De tidiga europiderna

Från de första stapplande stegen tills skrift och civilisationer tog över, vilket är olika länge i olika delar av världen.
hitpil
Medlem
Inlägg: 84
Blev medlem: 21 feb 2005 05:51
Ort: norr

De tidiga europiderna

Inlägg av hitpil » 13 jun 2005 03:59

I Nature av den 19 maj rapporterar en grupp forskare att de med hjälp av ny teknik (direct accelerator mass spectrometry radiocarbon dating) lyckats datera lämningarna efter en grupp tidiga "moderna människor" (Homo Sapiens Sapiens), som man fann redan 1881(!) vid utgrävningar i Mladec-grottorna i Tjeckien.

Lämningarna har daterats till 31,000 år BP ("okalibrerad" datering).

... the Mladec human assemblage is the oldest cranial, dental and postcranial assemblage of early modern humans in Europe and is therefore central to discussions of modern human emergence in the northwestern Old World and the fate of the Neanderthals. (Wild, Eva m.fl, Direct dating of Early Upper Palaeolithic human remains from Mladec, Nature 435, 19 May 2005)

Observera att det inte rör sig om de äldsta daterade fynden av moderna människor i Europa! I Pestera cu Oase i Rumänien har man funnit delar av ett kranium och ett käkben som man kunnat datera till 35,000 år BP.

Av särskilt intresse är att man har funnit skelettdelarna i Mladec tillsammans med föremål från Aurignac-kulturen, en kultur som (i Europa) är minst 40,000 år gammal.

Foton av de skelettdelar som daterats,

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20142/20142_2.jpg

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/20/20142/20142_1.jpg

Bild inifrån en av Mladec-grottorna med några av fynden utplacerade,

http://www.mladec.cz/images/fotojeskyne03.jpg

Stefan Lövgrens artikel för National Geographic News, Prehistoric Bones Point to First Modern-Human Settlement in Europe, kan vara av intresse,

http://news.nationalgeographic.com/news ... bones.html

Europiderna

Det intressanta med de skelett av tidiga moderna människor som man har funnit i Europa är att de har klart europida drag. Att dessa särdrag skulle ha uppkommit under några årtusenden efter invandringen till Europa (för åtminstone 40,000 år sedan) är mindre sannolikt. Urhemmet för europiderna är troligen att söka utanför Europa, och då närmast i Sydvästasien.

Det som skiljer tidiga europider från nutida europider är att de var betydligt robustare till kroppsbyggnaden. Den allmänna meningen bland forskare idag är att detta primärt inte har genetiska orsaker, utan fr.a har att göra med en kost som var rik på protein. Det är först under de senaste 10,000 åren som människor har blivit gracilare, uppenbarligen till följd av en ändrad diet.

Arkaiska och "neandertaloida" drag kan man finna hos en del tidiga europider. Vissa forskare, som Eva Maria Wild, menar att de neandertaloida dragen kan bero på "interbreeding" mellan moderna människor och neandertalare. Eller kan dessa drag möjligen vara en följd av kostvanorna?

Det genetiska spåret

Haplogrupp U (mtDNA) är en mycket gammal haplogrupp (beräknad ålder 60,000 år), som förekommer i hela det europida utbredningsområdet (ursprungligen Europa, Nordafrika, Sydvästasien och Centralasien) och i frekvenser som ej är obetydliga.

Tre subhaplogrupper är också mycket gamla (beräknad ålder 50,000 år),

U5, som kom med de första moderna människorna till Europa, en typisk europeisk haplogrupp,

U6, en mer sällsynt haplogrupp som förekommer fr.a hos berberna i Nordvästafrika och på Kanarieöarna (där ursprungsbefolkningen talade ett berberspråk),

U2i, som förekommer i Indien (var tionde indier tillhör denna haplogrupp!).

Dessa haplogrupper verkar ha spritts ungefär samtidigt. Att U6 och U2i skulle ha tagit vägen via Europa är mindre sannolikt, vilket styrker uppfattningen att de europida särdragen har utvecklats mycket tidigt.

Hur såg då ureuropiderna ut? Antagligen närmast som dagens nordafrikaner eller som den europida befolkningen i Sydvästasien.

Aurignac-kulturen

Arkeologen Marcel Otte lägger i artikeln Aurignacian in Asia (Brantingham, Kuhn & Kerry eds., The Early Upper Palaeolithic beyond Western Europe, 2004) fram hypotesen att Zagrosbergen var ursprungsområdet (core homeland) för Aurignac-kulturen, som är klart associerad med de tidiga moderna människorna i Europa. Zagrosbergen är en del av den Bördiga Halvmånen, som genetikern Stephen Oppenheimer anser ha varit

... a Palaeolithic corridor into the Levant. The route of entry of the modern humans into Europe was most likely via the Bosporus (which at the time was dry, with the Black Sea a freshwater lake). (Out of Eden. The Peopling of the World, 2003)

Marcel Otte bedriver just nu utgrävningar i Zagrosbergen. Är det där vi finner europidernas urhem?

mvh/hitpil