Homo sapiens sapiens' evolution

Från de första stapplande stegen tills skrift och civilisationer tog över, vilket är olika länge i olika delar av världen.
Användarvisningsbild
barzam
Medlem
Inlägg: 543
Blev medlem: 29 okt 2002 00:51
Ort: Uppsala

Inlägg av barzam » 08 maj 2003 08:30

du verkar ha fått det där om bakfoten:
sapiens är presens particip nominativ singularis (sapientis är genitiv singularis, presensparticiperna böjs ju som bekant som adjektiv av 3e deklinationen)

Borde inte det heta homo cogens (<cogere 'tänka')?

Såhär är temat av sapio:
sapio - sapivi - sapii, sapui

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 08 maj 2003 08:59

Djinghis Khan skrev:
Hmm, om du hade gett dig inte i latinet kluriga värld så hade du vetat att en direkt översättning ofta blir en aning fel. Men ordet sapiens, fan hoppas att du har överseende med min bristfälliga terminologi vad gäller gramatik, vittnar om en aktivitet hos subjektet.(...)
Jag har MVG i Latin A-kursen om det är av intresse. Sapiens är adjektiv av 3:e deklinationen i-stam, så det betyder helt enkelt "förståndig människa" eller fritt översatt "den förståndiga människan" (även "den visa människan" går att använda). Om det hade hetat "den tänkande människan" så hade det hetat Homo Cogitatis
Mja, 'fritt översatt'. Är det inte så att det är frågan om ett imperativ. Dvs. tänk i mitt exempel. Presens particip ger oss ande. Så vi får tänk-ande. Om man ska vara petig så kan man ju undra hur du skapar den formen av förstånd. Det kan inte jag, så därför tycker jag att tänk passar bättre.

/per

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1499
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Inlägg av Örjan » 08 maj 2003 12:06

Det verkar finns olika uppfattningar om vad ordet ras innebär. Därför skriver jag vad som står i nationalencyklopedin.

Ras (fr. race, av ital. razza, ett ord av omdiskuterat ursprung), undergrupp inom en art vilken har utseendemässiga eller fysiologiska särdrag som skiljer dem från andra undergrupper inom den arten. Ras är inget enhetligt biologiskt begrepp utan används för delvis olika saker i skilda sammanhang. Förädlade eller framavlade former av domesticerade arter, i synnerhet husdjur ( t. ex. nötkreatur och hundar), kallas raser.
Termen kan även avse lokala populationer som är anpassade till exempelvis en viss temperatur, salthalt, jordmån eller värdart. Tidigare har också olika former inom en och samma art kallats för raser. I de fall "rasen" är geografiskt avgränsad och dess speciella egenskaper är genetiskt betingade benämns den nu vanligen underart. En ras ges, till skillnad från en underart inget vetenskapligt namn. Beträffande människans raser se "människan (raser)".

Användarvisningsbild
Dan Koehl
Medlem
Inlägg: 1389
Blev medlem: 19 sep 2002 00:38
Ort: Phnom Penh

Inlägg av Dan Koehl » 08 maj 2003 12:15

Örjan skrev:Det verkar finns olika uppfattningar om vad ordet ras innebär. Därför skriver jag vad som står i nationalencyklopedin.

Beträffande människans raser se "människan (raser)".
Bra initiativ att försöka få diskussionen i en vetenskaplig riktning. Eftersom rasbegreppet hos människan trots allt nämnts vore det fint om du även kunde ta med det. Med vetenskaplig inriktning kan vi säkert sedan börja bena i arten Homo sapiens och dess evolution...

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1499
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Inlägg av Örjan » 08 maj 2003 12:43

Okej, här kommer vad nationalencyklopedin har att säga om männsikans raser:

Raser
Modern genetisk forskning har visat att de traditionella sju geografiska raserna (kaukasoider, negrider, mongolider, sydasiatiska ursprungsfolk, indianer, oceanier, och australider) enbart kan svara för 6,3 % av den genetiska variationen inom världens befolkning. En undersökning av underuppdelningen av de "geografiska raserna" i 170 s.k. lokala raser resulterade i ytterligare 8,3 % samvariation. Det innebär att oavsett om människosläktet indelas i mer än hundra olika "raser", finns den genetiska variationen till över 85 % inom och inte mellan "raserna". Med bakgrund i detta resultat konkluderade 1972 den amerikanske genetikern Richard C. Lewontkin (f. 1929) att indelningen av människosläktet i olika raser "är socialt värdelös och direkt förödande för sociala och medmänskliga förhållanden. Eftersom rasklassifikation även visat sig sakna genetisk och taxonomisk betydelse finns det inga skäl att ha den kvar".

Rasbegreppet är emellertid fortfarande omtvistad inom vetenskapen. Vid en enkät 1985 svarade mer än hälften av de tillfrågade nej på frågan: Finns det biologiska raser inom arten Homo Sapiens? Även bland dem som fortfarande anser att ras kan vara ett rimligt begrepp för redovisningen och undersökningen av mänsklig biologisk variation är man överens om följande 1) Fenotypiska skillnader är resultat av den mångtusenåriga processen av mänsklig evolution, och "rena raser" finns därför inte och har aldrig funnits. I beskrivande syfte kan man indela människosläktet i s.k. geografiska raser, av vilka man numera tenderar att nöja sig med tre: den europeiska, den afrikanska och den (mycket heterogena) asiatiska. 2) Antaganden om samband mellan biologisk ras och skillnader i mentala egenskaper ( intelligens, personlighet, beteende) - vilka är bland förutsättningarna för rasistiska Åsikter - är inte bara vetenskapligt ogrundade utan direkt felaktiga.

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1499
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Inlägg av Örjan » 08 maj 2003 12:49

Min egen reflektion av artikeln ovan är att rasbegreppet är uppenbarligen mycket omdiskuterad inom den vetenskapliga världen. Men också att artikelförfattaren lägger mycket krut på att förklara hur oanvändbart rasbegreppet är. Till exempel förstår jag inte varför det är intressant att veta att mer än hälften av antropologerna inte tror att det finns raser, deras kunskap om genetik borde rimligen vara rätt låg.

Användarvisningsbild
Lindir
Medlem
Inlägg: 2811
Blev medlem: 27 mar 2002 00:21
Ort: Göteborg

Inlägg av Lindir » 08 maj 2003 14:24

Djinghis Khan skrev:Jag har MVG i Latin A-kursen om det är av intresse.
Trevligt att höra att det finns folk som väljer att studera latin fortfarande! :)
Djinghis Khan skrev:Sapiens är adjektiv av 3:e deklinationen i-stam, så det betyder helt enkelt "förståndig människa"
Du har rätt så långt att presens particip-formerna ofta används som adjektiv på latin (liksom för övrigt på svenska - jfr i uttrycket "tänkande människa", där tänkande är ett presens particip som används som adjektivattribut). Det gör att de ofta även står upptagna som adjektiv i ordböcker. Det är också vanligt att man använder dem som substantiv. Dock är det icke desto mindre ett presens particip.
Djinghis Khan skrev:Nja, Sapiens är adjektiv av sapientissom är presens particip.
Barzam har rätt. Sapientis är genitiv av presens particip-formen sapiens.
Djinghis Khan skrev:Sapii är inte perfekt, hur menar du?
Jag menar just det, att sapii är en perfektform (första person perfekt indikativ aktivum). Närmare bestämt en alternativform till sapivi (liksom för övrigt den ovanligare varianten sapui).

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 08 maj 2003 21:39

När jag startade den här grenen så var inte tanken att det skulle bli en dabatt kring betydelsen av 'Homo sapiens sapiens'. Det jag var ute efter var snarare reflektioner kring vårt ursprung och hur forskningen kring detta ämne bedrivs. Men, visst är det intressant att mangla begrepp så som ras och art. Även om jag har min ståndpunkt klar för mig: Det är meningslöst att använda begreppen inom Homo sapiens sapiens... familjen. (-:O

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 09 maj 2003 09:35

För att reta er fantasi lite citerar jag Erich von Dänkien, Tillbaka till stjärnorna sida 57.

Antropologiska, arkeologiska och etnologiska fakta ger mig mod att till de tidigare hypoteserna om mänsklighetens uppkomst lägga också min egen: jag tror och hävdar att alla informationer, alltså samtliga de order som stansades in i utvecklingens hålkort*, för ur-Homos del placerades in där utifrån, genom en målinriktad konstgjord mutation.

*Dänkien skriver om DNAs förmåga att föra vidare information på samma sätt som hållkort. Han väljer alltså att kalla DNA för hållkort i texten jag citerar här.

Användarvisningsbild
Dan Koehl
Medlem
Inlägg: 1389
Blev medlem: 19 sep 2002 00:38
Ort: Phnom Penh

Inlägg av Dan Koehl » 09 maj 2003 12:26

überjunge skrev:Men, visst är det intressant att mangla begrepp så som ras och art. Även om jag har min ståndpunkt klar för mig: Det är meningslöst att använda begreppen inom Homo sapiens sapiens... familjen. (-:O
Hmm, vet inte om du med flit bara skämtar? Självklart är det meningslöst att använda begrepp som familj när du refererar till en underart. Redan från början har hierakin inom det biologiska systemet här använts fel.

Som lärare lyckades jag faktiskt få tonåringar att lära sig att skofsa, alltså att lära sig hierakien S tam - K lass - O rdning - F amilj - S läkte - A rt. Ett tips för den som tycker systematiken är svår...

Jag ser inte längre någon plausibel anledning till fler felaktigheter eller missförstånd kring detta i denna sträng som handlar om underarten Homo sapiens sapiens av rubriken att döma?

Även om du kanske skojar till det lite, så kan det sas missförstås av framtida läsare att ras och art skulle vara samma, eller de kan lockas att tro att en underart är en familj. Det finns många som (av oförklarliga anledningar) har svårt att lära sig systematiken, så jag tycker det är fel att på Internet ludda till det ännu mer eller skriva desinformation.

Ämnet är ju intressant, hoppas du inte blir huggorm på mina påpekanden.

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 09 maj 2003 17:39

Åh, du har oxå jobbat som lärare.

Min metodik var snarare förståelse, inte terminologi. Ganska snabbt insåg jag att det funkade bättre för mig om jag försökte förklara med enkla medel. Jag jobbade som fysik- och matte-lärare. När jag fått merparten att förstå, så gick jag in på att ge 'vetenskapliga' namn på de fenomen jag beskrivit och försökt förklara mha vedertagna teorier/modeller.

Vad jag var ute efter i den här grenen var inte en massa utläggningar kring terminologin. Nä, jag var nyfiken på vilken syn vi har på vårt ursprung och teorierna kring det. Tyvärr verkar inte intresset vara så stort för det... här. :(

Användarvisningsbild
Dan Koehl
Medlem
Inlägg: 1389
Blev medlem: 19 sep 2002 00:38
Ort: Phnom Penh

Inlägg av Dan Koehl » 10 maj 2003 11:31

überjunge skrev:Vad jag var ute efter i den här grenen var inte en massa utläggningar kring terminologin. Nä, jag var nyfiken på vilken syn vi har på vårt ursprung och teorierna kring det. Tyvärr verkar inte intresset vara så stort för det... här. :(
Jag tror intresset kan vara stort. Men kanske är det trots allt bra att använda sig av de vedertagna nomenklaturreglerna, de är till för att undvika missförstånd. Ett bra sätt att visa att man diskuterar samma fossil. Inget hindrar därmed att använda andra, som tex katalognummer 1470.

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 10 maj 2003 12:30

Dan Koehl skrev:
überjunge skrev:Vad jag var ute efter i den här grenen var inte en massa utläggningar kring terminologin. Nä, jag var nyfiken på vilken syn vi har på vårt ursprung och teorierna kring det. Tyvärr verkar inte intresset vara så stort för det... här. :(
Jag tror intresset kan vara stort. Men kanske är det trots allt bra att använda sig av de vedertagna nomenklaturreglerna, de är till för att undvika missförstånd. Ett bra sätt att visa att man diskuterar samma fossil. Inget hindrar därmed att använda andra, som tex katalognummer 1470.
Hmm, redan med ordet fossil har du nog tyvärr skrämt bort en del av 'våra' elever. :wink: För att inte tala om när vi ska datera fossilen. Både du och jag vet att C-14 inte är det ända radioaktiva ämnet, på jorden. Vidare så vet vi att radioaktiva ämnen förekommer i olika koncentration på olika ställen på jorden. Så våra fossil blir tyvärr ofta mer eller mindre godtyckligt daterade, på grung av alla felkällor.

En sak till, ett TV-tips, kolla på tv2 i kväll, närmare bestämt kl 1930 lördagen den 10 maj. Programmet heter det goda samtalet och handlar om våra matvanor nu och i historien.

Förresten, jag är lite nyfiken på vad du pressenterar för bild av vårt förflutna i ditt klassrum. Ger du fler än en bild? Får eleverna själv spåna i ämnet? Jag bör kanske tillägga att jag inte är ute efter dig som representant för dina åsikter utan dig som representant för den svenska skolan. Alltså, om du följer läroplanen. Vad lär du då eleverna?

/per

Användarvisningsbild
Dan Koehl
Medlem
Inlägg: 1389
Blev medlem: 19 sep 2002 00:38
Ort: Phnom Penh

Inlägg av Dan Koehl » 10 maj 2003 13:05

Jag jobbade som lärare inom naturbruk 1994-1997, utan att vara lärare, Linnes systematik ingick som en del, och läran om djurriket, annars handlade det mest om hus- och djurparksdjur och deras skötsel. Bor i Wien utan tillgång till svensk TV.

Jag tror inte någon på skalman är rädd för ordet fossil.

Strängen handlar om Homo sapiens sapiens. Men det är väldigt litet prat om just den underarten. Pedagogik i skolan mm kanske hör hemma på andra strängar. vet inte hur mycket man använt C-14 för att åldersbestämma Cro-Magnon, och jag vet inte så mycket om isotoper.

Men konkret för strängen, finns det några fossil av H. sapiens sapiens som är felaktigt åldersdaterade menar du?

Vore det bra att försöka lista det funna fossilen? (Datum, Ort, mm)

überjunge
Medlem
Inlägg: 334
Blev medlem: 10 jul 2002 22:32
Ort: Uppsala

Inlägg av überjunge » 10 maj 2003 13:32

Dan Koehl skrev:Men konkret för strängen, finns det några fossil av H. sapiens sapiens som är felaktigt åldersdaterade menar du?

Precis som jag skrev, metoden är väldigt osäker. Vill du att jag ska ge en mer ingående förklaring? :|

Problemet som överskuggar hela den här grenens ämne är ju arkeologins och en rad andra vetenskapers problem. Alla vill åt pengar så de kan driva sina verksamheter. Vad gör då arkeologen för att få pengar. Jo, han hittar benbitar i ett tre mils stort område och plockar ihop en lite varelse. Denna varelse döper han/de till Lucy och pengarna börjar ticka in. :wink:


/per