Löjtnant Jakob Flacksén

Diskussioner kring släktforskning.
Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Löjtnant Jakob Flacksén

Inlägg av Göstring » 06 okt 2008 09:48

En löjtnant Jakob Flacksén visar sig vara två

Vilka var löjtnanterna Jakob Flackséns föräldrar?

Enligt matrikeln för Åbo akademi fanns det en löjtnant Jakob Flacksén, son till professorn Johan Flachsenius och Elisabeth Arensbeck, stupad vid Villmanstrand 1741. http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppila ... hp?id=4779

Det finns signaler om att biografin är tveksam, och följer man upp dessa, så visar det sig att detta är två Jakob Flacksén som smälts samman till en.

Löjtnant Jakob Flacksén förekommer på andra ställen:
Enligt Familysearch gifte han sig med Christina Charlotta Watz i Stockholm 1728
IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
...

JACOB FLACHSEN Pedigree
Male Family
...

Marriages:
Spouse: CHRISTINA CHARLOTTA WATZ ...
24 SEP 1728 Jakob Och Johannes, Stockholm, Stockholm, Sweden
och Elisabeth Spång i Stockholm 1730
Individual Record FamilySearch™ Vital Records Index
...
Jacob FLACHSEN
...
Marriage:
Spouse: Elisabet SPANG
Marriage: 06 Dec 1730 Place: Stockholm, Stockholm, Sweden

Source Information:
Batch Number: M417597
Source Dates: 1706 - 1800
Film or Fiche Number: 77805
Collection Details: Maria Magdalena; Svenska Kyrkan
Han var gift med Christina Charlotta Watz 1733.
http://aforum.genealogi.se/discus/messa ... 1141751380
Staffan Bengtsson (Sbn) skrev:Watz, Alexander, kamrer hos grevinnan Christina Piper, d. 25/2 1733 (bou.nr
1733/1:675)
änka: Ahlbom, Margraeta Elisabet
barn:
1/ Alexander, 11 år
2/ Maria Margareta, 9 år
3/ Fredrik, 4 år
i föreg. gifte m. Stuwe, Christina
1/ Christina Charlotta, g.m. Flachsén, Jakob, löjtnant
2/ Inga, 22 år
3/ Hedvig, 21 år
4/ Mårten, 17 år
Och med Elisabeth Spång 1741
http://aforum.genealogi.se/discus/messa ... 1141751380
Staffan Bengtsson (Sbn) skrev: Wibrecht, Dorotea, d. 24/5 1741 (bou.nr. 1741/2:659)
änka efter Wendt, Mickel, kopparslagare
barn i gifte med Blöding, Niklas, kopparslagare: Spång, Jeremias Blöding
i gifte med Spång, Johan, kopparslagare:
1/ Spång, Maria, g.m. Bertram, Johan, brukssmed, Vira bruk
2/ Spång, Elisabet, g.m. Flachsén, Jakob, löjtnant, Norrsunda, Länna, Uppland
Enligt bouppteckningsregister för Stockholm levde Elisabeth Spång som änka efter honom fortfarande 1764.
http://aforum.genealogi.se/discus/messa ... 1141751380
Staffan Bengtsson (Sbn) skrev:Spång, Jeremias Blöding, kopparslagare, d. 16/6 1764 i Maria, 73 år (bou.nr 1764/4:279)
halvsystrar:
1/ Spång, Elisabet, änka efter Flachsén, Jakob, löjtnant
(en avliden halvsyster, Maria, med sex barn omnämns, min anm.)
Christina Charlotta Watz gifter om sig 1744-08-26 med Kapten Johan Christopher Hoffenstierna och dör i Lövånger den 1782-10-26
http://aforum.genealogi.se/discus/messa ... ?990602532
Kenneth Mossberg skrev:Hej Olle!
Här är vad som står i Lövånger dödbok 1782 oktober; "d.26 afled Änkefru Capitainskan Christina Charlotta Hoffenstierna, född Watzon utaf gulsot, och begrofs i kyrkan den (?) November född i Stockholm 1710 den 16
augusti och således 72 år 2 månader och 10 dygn gammal."
Hon gifter sig 1744-08-26 i Nysätra socken som "änka Christina Charlotta Watts med Capitainen Johan
Christopher Hoffenstierna".
De äger senare ett hemman i Selet och Lövånger socken, där deras landbonde Lars Eriksson undertecknar
bouppteckningen 1783-12-06 efter henne. Där nämns inga släktingar eller arvingar.
Om ovanstående Christina har varit gift 1:a gången med en officer, och eftersom hon finns i dessa trakter när
hon gifter sig andra gången, kan Jacob Flachsén vara en kandidat. Han var född 1699 i Stockholm av professorn
i åbo Johannes Flachsenius och Elisabeth Arensbeck. Han är först volontär vid Livgardet och senare vid
Björneborgs län infanterireg. Han stupade vid slaget vid Willmanstrand 1741-08-23 som Lieutnant. Enligt
regementräkenskaperna år 1742 kvitterar hans hustru Christina Flachsén hans lön i Bygdeå 1742-04-12. Detta kan
vara ett uppslag att arbeta vidare på.
Han dör alltså 1741 och lämnar två änkor efter sig?

Går vi till biografin från Åbo akademis matrikel får vi lite fler uppgifter att arbeta med:
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppila ... hp?id=4779
(maskinöversatt med hjälp av Google)
Översättning: finska » svenska
Personlig information
1703/04 Jakob Flachsenius, senare Flachsén Jacobus Johannis, 4779. Aboensis * Stockholm (?) I ungefär 1699. Vht: teologi professor, FM och TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708) och hans 2:a fru, Elizabeth Arensbeck. Studentexamen i Åbo 1703/04 [Flachsenius] Jacob. Professoris dy _ 251 Den lägre klassens Scholar på. 1711 - kl. 1713. - Voluntaari henkikaartissa 1714, flaggan man i 1715, sergeant. Fänrik Björneborgs län jalkaväkirykmentissä 1717. 2-löjtnant Västerbotten REGEMENTS 1718 (se Wirilander 1953), löjtnant 1719, skillnaden i 1720. Re-rekryterats vakta anda av soldat, klyftan i 1727. 1-Löjtnant Västerbottens regemente under 1737. † kraschade i Villmanstrand 23.8.1741.

PSO: 1: o Ms Brotterus detta 2:a äktenskapet, 2: nr 1730 Ms Spånga.

Pson föreg. Make: ex-assistent i teologi Isak Laurbecchius 3756 (yo 1691, † 1716).

Namne: Rydaholmin kyrkoherde, FM Jakob Flachsenius 3830 (yo 1692, † 1733).

Referenser: HYK ms. Index s. 59a. - V. Lagus, Studentmatrikel I (1889-91) s. 321 (LXXXII), Åbo Akademi konsistoriet protokoll X 1709-1719 (julk T. Carpelan, 1943), s. 149, 150, 234, 257, 335, 351; Åbo Akademi konsistoriet register XII 1726-1731 (julk T. Carpelan, 1948), s. 235-236 (Löjtnant Flachsen), Åbo Akademi konsistoriet protokoll XIII, 1731-1738 (julk T. Carpelan, 1952), s. 173 (4.7. 1733, hänvisas till den avlidne kassör Flachsenin änka: s svåger, löjtnant Flachsen, som nu är wistande i swerige). - A. Lewenhaupt, Karl XII: s officerare. A-K (1921), s. 198 och B. Steckzén, Västerbottens regementes officerare till år 1841 (1955) s. 161
Han skall ha varit officer vid Björneborgs infanteriregemente innan han blev löjtnant vid Västerbottens
regemente.

Genom att leta upp honom i Björneborgs infanteriregementes rullor och sedan följa trådarna som ges där kom jag
fram till följande:

1714 anmälde sig två Jakob Flachsén som frivilliga till Livgardet till fot och Dohnas kompani:

1714-10-03 Jakob Flacksén, född i Finland, 19 år gammal. Det är denne som senare blir löjtnant vid Björneborgs
regemente.
1714-06-01 Jakob Flacksén. Som Enligt andra källor är född i Stockholm ca 1699 och blir löjtnant vid
Västerbottens regemente.

Nedan följer utdrag ur rullorna:

Löjtnanten vid Björneborgs regemente:
1714-10-03 Livgardet till fot Dohnas Komp Livgardist
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1120 (1715)
djv 193

Capitain H.r Gref Carl August Dohnas Compagnie

Gifwit sig godwilligt i tienst
Rm: /N:o 67 / Oloff Knutson Sahlberg dööd Blef.n d. 15 aug. 1714 J stellet antagn d. 3 octob. D. A. Jacob
Flaxeen och transporterad Decemb. d:o A:o till N:o 58 J stellet ... från samma N:r hyt awancerat Jonas Bengson
Brink ...

1714-12-13 Livgardet till fot Dohnas Komp Livgardist
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1120 (1715)
djv 192

Capitain H.r Gref Carl August Dohnas Compagnie

N:o 58 / Vacant J stellet hyt ställde Degraderad d. 21 Junj 17?? från Corp. N:o 55 Jonas Bencsson ? som
awanceradt d: 13 Decemb. ... till R: mästare N:o 67 och hyt i stellt från bem.t N:o transport.d Jacob Flaxén /
G. år: 19 / antagen åhr: 1714 / Tient åhr: 11/12 / Landsman: Finne / Handtwärk: - / Gift el. ogift: ogift /
NB: Maqwerar 1 Karl för denne N:o effter förr. munster Rullan som utur Wärmeland och Närke kommer att
ährsättas

1716-03-27 Livgardet till fot Dohnas Komp Rustmästare
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1121 (1717)
djv 316

Dohnas kompani

N:o 58
Jacob Flachsen Avang. till Rustmestare wed Capitain Plaths Compag. d. 27 martii 1716 J stället hyt insatt d. 3
maij dito A:o Erick Ersson Flinck

1716-03-27 Livgardet till fot von Platens Komp Rustmästare
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1121 (1717)
djv 570

General Munster Rulla uppå Hans Kongl: May:ttz Lyff Guardie och Capitain Bernhard Ludvig von Plathens
Compagnie som stå und: Öfwersten Högwälborne Herr Baron Gabriel Ribbings Commando Munstrat af Hans Högfurstel.
durckläutigheet arfPrintzen af Hessen Kong. May:tz Högförordnade Generalissimo. på Castenhåf i Stockholm d. 22
February A:o 1717

Rustmästare
Daniel Staf avangierat till Fourier wid H.r Granadier Majorens Compagnie d. 8 decemb. 1715 och samma dag hyt
avangerat från Num.o 76 af bemälte Compagnie Dettlof Sverin som d. 31 January 1716 avangerat till 2.a förare
detta Compagnie och istället hyt avangerat från N:o 45 af H.r Öfwerste Leutenentens Compagnie samma dag Carl
Fredrik Godenhielm som äfwen d. 27 Martj dito anno avangerat till 2.a förare detta Compagnie istället samma
dag hyt avangerat från N:o 58 af Capit.n graf Dohnas Compagnie Jacob Flachsen hwilken sedermera d. 12 Septemb.
samma åhr blef Transport: till H.r Granadier Majorens Compagnie i stället hyt avangerat från Corporal N:o 19
detta Compagnie d: 20 dito Kion Rålamb / 1

1716-09-12 Livgardet till fot Grenadjärmajorens Komp Rustmästare
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1121 (1717)
djv 87

General Munster Rulla uppå Hans Konglige May:ttz Lyf Guardie till Foot och Herr Granadeur Majorens Compagnie
som står under Öfwersten högwällborne Herr Baron Gabriel Ribbings Commando Munstradt af Hans Högfurstelige
durcklautigheet ArfPrintzen af Hessen Konglige May:ttz Högsförordnade Generalissimo, på Castenhoff i Stockholm

d. 22 Februari A:o 1717
...
Rustmäst.e
Vacant. J stället hyt avangerat d. 12 Febr: 1716 från P. R.t M.re N:o 30 af H.r Capit. Coyets Compagnie
Gabriel Wassberg som den 12 Septembris s. Anno avangerat till 1.ste Förare dätta Compagnie och i stället samma
dag hyt transporterad från Rustmästare af H.r Capitein von Plathens Compag.
Jacob Flacsen

1717-02-05 Björneborgs infanteri Regte Livkomp Fänrik
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720)
djv 67

General Munster Rulla för LyfCompagnie under Biörneborgz Lähns Regemente till Foots, hållen ... General
Lieutenenten Carl Armfelt J Niutånger Sochn och Rår... by d. 11 November A:o 1719
...
Fendrich Jacob Flachseen
Jfrån Rustmästare under Kongl. Guarde=Regementet hyt avancerat med Kongl. Fullmakt af d. .5 Februarj 1717,
sedan d. 27 Junj 1718 ? Lieutnant under Öfwerstelieut.n Compagine med Kongl. Fullmakt.


1718-06-27 Björneborgs infanteri Regte Överstelöjtnantens Komp Löjtnant
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720)
djv 83

General Munster Rulla
På Öfwerste Lieutenentens Compagnie, af Kongl. Maij:ts Biörneborgz Reemente till Foot, Hållen af Herr General
Lieutenenten Carl Armfeldt; J Niutångers Sochn och Norr Jggesund, d. 11 Novemb. 1719
...
Lieutenent Jacob Flachseen
Jfrån Fendrich under LyfCompagniet hyt avancerat med Kongl Fullmakt af d. 27 Junj 1718.

1720 -02-17 Björneborgs infanteri Regte Överstelöjtnantens Komp Löjtnant
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/997 (1716-1720)
djv 204

General Munster Rulla
öfwer
Biörneborgs Lähns ordinarie Regemente till foot och H.r Öfwerste Lieutnants Compagnei som blef Munstradt af
Högwälborne H.r Baron och General FältTygmästaren Hugo Hamilton uthi Gefle d. 15 Sept: 1720
...
Lieutenant Jacob Flackseen
Ehrhållit Kongl Maijts dimission af d. 17 Feb: 1720
Löjtnanten vid Västerbottens regemente:
1714-06-01 Livgardet till fot Dohnas Komp Livgardist
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1120 (1715)
djv 195

Capitain H.r Gref Carl August Dohnas Compagnie

Gifwit sig godwilligt i tienst / R. Rm: / 102 / Vacant J stället hyt insat d: 1 Junj 1714 Jacob Flaxeén som d.
1 Martj 1715 avancerad till 1.sta Föraren detta Compagnie i stället vacant

1715-03-01 Livgardet till fot Dohnas Komp Förare
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1120 (1715)
djv 188

Capitain H.r Gref Carl August Dohnas Compagnie

1.ste Föraren Salmon Bergh fått Högwällborne H.r Öfwerstens afskied d: 11 maj 1714 J stellet hyt avancerat d.
28 Maj D:o A:o ifrån Furier och dåwarande wacanta, men nu H.r Capit Thessins Compag. Dawid Sillwius som äfwen
Ehrhållit Demission d: 21 Februar. 1715 och i stället hyt avancerat ifrån N:o 102 detta Compagnie d: 1 Martij
Dito Anno Jacob Flaxeen / 1

1717 Livgardet Dohnas till fot Komp Förare
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1121 (1717)
djv 302

General Munster Rulla Uppå Hans Kongl: Maij:.. LyfGuardie till Footh och Capitain Grefwe Carl August Dohnas
Compagnie som står under Öfwersten Högwälborne Herr Baron Gabriel Ribbings Commando Munstradt af Hans
Högfurstlige Durchleutigkeit ArfPrintzen af Hessen Kongl: May:tz Högstförordnade Generalissimo.

1. Föraren
Jacob Flachsén
1718-03-18 Västerbottens Regte Skellefteå Komp Löjtnant
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/741 (1719)
djv 303

General Mönster Rulla af Wästerbottns och Öfwerstens Wällborne Hendrich magnus von Buddenbrochs i Nåder
anförtrodde Regemente och Schiellefteå Compagnie

Capitein för Compagniet
Johan Marschell
...
Lieutenanten wid Compagniet.
Erland Lagerbohm.
Ehrhållitt Kong: Maitz: Confirmation på denne beställning in aug. 1716 och Sedermera transporterad till
Lieutnant för detta Compagniet in November 1717 ock i stället Samma tydh hyt avancerat efter Kongl. Mayt:z
fullmacht fendrichen för LyfCompagniet Gustaf Tenhielm och d. 18 marty 1718 transporterad till Lieutnant för
detta Compagniet, ock i dess ställe Samma tid hyt avancerat efter Kong. May:tz fullmacht Sergieanten af Kong.
Lyf. Gvarde Jacob Flachseen, som d. 25 July 1719 blef transporterad till Lieutnant för Bögdeå Compagnie.


1719-07-25 Västerbottens Regte Bygdeå Komp Löjtnant
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/741 (1719)
djv 359

General Mönster Rulla af Wästerbottns eller H.r Öfwerstens Wällborne Hendrich Magnus von Buddenbrocks någigste
anförtrodde Regemente och
Bögdeå Compagnie
Capitain för Compagniet
Pehr Matschell
...
Lieutenant för Compagniet,
Johan Robertson Schelen.
1. avancerat d: 18 Martii 1718 wid ÖfwerstLieutenantens Compagnie till 2dre Capitain och i des ställe
transporterad andra Lieutenanten af detta Compagnie Anders Enerot samma dato, som in Julio 1719 blifwit
reducerad, då ifrån Schieleftheå Compagnie blifwit hit transporterad andra Lieutenanten Jacob Flachseen

1722 Västerbottens Regte Löjtnant
Meritförteckningar, Svenska indelta regementen, SE/KrA/0321/I/54 (1714-1796)
djv 20

Fiärde eller Bygdeå Compagnie

Lieutnanten wyd detta Compagniet Jacob Flachseen, flyttas här ifrån till Löfangers Compagnie, hwarest om honom
wydare förmählas skall, och i Hans ställe kommer Capiteinen af Schellefteå Compagnie Alexander Magnus Dahlberg
att tillträda halfwa Indehlningen här till dess den fångne Lieutnanten Johan Isberg hemkommer, om hwilken
berättas att han skall wara aldeles ifrån sig kommen. denne Capitein Dahlberg är födder i Bohus Lähn fådt
Kongl M:tz Nådigste fullmakt till Capitein af d. 18 Martii 1718, tient i 16 åhr, har sig och wyd alla
tillfällen skickeligen och wähl förehållit.

1722 Västerbottens Regte Löjtnant

Meritförteckningar, Svenska indelta regementen, SE/KrA/0321/I/54 (1714-1796)
djv 21

Fembte eller Lofångers Compagnie

Fendricken Gustav Johan Cruus är födder i Lyffland, fått Kongl: May:tz fullmakt till Fändrich d: 12 Augustii
1716 tient i 19 åhr, träder till fältwäbels Löhn wyd detta Compagniet, i hwilkens ställe Lieutnanten Jacob
Flachsen kommer att träda till halfwa Indehlningen till dess den fångne Fändrichen Petter Grefwe hemkkomer,
och är denne Lieutnant Flachseen födder i Stockholm fått Kongl. May:tz fullmacht till Lieutnant d: 18 Martii
1718, tient i 7 åhr och förehållit sig wid alla tillfällen skickeligen och wäll.

1722 Västerbottens Regte Löjtnant
Meritförteckningar, Svenska indelta regementen, SE/KrA/0321/I/54 (1714-1796)
djv 30

Caracteren: Lieutenant / Namn: Jacob Flacheen / Födelse Ort: Stockh. / Sidsta Fullmacht Datum: d. 18 Martj
1718 / Meriterne: Fredrichshall / Ålder: 23 / Adelsman: ney / Föreslås i underdånighet till Compagniet:
Föreslås i underdånighet til fältwäbels indelning wid Bygdeå Compagnie / Annotationer: Af de wid Regementet
tienstgiörande

I mantalslängden för Stockholms län och Länna socken, Mörtsunda förekommer en löjtnant Jakob Flacksén. Det var
denne som var gift med Elisabeth Spång enligt bouppteckningsregistret som citerats ovan.
Jag vill gärna göra honom identisk med löjtnanten vid Björneborgs regemente (hur många löjtnanter Jakob Flacksén kan det finnas?), men har inga hårda belägg.
1736 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/12 (1736)
djv 232

Mörtsunda / - / 1 / 1 / Lieut J: Flaxeen /1/1/-/-/-/-/2/2/6/ N:o 2 Erik, Matz, Maja, Kiärstin
Joh: Schultz ------- till Blydö

1740 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/13 (1740)
djv 217

Mörtsunda /-/1/1/ Leutnant J: Flaxen /-/-/-/-/-/-/1/1/2/1/ man bor i Stockholm, Jan, Anna.
”” /-/-/1/ Hälftenbruk. Olof Jansson /1/1/-/-/-/-/-/-/2/1/
”” /-/-/1/ D:o Karl Eriksson /1/1/-/-/-/-/-/-/2/1/
Tegelslag.n /-/-/-/ Markus Peringer /-/1/-/-/-/-/-/-/1/1/ Man g. siukel. utj matlag med Lieut: Flaxen
D:o /-/-/-/ Joh: Månsson Lind /1/1/-/-/-/-/-/-/2/1/ [klammer med ovanstående anteckning]

1744 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/14 (1744)
djv 252

Mörtsunda /-/1/1/ Leut. J: Flaxeen /1/1/-/-/-/-/2/3/7/ Erik (Peter) Anna Sara Maja
Torparen /-/-/1/ Per Persson /1/1/-/-/-/-/-/-/2/

1745 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/15 (1745)
djv 137

Mörtsunda /-/1/1/ Leutenanten J: Flaxen /1/1/-/-/-/-/1/4/1/ Enk Brita

1746 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/16 (1746)
djv 203

Mörtsunda /-/½/1/ Lieut: J. Flaxeen /1/1/-/-/-/-/-/1/3/ Brita
Torparen /-/-/1/ Jonas Lind /-/1/-/-/-/-/-/-/ man g. ofärdig

1747 Mantal Länna Socken Mörtsunda
Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Stockholms län, SE/RA/55203/55203.01/17 (1747)
djv 106

Mörtlunda /-/1/1/ Leut J Flachsen /1/1/-/-/-/-/1/2/5/ Nills Brita Greta
Torpare /-/-/1/ Jonas Lind /-/1/-/-/-/-/-/-/1/ man g. siuk.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 11591
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Löjtnant Jakob Flacksén

Inlägg av Stefan Lundgren » 10 okt 2008 17:46

Har du provat att söka på de finska kyrkoböcker som finns online???

http://hiski.genealogia.fi/hiski?se

eller bildsökning av husförhörslängder

http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm

Båda är på svenska.

Stefan

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Karl XII:s officerare

Inlägg av Göstring » 10 okt 2008 18:36

Stefan Lundgren skrev:Har du provat att söka på de finska kyrkoböcker som finns online???

http://hiski.genealogia.fi/hiski?se

eller bildsökning av husförhörslängder

http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm

Båda är på svenska.

Stefan
Jo, jag har hittat båda, men tack!

Ytterligare lite om löjtnanten vid Västerbottens regemente, Karl XII:s officerare av A. Lewenhaupt:
R = riksregistratur
L = riksens ständers kontors lönelikvidationer
M = Militära meritförteckningar

Flacksén, Jakob, f. 169[9] i Stockholm; volontär vid Lifgardet 1714 /5; förare därst. 1715 7/3; sergeant därst. ; fänrik vid Björneborgs läns inf.-reg. 1717 25/2; sekundlöjtn. vid Vesterbottens reg. 171810/3; löjtn. vid Björneborgs reg. s. å. 27/6: premiärlöjtn. vid Vesterbottens reg. 1719 29/12; avsked 1720 17/2; men återinträdde i tjänst; drabant; avsked 1727 25/8; löjtn. vid Vesterbottens reg; premiärlöjtn. därst. 1737 26/9; stupade 1741 23/8 i slaget vid Willmanstrand. - G. 1730 6/12 i Stockholm m. Elisabet Spång.
(R. L. M.)
Ur "Det Anno 1729 Florerande Swerige":
Andreas Jochim von Henel skrev:XVII Wästerbottns Regemente
7. Bygdeå Compagnie
Lieutenant Jacob Flachseen, Fältwäbels lön, Boställes adress: Uhmeå, Bygdeå]
Och sist lite mer ur rullorna:
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/742 b (1728)
Bildid:
A0028745_00664

Bygdeå kompani

Lieutenanten Jacob Flachséen, transporterad til Fält-
wäbels Jndelningen in Decembris 1722, och är samma tid i stället Capitainen wid Calix Compagnie, Diedrich Albrecht Malmstedt som 1719 blef indragen :/ efter Kongl. May:tz nådigste placeringslista af d. 13 December 1722 hit satt till denna Jndehlningen

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/742 b (1728)
Bildid:
A0028745_00669

Bygdeå kompani

Fältwäbeln Johan Jsberg, transporterad til Förare Jndelningen in Decemb: 1722 och samma tid till denne Jndelningen flyttad Lieutenantne Jacob Flachséen

Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/743 (1735-1740)
Bildid:
A0028746_00331

Bygdeå kompani
1735

Fältwäbels Lieutenant Jacob Flachséen / Ålder: 36 / Tienst åhr här...: 21 / Födelseordt: Stockholm / General Mönstrings Annotation pro 1728: Permitterad til Stockholm för des Siuklighet, at der låta sig Coureras / General Mönstrings Annotation pro 1735: v

Ben
Medlem
Inlägg: 8761
Blev medlem: 20 jun 2002 13:58
Ort: Sverige

Re: Löjtnant Jakob Flacksén

Inlägg av Ben » 10 okt 2008 19:03

"Björneborgaren" finns med i Wirilanders "Suomen armeijan upseeristo...", men där sägs inte mer än vad du redan vet.

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Drabant

Inlägg av Göstring » 10 okt 2008 19:15

Ben skrev:"Björneborgaren" finns med i Wirilanders "Suomen armeijan upseeristo...", men där sägs inte mer än vad du redan vet.
Wirilander anges ju som källa i akademimatrikeln.
Det luriga är att det är två personers biografier som sammansmälts till en och flera uppgifter har jag inte kunnat placera. Bland annat äktenskapet med Brotterus och tjänsten som drabant.
Var inte meniga i livdrabantkåren kaptener i arméen? Kan då en till rangen löjtnant, ha varit drabant?
I Stockholms stadsarkivs register till taxeringslängderna finns en drabantsenkefru upptagen, så vem var drabanten?
Flaxen
Hedvig, drabantsenkefru dotter
1783
1784:1518
1785
1786:1495
1787:1497 (Flachsen)