Församling eller socken

Diskussioner kring släktforskning.
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 11670
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Församling eller socken

Inlägg av Stefan Lundgren » 08 nov 2005 16:33

En diskussion som finns på http://www.genealogi.se/discus

Citering av det inledande inlägget i diskussionen "Församling eller socken".
Ni hittar dit via
Övriga ämnen
Geografisk och administrativ indelning
Församling eller socken

Första inlägget
Riksstämman i Linköping beslutade att Sveriges Släktforskarförbund ska uttala sig för ett bevarande av församlingarna som folkbokföringsbegrepp. När styrelsen nu skall verkställa detta beslut har vi hamnat i beråd… Är det verkligen FÖRSAMLING vi menar, eller är det SOCKEN?
”Församling” är ett kyrkligt begrepp, i linje med pastorat, kontrakt och stift.
Sedan 1991 är församlingen inte längre ansvarig för folkbokföringen, och sedan i år står kyrkan fri från staten. Församlingarna registrerar numera enbart sina egna medlemmar.
”Socken” är däremot ett, visserligen gammalt, men ännu fungerande civilt begrepp.
Socknarna står i huvudsak oförändrade, opåverkade av församlingssammanslagningar och andra kyrkliga förändringar. Det är bl.a. därför Lantmäteriet har hållit fast vid socknen som sin grund för registrering av fastigheter m.m. I det geografiska området ”socken” registreras dessutom alla, inte bara de som är medlemmar i Svenska Kyrkan.
Vi se nu en massiv trend av församlingssammanslagningar, delningar och andra förändringar av den kyrkliga indelningen. Det har att göra med kyrkans nya roll som ”frikyrka” och nödvändigheten av att hitta fungerande och ekonomiskt bärkraftiga enheter. Om vi inom folkbokföringen envist skulle hålla fast vid ett system som ständigt förändras kommer vi att totalt tappa kontinuiteten. Nästan lika illa är det f.ö. med kommuner, som av och till slås ihop eller delas. Låt mig ta ett exempel;
För några år sedan slogs fyra västgötaförsamlingar ihop till en. Av Norra Åsarps, Smula, Solberga och Fivlereds församlingar skapades ”Åsarps församling”. Om vi skulle hävda församlingsprincipen för folkbokföring så innebär det, att de händelser inom en familj som registreras före förändringen kommer att ha ett församlingsnamn, och de som registreras efter förändringen ett annat. En person som är född t.ex. på Skattegården, Solberga, levt hela sitt liv där och sedan avlider där, kommer att ha olika församlingsnamn på sin födelse- och dödsort.
”född i Skattegården, Solberga” – ”död i Skattegården Åsarp”. Ännu tokigare blir det med en familj där alla barnen är födda på samma gård, men i olika församlingar.
Så här vill vi väl inte ha det?
Styrelsen lutar åt att vi i stället skall föra fram SOCKNEN som indelningsgrund. Socknen är ju en bestående enhet, en länk med vår historia och ett levande begrepp. I kombination med kommun-begreppet skulle det bli en indelningsgrund som både fyller moderna krav på rationell folkbokföring OCH ger en god geografisk orientering parad med respekt för vårt gemensamma kulturarv. En korrekt notis skulle därmed se ut så här; "född 20030816 i Skattegården, Solberga socken, Falköpings kommun".
Vi ber om Din reaktion på detta.
Har vi uppfattat stämmobeslutet på rätt sätt, d.v.s. ”med församling avses socken”?
Inlägget skrevs av Ted Rosvall, jag håller med om faktiskt, men jag tänker inte skriva av hela diskussionen på Skalman. Vad jag har för uppfattning om dessa två ord är följande:
Församling: Församling är ett nutida begrepp, alltså man pratar om olika församlingar, det kan vara specifierad på en religion eller inom en statlig förvaltning, ex inom armén.
Socken: Påminner om gammalt, alltså i äldre handlingar så är det oftast "socken" efter namnet, visserligen kan man exempelvis säga Björklinge församling, Danmark församling, Alböke församling, Skepptuna församling eller Frikyrkliga församlingen; men inom sockenterminologin så kan bara säga namnet på en enhet; Ex Skepptuna socken, men inte den frikyrkliga socken.
Enligt artikeln är ovan så kan man både säga socken eller församling, men vilket ord passar bäst i historiskt perspektiv? Socken låter ju historiskt, men inte församling, men idag kan man använda båda orden.

Vad är eran reaktioner om jag ställer om Rosvalls fråga i detta forum.

Stefan