Europæerne blev født i bronzealderen

Från de första stapplande stegen tills skrift och civilisationer tog över, vilket är olika länge i olika delar av världen.
Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 11 jun 2015 12:25

Professor på Göteborgs Universitet Kristian Kristiansen er sammen med Lundbeckfond Professor Eske Willerslev initiativtager til projektet, og han forklarer:
- Drivkraften i vores studie var at forstå de store økonomiske og sociale forandringer, som finder sted i begyndelsen af det tredje årtusind f. kr. fra Ural til Skandinavien. De gamle Bondestenalder-kulturer erstattes af en ny samfundsform med f.eks. individuelle begravelser under gravhøj i modsætning til de tidligere kollektive begravelser i jættestuer og dysser og en ekspansiv pastoral økonomi. Jeg og andre arkæologer mener, at forandringerne skete som følge af folkevandringer.

Omskrivningen af det genetiske landkort begynder i tidlig Bronzealder for ca. 5.000 år siden. Fra stepperne i Kaukasus bevægede Yamnaya-kulturen sig massivt vestover ind i Nord- og Centraleuropa og også i mindre omfang østover ind i det vestlige Sibirien. Yamnaya var kendetegnet ved et nyt system i forhold til bl.a. familie og ejendom. I Nordeuropa blandede Yamnaya sig med de stenalderfolk, der levede her i forvejen, og etablerede hen ad vejen Stridsøkse-kulturen, som genetisk set minder meget om os nulevende europæere nord for Alperne.

Det er dna-analyser af skeletter fra store dele af Europa og Centralasien, der har gjort det muligt at få et kig ind i Bronzealderens dynamik. En af de ting, de genetiske data viste, kom helt bag på forskerne. Deres data viser, at europæernes laktosetolerance er en ny opfindelse i forhold til den gængse opfattelse af, at tolerancen blev udviklet for 5.000-7.000 år siden. Lektor Martin Sikora fra Center for GeoGenetik siger:
- Man har tidligere ment, at laktosetolerancen er opstået på Balkan eller i Mellemøsten i forbindelse med landbrugets indførelse og så har bredt sig i løbet af Bondestenalderen. Men vi kan nu se, at selv langt op i Bronzealderen er den mutation, der giver laktosetolerance, sjælden i Europa. Vi mener, at den måske kan være kommet ind i Europa med Yamnaya-hyrderne fra Kaukasus, men at den selektion, der har gjort de fleste moderne europæere laktosetolerante, er sat ind langt senere.

http://geogenetik.ku.dk/nyt/bronzealdergenetik/

http://www.nature.com/nature/journal/v5 ... 14507.html

http://videnskab.dk/kultur-samfund/dans ... nzealderen

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 14 jun 2015 14:59

Professor på Göteborgs Universitet Kristian Kristiansen er sammen med Lundbeckfond Professor Eske Willerslev initiativtager til projektet.

Citat: »Yamnaya'erne bringer en helt ny social struktur,« siger Kristiansen. »Agerbrugere er mere kollektive og bor i landsbyer, mens de her (Yamnaya'erne) er meget mere individualistiske og organiseret i kernefamilier. Man kan se skiftet i den begravelsesform, de introducerer. Familiegravhøjen kommer med dem.« »Hvor agerbrugerne begraves i store jættestuer, der har krævet en kollektiv indsats, bliver landskabet nu fyldt af (Yamnaya'ernes) små gravhøje, som en familie selv kan bygge - i Jylland er der ifølge Kristiansen ca. 30.000 gravhøje.«
Agerbrugere
Landbruget blev første gang introduceret i Nordeuropa omkring år 3900 f.Kr. sikkert fra Mellemeuropa nord for Alperne, der dengang var beboet af bønder. I Skandinavien blev agerdyrkning indført langsomt og ret sent i forhold til det europæiske kontinent på grund af ringere jordbundsforhold og klimatiske betingelser.

Agerbruget omfattede også et sekundært husdyrhold af både okse, får og svin. Det medførte at skovstræninger blev ryddet og hvede og byg sået på de nydannede marker. Efter en eller to generationer var jorden så udpint, at nye arealer blev taget i brug. Der gik dog yderligere 400 år før et primitivt agerbrug slog igennem med fuld styrke, hvilket er verificeret gennem pollenanalyser.

Det var denne første generation af bønder, der påbegyndte at bygge store monumentale gravminder. De ældste langhøje var opført af jord, kunne indeholde flere gravkamre af træ og var fra perioden 3800-3500 f.Kr. Langhøjene blev afløst (3500-3200 f.Kr.) af små dysser bygget af store granitblokke og beregnet til en enkelt begravelse. Efterhånden blev dyssekamrene større og kunne anvendes til flere begravelser. Kamrene var henholdsvis overdækket med enten en aflang eller rund jordhøj. Tidligere - i 1942 - var der kortlagt og beskrevet hen ved 5000 stendysser i Danmark, hvoraf der i dag er bevaret 2300.

Dysserne findes overalt i Danmark, specielt i Jylland, hvor de ligger tæt i Djursland og jævnt fordelt langs Jyllands østkyst mellem Horsens og Vejle Fjord. I Nordjylland ligger de enkeltvis eller nogle få samlede og heller ikke Sydjyllands østkyst med Als mangler dysser. Alle de danske øer er rige på dysser, hvor de på Fyn ligger hele vejen kysten rundt, på Langeland og Ærø - og i særdeleshed på Sjælland med en høj tæthed, ikke alene ved kysterne men også i det indre landskab. Der findes ingen dysser på Bornholm.

Denne første fase af bondestenalderen benævnes som ’tidlig tragtbægerkultur’ (4000-3200 f.Kr.) eller neolitikum, hvis oprindelse skal søges ved Østersøens sydlige kystområder. Udbredelsen omfattede både området omkring Oslofjorden, omkring Mälaren, i Jylland og langs den frisiske kyst. Tragtbægerkulturen (Funnel-beaker culture) er opkaldt efter de karakteristiske tragtformede lerkar.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 15 jun 2015 08:51

Agerbrugere
Den sidste udvikling i den megalitiske kultur var jættestuer (3250-3100 f.Kr.), der overgår dysserne i størrelse og har plads til mange begravelser. Jættestuerne blev anvendt gennem resten af bondestenalderen til lidt ind i bronzealderen og små 600 monumenter var tidligere registreret, hvoraf ca. 500 er bevaret. De fleste jættestuer findes på Øerne og indenfor samme områder som dysserne - og i Jylland er de koncentreret i Limfjordsområdet, Himmerland og langs Østkysten - med enkelte i Vendsyssel og Vestjylland. Interessant er det, at der findes ca. 10 jættestuer på Bornholm.

I Sydsverige er megalitgravene meget hyppige. I slettelandet Skåne ligner de helt de danske, men der er kun bevaret få af dem, et hundrede stykker, hvoraf de fleste er jættestuer. Lidt længere nordpå - i Falbygden ved Vänern - findes en af Europas største koncentrationer af jættestuer. Området er ikke særlig stort, knap 40 x 30 km, men inden for det - og på noget af Sveriges bedste landbrugsjord - ligger der mindst 250 megalitgrave. Det er omtrent halvdelen af samtlige megalitgrave i Sverige.

Da kendskabet til agerbrug og husdyrhold i sin tid nåede Sydskandinavien, havde det naturligvis kun fået fodfæste i de egne, hvor jordbunden egnede sig til agerbrug og hvor sommertemperaturen var høj nok til, at kornet kunne modnes på markerne. Landbruget var derfor kun udbredt i det sydlige Sverige, langs den svenske vestkyst og i dele af Mellem-Sverige. I Norge fandtes det kun i de frugtbare dalstrøg, der grænsede op til de store fjorde på Syd- og Vestlandet. Oprindeligt opførte tragtbærerfolket mindre huse med en længde på 10-15 m og 4-5 m brede.

Men uden for landbrugsområderne levede mennesker i en såkaldt marine jæger-samler økonomi. Denne ’grubekeramiske kultur’ (3200-2300 f.Kr.) opstod ved kysterne og de større søer nord for Mälaren og spredtes til Sydnorge og Danmark - specifikt langs Kattegats kyster. Navnet grubekeramiske kultur (Pitted Ware culture) udspringer af de karakteristiske gruber lerkarrene er dekoreret med. Tragtbægerkulturen og den grubekeramiske kultur levede parallelt med hinanden hele perioden.

Denne fase af bondestenalderen benævnes som ’sen tragtbægerkultur’ (3200-2800 f.Kr.) eller mellemneolitikum [A], og var rigt repræsenteret i Danmark og det sydvestlige Sverige, såsom Bohuslän, Västergötland, Skåne - og i Norge omkring Oslofjorden.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 15 jun 2015 13:00

Hyrdefolket Yamnaya'erne
På et tidspunkt i bondestenalderen blev der i Danmark anlagt i tusindvis af enkeltgrave, der blev placeret i små jordhøje eller sekundære begravelser i eksisterende høje. Enkeltgravskulturen (2800-2350 f.Kr.) eller mellemneolitikum , kaldes også for ’den snorekeramiske kultur’ (Corded Ware culture) grundet de særlige lerkar ornamenterede under randen med snoreindtryk. Den snorekeramiske kultur opstod i Øst-, Mellem- og Nordeuropa. Andre karakteristika er den polerede stridsøkse af sten og at bopladserne synes at ændre sig til gårde i form af små huse eller hytter samt at agerbruget nu i større grad fokuserede på husdyrhold.

Oldsager fra enkeltgravene har en anden karakter end dem fra jættestuerne hvilket peger på, at enkeltgravene kan tilhøre en anden kultur. Denne kultur er et udpræget vestjysk fænomen mens gravene er tilsvarende sjældne i Østjylland, på Fyn, Sjælland og Øerne i øvrigt. Meget tyder på, at en befolkningsgruppe har indrettet sig på en tilværelse som bønder i det blandede hede- og skovlandskab med lette, sandede jorde i det midterste Sydjylland og vestlige Midtjylland op til Viborg-egnen.

Der kan trækkes en del paralleller til den såkaldte østdanske enkeltgravskultur, Bornholm og det sydlige Sverige til det, der her kaldes ’bådøksekulturen’ - og i Norge ’stridsøkskulturen’ (Battle Axe culture). Der er her afdækket ca. 3000 grave fra Skåne til Trøndelag, hvor der samtidig er identificeret op til 100 bopladser.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 16 jun 2015 08:42

@ "Arkæologen Kristian Kristiansen fortæller, at man tankevækkende nok ser et fald i agerbrugerne i de 100-200 år forinden, og en hypotese kan være, at de bliver ramt af et eller andet som sygdom eller fejlslagen høst og hungersnød, som giver plads til yamnayerne".
Denne del er tidligere blevet bekræftet.

Forskerne har det sidste årti interesseret sig for en speciel genetisk mutation CCR5 D32. Mutationen vurderes til at være opstået i overgangen og perioden mellem tragtbærerkulturen (agerbrugerne) og enkeltgravskulturen (Yamnaya'erne) og i det Nord- og Mellemeuro-pæiske område. Genvarianten har den højeste frekvens i Skandinavien og Rusland, hvorimod den er næsten fraværende i Afrika syd for Sahara, Asien og Amerika. Mens genvarianten har størst hyppighed i Nordeuropa er den faldende mod Sydeuropa. Omkring 20% af den danske befolkning har arvet mutationen fra en forældre (heterozygote) mens 1-2% har arvet den fra begge forældre (homozygote). Russere og Finner udgør 16% mens kun 4% af befolkningen på Sardinien har mutationen.

Tragtbærerfolket (4000-2800 f.Kr.) og deres højt udviklede kultur forsvandt og forskerne mener, at årsagen var en epidemi, der blev årsag til genmutationen CCR5 D32. Udbredelsen af enkeltgravskulturen falder sammen med det fundne høj-incidens område for D32-deletionen.

Stratigrafiske analyser fra egnen omkring Herning har vist, at de tidligste enkeltgrave er anlagt oven på en boplads fra den sidste periode af den mellemneolitiske tragtbægerkultur.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 16 jun 2015 16:02

Jeg har modtaget denne kommentar fra Rasmus Kragh Jakobsen -
Rasmus Kragh Jakobsen skrev:Det er rigtig spændende. CCR5 D32 er varianten af en overflade receptor (CCR5), der mangler en bid, som HIV virus så at sige bruger som håndtag til trænge ind i cellerne. Derfor har man interesseret sig meget for den.

Man har foreslået, at D32 varianten i dag er udbredt i Nordeuropa, fordi dem der havde genvarianten overlevede en sygdomsepidemi i fortiden. (Det er ikke fordi man siger HIV fandtes tidligere). Et bud på sådan en sygdom har været pesten - men det viser sig at CCR5 D32 ikke giver beskyttelse mod Den Sorte Død, så et andet bud kan være kopper, som den ser ud til at give en beskyttelse imod.

Kopper-hypotesen fokuserer dog på meget nyligere udbrud end bronzealderen, så måske er epidemien noget helt tredje.
Her er en beskrivelse af Jesper Eugen-Olsen, Infektionsmedicinsk afdeling, H:S Hvidovre Hospital -

http://www.biokemi.org/biozoom/issues/485/articles/1879

Der findes yderligere en wiki artikel der behandler emnet.

https://en.wikipedia.org/wiki/CCR5

Användarvisningsbild
Wedman
Medlem
Inlägg: 608
Blev medlem: 27 jul 2007 15:48
Ort: Ludvika

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Wedman » 17 jun 2015 09:25

Tackar för trådstarten - mycket intressant läsning! Ser vi nu en början på att empiri kommer att trumfa ideologi inom arkeologin?

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 17 jun 2015 10:13

Karsten Krambs skrev:Tragtbærerfolket (4000-2800 f.Kr.) og deres højt udviklede kultur forsvandt og forskerne mener, at årsagen var en epidemi, der blev årsag til genmutationen CCR5 D32. Udbredelsen af enkeltgravskulturen falder sammen med det fundne høj-incidens område for D32-deletionen.
Flere forskerne mener at årsagen skyldtes en epidemi, der stort set udryddede tragtbærerfolket og deres højt udviklede kultur ca. 2800 f.Kr. Denne nye hypotese underbygger tidligere teorier om, at ligbrændingen - som den viser sig i ældre bronzealder - måske indførtes som en hygiejnisk renselse, foretaget for at undgå smitte. Jættestuernes massegrave skal måske ses som en praktisk nyudvikling grundet den årsag, at mange folk døde af en smitsom sygdom?

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 17 jun 2015 13:17

I mere end 1200 år sad tragtbægerfolket (agerbrugere) tungt på landskaberne i det sydlige Skandinavien. Folket drev et bæredygtigt agerbrug i et gunstigt klima og havde adgang til rigelige og stabile fødemængder.

Gennemsnitshøjden for mænd og kvinder viser tydeligt udviklingen. Tragtbærerfolkets mænd havde en højde på 165 cm mod kvindernes på 153 cm. I mellemtiden og frem til bronzealderen - steg højden for mænd til 171 cm og for kvinder til 156 cm. Dog kan en mulig indvandring af enkelt-gravsfolk (Yamnaya) og klokkebægerfolk som udgangspunkt have haft større legemshøjde og dermed påvirket det statistiske materiale. En sundere levevis medførte samtidig en stigning i befolkningstallet, hvor fødselsraten steg til 80 for hver 1000 individer.

Alligevel blev tragtbærerfolkets antal som helhed reduceret grundet en epidemisk sot. Forklaringen skal findes i bondestandens ændrede og nu mere bofaste liv. En stor øgning i befolkningstætheden samt daglig nærkontakt med husdyr og disses affaldsprodukter, skabte nye infektions-sygdomme. Oprindeligt kom påvirkningen fra sygdomme hos dyr - zoonoser - der blev overført til mennesker, men også sygdomsbærere som fluer og rotter medvirkede til spredning af mikroorganismer. Husdyrhold øgede hyppigheden af bl.a. tuberkulose, miltbrand og plettyfus.

Forsvandt tragtbærerkulturen uden videre omkring år 2800 f.Kr.?

Bestemt ikke - men nok over en længere periode, da megalitkulturen med jættestuer ses anvendt i både Nordjylland og Østdanmark til lidt ind i bronzealderen.

Bild

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 21 jun 2015 15:48

Agerbrugere, hyrdefolk og klokkebægerfolk.

Indlægget er slettet da data muligvis ikke mere er valide. Se nedenfor.

mvh Karsten Krambs
Senast redigerad av 2 Karsten Krambs, redigerad totalt 22 gång.

Angantyr
Medlem
Inlägg: 24
Blev medlem: 30 mar 2007 21:42
Ort: Stockholm

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Angantyr » 21 jun 2015 18:08

Karsten Krambs skrev:I de fleste forskerkredse relateres YDNA type R1b til agerbrugerne/tragtbærerkulturen (4000-2800 f.Kr.), hvilket stikprøver i Sverige og Nordtyskland tilsyneladende understøtter. Den genetiske forskning har her lagt sig fast på den Atlantiske Modale Haplotype YDNA R1b-L11, set i relation til tragtbærerkulturen.
R1b hos trattbägarfolk? Det finns så vitt jag vet inte ett enda fynd som stöder den associationen. Vilka stickprover syftar du på?
OBS, jag är inte samma användare som Anganatyr.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 22 jun 2015 10:37

Angantyr skrev:
Karsten Krambs skrev:I de fleste forskerkredse relateres YDNA type R1b til agerbrugerne/tragtbærerkulturen (4000-2800 f.Kr.), hvilket stikprøver i Sverige og Nordtyskland tilsyneladende understøtter. Den genetiske forskning har her lagt sig fast på den Atlantiske Modale Haplotype YDNA R1b-L11, set i relation til tragtbærerkulturen.
R1b hos trattbägarfolk? Det finns så vitt jag vet inte ett enda fynd som stöder den associationen. Vilka stickprover syftar du på?
Så må vi jo i fællesskab finde frem til hvad der pt. skønnes at være mere rigtigt indenfor den nyeste genetik. Fint nok.
Senast redigerad av 1 Karsten Krambs, redigerad totalt 22 gånger.

Angantyr
Medlem
Inlägg: 24
Blev medlem: 30 mar 2007 21:42
Ort: Stockholm

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Angantyr » 22 jun 2015 12:59

Karsten Krambs skrev:
Angantyr skrev:
Karsten Krambs skrev:I de fleste forskerkredse relateres YDNA type R1b til agerbrugerne/tragtbærerkulturen (4000-2800 f.Kr.), hvilket stikprøver i Sverige og Nordtyskland tilsyneladende understøtter. Den genetiske forskning har her lagt sig fast på den Atlantiske Modale Haplotype YDNA R1b-L11, set i relation til tragtbærerkulturen.
R1b hos trattbägarfolk? Det finns så vitt jag vet inte ett enda fynd som stöder den associationen. Vilka stickprover syftar du på?
Så må vi jo i fællesskab finde frem til hvad der pt. skønnes at være mere rigtigt indenfor den nyeste genetik. Fint nok.
Vad jag vet finns tyvärr inget Y-DNA alls från den nordiska trattbägarkulturen, men tittar vi längre ner på kontinenten så domineras de första jordbrukskulturerna där helt av G2a, med vissa inslag av I, framför allt I2a. Jämför vi mt-DNA, så stämmer de fynd vi har från trattbägarfolket (olika varianter av H, J1d, J2b, K1a, T2b och N1a) ganska väl överens med de som förekommer tillsammans med G2a på kontinenten. Så jag gissar att även trattbägarfolkets Y-DNA var G2a i kombination med I2a, och att både R1a och R1b först kom hit med stridsyxe-/snörkeramikskulturen.

(Jag använder mest http://www.ancestraljourneys.org/adnaintro.shtml som referens för förhistoriskt DNA, eftersom den sidan snabbt uppdateras när nya fynd publiceras. För nordiska och närliggande fynd så har jag gjort en egen sammanställning här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing)
OBS, jag är inte samma användare som Anganatyr.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 22 jun 2015 13:30

Karsten Krambs skrev:
Professor på Göteborgs Universitet Kristian Kristiansen er sammen med Lundbeckfond Professor Eske Willerslev initiativtager til projektet.

Citat: »Yamnaya'erne bringer en helt ny social struktur,« siger Kristiansen. »Agerbrugere er mere kollektive og bor i landsbyer, mens de her (Yamnaya'erne) er meget mere individualistiske og organiseret i kernefamilier. Man kan se skiftet i den begravelsesform, de introducerer. Familiegravhøjen kommer med dem.« »Hvor agerbrugerne begraves i store jættestuer, der har krævet en kollektiv indsats, bliver landskabet nu fyldt af (Yamnaya'ernes) små gravhøje, som en familie selv kan bygge - i Jylland er der ifølge Kristiansen ca. 30.000 gravhøje.«
http://www.nature.com/nature/journal/v5 ... 14507.html
I artiklen fra nature findes nederst et tillæg med informationer (Supplementary information). Her står der på side 4 afsnit 1.4 følgende -
nature skrev:1.4 Corded Ware, Battle Axe, and Single Grave cultures (2800-2300 BC)
These are different names for a series of similar cultural formations in temperate Europe during the period 2800-2300 BC. They shared the individual burials in pits under barrows (except in the Swedish Battle Axe Culture) with Yamnaya, and finely executed stone axes, as grave goods for male warriors, replaced the copper axes of the Yamnaya Culture. The European Corded Ware Culture groups developed a new type of fine pottery with cord decoration to hold beer. It was part of a shared drinking ritual amongst all these groups. The economy was dominantly pastoral with some elements of farming being stronger in Central Europe.

The Corded Ware Culture (mainly in Central Europe), Single Grave Culture (mainly in Northwestern Europe) and Battle Axe Culture (in Sweden mainly) of the temperate forest zone of Europe shared the burial ritual or individual family barrows with the Yamnaya Culture, as well as a pastoral economy mixed with some farming.
Jeg forsøger at finde DNA typer i rækken af nævnte 'Supplementary information'.

Användarvisningsbild
Karsten Krambs
Medlem
Inlägg: 1496
Blev medlem: 13 jul 2009 17:02
Ort: Danmark

Re: Europæerne blev født i bronzealderen

Inlägg av Karsten Krambs » 22 jun 2015 14:13

I Skandinavien dominerer tre haplogrupper i befolkningen, der samlet dækker mere end 80%. Udover Hg I1 (ca. 33%) er det Hg R1b (ca. 31%) og Hg R1a (ca. 19%). R1b fordeler sig i Danmark med ca. 44%, Norge med ca. 28% og Sverige med ca. 22%. R1a fordeler sig i Danmark med ca. 12%, Norge med ca. 27% og Sverige med ca. 19%.

Et interessant perspektiv er, hvorfra og hvornår fik vi tilført de nævnte haplogrupper i Skandinavien. Denne tråd startede med en videnskabelig artikel om Yamnaya'erne og deres ekspansion til Skandinavien. Hvilken genetisk gruppe tilhører dette hyrdefolk?