Kårregementsemblem i amerikanska armén

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Kårregementsemblem i amerikanska armén

Inlägg av tyskaorden » 28 apr 2010 15:15

För att skapa mer kåranda så skapade den amrikanska armén för några årsedan det s.k. stridsregementssystemet. Enligt detta så anslöts officerare och manskap till ett visst regemente, för de enheter som inte hade regementsenheter skapade vad man kan kalla kårregementen läs mer om detta här http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Army_ ... tal_System. Dessa fick heraldiska vapen, men de enskilda bataljoner som utgjorde dessa behöll dock sina egna vapen. Från about.com US Military kommer här dessa:

Bild
Generaladjutantkåren. (mörk-) blått och (scharlakans-)rött är kårens färger. Skölden i mitten är kårens emblem. 1775 är året för kårens etablerande (är väl kanske inte någon lysande hjälmprydnad direkt). Valspråk: "Defend and Serve" = "Försvara och tjäna". Vapnet fastställdes 23 december 1986.

Bild
Civilaffärskåren. Purpur och vitt är kårens färger. Facklan, svärdet och pergamentrullen är från kårens märke och symboliserar de militära och civila aspekterna av kårens arbete. Facklan syftar på Frihetsgudinnan i New Yorks hamn, som en symbol för USA. Jordgloben symboliserar det världsvida operationsfältet. Vågen syftar på balans och normalitet. Den pansrade handsken symboliserar militärens roll vid etablerandet, administrationen och beskyddandet av ekvilibrium. Valspråk: "Secure the Victory" = "Säkra segern". Vapnet fastställdes 14 april 1989.

Bild
Finanskåren. Jordgloben syftar på kårens världvida operationsområde. Svärdet och fjäderpennan symboliserar stridsunderstöds rollen. Spetsutan - diamantformen - syftar på de allmänna medel kåren förvaltar. Hjälmprydnaden är en grip, vilken enligt mytologin är väktare av skatter såsom och kåren vakar över de medel man är anförtrodd. Valspråk: "To Support and Serve" = "Att stödja och tjäna". Vapnet fastställdes 8 september 1986.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kårregementsemblem i amerikanska armén

Inlägg av tyskaorden » 02 maj 2010 18:55

Bild
Ingenjörskåren, borgen är ingenjörskårens truppslagsemblem och syftar på ingenjörernas uppgift att bygga (och förstöra) olika installationer. Mer specifikt syftar det på kårens första stora uppgift nämligen byggadet av den kedja av kustbefästningar längs USA:s atlantkust som delvis finns kvar idag. Valspråk "Essayons" = "Låt oss försöka". Vapnet fastställt 11 april 1968.

Bild
Kemiska kåren. Trädstubben är från vapnet för 1. kemiskaregementet och syftar på rötterna till den amerikansk kemiska krigföringen under 1. världskriget. Draken symboliserar elden och förstörelsen i den kemiska krigföringen och försvaret mot denna. Valspråket som inte syns här är "Elementis regamus proelium" = "Lår oss styra striden via elementen". Vapnet fastställdes 2 maj 1986.

Bild
Arméns medicinska departement. Vapnet bygger på det emblem Departementet burkade 1818 och visar på ena sidan USA:s flagga 1818 och på andra sidan eskulapstaven den medicinska symbolen framför alla. Lagerkransen coh korset i hjälmprydnaden komer från det emblem som brukades av den år 1887 upprättade Sjukhuskåren. De sju stjärnorna ovan korset syftar på Departementets sju avdelningar: Medicinska kåren, Arméns sjuksköterskekår, Tandläkarkåren, Veterinärkåren, Medicinska tjänstekåren, Arméns specialistkår och Meniga medicinska specialister. Valspårk "To Conserve figthing strenght" = "Att bevara stridsstyrka". Vapnet fastställdes 17 april 1986.

Bild
Militära underrättelskåren. Nyckeln, blixten och sfinxen syftar på de tre huvuddelarna av underrättelser mänskilg, signal och taktisk. Hjämprydnaden symboliserar hur underrättelser bringar upplysning till slagfältet. Valspråk "Always out front" = "Alltid i frontlinjen". Fastställt 28 Juli 1986.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kårregementsemblem i amerikanska armén

Inlägg av tyskaorden » 15 maj 2010 15:27

Bild
Kvartermästarkåren. Sparren syftar på att kårens grund är logistik. Hjälmen syftar på den militära aspekten av kårens arbete. Kärven med pilarna syftar på uppgiften att förse arméns soldater med förnödenheter var de än är. Fjäderpennan och nyckeln symboliserar kårens övervakande av distibution av förnödenheter. Valspråk: "Supporting Victory" = "stödjande segern". Vapnet fastställdes 16 juni 1994.

Bild
Signalkåren. Signalflaggan går tillbaka på kåremblemet från 1865 och stjärnan syftar på deltagande i strid. Hjälmprydnaden syftar på militära kommunikationer. Orange och silver är kårens fäger. Valspråk: "Pro Patria Vigilans" = "För fosterlandet vaksam". Fastställt 20 mars 1986.

Bild
Specialstyrkorna. Kniven är av den speciella typ som 1st Special Service Force använde under andra världskriget. Hjälmprydnaden är denna styrkas kragemblem vilket går tillbaka till Indian Scouts emblem. Valspråk: "De opresso liber" = "Att befria från förtyck". Fastställt för 1st Special Service Force 26 februari 1943 och övertaget av Specialstyrkorna 8 juli 1960.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kårregementsemblem i amerikanska armén

Inlägg av tyskaorden » 09 feb 2012 15:18

Bild
Militärpoliskåren. Grönt och guld är MP-kårens färger. Fasces är en symbol för auktoritet och rättskipning från romarrikets dagar. Vågen symboliserar likhet inför lagen. Nyckeln står för säkerhet och svärdet för militären. Hjälprydnadens korsade pistoler symboliserar MP-kårens uppgift att upprätthålla lagen och ordningen. De bärs också som kragemblem på MP-uniformerna. Valspråket som inte är medtaget i bilden är: "Assist, Protect, Defend" = "assistera, skydda, försvara".