Sveagruva

Diskussioner kring vår historia i allmänhet.
Användarvisningsbild
Hexmaster
Saknad medlem †
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Sveagruva

Inlägg av Hexmaster » 30 jan 2013 20:22

En svensk stad på Svalbard?
The town was established in 1917 by Swedes. It was thereafter destroyed in 1944, but quickly re-established after World War II. The mining activity ceased in 1949, and was not re-established until 1970.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sveagruva

Det tog ytterligare en slagning för att få fram att gruvan köpts av norskarna 1932. Så det var inte svensk egendom som tyskarna förstörde. Men lite fascinerande, hur som helst.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11930
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Sveagruva

Inlägg av Stefan Lundgren » 30 jan 2013 21:41

Visst är det intressant:
Ett stycke industrihistoria också.

Enligt svenska Wikipedia så avslutades projektet efter en brand i gruvorna.
Gruvdriften startades av AB Spetsbergens Svenska Kolfält 1917 efter att en fyndighet hittats efter ett tips av en norsk fångstman vid namn Hans Norberg. Våren 1925 inträffade en olycka i en av gruvorna som började brinna och därefter övertändes båda gruvorna vilket ledde till att man fick stänga produktionen.
På NAD (Nationella arkivdatabasen) har jag hittat att det finns förteckning över kolpriser på Riksarkivet i Stockholm. Kanske är ett värt forskningsprojekt!!!
Syfte & innehåll
[Diagram och listor över kolpriser. Sveagruvan 1914-24 (9 bl.). - Stockholm 1860-1920 (1 bl.). - Norge 1919-23 (6 bl.). - England (6 bl.).]
[22 bl. papper, kalkerpapper, kalkerväv, ritn., vitkop., blåkop., handskr., 22 x 84.]
Finns under Spetsbergensarkivet!!!

På NAD finns också mer utförlig redogörelse över Sveriges intressen på Svalbard under den aktuella tidsperioden.

Stefan

http://www.nad.riksarkivet.se

BILAGA!!!
Inledning

Efter att i skrivelse den 15 mars 1910 hava underrättat utrikesministern lät Jernkontoret sommaren samma år företaga en expedition till Spetsbergen för att där förvärva kolförekomster. Denna expedition annekterade för svensk räkning fyra särskilda kolförande områden, tre vid Isfjorden och ett kring Braganzabukten längst inne i Beslund.

För att tillvarataga fyndigheterna inom dessa områden stiftades av Jernkontoret och andra i saken intresserade den 21 april 1910 Aktiebolaget Isfjorden-Belsund. Av detta bolag företogs under de närmast följande åren expeditioner till Spetsbergen för undersökningar och försvarsarbeten inom de ockuperade områdena. För brytning i större skala erfordrades emellertid en avsevärd ökning av aktiekapitalet. Därför utfärdades våren 1916 inbjudan till bildande av ett nytt, kapitalstarkare bolag, och sedan aktieteckningen slutförts konstituerades detta den 4 september under namn av Aktiebolaget Spetsbergens svenska kolfält.
Det nya bolaget påbörjade sommaren 1917 inom området vid Braganzabukten den första och som det småningom skulle visa sig enda svenska gruvanläggningen på Spetsbergen. Anläggningen, som benämndes Sveagruvan, blev färdig sommaren 1918, och den då begynnande brytningen utökades successivt under de följande åren.

Det visade sig emellertid snart, att även detta bolags aktiekapital var för litet för verklig stordrift, och då förutsättningar saknades för tillräcklig nyteckning på privat väg, vände sig styrelsen i skrivelse den 27 april 1920 till Kungl Maj:t med framställning om statlig aktieteckning. Ett anslag beviljades också av 1921 års riksdag, och den 27 juni 1921 träffades mellan Kungl Maj:t och Kronan å ena sidan och AB Spetsbergens svenska kolfält å den andra avtal om bildande av ett nytt bolag med de båda kontrahenterna såsom aktieägare.

Det nya bolaget, Svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen, övertog den 1 juli 1921 AB Spetsbergens svenska kolfälts rörelse och drev de följande åren upp brytningen högst betydligt. Det hade emellertid till följd av de hastigt sjunkande priserna att kämpa med stora ekonomiska svårigheter, och sedan i maj månad 1925 eld utbrutit i Sveagruvan och driften där måst nedläggas, beslöt 1926 års riksdag bemyndiga Kung. Maj:t att avveckla svenska statens engagemang i bolaget. Till följd därav trädde Svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen genom beslut den 22 juni 1926 i likvidation.
Under åren 1926-1928 uppehölls av bolagets likvidatorer blott vakttjänst på Spetsbergen, och genom kontrakt den 28 april sistnämnda år försåldes dess egendom där till ett nybildat statligt bolag, Nya svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen. Likvidatorernas slutredovisning avlämnades i januari 1930.

Nya svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen har ännu icke upphört. År 1934 försålde det sin egendom å Spetsbergen till Norge, men först innevarande år har slutbetalning skett.

I tvenne leveranser 1948-1949 (Ing. I:849/48 och Ing. 830/49) överflyttades från Tekniska museet och Jernkontoret till Riksarkivet det bestånd av handlingar som avsatts under spetsbergsexpeditionen 1910, under AB Isfjorden-Belsunds, AB Spetsbergens svenska kolfälts och Svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens verksamheten samt vid Sveagruvan å Spetsbergen.
Dominerande i det sålunda bildade Spetsbergsarkivet äro de tre bolagens protokollsserier, AB Spetsbergens svenska kolfälts och Svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergens serier Brevkopieböcker, "Stora arkivet": handlingar ordnade årsvis och alfabetiskt efter ämne, "Lilla arkivet": genom åren fortlöpande dossierer i alfabetisk ordning efter ämne, "Beställningsarkivet": nummerordnade och sakregistrerade akter rörande inköp samt reskontror, kassaböcker och memorialböcker. - Gallringsbrev för Spetsbergenarkivet utfärdades av Kungl. Maj:t den 14 november 1952 (Ing. I:1025/52), och gallring i enlighet därmed har utförts.

Stockholm i november 1952
Sven Olsson.


Förteckningen har registrerats i Arkis II i augusti 2010 och då har också rättelser gjorts i förteckningen vad gäller numreringen av vissa volymer.
Samtidigt har en efterleverans (från 1976) förtecknats. Därmed har tidigare förtecknat material kompletterats och ett nytt delarkiv har tillkommit; Nya Svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen.
Volymerna i delarkiv 001-005 har genomgående volymnumrering.

Arninge 2010-08-23
Christine Sundby
arkivarie

Användarvisningsbild
Sarvi
Medlem
Inlägg: 5929
Blev medlem: 25 mar 2002 09:00
Ort: Sverige

Re: Sveagruva

Inlägg av Sarvi » 31 jan 2013 08:46

Stefan Lundgren skrev:
Det nya bolaget påbörjade sommaren 1917 inom området vid Braganzabukten den första och som det småningom skulle visa sig enda svenska gruvanläggningen på Spetsbergen. Anläggningen, som benämndes Sveagruvan, blev färdig sommaren 1918, och den då begynnande brytningen utökades successivt under de följande åren.
Nu fanns det ju åtminstone en till svensk gruvanläggning, nämligen Pyramiden. Grundades av svenskar 1910, såldes till ryssarna 1927, övergavs så sent som 1998. Kanske mest känt för att hysa världens nordligaste flygel.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Saknad medlem †
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Re: Sveagruva

Inlägg av Hexmaster » 31 jan 2013 09:04

Tack för gräv!

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11930
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Sveagruva

Inlägg av Stefan Lundgren » 28 dec 2014 21:42

Jag har tänkt på att skriva om det tidigare, men har inte gjort det.......I Industribaneföreningens föregångare SJK Småbaneförening finns det en artikel om Svea gruva(Svalbard), trycktes någon gång i början av 2000-talet(två-tre sidor).

Stefan