Danska förbandsemblem

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Danska förbandsemblem

Inlägg av tyskaorden » 14 okt 2006 11:13

Tänkte här presentera några danska förbandsemblem, både för verksamma och nedlagda förband. Bilderna är hämtade från boken "Dronningens tro regimenter" utgiven av Det Kongelige Garnisonsbibliotek 1992.

Bild
H.M. drottningens adjutantstab.

Bild
Det Kungl. Livgardet. "Solen" är hämtad från mössplåten på Livgardets björnskinnsmössor M/1822. Fredrik III:s monogram syftar på att Livgardet upprättades under hans regering år 1658. Det är ett utmärkande drag för de danska förbandsemblemen att de någonstans innehåller monogramet för den monark under vilken man uppsattes. Valspråket "Pro Rege et Grege = För konung och folk" kommer från en kompanifana brukade 1663.

Bild
Gardeshusarregementet. Falken symboliserande det lätta kavalleriets rörlighet brukades på standar år 1767. På språkbandet kan man se kung Fredrik V:s F5-monogram. Valspråket "In actis esto volucris = varje lyssnar i handling".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 okt 2006 11:25

Bild
Jyllandska dragonregementet. Lejonet de s.k. "De Gothers löve" är brukat som vapenmärke för Jylland. Det håller en oval med kung Christian V:s monogram syftande på att stamenheten upprättades under hans regering. Valspråket "Fortes fortuna juvat = strykan står den djärve bi".

Bild
FN-avdelningen. Fällgallret symboliserar fredsbevarande operationer mellan två stridande parter. Palmkvistarna står för freden. Kung Fredrik IX:s monogram syftar på upprättandet år 1964 under hans regering.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 okt 2006 14:39

Gardeshusarregementet sammanslogs 2001.01.01 med Själländska livregementet och Danska livregementet till det nya Gardeshusarregementet. Detta medförde att man fick ett nytt förbandsemblem som godkändes av drottning Margarete II 2000.12.22 och utlevererades till regementets personal 2001.06.22. Valspråket från det gamla Gardeshusarregementet behölls men falken byttes mot en pansarhästmask syftande på regementets pansar. På masken syns Christian IV:s monogram vilken den 17 november 1614 upprättade den nationella milisen, vars själländska kompani utgjorde grunden till Själländska livregementet.

Bild

Användarvisningsbild
Den stegrande kamelen
Medlem
Inlägg: 988
Blev medlem: 23 mar 2002 21:08
Ort: Göteborg

Inlägg av Den stegrande kamelen » 14 okt 2006 15:03

tyskaorden skrev:Valspråket "Fortes fortuna juvat = strykan står den djärve bi".
Min latin är tämligen obefintlig, men betyder det inte snarare "Lyckan står den starke bi"? Att jämföra med den mer vanliga varianten Audaces fortuna juvat = "Lyckan står den djärve bi".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 okt 2006 15:10

Bild
Slesvigska fotregementets emblem visar Slesvigs vapensköld medde två lejonen. Detta regemente uppgick 2000 i Prinsens livregemente

Bild
Själländska livregementet. Tre leopardiserade lejon har förts på fanor för själländsk enheter från 1625. Christian IV:s monogram syftar på att man uppsattes under hans regering och Fredrik VI:s monogram på denne kungs tid som chef för regementet.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 okt 2006 15:16

Den stegrande kamelen skrev:
tyskaorden skrev:Valspråket "Fortes fortuna juvat = strykan står den djärve bi".
Min latin är tämligen obefintlig, men betyder det inte snarare "Lyckan står den starke bi"? Att jämföra med den mer vanliga varianten Audaces fortuna juvat = "Lyckan står den djärve bi".
Ja det är möjligt att jag rört till det lite men andemeningen är den du beskriver.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 15 okt 2006 11:17

Bild
Bornholms värns emblem visar Bornholms vapenbild.

Bild
Prinsens livregemente, den prins som åsyftas är drottning Margarethe II:s make prins Henrik. Regementet uppgick i augusti 2005 i Jylländska dragonregementet. Valspråket "Gloria Finis =äran i slutet". Vildsvinshuvudet syftar fotfolkets massiva stötkraft och djurets mod och styrka. På tyska heter vildsvin eber och syftar sålunda även på regementets förste chef tysken och fältmarskalken Ernst Albrecht von Eberstein.

Bild
Drottningens livregementes emblem innehåller en krona modellerad efter den från drottning Margarethe I:s sarkofag i Roskilde domkyrka. Drottningens livregemente införlivades i Prinsens livregemente år 2000.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 21 okt 2006 10:57

Bild
Jägarkåren visar ett krönt jakthorn omgivande Christian VII:s monogram.

Bild
Fynska livregementet. Lindormen är brukad på fanor för fotfolk från Fyn sedan 1627. Uppgick 1991.08.01 i Slesvigska fotregementet.

Bild
Falsterska fotregementet. Ett lejon uppstigande ur en ström bars av den nu utdöda ätten Falster i dess vapen och något ändrat har det kommit att representera ön Falster. Emblemet har förts på stamregementets fanor sedan 1747. Sammanslogs 1976.08.01 med Danska livregementet, dock uppställdes framtill 1983.01.31 I.-IV. bataljonerna/Falsterska fotregementet.

Bild
Fältherrens fotregemente. Fredrik IV:s spegelmonogram och två korslagda marskalkstavar syftande dels på stamenhetens förste chef fältmarskalk Hans Schack och dels på namnet. Uppgick i Drottningens livregemente 1961.09.01. Emblemet vidarefördes dock av 2. Jylländska brigaden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 21 okt 2006 11:09

Bild
Konungens (jylländska) fotregemente. Kronan symboliserar namnet och den historiska kopplingen till kungahuset. 1950 Konungens fotregemente 1966 Konungens jylländska fotregemente. Införlivat i Slesvigska fotregementet 1991.11.01.

Bild
Jylländska fotregementets emblem bygger på vapnet för staden Fredericia där man i många år hade sin föläggning. Valspråket lyder "Pro pace armatus" = "Väpnad för freden". Sammanslaget med 9. regementet 1961.11.01. Från 1964 bars emblemet av brigadstaben för 1.Jylländska brigaden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 okt 2006 12:18

Bild
Kungens artilleriregemente. Hette tidigare Kronans artilleriregemente men erhöll namnet Kungens artilleriregemente när Själländska artilleriregementet sammanslogs med regementet år 1982.

Bild
Norra jylländska artilleriregementet. Sammanslogs 2000.11.01 med Söderjylländska artilleriregementet till Drottningens artilleriregmente.

Bild
Söderjylländska artilleriregementet.

Bild
Själländska artilleriregementet.

Kungens och Drottningens artilleriregementen sammanslogs 2005.11.01 till Danska artilleriregementet.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 okt 2006 12:30

Bild
Jylländska luftvärnsregementet. Valspråket betyder "Betrakta himmelen". Regementet upplöstes 1974 .11.01 och delar införlivades i Norra jylländska artilleriregementet. Detta emblem fortsättes dock att bäras som kännetecken för luftvärnet på Jylland.

Bild
Själländska luftvärnsregementet, uppgick i Kronans artilleriregementet 1970.09.01. Emblemet fortsättes dock att bäras som symbol för luftvärnet på Själland.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 11 nov 2006 12:42

Bild
Själländska ingenjörsregementet. Det Jylländska ingenjörsregementet hade ett liknande emblem dock med ett band med texten Jydske nederst.

Bild
Telegrafregementet d.v.s. signalregmentet.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 nov 2006 13:45

Bild
Färgbild av Ingenjörsregementets emblem.

Bild
Emblem för Danska Internationella logistikcentret (DANILOG). Hjulet symboliserar logistiken och det nedåtvända svärdet den defensiva styrkan. På svärdets fäste HM drottning Margerethe II:s krönta namnchiffer. Lagerkvistarna står för seger.

Bild
DANILOG:s vapensköld. Färgerna är från det år 1997 nedlagda Själländska trängregementet.

DANILOG övertog 2001.01.01 uppgiften att stötta de internationella operationerna från Danska livregementet. Detta regemente hade 1994.10.01 övertagit dessa uppgifter från FN-avdelningen som då upplösts.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7479
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Danska förbandsemblem

Inlägg av tyskaorden » 09 apr 2009 23:15

Bild
Jylländska telegrafregementet. 1951 upprättades två telegraf (signal) regementen det Själländska och det Jylländska, de två sammanslogs 1992.01.01 till ett med namnet Telegrafregementet. Det Själländska förde ett emblem liknade det som visas ovan dock utan bandet med texten Jydske.

Bild
Jylländska trängregementet. Det fanns också ett Själländskt trängregemente som hade ett snarligt emblem dock utan bandet med texten Jydske. Detta förs idag av det sammanslagna Trängregementet.

Användarvisningsbild
Simon_HBG
Medlem
Inlägg: 596
Blev medlem: 16 maj 2002 22:15
Ort: Skåne

Re: Danska förbandsemblem

Inlägg av Simon_HBG » 10 apr 2009 15:18

Tack för att du lägger upp dessa, oerhört informativt. Känner igen och kan identifiera flera märken jag haft liggande länge utan att veta mer än att de var "danska förbandsmärken". Endast ett av de märken jag har saknas nu här ovan, men kanske även det dyker upp här senare. Ska vid tillfälle försöka leta upp och fotografera alla mina danska förbandsmärken som finns "någonstanns".