Heraldik i den Brasilianska marinen.

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Heraldik i den Brasilianska marinen.

Inlägg av tyskaorden » 17 jun 2005 16:05

Även i den "nya" världen använder man sig av heraldik och här kommer några exempel från den brasilianska marinen. Tyvärr har den brasilianska flottans hemsida flyttats till https så alla bilder har i stort sett fallit bort, utom de som jag kunde hitta på Marinintendenturkårens sajt. Där för kommer jag lägga in blasoneringar (skriftlig beskrivning av ett vapen).


Eskaderns fysiljärstyrka.
Delat i grönt var i ett stolpvis ställd sabel av silver och i rött vari två korslagda gevär lagda på ett ankare allt guld, det hela inom en blå bård beströdd med ankare av silver.
Timbrering: skeppskrona.

Marinfysiljärerna är Brasiliens marinkår vars emblem är ankaret och de korslagda gevären. Sabeln symboliserar militärt ledarskap. Bården med ankaren symboliserar de fartyg i eskadern på vilka styrkans soldater tjänstgör.

Marinfysiljärernas personalkommando.
Delat i grönt vari en kolon avsilver åtföljd av en från sinister kant framkommande bepansrad arm av guld hållande en fackla med röd låga och i rött vari två korslagda gevär överlagda ett ankare allt guld
Timbrering: skeppskrona


Marinen kommendants kabinett.
I blått ett pregamentblad av silver omgivet av en skeppsratt av guld.
Timbrering: skeppskrona och runt skölden en tross.
Skeppsratten symbolisar marinen och pergamentbladet de dokument som är nödvändiga för att fatta beslut.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 17 jun 2005 16:11

Bild
Vapen för den brasilianska flottkommissionen i Europa (med säte i London). I ginstammen syns prinsessan Europa och Zeus i tjurens gestalt.

Bild
Vapnet för den brasilianska flottkommissionen i Washington D.C.. I ginstammen syns Kapitoliums dom på en variant av George Washingtons vapen.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 20 jun 2005 15:15

Amiral Attila Monteiro Aches instruktions- och administrationscentra.
I blått en ginbalkvis ställd uppslagen bok av silver belagd med en dykarhjälm och en ubåt båda gröna och åtföljd av en medelst vågskuror silver och blått bildad stam.
Timbrering: skeppskrona, tross samt ett ordenstecken hängande från ett band i rött och blått.

Boken symboliserar utbildningsfunktionen. på boken är lagd en bild av en ubåt och en dykarhjälm, syftande på utbildningen av ubåtsmän och dykare. Under skölden syns Orden för marina meriter.

Amiral Braz de Aguiars instruktionscentra.
I blått ett vikingaskepp av guld med segel av silver belagd med en grön eskulapstav samt seglade på en stam av silver.
Timbrering: skeppskrona och tross.


Amiral Wandenkolks instruktionscentra.
I fält delat medelst vågskuror i blått och silver en stolpvis ställd treudd omgiven av en lagerkrans allt av guld.
Timbrering: skeppskrona och tross.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 20 jun 2005 15:27

1. marindistriktet
I blått med i stammen tre medelst vågskuror bildade blå bjälkar överallt ett upprest lejon av purpur.
Timbrering: skeppskrona och bakom skölden ett rött ankare.


4. marindistriktet
I grönt ett andreaskors av guld ovan åtföljt av ett torn av silver.
Timbrering: skeppskrona och bakom skölden ett rött ankare.

Tornet syftar på staden Belem där distriktets högkvarter ligger. Den gröna färgen syftar på den del av Amazonas som ingår i distriktets område.

5. marindistriktet.
Medelst en vågskura delat i blått vari en framifrån sedd kyrka av silver med två torn, åtföljd av tvågröna träd och i fält delat medslet vågskuror i silver och blått ett rött stegelhjul.
Timbreing: skeppskrona och bakomskölden ett rött ankare.

Kyrkan är S. Pedro katedralen i Rio Grande där distriktets högkvarter ligger. Stegelhjulet är Sta. Katarinas martyrredskap och syftar på delstaten Sta. Catarina vilken ingår i distriktets befälsområde.

8. marindistriktet.
I grönt en pansarskjorta av guld nedan åtföljd av en värja av silver med fäste av guld korslag med en musköt av guld.
Timbrering: skeppskrona och bakom skölden ett rött ankare samt hängande från ett rött band med mittrand av silver ordenstecknet för Orden för marina meriter.

Vapnet symboliserar Bandeirantes vilka koloniserade Brasiliens inre, bl.a. delstaten Sao Paulo vilken ingår i distriktet.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 29 jun 2005 17:17

Sundhetsdirektionen.
I silver ett grönt ankarkors belagt med en eskulapstav av guld.
Timbrering: skeppskrona och tross.

Eskulapstaven är en ofta använd sjukvårdssymbol.

Socialaassistensdirektionen.
I blått inom en röd bård två korslagda ankareav guld vilande på två kolonner av silver.
Timbrering: skeppskrona och tross.

Ankaren på kolonnerna skall symbolisera understödsfunktionen.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 29 jun 2005 17:27

Ubåtskommandot.
Medelst en vågskura delat ovan fyra gånger delat medelst vågskuror i blått och silver och nedan i svart en F-klass ubåt av guld.
Timbrering: skeppskrona.

Ubåten är av F-klass en av de första ubåtar som togs i tjänst av den brasilianska marinen.

Amiral Castro e Silvas ubåtsbas.
I fält delat i blått och silver en halv skeppsratt av guld nedtill förenad med ett blått kugghjul, allt åtföljt av en ginstam av silver belagd med ett upprest lejon av purpur.
Timbrering: skeppskrona.


Bild
Ubåtsunderstödsfartyget Felinto Perrys vapen. Denna form av "sköld" används av alla sjögående enheter.

Bild
Ubåten Tupis vapen visande en åskvigg.

Felinto Perrysoch Tupis vapen är hämtade från denna site om brasilianska flottans fartyg 1822- http://www.naviosdeguerrabrasileiros.hp ... GB-New.htm Från denna sajt kommer även de andra skeppsvapnen som syns här nedan.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 jul 2005 13:48

Bild
Ubåten Tamoios vapen.

Bild
Ubåten Tapajos vapen.

Stridssimmargruppen.
I blått en medelst en vågskura bildad stam av silver belagd medtvå blå strömmar, över allt en haj av silver överlagd ett bevingat ankare av guld.
Timbrering: skeppskrona och tross.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 25 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 jul 2005 13:57

Marinflygkommandot.
I blått en flygande örn av guld omgiven av södra korsets stjärnbild av silver samt åtföljd ovan på dexter sida av ett grönt ankare.
Timbrering: skeppskrona.

Marinflygets instruktions- och administrationscentra.
I blått en uppslagen bok av silver överlagd ett bevingat ankare av guld.
Timbrering: skeppskrona.


São Pedro da Aldeias marinflygbas.
I blått de brasilianska marinflygarvingarna av guld ovan åtföljd av ett strålomgivet petruskors av guld varpå en murkrona av silver är uppträdd.
Vapnet visar ett petruskors och en murkorna som symbol för staden samt marinflygets vingar.

Bild
Vapnet för Marina depån i São Pedro de Aldeia.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 25 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 jul 2005 14:10

Bild
Vapen för korvetten Caboclo, kejsarkronan syftar på det första fartyget med namnet Caboclo, en brigg som införlivades i den kejserliga brasilianska flottan 1822.

Direktionen för Hydrografi och navigation.
I svart en spets delad tre gånger medslet vågskuror i silver osh blått och belagd med ett sjömärke av guld, på dexter sida åtföljd av en armillarsfär av guld och på sinister sida av ett fyrtorn av silver.
Timbrering: skeppskrona och tross.


De fartyg som lyder under direktionen är samlade i Hydrooceanografiskafartygsgruppen vars vapen har denna beskrivning:
I blått ett balkvis ställt ankare av silver korsad med en hoppade sinistervänd grön bock nedan åtföljd av två femuddiga stjärnor av silver och en medelst en vågskura bildad stam av silver belagd med en blå ström.
Timbrering: skeppskrona.


Bild
Det oceanografiskafartyget Antares vapen, syftande på att Antares är den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden Skorpionen.

Bild
Fyrskeppet Almirante Graca Aranhas vapen.

Bild
Det Hydrografiskafartyget Sirius talande vapen. Sirius kallas även Hundstjärnan.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 25 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 jul 2005 14:27

Bild
Det oceanografiskaunderstödsfartyget Ary Rongels vapen.

Bild
Det hydrooceanografiskafartyget Taurus talande vapen. Taurus = tjur på latin.

Bild
Det hydrooceanografiskafartyget Amorim do Valles vapen.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 25 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 08 aug 2005 15:24

Val-De-Cães marinbas.
I blått ett ankare och ett kugghjul i stolpe, samt åtföljd av två inåtvända stående hundar allt silver.
Timbrering. skeppskrona och tross
.
Hundarna syftar på att området tidigare hette Vale de Cans d.v.s. hunddalen. Ankaret syftar på den marina verksamheten och kugghjulet på det skeppsunderhåll som utförs på basen.

Hamnkapten i Rio Grande Do Sul.
I blått ett ankare med tross belagd med en merkuriestav båda av guld, åtföljda av en ginstam belagd med en krona av guld.
Timbrering: skeppskrona.

Merkuriestaven och ankaret är en allmän symbol använd i alla hamnkaptensvapen. Kronan syftar på amiralen Tamandaré vilken föddes i delstaten.

Hamkaptenen i Maranhão.
I blått ett ankare korslagd med en merkuriestav båda av guld, ovan åtföljd av en pergamentrulle lagd på en balkvis ställd sabel båda av silver.
Timbrering: skeppskrona och tross.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 25 apr 2006 20:54

Bild
Vapnet för Marinens inventariekontrollcentra. Blått - marinen, ginbalken - inventarierna, nycklarna - kontroll. Lövet - Marinintendenturkåren vilket centrat utgör del av.

Bild
Vapnet för Marinens ammunitionscentra.

Bild
Vapnet för Marinens gemensamma materialdepå. Det vita och blå fältet i ett mönster som kallas gråverksyftar på marinen. Armillarsfären syftar på lokaliseringen till Rio de Janerio, då denna förekommer i stadens vapen. Den andra figuren en mössa? syftar på den material som depån lagrar.

Bilder från Marinintendenturkårens sajt.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 22 okt 2006 20:28

Bild
Fregatten Niterói.

Bild
Fregatten Liberal.

Bild
Fregatten Rademaker fd. HMS Battleaxe.

Bild
Korvetten Inhaúma.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Heraldik i den Brasilianska marinen.

Inlägg av tyskaorden » 05 okt 2009 12:59

Bild
Chefen för Eskadern.

Bild
Marinens sanatorium i Nova Friburgo.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 25403
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Heraldik i den Brasilianska marinen.

Inlägg av Hans » 05 okt 2009 13:59

tyskaorden skrev:Tyvär har den brasilianska flottans hemsida flyttats till https
Kommer du inte åt bilderna här?

http://images.google.com/images?hl=en&n ... a=N&tab=wi

MVH

Hans