Fördelningarnas krigsuppgifter

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Fördelningarnas krigsuppgifter

Inlägg av C Fagervall » 21 mar 2010 07:22

Wedman skrev:Nästa fråga; vad var förändrat till 1980-talet? Två fördelningar utgick; 2. Förd och 16. Förd. Tre brigader utgick; IB 1, NB 20 och PB 6. (PB 10 lades ner men ersattes av MekB 10.) Dessutom moderniserades vissa infanteribrigader till organisation 77 och de olika typerna hade olika uppgifter. Ur AR2 Taktik från 1982:
Brigader
Infanteribrigad 77 (IB 77)
Brigaden är främst lämpad för anfall och fördröjningsstrid i småbruten och betäckt terräng.
Brigaden kan genomföra strid även i väglös terräng.
I öppen terräng kan brigaden i undantagsfall ges anfallsuppgift. Den bör då förstärkas med stridsfordons-, pansarvärns-, artilleri- och luftvärnsförband.
Brigaden är normalt förstärkt med personaltransportförband (terrängbil) och kan då genomföra snabba och långa förflyttningar på väg.
Brigadskyttebataljonen är i regel stridsenhet.
Vid fördröjningsstrid ges infanteribrigad 77 ett område om 20-30 km bredd och 40-50 km djup.
Brigadskyttebataljonen ges ett område om 5-10 km bredd och 20-30 km djup och med en större genomgående väg.
I undantagsfall kan brigaden genomföra avvärjningsstrid, varvid lokalförsvarsförband bör underställas och brigadskyttebataljonerna främst utnyttjas för anfall. Brigaden kan dock ges uppgift att avvärja luftlandsättning inom ett område om 1 500 km2.
Infanteribrigad 66 M (IB 66 M)
Brigaden är främst lämpad för fördröjnings- och avvärjningsstrid i småbruten och betäckt terräng samt i bebyggelse.
I öppen terräng kan brigaden i undantagsfall ges uppgift att anfalla främst en luftlandsatt fiende. Brigaden bör då förstärkas med stridsfordons-, pansarvärns-, artilleri- och luftvärnsförband.
Brigaden är normalt förstärkt med personaltransportförband (hjultraktor) och kan då genomföra längre förflyttningar på väg.
Stridande delar har efter förstärkning med bandvagnar god framkomlighet även i väglös terräng.
Infanteriskyttebataljonen är i regel stridsenhet.
Om brigaden disponerar befästningar kan den ges till uppgift att avvärja landstigning.
Vid fördröjningsstrid ges infanteribrigad 66 M ett område om 15-20 km bredd och 30-40 km djup.
Infanteriskyttebataljon ges ett område om 5-10 km bredd och 15-20 km djup och med en genomgående väg.
Vid avvärjningsstrid ges infanteribrigad 66 M ett område om 10-15 km bredd och 25-50 km djup.
Infanteriskyttebataljon ges ett område om 5-6 km bredd och 10 km djup.
Vid avvärjningsstrid vid kust ges infanteribrigad 66 M ett område om 20-25 km bredd och 10-15 km djup.
Infanteriskyttebataljon ges ett område om 10-15 km bredd och 3-5 km djup.
Vid avvärjningsstrid mot lufttrupp ges infanteribrigad 66 M ett område om 500-800 km2.
Infanteriskyttebataljon ges ett område om 100-200 km2.
Hur påverkades planeringen av att tre brigader utgick?

NB20 ersattes av NB 51 som i sin tur ersattes av IB 44 som ersattes av NB 13. I och med omorganisation av IB 13 till NB 13 borde nettoresultatet vara att en infanteribrigad försvann från Milo B.

Övriga två brigader försvann från Mälardalen; IB 1 ( byte av nummer med IB 38) och PB 6. Kan dessa brigader ha ersatts av två infanteribrigader i grundalternativet - exempelvis IB 44 och IB 3/IB 33?

Under 1980-talet fanns åtta IB 66M (uppgift under 1960-talet inom parentes):
IB 3 (strategisk reserv Milo B)
IB 12 (strategisk reserv Milo S)
IB 15 (Milo V)
IB 17 (strategisk reserv Milo V med beredduppgifter i Skåne eller Milo NN)
IB 21 (Milo NN)
IB 41 (Skåne)
IB 43 (Milo ÖN)
IB 44 (strategisk reserv Milo NN)

Även om begreppet strategisk reserv försvann så fanns det väl brigader med motsvarande utgångsgruppering? En IB 77 borde vara bättre lämpad för detta genom sin förmåga till "snabba förflyttningar". Samtidigt går koncentreringstransporterna fortare med terrängbil än med hjultraktor. Jag tänker ändå att IB 66M borde passa bättre för stationära avvärjningsuppgifter, exempelvis i Skåne.

Infanteribrigaderna org 66M skulle då kunna haft dessa uppgifter:
IB 3 (ersätter IB 1 i 14. Förd)
IB 12 (ersätter IB 11 i 11. Förd)
IB 15 (ersätter IB 45 i 11. Förd)
IB 17 (Milo V, ingen förändring)
IB 21 (Milo NN, ingen förändring)
IB 41 (1. Förd, ingen förändring)
IB 43 (3. Förd, ingen förändring)
IB 44 ("ersätter" PB 6 i 4. Förd)

Fördelningarna i Skåne, 1. och 11. kommer då bara att bestå av IB 66M medan IB 11 och IB 42 (org 77) endera kan förstärka Skåne eller östra militärområdet.

Fördelningarna i Mellansverige, 4. och 14. kommer då att bestå av två IB 77 och en IB 66M (4. Förd) eller en MekB, en IB 77 och en IB 66M (14. Förd).

De brigader som skall kvarstå i org 66 har följande uppgifter 1980 :

IB 1 : Roslagen (Rådmansölandet mot Kappelskär) under Fo 44 eller vid krigsfall 2 O understölld 14. Förd och grupperad nord Nyköping.

IB 3 : Underställd Fo 51 (Örebro län) uppgift att slå luftlandsättningar på Närke slätten.
Kan troligtvis underställas 14. Förd. i Södermanland i vissa lägen

IB 15 : Ingår i 1. Fördelningen med stranförsvarsuppgift kring Åhus, Everöd och Degerberga.
Ersätter c:a 1980 IB 45 (som nu blir org 77 och får nya rörligare uppgifter).
IB utgångsgrupperade tidigare inom södra Fo 34 där brigadens förråd låg. Uppgiften var försvaret av Göteborg.
Då c:a 1980 uttunnade man återigen Göteborgs försvar, det märka att Stockholmare ledde försvaret i fred.

IB 17 : Vid fall 2 S, Underställd Fo 32 utgångsgrupperad nordost Göteborg
Vid fall 2 O, Underställd 13. Förd (PB 9, IB 4 och IB 17) med urgångsgruppering norost Norrköping.

IB 21 : Underställd Fo 23 kring Sundsvall

IB 41 : Underställd 11. Förd och utgångsgrupperad kring Ystad (samma uppgift som tidigare).

IB 43 : Underställd 3. Förd med uppgift att avvärja/fördröja från Överkalix mot Harads

IB 44 : Underställd 15. Förd med uppgift att fördröja/avvärja från Kalix mot Töre.


En liten förändring av detta sker 1984, då IB 1:s huvuddel omorganiseras och blir MB 10 (under P 10 Strängnäs)
Vid fall 2 O övertager IB 17 uppgiften på Rådmansölandet/Roslagen av IB 1.
Som ersättning i 13. Förd nyuppsätts 104. Skyttebataljon 66 F av I 4 med uppgiften förlagd kring Norrköping.

Alla IB 66 utgår 1991. Följande sker med personal och materiel då :

IB 3 : Upplöses i tre Foskyttebataljoner (ersätter tidigare cykelskyttebataljoner inom Fo 51)

IB 15 : Upplöses

IB 17 : III bataljon IB 17 blir 341. Fo Skyttebataljonen (står kvar i sina förråd kring Lilla Edet)
Övriga bataljoner upplöses eller tilldelas Fo 35 som Fo skyttebataljoner.

IB 21 : Splittras på tre Fo Skyttebataljoner inom Fo 23 Ångermanland (ersätter tidigare Cskbataljoner)
Haubitsbataljonen splittas på tre batterier, underställda varsin Fo skyttebataljon.

IB 43 : Kvarstår med samma uppgifter och samma utrustning, kallas nu dock Fo stridsgropp 43.

IB 44 : Kvarstår med samma uppgifter och samma utrustning, kallas nu doch Fo stridsgrupp 44.
Kan eventuellt ha flyttats från Kalix - Töre till Gällivaretrakten ?.

Alla dessa förband ovan utgår med försvarsbeslutet 1997.


I Bergslagen finns då bara en brigad, IB 33 (org 77).

I Västsverige finns 13. Förd med en PB, två IB 77 och en IB 66M.

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re:

Inlägg av C Fagervall » 12 jan 2011 18:10

MD650 skrev:
MD650 skrev:Intressant med att 3.förd hade uppgifter i ÖN.
Har Du nån uppfattning vilka förband (brigader) som ingick i dessa?
:)
Nån som känner till nåt avseende det här?
:)

Hej. På 70 talet ingick troligtvis inom III. Förd. följande förband

3. Fördstabsbataljon S 2 mob: Karlsborg (gjorde GU på S 2 1986. Då sa befälen att S 2 före 1984 hade en fördstabsbataljon som skulle transporteras till Milo ÖN. När S 2 blev bataljon 1984 skulle S 1 tagit över denna,
dock stod den ej i förråden kring Karlsborg 1986)

6. Artilleriregemenstaben med stabskompani A 6 Mob nära Jönköping
6. Artilleriledningskompaniet A 6 Mob nära Jönköping

Dessa bägge artilleriledningsförband verkar kring 1979 ersatts av A 9 förbanden 9. Artregstab + 9. Artledkomp inom
III Fördelningen. De tidigare 6. artregstab med 6. Lednkomp ur A 6 verkar ha överförts till 14. Förd.
Tidigare hade artilleriet i 14. Förd letts av 21. Artregstab med 21. Artledkomp, men dessa utgår ur organisationen 1979.
9. Artregstab med 9. Artledkomp har tidigare ingått i XVI Fördelningen, men denna fördelning utgår 1978.

11. Fördelningshaubitsbataljonen 155 m/F A 8 Flyttad från A 9 och Kristinehamn kring 1974 och då överförd till A 8.
Mob från 1974 : Lagnaträsk (Morjärv)
14. Fördelningshaubitsbataljonen 155 m/F A 9 Överförd till Jämtland och A 4 1985, då man lägger ned A 6.
Mob : Väse (Kristinehamn)
2. Fördelningskanonbataljonen Bkan 1 A 8 Mob : Överkalix

3. Spaningsskvadronen K 3 mob : Varola (Skövde)

NB 35 Anfall från norr mot vägen Överkalix - Övertorneå eventuellt fortsatt mot vägen Karungi - Morjärv , alt 2. anfall från syd mot Pajala
NB 50 Anfall från syd mot vägen Överkalix - Övertorneå eventuellt fortsatt mot Pajala, alt 2. Anfall mot syd på vägen Karungi - Morjärv samt E 4:an
IB 43 Avvärjning Överkalix mot Lansjärv till Lakaträsk

En Norrlandsfördelnings Ingenjörbataljon

3. Etappbataljonen T 2 mob Skövde

3. Transportbataljonen T 2 mob. Skövde


Denna organisation torde i stort stått sig till 1991 1. juli, då III Fördelningen utgår.

Fördelningen verkar ha ansvarat både för vägen Övertorneå - Överkalix samt vägen Karungi - Morjärv.

Ge gärna kommentarer och kompletteringar. Detta är inget absolut faktaunderlag, utan en kombination mellan fakta,
prat med folk och gissningar.

MVH C Fagervall Fritsla

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re:

Inlägg av C Fagervall » 12 jan 2011 18:14

Ursäakta, men bilderna speglar OP planering från 1967. Norrlandsbrigaderna organiseras 1964-67 samt 3. Fördelningen flyttas från Skåne till Milo ÖN 1967.
Vet någon var 3. och 13. Fördelningarna hade för gruppering och sammansättning i Skåne 1949 - 67 ?.
13. Fördelningen blir "Pansarfördelningen" först 1967.

MVH C Fagervall


Johan Elisson skrev:Enligt Si vis pacem - para bellum, som bilderna FNP bifogat är från, underställdes i 1962 års krigsfall 2 (grundalternativet) följande större förband MB ÖN:

3., 12. och 15. fördstaberna
IB 43 och 51
NB 19, 20, 35 och 50
Strategisk reserv IB 2 i Umeåtrakten
Två nskbat
Tre fältjägarbat
Tre strvbat

Dessutom skulle MB ÖN förbereda för insättande av ytterligare dittransporterade förband innefattandes bl a en fördstab, två infbrig samt två cskbat.

/Johan

Forskaren
Medlem
Inlägg: 139
Blev medlem: 01 aug 2011 17:38

Re: Re:

Inlägg av Forskaren » 02 aug 2011 18:18

C Fagervall skrev:
MD650 skrev:
MD650 skrev:Intressant med att 3.förd hade uppgifter i ÖN.
Har Du nån uppfattning vilka förband (brigader) som ingick i dessa?
:)
Nån som känner till nåt avseende det här?
:)

Hej. På 70 talet ingick troligtvis inom III. Förd. följande förband

3. Fördstabsbataljon S 2 mob: Karlsborg (gjorde GU på S 2 1986. Då sa befälen att S 2 före 1984 hade en fördstabsbataljon som skulle transporteras till Milo ÖN. När S 2 blev bataljon 1984 skulle S 1 tagit över denna,
dock stod den ej i förråden kring Karlsborg 1986)

6. Artilleriregemenstaben med stabskompani A 6 Mob nära Jönköping
6. Artilleriledningskompaniet A 6 Mob nära Jönköping

Dessa bägge artilleriledningsförband verkar kring 1979 ersatts av A 9 förbanden 9. Artregstab + 9. Artledkomp inom
III Fördelningen. De tidigare 6. artregstab med 6. Lednkomp ur A 6 verkar ha överförts till 14. Förd.
Tidigare hade artilleriet i 14. Förd letts av 21. Artregstab med 21. Artledkomp, men dessa utgår ur organisationen 1979.
9. Artregstab med 9. Artledkomp har tidigare ingått i XVI Fördelningen, men denna fördelning utgår 1978.

11. Fördelningshaubitsbataljonen 155 m/F A 8 Flyttad från A 9 och Kristinehamn kring 1974 och då överförd till A 8.
Mob från 1974 : Lagnaträsk (Morjärv)
14. Fördelningshaubitsbataljonen 155 m/F A 9 Överförd till Jämtland och A 4 1985, då man lägger ned A 6.
Mob : Väse (Kristinehamn)
2. Fördelningskanonbataljonen Bkan 1 A 8 Mob : Överkalix

3. Spaningsskvadronen K 3 mob : Varola (Skövde)

NB 35 Anfall från norr mot vägen Överkalix - Övertorneå eventuellt fortsatt mot vägen Karungi - Morjärv , alt 2. anfall från syd mot Pajala
NB 50 Anfall från syd mot vägen Överkalix - Övertorneå eventuellt fortsatt mot Pajala, alt 2. Anfall mot syd på vägen Karungi - Morjärv samt E 4:an
IB 43 Avvärjning Överkalix mot Lansjärv till Lakaträsk

En Norrlandsfördelnings Ingenjörbataljon

3. Etappbataljonen T 2 mob Skövde

3. Transportbataljonen T 2 mob. Skövde


Denna organisation torde i stort stått sig till 1991 1. juli, då III Fördelningen utgår.

Fördelningen verkar ha ansvarat både för vägen Övertorneå - Överkalix samt vägen Karungi - Morjärv.

Ge gärna kommentarer och kompletteringar. Detta är inget absolut faktaunderlag, utan en kombination mellan fakta,
prat med folk och gissningar.

MVH C Fagervall Fritsla
För att krångla till det ytterligare, så utgick egentligen inte 21. artregstaben med 21. artregstabskomp och 21. undkomp. ur organisationen. Det var 1 artregstaben med stabskomp och undkomp som avvecklades, men 21. artregstaben omnumrerades då till 1. artregstaben och övertog den "gamla" 1. artregstabens uppgifter. Samtidigt gick då 6. artregstaben in och övertog 21. artregstabens tidigare uppgifter (dvs leda art i 14. förd).

Observera att artregstab resp. artregstabskomp aldrig har existerat samtidigt som artlednstab och artlednkomp. Artregstab med artregstabskomp och undkomp ersattes av artlednstab med artlednstabskomp. Artregstab var en "kvarleva" från den tid då förd bestod av infanteriregementen och artilleriregemente, med allt artilleri samlat i fördelningens artilleriregemente. När sedan artilleriregementenas divisioner blev brighaubbat, så var ju inte artregch längre chef över alla artförband i förd. Artregstaberna gjordes då om till artilleriledningsstaber. Dessa artilleriledningsstaber ansvarade inom förd för bl.a. eldteknisk ledning av fördelningens artilleri, tidgivning, väder, artilleriunderrättelsetjänst osv.

Det sägs att vissa företrädare ansåg att artilleriledningsstaben kunde slås ihop med artavdelningen i fördstaben, men att artilleriets företrädare vann och fick behålla en "egen" självständig stab. Den tidigare "fältartilleriregementschefen" blev fördelningsartillerichef. Senare kom man att skriva i AR 2 att artlednstab kunde bilda fältartilleriregemente med de fördelningsartilleribataljoner som ingick i förd.

Mvh Forskaren

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Re:

Inlägg av MD650 » 02 aug 2011 19:26

Forskaren skrev: Det sägs att vissa företrädare ansåg att artilleriledningsstaben kunde slås ihop med artavdelningen i fördstaben, men att artilleriets företrädare vann och fick behålla en "egen" självständig stab.
Mvh Forskaren
Fanns det fog att ha kvar en artlednstab eller var det bara så att artilleriet ville "skapa" befattningar?
:)

Ra145
Medlem
Inlägg: 33
Blev medlem: 04 dec 2010 12:25

Re: Re:

Inlägg av Ra145 » 29 jan 2013 16:20

MD650 skrev:
Forskaren skrev: Det sägs att vissa företrädare ansåg att artilleriledningsstaben kunde slås ihop med artavdelningen i fördstaben, men att artilleriets företrädare vann och fick behålla en "egen" självständig stab.
Mvh Forskaren
Fanns det fog att ha kvar en artlednstab eller var det bara så att artilleriet ville "skapa" befattningar?
:)
Gammal men intressant fråga - organisationen bygger ju upp en risk för dubbelkommando med (minst) 2 brigartchefer och en (1) fördelningsartillerichef. Artilleriets verksamhet styrs ju mångt och mycket med eldtillstånd enligt en planering, att då ha flera chefer kan synas problematiskt.

Vad jag kan minnas att jag hört var att regementets bataljoner oftare skulle skjuta samlat - på underlag som passerat artledningssttaben/regementet. Typiska aktiviteter var då ABEK. Medans brigadens artilleri stödde den egna striden.

Finns det några erfarenheter från kaderövningar och spel som någon vill dela med sig av. För det var väl inte så ofta man hade tillfälle att öva med hela förbanden (4 artilleribataljoner i detta fall) samlat?

Forskaren
Medlem
Inlägg: 139
Blev medlem: 01 aug 2011 17:38

Re: Re:

Inlägg av Forskaren » 29 jan 2013 19:37

MD650 skrev:
Forskaren skrev: Det sägs att vissa företrädare ansåg att artilleriledningsstaben kunde slås ihop med artavdelningen i fördstaben, men att artilleriets företrädare vann och fick behålla en "egen" självständig stab.
Mvh Forskaren
Fanns det fog att ha kvar en artlednstab eller var det bara så att artilleriet ville "skapa" befattningar?
:)
Eftersom tråden har uppmärksammats igen, ska jag väl sisådär 2 ½ år senare kommentera MD650´s fråga. Ett visst fog för en regstab/artldnstab fanns ju, bl.a. eftersom de fördhaubbat som ingick (var tilldelade förd) behövde förbandsledas. Dessutom kunde ju fördhaubbat ha abekuppgifter, och behövde då ledning via artreg/artldnstab. Men lite "befattningsskapande" fanns säkert också - "vad är ett truppslag utan regementsstaber"?!

Användarvisningsbild
Stellan Bojerud
Saknad medlem †
Inlägg: 9662
Blev medlem: 12 jun 2005 05:23
Ort: Stockholm

Re: Fördelningarnas krigsuppgifter

Inlägg av Stellan Bojerud » 25 nov 2014 01:40

Gammal tråd vaknar till liv. Detta med 15. och 16.förd har en förklaring. Båda sattes upp av ÖN trupper. När Milo B (Bergslagen) sattes upp enligt FB 1942 fick detta ansvaret för 16.förd.