thor som står i tempels mitt.
Jag lovade prästinnan som tror på goda saker att göra ett nytt försök med Skalman så jag håller mitt löfte.

Vandal

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 22 okt 2015 19:59

Aros-Uppsala,

Kanske lite naivt har jag kastat en försiktig gissning om Uppsalas ursprung och tagit ett exempel från toponimiska fenomen efter indiska guldletare i Afrika. Uppsala har hetat Aros som på tamil språket betyder Aureus. Även gamla guldmynt i det Romerska riket heter så. Jag har haft problem med Fyris ån men har upptäckt att ån hete förut Sala ån. Cala är på tamil utryck för tid och eller evighet. Om ån från början hete Cala^Sala^ så har vi ytterligare en plats där man tidigare letade efter guld. Enligt mytologin är guldet oföränderlig i tiden. Ån leder norrut mot ett rikt mineralbälte med silvergruvan i dagens Sala och järnmalmsgruvan i Dannemora. Adams beskrivning av Uppsala-Aros som en plats med guldtempel har kanske en förklarning trots allt. Folk i Uppland bör gå ut och leta efter de försvunna guldådrorna som säkerligen finns kvar.
Vandal

GL
Medlem
Inlägg: 238
Blev medlem: 22 mar 2004 19:13
Ort: Toronto, ON

Re: folkvandring

Inlägg av GL » 25 okt 2015 04:31

Har du några belägg för dina teorier utöver rent språkliga sammanträffanden?

Att resa till Uppland från Indien för att söka efter guld känns dyrt och onödigt. Särskilt som det funnits väldigt rika guldfyndigheter i närområdet.

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 25 okt 2015 09:41

Hej GL,

Jag för väll anta att Du inte är ensam som vill tro på enkla förklarningar av det som en gång utspelades i Uppland och Mälaren. Om det fanns Östra Aros så måste det ha funnits även det Västra Aros. Med stor sannolikhet dagens Västerås varifrån man lätt kan komma till Sala-Cala tidens eller den eviga staden. Inte bara Birka som en, för sin tid oproportionell handelsplats, relaterad till den övriga utvecklingsnivå i allmänhet kan få sin förklarning, men även den strukturlösa nordiska mytologin kan ses i ett annat perspektiv. Asarnas ankomst och deras krig mot vaner saknade det grundläggande motivet nämligen vad skulle asarna erövra genom kriget. Om det fanns en rik mineralbearbetande bosättning i Uppland så fans det definitivt ett skäl för invasionen. Mellan år 500- 700 växte på södra sidan Östersjön mängder av försvarsanläggningar vars uppväxt saknar vettig förklarning. Någon måste ha finnanserat och organiserat detta. När Adam beskriver staden Vineta som låg i Oder mynningen är beskrivning lika osannolik som hans beskrivning av guldtempel i Aros .Vi vet inte ens om templen låg i Uppsala eller i Västerås .Att metallvärde då som nu var enorm och vida överskrider var uppfattning om styrkan i drivkraften hos de som sökte och förädlade dessa metaller visar historien på flera sätt. Inte bara som bevis på enorm tillfällig rikedom hos de som utvann materialet i form av slutna städer med fantastisk utsmyckning och arkitektur men även genom en snabb acceptans av guld och silver av andra kulturer och religioner.
Det är inte ovanligt att olika utvecklingsnivåer sett i perspektiv av materialkultur existerar samtidigt ens idag. Romer från Rumenien utanför affärer i Stockholm är ett av många exempel som kan väljas. Jag tror att det för ca 1500 år kanske på flera platser i Sverige funnits en väl utvecklad och till fyndigheterna begränsad mineralbearbetande kultur med egen andlig Parjan-Perun-Thor kult som senare trängdes undan av andra som tyvärr ej kunde bearbeta metaller. Ett annat alternativ är att när fyndigheterna väl synat ut har dessa delvis lämnat Sverige. Denna teori styrks av bilden i Vatikanen som visar Vinnilernas uttåg ur Skandinavien. Den våldsammare teorin styrks av den nordiska mytologin och även av de norska korstågen till Sverige.

Vandal

GL
Medlem
Inlägg: 238
Blev medlem: 22 mar 2004 19:13
Ort: Toronto, ON

Re: folkvandring

Inlägg av GL » 25 okt 2015 17:46

Om det finns en enkel förklaring, varför göra den mer komplicerad med idéer som, så vitt jag kan se, inte har mycket mer än språkliga och kulturella sammanträffanden som basis? Särskilt som dessa guldletande indier skulle ha varit först på plats efter att inlandsisen smält och sedan stannat tills deras bravader omnämnts av Adam av Bremen. Således ungefär 10000 år av indisk närvaro i landet utan att detta lämnat spår nog att göra deras närvaro fysiskt bevisbar och vetenskapligt etablerad?

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 25 okt 2015 22:02

Hej GL,

När man talar om metallurgins historia i Skandinavien så är det definitivt inte 10 000 år tillbaka som man behöver studera några fynd. Jag tror inte heller på att man kommit ända från Indien för att leta mineraler i Norden. Det är troligen som med vegetationsperioden i norden som med tiden för bronsåldern i dessa trakter. Dessa är mycket kortare än i andra delar av världen. Jag hävdar att det är språket som följer mineral letning och bearbetning som kommit upp till Er. Vilka människor som var språkets bärare och när dessa kom är dock mindre klart.
Den bästa teorin som jag själv kan frambringa är att Mälarens glanstid inte började mycket tidigare än ca 200 år före Kristus. Vi vet idag att riket Urartu, eller åtminstone deras huvudstad förstördes under 500 talet före Kristus. Det är där vi med all säkerhet vet att man också bearbetar malmer och framställer alt som vi hittar senare i hela Europa. Man framställer även järnföremål.
Efter dessa händelser kring sjön Van skriver Herodotos att Vaner bosätter sig längs floder och sjöar i hela Europa. Det ledande siktet från Urartu med familjenamnet Rusa med sitt hov och präster flyttar västerut och redan år 202 före Kristus tvingar dessa den grekiske härskaren att lämna till dem den stad som idag heter Bursa och ligger i Turkiet. Staden döptes till Prusa.
I Slovakien vid floden Donau hittades gravar med föremål som är nästan identiska med föremål från Urartu och eller föremål från Bursa. Dessa daterades till 400-200 år före Kristus. Det slovakiska språket är enligt min mening det äldsta bland de slaviska språken och är i frågan om ord som beskriver gruvdrift och metallbearbetning nästan helt identisk med språket tamil.
Metaller från Slovakien har varit grunden för vapen tillverkningen i den grekiska Solun –Tesaloniki och senare även i det Romerska riket. Under Habsburgarna har guldproduktionen fortfarande varit större i Slovakien än den samlade volym av guld som årligen skeppades från Amerika till Europa. När det senare blev populärt med tekniska Universitet var den första som etablerades inom gruvdriften i Slovakien. Även Ptolemaios när han beskriver världen under sin tid uppmärksammar staden Parjena i Slovakien. Parjan är historisk en av gudarna i Indien,nämligen åskguden,slavernas Perun och svenskarnas Thor.Parjans förvandling till Thor har skett redan i Slovakien där vi vid en av de gamla guldcentra under namnet Kremnica hittar en offerplats benämnt till Veles-Thor.
Enligt Adam står Thor i mitten i Aros tempel och de mänskliga offerriterna är identiska med de som fanns i Slovakien. Om man antar att dessa mineralletare och metallproducenter efter att ha etablerat fasta produktions och handelsstrukturer i Centraleuropa fortsätter vidare norrut måste vi studera de tillgängliga transportvägarna som då funnits. Den ena vägen norrut gick längs Oderfloden och den andra längs Vissla. Handelsplatsen som idag kallas för Olomouc kände redan greker och användes av romarna som garnisonsstaden fastän den låg 100 km norr om limes så sent som på fyrahundratalet.
Om staden var så viktig så måste metaller från norr redan då ha fraktas igenom och handeln skyddas av soldater fastän den låg utanför rikets gränser. Det är här vid Oders mynning som staden Vineta växer fram och det är också här som de tappraste av d.s.k vikingarna kommer ifrån.
Jag tror också att mineralletare i Uppland kunde ha varit vaner från Slovakien eller från ett annat metallcenter i Europa som bar med sig även sin religion med guden Perun-Thor-den långhårige guden. En del av dessa kallades även för ruser efter den kungaätt som de högaktat och tjänat under en lång tid. Det mineralrika Roslagen-Ruslagen var ett naturligt ställe för deras bosättning och bär även idag deras namn.
Det finns ingen tvekan om att vandalerna har varit bosatta i Slovakien och det finns många som hävdar att dessa varit bosatta även i Roslagen och i trakten av Växjö. Om detta kan bekräftas så har vi ytterligare ett bevis på nära samband mellan dessa mineralletande och bearbetande folkslag.
Enligt min uppfattning uppnådde dessa bosättningar sin guld tid före året 900 och plundrades av nya inkommande bosättare och eller rövare som av någon anledning ej lyckades upprätthålla den tekniska,konstnärliga och andliga nivån som uppnåtts tidigare.

Vandal

GL
Medlem
Inlägg: 238
Blev medlem: 22 mar 2004 19:13
Ort: Toronto, ON

Re: folkvandring

Inlägg av GL » 26 okt 2015 03:01

Jag tycker fortfarande att det verkar skralt med annat än språkliga sammanträffanden. Har du arkeologiska belägg eller samtida källor att gå på? Angående gudanamn så är nordisk hedendom en del av en ursprunglig indo-europeisk religiös tradition. Alltså behövs inga mer sentida kopplingar mellan t.ex. slaver och nordbor för att förklara deras religiösa likheter. Att Roslagen skulle vara särskilt mineralrikt känner jag inte hellre till.

Och jag förstår fortfarande inte varför dåtida indiska riken skulle varit drivande i nordeuropeiskt bergsbruk. Det torde varit oerhört dyrt och besvärligt att transportera något så tungt och dyrt som guld så långa sträckor. Särskilt när det som sagt finns gott om rika fyndigheter i Indiens direkta närhet.

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 26 okt 2015 15:11

Hej GL,

Som vanligt när en teoretisk modell presenteras, saknas det för det mesta handfasta arkeologiska belägg för teorin. Även om vi idag hade några skulle tolkningen säkert angripas av många. .Jag vill inte prata om enstaka fynd av Buddha statyer men mera om analyser av likheter i de metallurgiska processer som användes då,som rent praktiskt kan studeras och analyseras vid olika fyndigheter i Europa. Bevarandet av kunskap i metallurgin var en del av religionen och kulturen hos det mineralletande folket. Tekniken lämnade säkra spår efter de som behärskade denna konst och den som vill och vet kan tyda dessa spår.
På tal om språkliga sammanträffanden så är jag just här helt säkert på att sådana inte finns. Just nu vandrar alla våra doktorander norrut i förhoppning om att förverkliga sina drömmar hos socialdemokrater i Norra Europa. Kanske ett uppslag för horisont 2020 att använda dessa som hjälparbetare vid analyser av metallurgisk avfall i Birka. Som ett bistånd till svensk problemorienterad arkeologi kan jag av ren nyfikenhet ställa upp som handledare gratis.
Tillbaka till alvaret. Jag är förvånat över Ditt påstående att det skulle vara dyrt med att frakta guld och silver från Uppland till Centraleuropa och eller rentav till Indien. Har Du möjligen glömt de kristnas plundring av Amerikas guld som ett grundläggande motiv för deras närvaro där? Själv tror jag inte på tomten. Grunden till Amerikas kolonisering av européer låg i det nyvaknade begäret efter guld. Spridandet av kristendomen var en ursäkt som uppfunnits senare då man fortfarande hoppades hitta ännu mera guld. Den fattige Kristus skulle förgyllas på samma sätt som den fattige Buddha tidigare.
Staden Olomouc som jag tidigare nämnde som platsen för såväl kunskapstransfer norrut som handelsplats med metaller från Norden ligger vid floden Moravia. Region med samma namn hittar Du i gamla Sverigekartor. Hur många språkliga sammanträffanden krävs det innan de otrogna börjar tänka själva?
Vandal

Användarvisningsbild
ERland
Medlem
Inlägg: 383
Blev medlem: 01 mar 2012 00:11

Re: folkvandring

Inlägg av ERland » 29 okt 2015 21:18

Vandal, det fanns människor i Skandinavien (och på de flesta andra platser) långt innan man lärt sig att utvinna guld i Indien (och på andra ställen). Alltså kan inte de första människorna i Skandinavien ha varit indiska guldletare.

Användarvisningsbild
KoteGaeshi
Medlem
Inlägg: 868
Blev medlem: 10 dec 2008 03:08

Re: folkvandring

Inlägg av KoteGaeshi » 30 okt 2015 11:52

vandal skrev: Som vanligt när en teoretisk modell presenteras, saknas det för det mesta handfasta arkeologiska belägg för teorin.
Du menar nog "hypotes" och inte "teoretisk modell".
Lá carita i hamil mára alasaila cé nauva

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 02 nov 2015 09:17

Hej ERland och KoteGaeshi,

Jag delar din uppfattning om att det inte varit mineralletare från Indien eller central Europa som var de första människor som bodde i Skandinavien. Jag tror dock att det var just dessa mineralletare som skapade de första kollektiva bosättningar i ex.Aros,Birka mm.
Huruvida jag framställer en hypotes och eller en teori kan diskuteras. Jag vill kalla det för en tankeställare och vi får väl se hur lång det räcker.

Vandal

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 11616
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: folkvandring

Inlägg av Stefan Lundgren » 03 nov 2015 00:09

Vandal är igång igen ser jag!!! Välkommen tillbaka!!!

Kan inte låta bli att kommentera lite grann.
Jag var inbjuden till ett bröllop som hölls vid Mälaren i en av de äldsta kyrkor som finns i Sverige. En svensk flicka, dotter till min partner i Sverige gifte sig med en dansk.
Blev lite nyfiken, vilken kyrka är det??? Är det Yttergarns romanska kyrka utanför Bålsta, Munktorps kyrka utanför Västerås eller Tångeråsas träkyrka från 1200-talet i Närke.

Jag har skrivit tidigare på Skalman att ortnamnsforskningen i Sverige har varit igång sedan 1800-talet och det finns bl a akademiska institutioner som forskar just med ortnamn och dess historiska bakgrund.

Enligt Bengt Pamps bok "Ortnamnen i Sverige" finns det följande om Uppland;

Uppland betyder "bygderna längre inåt land"; benämningen har i så fall senare kommit att omfatta även kustområdena, möjligen som en följd av att de olika bygderna slogs samman till en lagsaga. Det är dock möjligt att namnet är en redukt av ett "Upsvealand", uppsvearnas land eller stamområden. (Sidan 84)

Om Uppsala på sidan 70; ....., slutet av 900-talet ub salum av två skånska runstenar, betecknade ursprungligen Gamla Uppsala. Där Uppsala nu ligger fanns Östra Aros "den östra åmyningen", med Östra tillagt för att särhålla orten från Västra Aros "den västra åmyningen, nu Västerås. Sal är ett mångtydligt ord, men man har för det här aktuella namnen vidkommande snarast lutat åt innebörden bostad, hem, gård. Upp- ställer orten i motsats till den längre ner belägna byn Sala. Uppsala betyder alltså "det Sala som ligger längre upp" eller "de gårdar som ligger längre upp". Orten blev stad senast omkring 1300.

Stefan

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 03 nov 2015 19:14

Hej Stefan Lundgren,

Du gissade rätt i Yttergarns romanska kyrka. Yttergarns kyrka och själva platsen där den står föreslår jag att vi tar till diskussionen senare.
Jag har också funderat om ursprunget av benämningen Uppland. Eftersom jag lanserade en ny tankeställare om det mineralletande och metallbearbetande folket med ursprung i dagens India tar jag den långa vägen med en möjlig förklarning. Upp betyder ej inåt landet men syftar på en verklig och eller en andlig upphöjning. En sådan plats kallas i den äldsta och mest bevarade av dravidiska språk, tamil för KAM som också betyder vind-moln Brahma,ande eller gudarnas bonning.En obegränmsad rymd med benämning-TEVARULAKAM. Det finns ej många platser på jorden som kan skryta med denna benämning. Tamirakam-Tamilernas land,Parasikam-Persernas land,Slovenikam-Slovakernas land.Och så Uppland somför att konkurera med hela världen saknar identiteten för det boende folket. Men det skall tillägas , har också tillika dem andra platserna en guldtempel. Alla dessa länder har en lång historia som börjar på en upphöjd plats i närheten till gudar.Men vad är det för folk som saknas i Uppland?
De gamla dravider bodde för 9-6000 år sedan på en upphöjd platå som senare döptes om till India. Bearbetning av guld och andra metaller har bevisligen sina rötter där och många yrkesmän har under tiden utvandrat västerut. Dessa har burit med sig inte bara kunskap om mineraler och metallurgin men även tro på Gud i olika former.
Andra språk som hindu kallar dravider för Dravir. Nära ord i hindu dravin betyder rikedom-välstånd. Dravan beskriver smältning av metaller och dravit betyder smält. Denna terminologi tyder på att de gamla dravider har troligen varit de första mineralletande och mineralbearbetande folket. I ordet urudu-uruku i betydelsen av, i elden smälta jorden finner vi koppling till det sumeriska urudu i betydelsen av koppar. Som jag tidigare nämnde har elden som behövdes för förvandling av mineraler till metaller lämnat spår även i dåtida gudatro i form av guden Dravinodas-den som ger rikedom som är den äldre formen för guden Eriyon-eldguden mera känd som guden Angri.
Nu tror jag inte att vi i Uppland hittar tamiler som letar guld men väl mineralletare som letar efter silver ,koppar,ten och järn. Hur lång har sedan mineral och metallbearbetning utvecklats i Uppland före år 1000 vet jag ej utan att man bevisligen kan styrka detta med säkra fynd.
Jag är säker på att det inte var handel med pälsmössor som gjorde Birka till den plats den en gång har varit. Ett helt folk har lämnat Uppland och det enda spår vi har är en bild i Vatikanen som jag tidigare har presenterat.

Vandal

vandal
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 sep 2008 13:56

Re: folkvandring

Inlägg av vandal » 06 nov 2015 13:57

Hej,

Efter att ha funderat på möjliga samband mellan guldtempel i Aros och ingången till Mälaren som hete Vendel sundet vill jag framföra en ny tankeställare. Om vi för enkelhetens skull antar, att de människor som exploaterade mineraler i Uppland och tillbad den långhårige guden i tempel i Aros,på samma sätt som deras gelikar har gjort detta i dagens Slovakien-Slovenien i sina guldtempel ,så kanske vi kan urskilja en ny dimension i Sveriges historia. Den gemensamma nämnaren för dessa människor var troligen deras religiösa föreställningsvärld och inte någon stam tillhörighet, eller språklig deviation.
Det första, som man utöver en klar religiös och ceremoniell identitet liknande med den dravidiska traditionen, som skall styrkas, är det geografiska sambandet med den region i Europa som jag för enkelhetens skull kallar för Slovakien. Solvenikam på tamil språket. En ledtråd kan vara ett dokument från 1585 som skrevs av Jan Kochanowski där man på sid 205-206 (Kochanovski 1585-1998,O Czechu y Lechu) skriver..eftersom slovaker krossade Donau och bosatte sig över Vendelsjön(dagens Östersjö),där de bor även idag………Han som polack borde veta vad han pratar om.
Han säger rent ut att slovaker på sin väg norrut först krossade Donaufloden för att sedan fortsätta sin vandring över Östersjön och sedan bosätta sig i östra Sverige där de vid den tiden fortfarande bor. Tyvärr skriver han ej när denna händelse utspelades.
Den andra viktiga frågan rör den religiösa myten som dessa människor trodde på. Jag vill utgå från den dravidiska traditionen nämligen tro på odödligheten av den frälsta själen. Porten till själarnas boning låg långt norrut. Denna tradition har under tusentalsår utvecklats i Asien och har genom utvandring,handel o.s.v.kommit även till Europa. Bärare av denna kosmologiska tro bar med sig även uppfattningen om den geografiska realiteten i den dåtida dravidistiska Indien. Slovakien tillika Slovenien erbjöd en liknande fysisk miljö med bördiga jordar på södra sidor av Karpaterna och Alperna. Där skulle den jordiska delen av livet ske. Livet efter detta fortsatte i himlen norr om bergen.
Tro på livet efter döden skapade behov av ständig sökande efter sanning. Denna önskan att veta sanningen kallas i tamil för ven. Verb som utrycker längtan efter, eller be för, heter vendu. De som i sin strävan efter sanning eller de som ber om frälsning kallades för vendal.
Resan för de troende till tempel i Aros lede igenom den sund som kallas för Vendel sundet som enligt mig är en mycket gammal benämning för passage som de bedjande och sanning sökande troende måste ta sig igenom på sin väg norrut, till Aros.
Uppenbarelsen av staden Stockholm som en stad som ligger vid denna sjöväg som ingen hitintills har kunnat förklara tillfredställande kanske har en lösning. Jag har redan tidigare skrivit om benämningen holm och dess motsvarighet i slovakiska i form av chlm -cholm. I tamil betyder kolam en rund harmonisk upphöjning. Benämningen betecknar dock bara vissa kullar som har en sfärisk utsende. En mjuk kurva som som inramar en volym. I det slovakiska språket§ som liknar tamil i Europa mest, har den mjuka rundande kurvan även blivit benämningen för koleso som betyder ett hjul.
Holmar var heliga platser på villka dåtidens troende reste statyer av sina gudar. Det finns många dokumenterade berättelse om gudsfiranden vid holmar i världen.
Jag vet att denna text om det visar sig vara verifierbar kanske kommer att kasta en mörk skugga över den svenska etymologins kvalité och även ifrågasätta den lokalt etablerade etnogenes.

Vandal

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 11616
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: folkvandring

Inlägg av Stefan Lundgren » 07 nov 2015 07:58

En sak som jag har undrat över, Vandal!!!

Varför kommer du med uppgifter som man inte har hört tidigare och inte ens de historiska institutionerna på de olika svenska universiteten har kommit fram till. 8O :)

Lite nyfiken bara!!! :D

Stefan