Varför är kungen immun?

Diskussioner kring vår historia i allmänhet.
Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Varför är kungen immun?

Inlägg av Hexmaster » 17 feb 2013 12:53

Kort enkel fråga. Varför har vi detta undantag?
Herman Lindqvist skrev:Att kungen är immun betyder att han – och det är bara han i den kungliga familjen – inte kan åtalas för något brott, han kan inte kallas inför domstol överhuvudtaget. Teoretiskt sett kan kungen smuggla in vad han vill, men om det skulle avslöjas skulle skammen och vanäran vara så stor att han med lätthet skulle bli avsatt.

Eken
Medlem
Inlägg: 80
Blev medlem: 25 jan 2009 13:57

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Eken » 17 feb 2013 12:56

Som jag har fått det förklarat för mig är det för att man inte skall kunna störta statschefen genom ett enkelt åtal. Har dock inga källor på det

TomTop
Medlem
Inlägg: 220
Blev medlem: 22 okt 2012 20:25

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av TomTop » 17 feb 2013 13:39

I många statliga tjänster fanns det ju en viss immunitet såsom fullmakter mot uppsägning

Användarvisningsbild
Ralf Palmgren
Medlem
Inlägg: 2287
Blev medlem: 17 jul 2004 15:03
Ort: Helsingfors

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Ralf Palmgren » 17 feb 2013 14:17

Sveriges statschef Konung Carl XVI Gustaf av Sverige (1973-) har fullständig immunitet som monark. Om han skulle göra ett grovt brott så kan han avsättas från ämbetet. Den före detta statschefen Saddam Hussein åtalades i hemlandet Iraq, Slobodan Milošević ställdes inför rätt för brotten i forna Jugoslavien. Kan kungen efter avsättningen inte ställas inför den internationella domstolen i Haag om han skulle ha gjort grova brott under sin tid som kung? Varför kan detta inte ske i teorin?

Användarvisningsbild
Johan Ekstrand
Medlem
Inlägg: 520
Blev medlem: 23 feb 2004 09:18

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Johan Ekstrand » 18 feb 2013 23:17

Att statschefen inte kan kallas till domstol är en sanning med modifikation. Kungen är visserligen immun ur ett straffrättsligt hänseende, men några formella hinder mot att inleda ett rent civilrättsligt förfarande mot Hans Majestät finns inte.

Användarvisningsbild
Johan Ekstrand
Medlem
Inlägg: 520
Blev medlem: 23 feb 2004 09:18

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Johan Ekstrand » 19 feb 2013 09:59

Ralf Palmgren skrev:Sveriges statschef Konung Carl XVI Gustaf av Sverige (1973-) har fullständig immunitet som monark. Om han skulle göra ett grovt brott så kan han avsättas från ämbetet. Den före detta statschefen Saddam Hussein åtalades i hemlandet Iraq, Slobodan Milošević ställdes inför rätt för brotten i forna Jugoslavien. Kan kungen efter avsättningen inte ställas inför den internationella domstolen i Haag om han skulle ha gjort grova brott under sin tid som kung? Varför kan detta inte ske i teorin?
Enligt folkrättslig sedvanerätt kan en sittande statschef inte ställas till svars för sina handlingar. En avgången statschef kan göras ansvarig för sina handlingar endast om de kan hänföras till honom personligen och var brottsliga vid den tidpunkt och plats där de genomfördes. Statschefen kan dock ställas till svars även för gärningar begångna inom ämbetet om brotten är av viss typ. Folkmord, krigsbrott och liknande är exempel på sådana brott.


Statschefens straffrättsliga immunitet togs upp i den proposition (1973:90) som ledde den senaste stora grundlagsreformen. En majoritet av den dåvarande grundlagsberedningen ansåg att immuniteten skulle upphävas. Ansvarigt statsråd (Geijer) anför emellertid följande som ett tungt vägande argument för att så inte skulle ske:
"Det kan knappast vara förenat med några praktiskt betydelsefulla olägenheter att behålla en ordning som innebär att konungen inte kan ställas till ansvar för brott."
Något annat skäl nämns inte i propositionen. Man ansåg det kanske inte så viktigt, givet alla övriga inskränkningar i den makt kungen på papperet faktiskt hade.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Hexmaster » 19 feb 2013 15:37

Eken skrev:Som jag har fått det förklarat för mig är det för att man inte skall kunna störta statschefen genom ett enkelt åtal. Har dock inga källor på det
Men ett försök åtminstone. :-) Har sett gissningar om att när kungen var den högsta makten, riket personifierat, så hade åtal varit meningslöst eftersom kungen var överordnad domstolen. Typ.
"Det kan knappast vara förenat med några praktiskt betydelsefulla olägenheter att behålla en ordning som innebär att konungen inte kan ställas till ansvar för brott."
Källa? Ser otroligt ut.


Lite märkligt om denna uppmärksammade detalj inte har någon förklaring utöver traditionen.

Användarvisningsbild
Johan Ekstrand
Medlem
Inlägg: 520
Blev medlem: 23 feb 2004 09:18

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Johan Ekstrand » 19 feb 2013 15:50

I två frågor avseende statschefen uppkom delade meningar inom grundlagberedningen. Jag skall först ta upp frågan om immunitet. Beredningens majoritet har föreslagit att konungens nuvarande rättsliga immunitet skall upphävas. En ledamot av beredningen vill däremot att statschefen alltjämt skall vara fredad från åtal. Åtskilliga remissinstanser, bland dem högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter, hävdar att konungens rättsliga immunitet bör behållas.
För närvarande gäller enligt 3 § RF att konungen inte kan åtalas, dvs. göras juridiskt ansvarig, för sina handlingar vare sig i egenskap av statschef eller privatperson. En sådan ordning är mycket nära förbunden med monarkins begrepp. Den har sålunda sin motsvarighet i andra monarkier, bl. a. i Danmark och Norge. Det kan knappast vara förenat med några praktiskt betydelsefulla olägenheter att behålla en ordning som innebär att konungen inte kan ställas till ansvar för brott. Jag anser att man bör kunna gå önskemålen om ett behållande av nuvarande ordning tillmötes genom att också i den nya författningen föreskriva att konungen inte kan åtalas för brott.
-Prop. 1973:90 s. 174-175.

Mer än så utvecklas det egentligen inte i propositionen. Jag håller med om att det är konstigt att det inte problematiserats mer, jag blev också förvånad. Grundlagsberedningens majoritet ansåg ju tydligen att immuniteten borde avskaffas och troligen har de väl skrivit mer om det på annat håll.

Den erkända rättskommentaren Karnov säger inte mycket mer utan citerar i princip propositionen.
Straffrättslig immunitet för kungen eller drottning som är statschef är mycket nära förbunden med monarkin. Bestämmelsen innebär att statschefen inte kan ställas till ansvar för sina gärningar vare sig som statschef eller privatperson. Däremot åtnjuter han eller hon inte immunitet i civilrättsliga angelägenheter eller generell skattebefrielse


-Karnov, kommentar till 5:8 RF

Robert Warholm
Medlem
Inlägg: 22
Blev medlem: 03 apr 2012 08:07

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Robert Warholm » 15 maj 2013 08:23

Om jag har förstått saker och ting rätt så finns det tre saker som konstituerar en monarki:
1. Statschefen är en person. Det kan inte vara ett kollektiv.
2. Han/hon har sitt ämbete på livstid.
3. Statschefen kan inte åtalas för sina gärningar.

Detta ska ha varit skälet till att konungens immunitet behölls. Man ville inte tafsa på det som utgjorde själva definitionen av monarkin.

(Observera att ämbetet inte behöver gå i arv för att det ska vara en monarki. Därför är Vatikanstaten monarki.)

Användarvisningsbild
medundersåte
Medlem
Inlägg: 483
Blev medlem: 05 jun 2003 14:07
Ort: Vadstena

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av medundersåte » 15 maj 2013 10:30

Wikipedia om immunitet:
Inte alla människor straffas för brott. Immunitet, en praxis som funnits i mer än 3 000 år, gäller ambassadörer och diplomater i mottagarländerna, numera fastslaget i Wienkonventionen från 1961 och som regel har alla statschefer full immunitet åtminstone i sitt eget land. Statschefen, statsministern, statsråd, riksdagsledamöter, diplomater och deras tjänstemän har immunitet i varierande grad i Sverige. Immuniteten legitimeras bland annat genom att människor med centrala funktioner för samhället inte ska kunna utsättas för utpressning, och att den som inte kan leva upp till detta ansvar inte ska ha en sådan position. Kritik har framkommit emot denna sedvänja i anslutning till att missbruk uppdagats.
Den svenske kungen är med andra ord långtifrån unik.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Hexmaster » 15 maj 2013 16:10

människor med centrala funktioner för samhället inte ska kunna utsättas för utpressning, och att den som inte kan leva upp till detta ansvar inte ska ha en sådan position
Det sista är inte minst viktigt. Om kungen begår ett brott så kan han inte straffas, men han kan och bör avsättas.

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1335
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av erep » 15 maj 2013 16:59

Hexmaster skrev: Det sista är inte minst viktigt. Om kungen begår ett brott så kan han inte straffas, men han kan och bör avsättas.
såsom att göra sig skyldig till "vansinneskörning"?
år 2000
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0004 ... rning.html

år 2004
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10450115.ab

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 8212
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Markus Holst » 15 maj 2013 17:58

Utpressningsförsök = "får vi inte betalt berättar vi för polisen vad dum du har varit"? Utpressning har ju kungen ändå varit utsatt för, senaste kända exempel är väl Haijby-affären.

Kanske historierna i "den ofrivillige monarken" kunde lett till samma utpressning, helt utan att immuniteten kan göra något.

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 8212
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av Markus Holst » 15 maj 2013 18:02

Hexmaster skrev:Har sett gissningar om att när kungen var den högsta makten, riket personifierat, så hade åtal varit meningslöst eftersom kungen var överordnad domstolen. Typ.
Jag tror det är ett rimligt antagande. Det går ju inte riktigt att lagföra den som stiftar lagarna eftersom han enkelt då ändrar lagarna så han inte lyder under åtal.

Har vi ingen statsvetare här som kan reda ut begreppen?

Åtnjuter statsministern någon liknande immunitet?

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 2306
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Varför är kungen immun?

Inlägg av a81 » 15 maj 2013 19:07

Är det inte så att alla statschefer har immunitet? Finns det något exempel i världen där statschefen inte har det? Sedan kan jag hålla med om att det är problematiskt i ett land som Sverige där statschefen enbart har en ceremoniell och historisk funktion. Behövs immuniteten verkligen när statschefen saknar makt? Sedan är det givetvis i praktiken så att statschefen inte kan sitta kvar om han eller hon begår ett grovt brott.

När man läser om kungens "vansinneskörning" får man dock viss förståelse för immuniteten. Kan media blåsa upp en vanlig fortkörning, som nästan alla bilförare då och då gör sig skyldiga till, på detta sätt, så visar det problemet med att "förfölja" statschefen för mindre saker. Mediernas "dom" blir ändå kännbarare för kungen än vad böterna skulle vara.