Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
Ro/Lt
Medlem
Inlägg: 120
Blev medlem: 06 mar 2008 19:50

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Ro/Lt » 11 mar 2008 16:20

A3 / Wendes Artilleriregementes (1. fördelningens artilleriregemente) kanonavdelningar avtransporterades kvällen den 11 april mot sina grupperingsplatser för att natten mellan 14 och 15 april gå i ställning i Helsingborgstrakten.
Från den 19 april till 4 september var hela fältregementet grupperat för försvar av Helsingborgskusten varefter de värnpliktiga hemförlovades.

Källa: Kungl Wendes artilleriregementes historia 1794-1994

Användarvisningsbild
Stilleben
Medlem
Inlägg: 1631
Blev medlem: 01 sep 2002 17:24
Ort: Halmstad

Re: Försvaret av Helsingborg med omnejd april-dagarna 1940

Inlägg av Stilleben » 03 sep 2008 08:14

Några tillägg ur Utikesdepartementets "vitbok", "Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9 april 1940", sid. 366-370, utgiven 1947.
Stilleben skrev: Det rör sig det fyra 10,5cm kanoner av m/34, alltså ett rätt modernt och rörligt kustartillerförband och med en skottvidd av 18 kilometer som på morgonen den 9 april sändes från kustartilleriet i Karlskrona.--------Det har funnits tvekan om batteriet var eldberett 06.10 på morgonen den 10 april eller 16.10 på eftermiddagen , men bl.a. boken "Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget" av översten 1.graden Jean-Carlos Danckwardt, bekräftar att det var 06.10.
"Vitboken" anger tiden för "eldberett" till kl. 11.00.
Stilleben skrev: Den 12 april ligger några timmar på morgonen över Helsingborgsområdet och Sundet tolv B3:or med full bomblast. Från samma dag finns det större truppförband på plats.
"Vitboken" redogör för luftvärnets beredskap enligt följande:
"På kvällen den 9 april stodo följande luftvärnsförband eldberedda i Skåne:
Malmö: en luftvärnsdivison om tvåluftvärnsbatterier (7 cm) och fyra luftvärnsautomatkanontroppar (40 mm).
Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Eslöv, Landskrona, vardera en luftvärnsautomatkanontropp (40 mm).
Ljungbyhed: två luftvärnautomatkanontroppar (40 mm), Hälsingborg: Ett luftvärnsbatteri (7 cm) och en luftvärnsautomatkanontropp (40 mm)".

Luftvärnet skulle, enligt utryckliga order, även användas för beskjutning av mål till sjöss och på land.

Dessutom avspärrningar av hamnarna och då farvattnen blev isfria eventuell minutläggning. Kustflottan kvarlåg dock i Stockholms skärgård.

"Vitboken" redogör för beredskapen från den 12 april i hela Skåne enligt följande: "Den 12/4 på morgonen voro förutom luftvärnet följande stridskrafter ur armén disponibla för att möta ett kuppföretag mot Skåne:
I Åhustrakten: en kustförsvarsbataljon (landstorm), mellan Simrishamn och Skanör: fem kustförsvarsbataljoner (landstorm), i Malmö: reservunderofficerskompaniet I 6, två kanonavdelningar A 3 samt tre landstormscykelkompanier och sammanlagt åtta kulsprutegrup­per tillhörande olika tunga landstormskompanier, i Landskrona: mindre delar av I 7 (omkring 150 man), i Hälsingborg: delar av I 7 (omkring 500 man), en kavalleribilbataljon, en kanondivision (7 cm) ur kavalleribrigaden och tre kanonavdelning­ar A 3,i Höganäs: ett kompani I 11.
Bombförband ur flygeskadern lågo 12/4 tidigt på morgonen i bered­skapsläge i luften över Hälsingborg.

I mitten av april voro flertalet förband i Södra militärområdet färdigmobiliserade och grupperade med huvuddelen av linjeförbanden (sex ba­taljoner) förstärkande kustförsvarsförbanden utefter Öresund, kavalleri­brigaden norr om Eslöv samt en infanteribataljon vid vardera Veberöd och Kristianstad."

Samt som nämnts från den 10 april även de fyra 10,5 cm kustartillerikanonerna vid Kulla Gunnarstorp.

Användarvisningsbild
Stilleben
Medlem
Inlägg: 1631
Blev medlem: 01 sep 2002 17:24
Ort: Halmstad

Re: Försvaret av Helsingborg med omnejd april-dagarna 1940

Inlägg av Stilleben » 07 jul 2009 17:35

Stilleben skrev:Jag sammanfattar litet tråden här med en del tillägg, eftersom jag tror att den har intresse.

Det rör sig det fyra 10,5cm kanoner av m/34, alltså ett rätt modernt och rörligt kustartillerförband och med en skottvidd av 18 kilometer som på morgonen (felaktigt, se nedan, rätta tiden är kl. 16.00) den 9 april sändes från kustartilleriet i Karlskrona. Det var eldberett på morgonen den 10 april 06.10 strax norr om Helsingborg . Mål kunde alltså bekämpas även ute på Sundet ungefärligen på sträckan Råå - Höganäs, liksom mål i Danmark.

Det har funnits tvekan om batteriet var eldberett 06.10 på morgonen eller 16.10 på eftermiddagen, men bl.a. boken "Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget" av översten 1.graden Jean-Carlos Danckwardt, bekräftar att det var 06.10.

Boken från SMB "Urladdning 1940, Blixtkrigens år" omnämner inte alls batteriet, utan bara att det vid Sundet den 9 april "fanns några spridda luftvärnsbatterier, i övrigt inte ett enda krigsorganiserat förband ". (Korrigering göres, se nedan) .------
I den 2007 också av SMB utgivna högintressanta boken "Kanonerna på Djuramåsa", av Beredskapsmuséets Johan Andrée (som också skrivit litet ovan!), ges en detaljerad skildring av batteriets rätt dramatiska tillkomst.

Nedanstående text i boken är hämtad ur en skildring av chefen för batteriet kapten Bo Lindeberg.

"Söndagen den 8 april. Omkring kl. 2300 ringde telefonen bredvid min säng - 'Marschorder för batteriet!' Jag svarade -'Du vet att vi har en veckas marschberedskap, men vi kan givetvis gå förr'. Svar: - 'Regementschefen tar emot batteriet marschfärdigt kl. 1500 i morgon.'

Måndag den 9 april. Nyheterna om tyskarna i Danmark meddelades på radio. På natten - komplettering av personalen - ca 30 man isolerade för scharlakansfeber. Telefonkontakt med 'snickaren' för målning av de 4 sista bilarna. Bilarna hämtades på förmiddagen och färdigutrustades. Kl. 1500 är batteriet marschklart utom luftvärnspersonalen (4 dubbla luftvärnskulsprutor) som är på väg in från Aspö Mad. Batteriets 40 mm luftvärnsautomatkanontropp ska vi få disponera först senare. Kl. 1540 gav regementschefen order: - Batteriet underställes försvarsområdesbefälhavaren i Hälsingborg samt gav därefter en del förmaningar. Avmarsch kl 1600. Sambandsofficern sändes i förväg till försvarsområdesbefälhavaren. Jag förde själv befälet över batteriet i övrigt som gick på en kolonn. Försiktig körning - flera motorer ej inkörda - ej ens 20 mil - flera ej ordinarie motorförare. På kvällen mötte sambandsofficeren - Inga grupperingsorder, försvarsområdesbefälhavaren möter i Ödåkra.

Tisdagen den 10 april, kl 00.15 anmälan för försvarsområdesbefälhavaren: - Jag vet ej hur kustartilleribatteriet bäst ska användas. Vad föreslår kapten?
Jag anhöll om orientering angående egna trupper.
Försvarsområdesbefälhavaren: - Jag har inga trupper.
Lindeberg: - Landstorm?
Försvarsområdesbefälhavaren: - Det vet väl kapten att landstormen är hemförlovad.
Lindeberg: - Finns ingen?
Försvarsområdesbefälhavaren: -Jo det står två pansarvärnspjäser bemannade av några underbefäl från kavalleriet på hamnpiren. Annars inte en soldat.
Lindeberg: - Min uppgift: Förhindra landstigning i Hälsingborg samt å stranden norr och söder därom. Batteriplats: inom området öster Kulla Gunnarstorp.
Försvarsområdesbefälhavaren: - Kapten vet väl att Öresundsförträngningen vid Hälsingborg är internationellt vatten. Ett eldöppnande kan därför innebära krigshandling. Men under inga omständigheter får batteriet öppna eld för sent.

Jag beordrade batteriet till väntplats i skogen sydväst Nällåkra och snabbrekognoserade själv batteriplatsen i sydkanten av samma skogsparti. Uppehållsplats på den höga strandbrinken låg i sydkanten av Hittarp. 3 meters inbasmätare fanns vid min uppehållsplats och 2 meters inbasmätare i tornet på Kärnan i Hälsingborg. Förbindelse till försvarsområdesbefälhavaren går över permanenta nätet. Linjen är ständigkopplade de första dagarna. Batteriet är eldberett omkring kl 06.10. Bäring till mätstation Hittarp fältmättes med snabbvinkeltåg, avstånd efter eldledningskartan. Luftvärnskulsprutan grupperades vid batteriet och uppehållsplatsen samt med alternativa ställningar för strandförsvar."

De två "pansarvärnspjäser" som enligt ovan fanns på hamnpiren i Helsingborg torde ha varit 20 mm:s, som även användes som luftvärn.

10,5 cm batteriet ersattes under maj 1940 av ett 15 cm batteri om fyra pjäser och från den 7 juni 1940 av det fasta batteri om fyra 15 cm-kanoner som i en bunkeranläggning med c:a 1 1/2 månaders byggtid uppfördes i Djuramåsa, strax i närheten av Kulla Gunnarstorp och norr om Hälsingborg.

En korrigering göres här: Den fortsatta texten "De 2 pjäser som fanns i Helsingborg var placerade i hamnområdet" utgår, eftersom det inte återfinns i den nämnda boken utan är mitt eget antagande.
Senast redigerad av 1 Stilleben, redigerad totalt 8 gånger.

Användarvisningsbild
Stellan Bojerud
Saknad medlem †
Inlägg: 9662
Blev medlem: 12 jun 2005 05:23
Ort: Stockholm

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Stellan Bojerud » 08 jul 2009 09:06

Instämmer inte om "pansarvärnspjäser". 1940 hade 20 mm pvlvakan m/40 ännu inte kommit i bruk. Det bör ha rört sig om 37 mm pvkan m/38 ur kavalleribrigaden.

Användarvisningsbild
von Adler
Medlem
Inlägg: 2953
Blev medlem: 28 jun 2002 18:40
Ort: Årsta, Stockholm

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av von Adler » 08 jul 2009 09:21

Dock försågs väl kustförsvaret med 20mm Pvkan m/39 (Solothurn S.18, om jag inte minns fel)?

Användarvisningsbild
Stilleben
Medlem
Inlägg: 1631
Blev medlem: 01 sep 2002 17:24
Ort: Halmstad

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Stilleben » 08 jul 2009 11:38

Stellan Bojerud skrev:Instämmer inte om "pansarvärnspjäser". 1940 hade 20 mm pvlvakan m/40 ännu inte kommit i bruk. Det bör ha rört sig om 37 mm pvkan m/38 ur kavalleribrigaden.
von Adler skrev:Dock försågs väl kustförsvaret med 20mm Pvkan m/39 (Solothurn S.18, om jag inte minns fel)?
Ja, det råder oklarhet här. Se tidigare inlägg där det framgår att enligt den officiella historieskrivningen (den s.k. vitboken) skulle det i Hälsingborg på kvällen den 9 april ha funnits "Ett luftvärnsbatteri (7 cm) och en luftvärnsautomatkanontropp (40 mm)". Av tidigare inlägg framgår också att det i boken "Sveriges militära beredskap 1939-45" sidorna 162-165 anges, och det tycks avse den 9 april, att det territoriella luftvärnet var delvis eldberedda, delvis under organisering. "Eldberedda lvförband fanns i Ystad, Trelleborg, Malmö, Landskrona, Helsingborg och Ljungbyhed".

Försvarsområdesbefälhavaren har dock vid samtalet kl. 00.15 den 10 april med kapten Lindeborg, chefen för kustartilleriförbandet, endast talat om "två pansarvärnspjäser bemannade av några underbefäl från kavalleriet på hamnpiren. Annars inte en soldat." Men det är ju möjligt att något luftvärn strax innan kommit på plats och att han inte kände till det.

Se korrigeringen i mitt föregående inlägg!

apersson850
Medlem
Inlägg: 52
Blev medlem: 29 maj 2009 22:25

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av apersson850 » 04 jan 2012 00:17

Ro/Lt skrev:A3 / Wendes Artilleriregementes (1. fördelningens artilleriregemente) kanonavdelningar avtransporterades kvällen den 11 april mot sina grupperingsplatser för att natten mellan 14 och 15 april gå i ställning i Helsingborgstrakten.
Från den 19 april till 4 september var hela fältregementet grupperat för försvar av Helsingborgskusten varefter de värnpliktiga hemförlovades.
Min morfar var artillerikonstapel (eller vad det nu exakt hette) vid Wendes artilleriregemente, och var med i den förflyttningen. Det minns jag att han har berättat. Bortsett från sina pjäser hade de fem patroner till sina gevär m/96 - fler fanns det inte tillgång till. Med den utrustningen skulle man möta världens då mest väloljade krigsmakt...

Efter några dagar inspekterades ställningarna runt Helsingborg av någon generalsperson. Vem vet jag inte, men det var förmodligen en generalmajor eller liknande. En av min morfars plutonskamrater tillfrågades av denna general om vad han skulle ta sig till om han såg tysken komma inom synhåll framför eldställningarna.
"Då skjuter jag kaptenen", svarade denne.
"Det kan ni väl inte mena", replikerade generalspersonen förskräckt.
"Resten av kulorna går åt tyskarna", blev svaret.

Det var tydligen allmänt känt inom plutonen att kompanichefen hade sympatier för åtminstone den tyska krigsmakten, men det uttycktes bland mannarna som nazistsympatier.

Detta är det mest dramatiska jag någonsin hörde min morfar berätta om sin tid i artilleriets tjänst under andra världskriget. Nu lever han inte längre, så några vidare detaljer går inte att få från honom.

Min far gjorde tjänst på Norra Skånska regementet (jag också, för den delen), men han ryckte in 1946, så några erfarenheter från kriget finns inte att hämta där. Fast han lever åtminstone än.

Användarvisningsbild
Stilleben
Medlem
Inlägg: 1631
Blev medlem: 01 sep 2002 17:24
Ort: Halmstad

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Stilleben » 04 jan 2012 08:49

apersson850 skrev:
Ro/Lt skrev:A3 / Wendes Artilleriregementes (1. fördelningens artilleriregemente) kanonavdelningar avtransporterades kvällen den 11 april mot sina grupperingsplatser för att natten mellan 14 och 15 april gå i ställning i Helsingborgstrakten.
Från den 19 april till 4 september var hela fältregementet grupperat för försvar av Helsingborgskusten varefter de värnpliktiga hemförlovades.
Min morfar var artillerikonstapel (eller vad det nu exakt hette) vid Wendes artilleriregemente, och var med i den förflyttningen. Det minns jag att han har berättat. Bortsett från sina pjäser hade de fem patroner till sina gevär m/96 - fler fanns det inte tillgång till. Med den utrustningen skulle man möta världens då mest väloljade krigsmakt...

Efter några dagar inspekterades ställningarna runt Helsingborg av någon generalsperson.---------------------
Generalspersonen bör ha varit överbefälhavaren Olof Thörnell. Han ägnas ett eget kapitel i boken "Sveriges Militära Beredskap" ( Militärhistoriska Förlaget 1982), bl.a. nämns att "Man minns hans blickar när han några dagar efter den 9 april inspekterade en postering på hamnpiren i Hälsingborg och då fann att flertalet mannar inte ens kunde ladda ett mausergevär, långt mindre den pansarvärnskanon med vilken de skulle hejda landstigning. Liknande episoder skulle kunna refereras i mångfald, men denna må vara nog för att man skall förstå Thörnells inställning att ett krig med Tyskland till varje pris måste undvikas under hopplösa förhållanden".

Detta nämns om Thörnells påstådda "tyskvänlighet" men denna avtog alltså i samma takt som de tyska nederlagen. Thörnell var överbefälhavare från december 1939 till mars 1944.

apersson850
Medlem
Inlägg: 52
Blev medlem: 29 maj 2009 22:25

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av apersson850 » 04 jan 2012 15:50

Jaha, då var det troligtvis en tvättäkta general som var på besök.
Jag minns att min morfar berättat att han befann sig någonstans strax utanför Helsingborg, en bit från kusten. Det byggdes en massa värn och installerades kanoner då. Jag minns inte att han nämnde något namn eller någon plats, men på senare tid (efter hans bortgång, så jag har inte kunnat få det bekräftat) har jag insett att det är mycket möjligt att det är batteriet i Djuramossa som han refererade till. Men jag kände inte till att det fanns när han berättade om sin tid som vakt vid Öresund.

Med bara fem patroner till varje persons gevär kan jag ju förstå att det knappast prioriterades övningar i att ladda om. När väl geväret laddats en gång fanns det ju inga fler patroner att stoppa i... 8O

Användarvisningsbild
Sten Johnson
Medlem
Inlägg: 47
Blev medlem: 01 feb 2009 14:43
Ort: Malmö

Re: Försvaret av Helsingborg med omnejd april-dagarna 1940

Inlägg av Sten Johnson » 05 jan 2012 12:40

Stilleben skrev:Den 12 april ligger några timmar på morgonen över Helsingborgsområdet och Sundet tolv B3:or med full bomblast. Från samma dag finns det större truppförband på plats.b]
En liten teckning till minne av den dramatisk händelsen. Man hade i försvarsstaben dagen innan fått underrättelser om att Skåne skulle invaderas. Från F 1 i Västerås lyckades man få en division B 3:or i luften. Vid femtiden på morgonen den 12:e, nådde de fram till Öresund. Deras order var; att genom låganfall angripa landstigningsfarkoster och trupp. De var ensamma, jakteskorten från F 8 kunde inte lyfta på grund av dimma.

En sak är säker att hade tyskarna bestämt sig för att ta Skåne, så hade deras chanser att uträtta något varit lika med noll. B 3:an var redan omodern när kriget bröt ut 1939. Långsam och med endast 3 st, 7,9 mm rörliga kulsprutor och 4 st 250 kg bomber. Jag undrar hur skyttarna kände sig, där de satt i sina öppna sittbrunnar. Att tro att B 3 skulle hindra en övergång av sundet var naivt. Den första åtgärden för tyskarna, hade varit att rensa luftrummet. Ett 20-tal Me 109:or hade klarat det på några minuter. Skulle någon B 3:a klarat sig, så hade invasionsstyrkans närluftvärn fått en chans att praktiserat ”lerduveskytte”. En långsam B 3:a på ca 100 m höjd går bara inte att missa.

På F 6 i Karlsborg förberedde man sig på att ta hand om B 3:orna när de kom för att ladda om. Flottiljen hade på morgonen vid uppställningen sjungit ”Vår Gud är oss en väldig borg….” Att vända sig till högre makter var nog en bra idé med tanke på vårt flygvapens förmåga. Vår beredskap kunde ha varit bättre.
Många hälsningar och Gott Nytt ÅR Sten "Tecknare" Johnson

Bild

Axial
Medlem
Inlägg: 563
Blev medlem: 21 mar 2006 21:09
Ort: Dalasocken

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Axial » 05 jan 2012 15:59

von Adler skrev:Dock försågs väl kustförsvaret med 20mm Pvkan m/39 (Solothurn S.18, om jag inte minns fel)?
Du tänker händelsevis inte på 20 mm lvakan m/39? I princip en tysk 2cm Flak 30, tillverkad av Rheinmetall.
http://soldaten.dinstudio.se/files/Reinmetall.JPG

Användarvisningsbild
von Adler
Medlem
Inlägg: 2953
Blev medlem: 28 jun 2002 18:40
Ort: Årsta, Stockholm

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av von Adler » 06 jan 2012 03:40

Nej, jag menade faktiskt Pvkan m/39 - Solothurn S.18-100 som köptes in från Tyskland.

Axial
Medlem
Inlägg: 563
Blev medlem: 21 mar 2006 21:09
Ort: Dalasocken

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Axial » 06 jan 2012 08:23

Okej.

JohnT
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 1755
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av JohnT » 06 jan 2012 12:16

von Adler skrev:Dock försågs väl kustförsvaret med 20mm Pvkan m/39 (Solothurn S.18, om jag inte minns fel)?
Ja, men de levererades från och med hösten 40,

I april 1940 producerades de för Holländarna och dom som inte blev levererade före maj , köptes av Sverige på hösten, och vidare produktion.

Så jag håller med Stellan om kalibern, men tror det var pjäser från landstormen ,man hade en del 37mm pjäser, men som sagt så var utbildniongsnivån låg.


Mvh
/John

Användarvisningsbild
Covendor
Medlem
Inlägg: 244
Blev medlem: 24 jan 2004 15:59
Ort: Västervik

Re: Svenskt artilleri vid Helsingborg den 10 april 1940?

Inlägg av Covendor » 06 okt 2018 21:50

Vad har den här tråden i hästforumet att göra?