Äldre militära fanor, standar och flaggor

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 07 sep 2004 12:53

Några fler fanor och standar från Napoleonkrigens dagar.

Bild

Bild

Fanor och ett standar från Storhertigdömet Hessen-Darmstadt (ej Darmstat som det står i den engelska texten).

Bild
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 21 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 09 sep 2004 16:21

Några preussiska fanor från Napoleonkrigens dagar.

Bild

Fanor för infanteriregementena Nr. 5 till Nr. 8 av modell förde 1806, fanorna till vänster är livfanor och de till höger är regementsfanor. nedan fanor för samma regementen modell 1808.

Bild


Bild
Mod. före 1806 infanteriregementen nr. 29-32.

Bild
Fanor modell 1808 för infanteriregementen nr. 1-4.

Några preussiska Landwehrfanor:
Bild
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 19 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 10 sep 2004 13:52

Sticker emellan med några milis standar/fanor från Brasiliens tid som del av kungariket Portugal.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/b/br^rdrm.gif[/img]
Standar för Kungl. Minas dragonregemente ca. 1720.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/b/br^1tiap.gif[/img][img]http://www.crwflags.com/fotw/images/b/br^tiap2.gif[/img]
Fanor för 1. Paras reservinfanteribataljon, med Portugals vapen in mitten. Från ca. 1770-talet.

Och en fana från Brasiliens tid som kejsardöme 1822-1889.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/b/br^im1cv.gif[/img]
Fana för 1. kavalleriregementet enligt 1850års modell.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 12 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 10 sep 2004 13:57

Lite mer information om kungariket Preussens fanor, tyvärr inga bilder denna gång. Fram till 1890 följde fanorna det möster som uppvisar för 1808års modell. Detta år infördes dock en nyordning, huvudmönstret förblev det samma med örnen i mitten, de preussiska färgerna svart-vitt flyttades dock till "hörnkilarna" och bildade ett vitt andreaskors med svarta kanter vardera belagd med ett kransomgivet krönt kungl. monogram. Färgen på fanans duk följde de färg regementets axelklaffar hade (för infanteriet; artilleri, pionjärer och telegraftrupper hade svarta dukar och jägare gröna dukar). Färgerna på infanteriets axelklaffar var för I. och II. Armekårerna (AK) vit, III. och IV. AK röd, V. och VI. AK gul, VII. och VIII. AK blå, IX. och X. AK vit, XI. och XV. AK röd, XVI. och XVII. AK gul, XVIII. och XX. AK blå. XII., XIII. AK, XIV, och XIX. AK var ej preussiska.
Regementen vilkahade direkta traditioner tillbaka till Fredrik den stores armé erhöll fanmönster från denna tid. Fanornas sidor var i de flesta fall lika, ett undantag var Deutsch-Ordens-Infanterie-Regiment Nr. 152 - namnet var väl valt då regementets huvud del fanns i Tyskaordens gamla huvudsäte Marienburg. Dess fanas frånsida visade i stället för mittens örnmotiv Tyskaordens kryckkors belagt med en guld sköld varpå en svart örn.

Fanstångens spets kunde om regementet erhållit Järnkorset vara försett med detta. Hade regementet erhållit Järnkorset under kriget 1813-1815 omgavs detta av en lagerkrans. Om regementet erhållit Järnkorset under kriget mot Frankrike 1870-1871 omgavs detta av bara en lagerkvist. Fanspetsarna på regmenten som ej erhållit Järnkorset utgjorde av det krönta kungl. monogrammet WR = Wilhelmus Rex. Till fanan kunde också fogas ett antal fanband av olika betydelser. Så erhöll sedan år 1835 varje regemente vilket funnits i 100år ett s.k. Säkular-Band. Detta var svart med vita kanter och bärande inskriptionen Errichtet plus det år då regementet uppsattes. I bandets nedre del fanns kungl. monogram och på knuten runt fanstången stod de årtal då regementet uppsattes respektive blev hundra år t.ex. 1789 och 1889. Bandets nedre kant var försedd med fransar.

Vid hundraårsskiftet 1800-1900 tilldelades alla preussiska regementen det s.k. Fahnenband der Jahrhundertwende. Detta var svart med två vita band i mitten och nedtill slutande i toffsar. Bandet var bundet så att det bildade två nedhängande band. De bar också metallpalketter på vilken det ena var Wilhelm II:s monogram krönt med en kejsarkrona samt på plakettens baksida datumet 1. Januar 1900 och på den andra fanns en plakett med Wilhelm II:s monogram krönt med en kungl. krona och på baksidan datumet 1. Januar 1900 samt datum för regementets grundande.

De övriga tyska staterna hade också Jahrhundertwende-band i motsvarande stats färger. Kungariket Bayerns var t.ex. vita och blå.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 17 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 10 sep 2004 13:59

Något mer om preussiska fanband. Efterföljarna till de åtta regementen vilka utmärkt sig vid Kolberg år 1807 erhöll det s.k. Colberg-bandet. Detta var svart med vita kanter och knutet så det bildade två lika långa band, på det främre bandet fanns inskriptionen Colberg 1807 och i bandens nedre kant kungl. monogram. Banden avslutades med fransar.

Ett liknande fanband fast med två Järnkors längst ned och utan Colberg-inskriptionen samt monogramen tilldelades de regementen vilke erhållit Järnkorset 1813-1815 och erhöll det på nytt i 1870-1871års krig. Det fanns även fanband visande på krigsdeltagande. T.ex. Minnesbandet för deltagande i 1864års fältåg mot Danmark -kunde förses med korslagda svärd - Minnesbandet för deltagande vid stormningen av Dybölskansar, Minnesbandet för deltagande i kriget mot Österrike 1866 - kunde förses med korslagda svärd. Minnesbandet för deltagande i 1870-1871års krig mot Frankrike, bar mässningsband med namnen på de drabbningar förbandet deltagit i.

De här beskrivna fanmönstrena brukades tills kungariket Preussens fall år 1918. Men även efter 1918 bars de av respektive regementes traditionsbevarare i Reichswehr och var de enda regementsfanor som brukades under Weimarrepubliken.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 10 sep 2004 22:05

En liten fråga när det gäller de tyska fanorna.
Gällde samma regler vad det gäller fanor för Waffen-SS förband som deras reguljär motsvarighet inom Heer ( vad det gäller utformning och "waffenfarbe") eller förde dessa förband inga fanor alls?

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 11 sep 2004 10:26

Mikael enligt den bok om tredje rikets fanor jag har så verkar det som om W-SS inte brukade Waffenfarbe. Boken visar dock bara en fana för Leibstandartes infanteri och ett standar för dess artilleri. Fanan följer till viss del arméns fanor vad det gäller storlek och fanband duken är dock röd med ett Järnkors modell 1939 i mitten detta är åtföljt i vardera hörn av en örn stående på en krans omgivande ett hakkors. Fanstångens spets bär monogramet LAH. Artilleristandaret är utformat som arméns standar men ser annars ut som den beskrivna fanan. En del W-SS enheter hade också standar av NSDAP:s Deutschland Erwache-typ dock med respektive förbands namn på en svart namnplatta t.ex. Der Führer.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 12 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 11 sep 2004 10:51

Några ryska fanor från Napoleonkrigens dagar. En klar påverkan från de preussiska fanorna kan ses vid utformningen av dessa fanor.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/r/ru^803li.gif[/img][img]http://www.crwflags.com/fotw/images/r/ru^830lc.gif[/img]
En vit respektive en färgad fana för ett regemente tillhörande Litauiska inspektionen. I hörnen Tsar Alexander I:s namnchiffer.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/r/ru^808pm.gif[/img]
Regementen vilka särskilt utmärkt sig i strid belönades med en St. Georgsfana. Den här visade tillhörde Pernovs infanteriregemente. Den ryska texten lyder För erövrandet av två fanor från fransmännen vid strider vid Heilsberg (eg. Geilsberg då H gärna förväxlas med G på ryska) 29 maj och vid Friedland 2 juni 1807.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/r/ru^810nm.gif[/img]
Fana för Narvas infanteriregemente.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 21 gång.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 11 sep 2004 20:01

Tack för förklaringen tyskaorden.
För övrigt följer jag tråden med stort intresse. Tack för mycket bra information.

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 12 sep 2004 10:58

Bild
Detta standar kallad modell 2 (modell1 var av Deutschland Erwache-typ) överlämnade av Reischführer-SS Heinrich Himmler representerande Hitler till chefen för Leibstandarte Sepp Dietrich den 7 november 1940 i Fort Alvensleben, Metz. Dess öde är okänt men modell 1 togs 1945 till Sovjet och hade en framträdande plats vid segerparaden 24 juni och lades sedan upp i Banérhallen på Röda Arméns Museum. Modell 2:s duk bär mönster efter Hitlers personliga flagga som Tysklands ledare. Detta mönster fanns även på de tidigare beskrivna infanterifanans och artilleristandarets frånsida. Angående Waffen-SS så hade de utländska förbanden en hel del intressanta fanor. Den flamländska legionen hade t.e.x på gul duk ett upprest svart lejon - Flanderns och Belgiens vapen - och var försedd med fransar i svart och gult.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 25 gånger.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 12 sep 2004 12:32

Intressant tyskaorden, du har inga bilder på några av dessa utlänska Waffen-SS förbands fanor eller beskriviningar på fler?

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 13 sep 2004 09:56

Tyvärr så har jag inte möjlighet att scanna in de bilder jag har. Men beskrivningar kan du alltid få.

Den Wallonska legionen d.v.s Wallonisches Infanteriebataillon Nr. 373 överförd till Waffen-SS och utökad till en stormbrigad 1 juni 1943 hade en del intressanta fanor. Strax före den första kontigentens avresa till träningsläger i Polen hösten 1941 överlämnades av Leon Degrelle - ledare för Rexistpartiet och sedemera en av de högst dekorerade utländska frivilliga - i en ceremoni vid Palais des Beaux Arts i Bryssel en fana. Denna hade svart duk varpå ett svävande rött burgundiskt kors och var försedd med gul frans. Fanstångens spets var utformad som en spjutspets i silver och runt fanstången var fästad en kravatt i de belgiska färgerna.

Bild
Ett burgundiskt kors ser ut så här. Att det var svävande betyder att det inte når kanterna.

I mars 1942 ersattes denna fana av åtta kompanifanor och två standar ett för brigadstaben och ett för stabskompaniet. Dessa fanor bars även sedan wallonerna blivit del av W-SS. Vid krigslutet gömdes de någonstans i Tyskland tills de år 1954 fördes till Degrelle i Spanien där de lär finnas än idag.

De åtta kompanifanorna hade i gund och botten samma utseende:
på vit duk ett rött burgundiskt kors överlagt med en naturfärgad pansrad arm kommande ur ett ljusblått moln smat hållande i handen ett naturfärgat bredsvärd ovan åtföljt av en inskription med kompaniets titel d.v.s 1ére Compagnie till 8éme Compagnie det hela var placerat inom en smal svart ram. Fanan bar gul frans och fanstångens spets utgjordes av olika historiska stickvapen t.ex. hillebard, partisan, pik m.m. Vid fanstången var fäst tre band slutande i en toffs, den första var svart det andra gult och det tredje rött. Armen hållande svärdet och det burgundiska korset går tillbaka på historiska belgiska fanor.

Brigadstabens standar var delad i två flikar med rundade ändar typ. dragonfana. Duken var vit och visade ett rött burgundiskt kors vari ett vit språkband med en tunn svart kant var inflätat, på bandet inskriptionen Qui s'y Frotte s'y pique = den som rör mig sticker jag. Denna devis bars av belgier i kejsarinnan Maria Theresas tjänst år 1757. Bokstäverna var svarta med de första bokstäverna i varje ord röda. Fanstångens spets utgjordes av ett historiskt stickvapen. Runt stången var bundet ett vitt fanband så stt det bildar två band, på det första fanns inskriptionen Legion Volontaire Wallonie och på det andra Campange D U.R.S.S. 1941-42. huvuddelen av texten var i svart, den första bokstaven i varje ord samt första siffran i årtalen var röda. Så även bindestäcket mellan årtalen och punkterna i U.R.S.S. Mellan varje ord fanns också en röd punkt. Nedtill på fanbandet fanns ett litet rött burgundiskt kors med flammor i rött och guld i vinklarna samt omgivet av gula kvistar, fanbandet avslutas i gul frans.

Stabskompaniets standar var i stort sett av samma utseende som Brigadstabens dock stod det på språkbandet Dur & Pur Rex Vaincra = stark och ren segrar Rex. Det andra fanbandet bar inskriften Campange D' U.R.S.S. 1942-44.

De Finska frivilligbataljonen i Waffen-SS erhöll en fana som den 15 oktober år 1941 i en cermoni på träningslägret i Gross-Born överlämnades den av den finske militärattachen i Berlin överste Walter Horn.
Fanan visade på vit duk ett blått kors i vars mitt en kvadratisk variant av Finlands riksvapen dock utan rosorna. I fanans övre inre hörn fanns en liten svart kvadrat belagd med ss-runorna i vitt, i det yttre övre hörnet fanns det finska frihetskorset. I det nedre inre hörnet ett järnkors och i det yttre nedre hörnet det finska jägarkorset. Det senare var till minne om den Kungl. Preussiska reservjägarbataljonen nr. 27 vilken under första världskriget satts upp av finska frivilliga vilka ville frigöra Finland från Ryssland. Fanan var försedd med gyllene frans och fanstångens spets utgjordes av det finska lejonet.
När bataljonen upplöstes 1 juni år 1943 är det möjligt att fanan medfördes tillbaka till Finland. Detta är dock bara spekulationer för fanans öde är inte säkerställt.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 18 gång.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 13 sep 2004 14:21

Tack tyskaorden för mycket bra & intressanta beskrivningar.

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 sep 2004 10:27

Tackar här kommer några till:

1. grenadjärregementet i Estniska legionen:
Histsida: på svart duk en böjd pansrad arm hållande ett svärd i armens böj ett E, något övanför detta emblem bokstäverna E. och L. (för Eesti Leegioni = est. legionen) det hela förmodligen omgivet av en grankvistkrans nedan åtföljt av texten 1. Gren. Rügement. Text och övriga emblem förmodligen vita, min källa var här inte riktigt säker.

Frånsida: den estniska flaggan belagd med det estniska riksvapnet, detta var inte riktigt i fanans mitt utan något upphöjt.

Bild
Bild
Estlands flagga och riksvapen.

Fanan försedd med frans i gult samnt hängande från stången två gula band slutande i varsin toffs. Fanstångens spets utgjordes av en förgylld spjutspets.

Den Lettiska legionen hade en mycket enkel fana bestående av den lettiska flaggan fastsatt på en stång.

Bild
Lettlands flagga.

Frikorps Danmark hade en fana visande den danska flaggan med i övre inre hörnet texten Frikorps Danmark i gult.
Detta mönster följer det för reguljära danska arméförband, vilka också är baserade på den danska flaggan, se tråden med moderna militära fanor ect.[/img]

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 16 sep 2004 19:54

Fann en sida där det fanns en del bilder över olika fanor som användes av det Tredje Riket. Hoppas att detta kan vara av intresse trots tyskaordens bra och utförliga tidigare beskrivningar.

Ex. Luftwaffe Fahnen

Flakartillerie (vänster sida)
Bild

Fliegertruppe (höger sida)
Bild

Luftnachrichtentruppe (höger sida)
Bild

Ex. Kriegsmarine Fahnen

Kriegsmarine (Marineteile am Lande)
(vänster sida)
Bild

Ex. Heer Fahnen

Infanterie
Bild

Pioniere
Bild

Jäger
Bild

Artillerie
Bild

Kavallerie
Bild

Pioniere (mot.)
Bild

Nachrichtentruppe
Bild

Kraftfahrtruppe
Bild

Fahr- und Kraftfahreinheiten
Bild

Nebeltruppe
Bild

/Mikael Sundholm