En historik över tjära

Diskussioner kring teknikens utveckling genom tiderna och dess inverkan på vår historia.
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11961
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

En historik över tjära

Inlägg av Stefan Lundgren » 27 feb 2007 19:57

Tjära användes mycket som byggnadsmaterial och tänker sammanfatta lite om vad som finns om detta material. Ämnet har ju används i några hundra år nu och det finns många tak runt om i landet som är tjärbehandlade. Fast Sverige är inte ensammen om att använda tjära, förr i tiden var det vanligt att man tjärbehandlade skepp.

Från NE
Tjära fick ökad ekonomisk betydelse under 1600-talets första hälft genom efterfrågan från sjöfarten och skeppsbyggnadsindustrin i Västeuropa, särskilt i Nederländerna och England. Tjära användes främst för impregnering av trävirke och som smörjmedel. Sverige kom att få en nyckelroll för att tillgodose denna efterfrågan.
Tjäran var också en vanlig binäring hos bönderna i Finland, de producerade en hel del tjära som användes i olika sammanhang. Den var också lätt att transportera och därför en av de faktorer som gjorde att verksamheten blev lönsamt för bönderna. Tjära togs fram ur stenkol, trä eller torv.

I Mauritz Nyströms avhandling "Norrlands ekonomi i stöplevern" så handlade bl a en bilagsdel om tjärbränningen i Norrland. I Norrbotten var exempelvis tjärbränningen på 30 200 kubikmeter 1770 och mer än fördubblades tjugo år senare till 93 900 kubikmeter. Man beräknade att cirka 20 enkla bräder i åt till en kubikmeter tjära och för "helbottensbräder" åtta stycken sådana.

I regeringssammanträden(s k konseljer) så diskuterades det vid femton tillfällen om tjära mellan 1840-1920 om allehanda tjärfrågor runt om i Sverige.

Det där var en liten kortfattad sammanfattning av en ganska så använd material i Sverige, jag har inte skrivit om allt, men det är en del av svenska byggnadshistorien kring tjära. Men jag hoppas att det blir en liten utfyllning av nya rön eller rentav en diskusion på det som jag har skrivit, trots att jag skrev ganska så tunnt med text.

Stefan

Krusse
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 22 aug 2004 11:57
Ort: Stockholm

Inlägg av Krusse » 03 mar 2007 16:10

På tal om tjära så fick jag punka på ena framdäcket på lastbilen här om veckan och var tvungen att ringa däcksjouren. Han prutade något som luktade gott på muttrar och fälg för att de inte skulle rosta fast när han monterade det nya däcket. Jag undrade vad det var och fick till svar: Trätjära! Finns i sprayförpackning på Biltema - mycket bättre än Bosse bildoktorns koppsarpasta.

Användarvisningsbild
Osprey
Medlem
Inlägg: 386
Blev medlem: 08 okt 2003 18:18
Ort: Göteborg

Inlägg av Osprey » 05 mar 2007 14:46

Krusse skrev:På tal om tjära så fick jag punka på ena framdäcket på lastbilen här om veckan och var tvungen att ringa däcksjouren. Han prutade något som luktade gott på muttrar och fälg för att de inte skulle rosta fast när han monterade det nya däcket. Jag undrade vad det var och fick till svar: Trätjära! Finns i sprayförpackning på Biltema - mycket bättre än Bosse bildoktorns koppsarpasta.
Tunnflytande underredsmassa funkar också alldeles utmärkt, men luktar kanske inte lika gott... :)

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11961
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 15 mar 2007 21:21

Här kommer de konseljer som behandlade tjära mellan 1841-1918. Förklaringar, datum, aktnummer, departement och ärrendemening. Ni kanske märker att det är många regeringssammanträden om olika exporter till utlandet samt även importer förstås, exempelvis den första konseljen handlar om att ta bort tullen på ett väntat fartyg från Neapel. Ni som vill veta mer få vända sig till riksarkivet, men ärrendemeningarna säger också en del av historien.

Undrar var Thörnblom skulle resa nånstans för att skaffa mer kunskap? :roll:
1841-06-22 22 Finansdepartementet Grosshandlaren C. G. Bäcks underd. ansökning om helfri tullbehandling af ett till Stockholm införväntadt Neapolitanskt fartyg till utförande af Beck och Tjära.

1841-06-30 9 Finansdepartementet General Tull Styrelsens underd. skrifvelse med sammandrag öfver de Finska fartyg som begagnats till transport af trädvaror och tjära m. m.

1842-11-26 28 Civildepartementet I V. Landshövdingens i Jämtlands Län und. hemställan om ett anslag af 600 Rdr för införskaffande till Länet af någon kunnig undervisare i tillverkning af Pottaska, Tjära m.m.
[Akt 28 har nummer 11 i expeditionslistan]

1843-09-29 15 Civildepartementet I Comm.Coll. i fråga om Controller wid handel med och export af Tjära, Wraktjära och Tjärbärma.

1845-10-24 9 Civildepartementet I Landshövdingen i Gefle om anstalter för Tjära- och Pottasketillverkning i Länet.

1854-07-03 7 Finansdepartementet Kommersekollegium, ang. Handelsföreningens i Haparanda ansökning om nederlagsrätt för tjära och trävaror.

1854-07-28 20 Finansdepartementet CommerceCollegium, ang. Handelsföreningens i Luleå ansökan om rättighet för Staden till s.k. Transitouplag af Finsk tjära.

1855-03-09 28 Finansdepartementet General TullStyrelsen, ang. Handlanden L.O. Lindbäcks ansökning om restitution af införselstull för ett parti re-exporterad tjära.

1855-05-18 4 Finansdepartementet General TullStyrelsen, ang. Handlanden Asplunds besvär rörande restitution af införseltull för exporterad tjära.

1860-02-03 11 Civildepartementet I Ang. gjord hemställan om ändring af gällande föreskrifter för formen och justering af förvaringskärl för tjära m.m.

1862-11-21 6 Finansdepartementet General TullStyrelsen, ang. Enkan Utterströms ansökning om befrielse från nederlagsafgift för ett parti tjära.

1865-05-05 16 Civildepartementet I J. Thornblads ans. om reseunderstöd för att inhemta kunskap ang. tillverkning af tjära och terpentin.

1909-04-16 49 Civildepartementet I Ang. framställning af Norrländska Trädestillations AB om fraktnedsättning för tjärstubbar, tjära m.m.

1918-02-08 16 Finansdepartementet Ang. av AB Jerdén & Andersson i Köpmannebro begärt hävande av beslag å vissa partier tjära.

1918-03-22 13 Finansdepartementet Ang. ansökning av AB Linder & Co i Kinna om hävande av beslag å tjära.
Stefan