Svenska bataljoner i Holstein-Gottorps tjänst

Diskussioner kring händelser under renässansen, tidig modern tid och upplysningen.
Strömmis
Medlem
Inlägg: 171
Blev medlem: 12 apr 2005 14:27
Ort: Uppsala

Svenska bataljoner i Holstein-Gottorps tjänst

Inlägg av Strömmis » 22 okt 2005 16:14

Jag har några frågor till forumet.
Vet ni vilka svenska förband som befann sig i Holstein-Gottorps tjänst under åren före krigsutbrottet 1700 och när de hamnade där?
Har ni något begrepp om hur stor hertigens egen militär var?
Vilka förband var det som lyckades försvara Tönningen våren 1700?
Vore tacksam om ni ville briljera för mig, själv har jag haft svårt att hitta uppgifter som går ihop.

Användarvisningsbild
Kapten_Gars
Medlem
Inlägg: 3112
Blev medlem: 06 aug 2003 16:20
Ort: Göteborg

Inlägg av Kapten_Gars » 22 okt 2005 17:00

Du hittar nog de flesta svaren på den här sidan och på de sidor den länkar till http://www.wfgamers.org.uk/resources/C18/gnw.htm#gott

Strömmis
Medlem
Inlägg: 171
Blev medlem: 12 apr 2005 14:27
Ort: Uppsala

Inlägg av Strömmis » 22 okt 2005 18:54

Tack Kapten! En bra sida du rekomenderade.
Tyvärr så återstår en del frågetecken som jag redogör här.
En bataljon på 500 man ur garnisonsregementet i Wismar går i Holstein-Gottorps tjänst 1695.
En bataljon på 600 man ur garnisonsregementet i Stade och hela guvernörsregementet i Wismar på 1200 man gör likaså år 1699. På flera håll i litteraturen står det dock att 2400 man skall ha gått i Holstein-Gottorps tjänst år 1699, jag får bara ihop till 1800 man.
Likaså säger litteraturen att Banér hade 4000 man i Tönningen men om man tittar på den sidan du Kapten Gars visade för mig kan Holstein-Gottorp av de egna förbanden ha bidragit med maximalt ca 1600 man minus de som förlorades när danskarna stormande de övriga befästningarna i hertigdömet. Bataljonen ur garnisonsregementet i Stade är den enda som jag är ganska säker på befann sig i Tönningen även om din sida säger att samtliga svenska enheter låg i fältarmén, även den bataljon ur guvernörsregementet i Wismar som kapitulerade i Friedrichstadt redan i april märkligt nog. Alltså 2200 av de 4000 man som anges går att spåra.
För övigt, vad gör Jönköpings regemente nere i Tyskland redan 1697?
Är det någon som kan de här grejerna?

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Inlägg av Ben » 22 okt 2005 21:10

Strömmis skrev:Tack Kapten! En bra sida du rekomenderade.
Tyvärr så återstår en del frågetecken som jag redogör här.
En bataljon på 500 man ur garnisonsregementet i Wismar går i Holstein-Gottorps tjänst 1695.
En bataljon på 600 man ur garnisonsregementet i Stade och hela guvernörsregementet i Wismar på 1200 man gör likaså år 1699. På flera håll i litteraturen står det dock att 2400 man skall ha gått i Holstein-Gottorps tjänst år 1699, jag får bara ihop till 1800 man.
Likaså säger litteraturen att Banér hade 4000 man i Tönningen men om man tittar på den sidan du Kapten Gars visade för mig kan Holstein-Gottorp av de egna förbanden ha bidragit med maximalt ca 1600 man minus de som förlorades när danskarna stormande de övriga befästningarna i hertigdömet. Bataljonen ur garnisonsregementet i Stade är den enda som jag är ganska säker på befann sig i Tönningen även om din sida säger att samtliga svenska enheter låg i fältarmén, även den bataljon ur guvernörsregementet i Wismar som kapitulerade i Friedrichstadt redan i april märkligt nog. Alltså 2200 av de 4000 man som anges går att spåra.
För övigt, vad gör Jönköpings regemente nere i Tyskland redan 1697?
Är det någon som kan de här grejerna?
Hertigen av Holstein hade i juni 1698 blivit generalissimus över de svenska trupperna i Tyskland och hade strax dessförinnan gift sig med Karl XII:s syster, det är en rätt viktig bakomliggande aspekt för slutfasen av perioden.

I mars 1695 gav Karl XI Erik Dahlbergh besked om att hertigen skulle få disponera 5 kompanier av det bremiska krigsfolket, vilka svenska regeringen dock skulle ha rätt att återkräva när så behövdes. 500 man ankom också i augusti samma år.
Det som hände 1699 var att Karl XII 15/7 gav order om att svenska trupper skulle bistå hertigen vid återuppförandet av de år 1697 rivna skansarna. 2 400 misstänker jag är ett misstag av Wahrenberg, som inte noterat att det inte rörde sig om två hela regementen utan bara om ett och ett halvt.

Övriga frågor ber jag att få återkomma till.

Strömmis
Medlem
Inlägg: 171
Blev medlem: 12 apr 2005 14:27
Ort: Uppsala

Inlägg av Strömmis » 22 okt 2005 21:26

Det förklarar en del, ser fram emot att få höra mer.
Stort tack för att du svarade.

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Inlägg av Ben » 23 okt 2005 09:50

Enligt boken "Das Heerwesen des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf 1600-1715" var furstendömets armé år 1699 5 360 man stark och 1700 5 383 man stark. Enligt samma bok ska Banér i Tönningen ha haft 3 200 man. Det sägs också att Liewens och Vellingks regementen tillsammans utgjorde 2 000 man, men jag misstänker att det är en missuppfattning eftersom författaren talar om 12 kompanier resp. 6 kompanier.

När det sedan gäller Jönköpings regemente så överskeppades det kring den 10 juli 1697 dels för att understryka Sveriges militära närvaro i Tyskland av mer storpolitiska skäl, dels för att markera gentemot Danmark då man var rädd för att danskarna skulle vidta åtgärder mot Holstein efter Karl XI:s död. För det här se t.ex. "Karl XII och hans rådgivare" av Gustaf Jonasson.

Strömmis
Medlem
Inlägg: 171
Blev medlem: 12 apr 2005 14:27
Ort: Uppsala

Inlägg av Strömmis » 23 okt 2005 20:44

Hmm...5383 man säger du. Sidan som Kapten_Gars hänvisade till visar på sammanlagt 4518 holsteinska soldater. Någonting i storleksordningen av ett av deras infanteriregemente saknas. Ben, står det några detaljuppgifter i din bok "Das Heerwesen des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf 1600-1715"? I så fall kan du kanske se om det stämmer överens med den hänvisade internetsidan och står det vilka de 3200 som försvarade Tönningen var?

Så danskarna var inne i Holstein-Gottorp och bråkade nån gång under 1697? Vad hände då egentligen och varför gav danskarna med sig? För det kan ju inte ha räckt med att svenskarna skickar Jönköpings regemente till Wismar som avskräckning, eller?. Sedan, först två år senare, skickas 1800 man till Holstein för att bygga upp det danskarna raserat 1697. Varför så långt senare? Hade danskarna provocerat på nytt?

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Inlägg av Ben » 24 okt 2005 10:50

Strömmis skrev:Hmm...5383 man säger du. Sidan som Kapten_Gars hänvisade till visar på sammanlagt 4518 holsteinska soldater. Någonting i storleksordningen av ett av deras infanteriregemente saknas. Ben, står det några detaljuppgifter i din bok "Das Heerwesen des Fürstentums Schleswig-Holstein-Gottorf 1600-1715"? I så fall kan du kanske se om det stämmer överens med den hänvisade internetsidan och står det vilka de 3200 som försvarade Tönningen var?

Så danskarna var inne i Holstein-Gottorp och bråkade nån gång under 1697? Vad hände då egentligen och varför gav danskarna med sig? För det kan ju inte ha räckt med att svenskarna skickar Jönköpings regemente till Wismar som avskräckning, eller?. Sedan, först två år senare, skickas 1800 man till Holstein för att bygga upp det danskarna raserat 1697. Varför så långt senare? Hade danskarna provocerat på nytt?
Jag får återkomma till första delen av frågeställningen lite senare, men när det gäller andra delen så krävde danskarna att av hertigen uppförda skansar skulle raseras. När hertigen inte gav ett tillfredsställande svar marscherade danskarna sommaren 1697 in i Holstein, intog skansarna och raserade dem. När detta var klart marscherade de tillbaka igen.

Förhållandet Sverige-Holstein blev ännu intimare efter Karl XII:s trontillträde, hertigens giftermål med kungens syster och utnämningen av hertigen till generalissimus över de svenska trupperna i Tyskland sommaren 1698. Hertigen var naturligtvis inte speciellt nöjd med läget och när han i juli 1699 återkom till Sverige har han av allt att döma bett om svensk hjälp för att bygga upp skansarna. Denna beviljade Karl XII omedelbart och utan att rådgöra med sin utrikespolitiska expertis, som blev mycket betänksamma.

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Inlägg av Ben » 24 okt 2005 18:40

Boken säger att det 1696 fanns följande förband:

1 kompani drabantgarde till häst, överste v. Dernath
1 regemente dragongarde, överste v. Dernath
1 danskt dragonregemente (1694-1697)

Ett livgardesregemente till fot, överstelöjtnant v. d. Meden/v Bergholz
1 regemente Prins Christian August
1 regemente överste v. Düring
1 regemente överste v. Bautzen

samt 1 svensk bataljon, övertagen 1695.

1696 avmarscherade 3 regementen till Nederländerna, men de återkom på hösten samma år. Samma sak hände 1697.

Av trupperna från 1696 ska Dürings regemente ha upplösts 1698 och det danska regementet försvann förstås. 1698 ska styrkan därmed ha varit 3 360 man, 1699 ska den ha varit 5 360, inkluderande de svenska förstärkningarna. Här räknar då författaren med 2 000 svenskar, vilket ser ut att vara fel. Sedan tittade jag i galen tabell för siffran för 1700, 5 383 är för 1702. Någon siffra för 1700 anges inte men den bör rimligen ha varit snarlik den för 1699.

Strömmis
Medlem
Inlägg: 171
Blev medlem: 12 apr 2005 14:27
Ort: Uppsala

Inlägg av Strömmis » 24 okt 2005 20:07

Tack för ditt utförliga svar. Nu faller allt på plats.
Holstein-Gottorps armé vid danska angreppet 1700:

Drabantgardet till häst, 50man
Holsteinska dragongardet, 526man

Hertigens livgardesregemente/Holsteinska livregementet till fot
Christian Augusts/Holsteinska infanteriregementet
Bautzens infanteriregemente
ca 830 man /regemente

Ur garnisonsregementet i Wismar/Hertiginnans livgarde, 500man
Ur garnisonsregementet i Stade/Vellingks regemente, 600man
Guvernörsregementet i Wismar/Liewens regemente, 1200man
Summa: ca 5360man