Grekisk militärheraldik

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Grekisk militärheraldik

Inlägg av tyskaorden » 13 maj 2006 17:22

Den grekiska militären använder sig i sina vapen ofta av antik mytolgi eller anspelningar på den grekiska historien. Några exmpel, bilder från http://www.army.gr om annat ej anges:

Bild
Arméns generalstabs vapen. Visar den bysantinska dubbelörnen och ovan valspråket "Elephtheron to Eupsychon" = "Frihet är baserad på mod" (Perikles).

Bild
Infanteridirektoratets vapen. Valspråk: "Dioke Doxan kai Areteen" = "Att stäva efter ära och dygd".

Bild
Ingenjörsdirektoratets vapen. Baggen syftar på den murbräcka kallad bagge som de antika grekerna använde för att ta sig in i belägrade städer. Valspråk: "Am Epos Am Ergon" = "Att tala är att handla".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 13 maj 2006 17:55

Bild
Artilleridirektoratets vapen. Valspråk: "Iskhees dia tes Gnoseos" = "Makt bygger på kunskap".

Bild
Militärpolisdirektoratets vapen. Hjälmen - styrka och mod, svärdet - beslutsamhet och vågen - lagen. Valspråk: "Nomes Peethou" = "Att lyda lagarna".

Bild
Finansdirektoratets vapen. Valspråk: "Dapane Opla ofelee" = "Genom att spendera pengar blir vapnen användbara" (från Thycicides Peloponesiska kriget).

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 maj 2006 22:16

Bild
Arméns krigshögskolas vapen, visande Pallas Athena.

Bild
Vapnet för Militärskolan för stridsunderstödsofficerare.

Bild
Arméns underofficersskolas vapen.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 maj 2006 22:47

Bild
Fana med A (I) Armékårens vapen visande den spartanske kungen Leonidas. Valspråket: "Molon Lave" = "kom och hämta dem", skall enligt Plutarkos varit Leonidas svar till perserkungen Xerxes när denne krävde att Leonidas numerärt underlägsna styrkor vid Thermopyle skulle ge sig och lämna ifrån sig sina vapen.

Bild
B (II) Armékårens fana med dess vapen. Visar en spartanskt krigares sköld och spjut. Valspråket: "E tan e epi tas" = "Antingen med den eller på den", detta var den traditionella uppmaningen från spartanska mödrar till sina söner när de gav sig ut i kriget. Detta syftade på att antingen återkom de bärande sin egen sköld eller om de hade stupat så bars man av kamraterna liggandes på sin sköld.

Bild
C (III) Armékårens fana med dess vapen. Visar det Bysantinska rikets sköld i mitten. Valspråk: "Ou phesometha tes zoes emon" = "Vi kommer inte att spara våra liv". Detta skall varit en del av kejsar Konstantin XI Palaiologos svar till sultan Mehmet II vid belägringen av Konstantinopelår 1453, när sultanen krävde att kejsaren skulle kapitulera mot löfte om fri lejd. Hela svaret skall ha lydit "Att överlämna staden till er är inte min rätt eller någon annan av dess innevånares, eftersom vi alla enligt allmän åsikt kommer att dö försvarande oss och vi kommer inte att spara våra liv".

Bild
D (IV) Armékårens fana och vapen. Valspråk: "To xiphe ton desmon lelytae" = "Genom svärdet löste han knuten", är hämtat från Alexander den stores historieskrivare Arrian och syftar på hur Alexander löste den gordiska knuten med ett svärdshugg.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 16 maj 2006 11:56

Bild
Fana med vapnet för Inlandets och öarnas högre militärkommando. Visar basreliefen på Lejonporten i Mykene, syftande på att kommandots område i stort motsvarar det antika mykenska väldet. Valspråk: "Amynesthai peri patrês" = "Att försvara fäderneslandet" från Illiaden.

Bild
Fana med vapnet för Athens militärkommando. Visar Theseus som vid 16års ålder rullar undan den sten under vilken hans fader placerat ett svärd och ett par gyllene sandaler. Faderns vilja var att sonen skulle få dessa när han vuxit sig stark nog att rulla undan stenen. Detta skall symbolisera militärkommandots kapacitet att genomföra sina uppgifter med alla tillbuds stående medel. Valspråk: "Alkê kratos esti megiston" = "Tapperhet är den största kraften" från Illiaden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 jun 2006 21:29

Bild
Fana med vapnet för 1. infanteridivisionen visande den speciella sko som bärs av evzonerna(elitinfanteri, efter förluster i balkankrigen och de båda världskrigen återstå idag endast ett evzonregemente Presidentens garde). Valspråket betyder vind och är det grekiska infanteriets stridsrop.

Bild
Fana med 2. mekaniserade infanteridivisionens vapen visande Pallas Athena. Valspråket betyder Så länge en enda (athenare) lever och kommer från svaret till en delegation spartaner som var oroliga för att athenarna skulle sluta fred med perserkungen Xerxes. Enliget Herodotus svarade athenarna spartanernas delegation: "Ni måste veta detta, om ni inte redan gör det, att så länge en enda athenare lever kommer vi inte att förhandla med Xerxes".