Heraldik i Förenta staternas armé

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 mar 2005 19:05

Bild
1. psykologioperationsbataljonens vapen tilldelat 2 oktober 1992 och utökat med hjälmprydnad 19 mars 1997. Pergamentrullen syftar på bataljonens uppgift att förbereda och distribuera skriven propaganda, den vita färgen syftar på den föredragna propagandan d.v.s sanningen. Blixten syftar på användningen av elektroniska media. Den grekiska bokstaven psi syftar på psykologi. Hjälmprydnadens dolk syftar dels på siffran 1 och dels på "the cutting edge" hos militär psykologioperationer. Taeguken syftar på delatagande i koreakriget och hästhuvudet på ledning viktig för militära operationer. Vågen syftar på Karibien och Grenada. Valspråk: "First with the finest".

Bild
3. psykologioperationsbataljonens vapen tilldelat 16 november 1995. Svärdet symboliserar militär beredskap och bilxtarna syftar på radiooperationer. De två schackhästarna i hjälmprydnaden symboliserar strategi och palmen symboliserar deltagande i Operation Desert Shield/Storm. Valspråk:
"Power to influence".

Bild
6. psykologioperationsbataljonens vapen fastställt 20 juni 1997. Djungelgrönt är psykologioperationstruppernas färg. Eklöven och blixtarna symboliserar bataljonens uppgiuft att sprida propaganda via flygblad och radiosändningar. Blixtarnas färger symboliserar sanning, halvsanning och lögn. Draken symboliserar bataljonens flygburna roll jfr. drakhuvudet i XVIII. flygburna kårens emblem. Palmkvisten symboliserar deltagandet i vietnamkriget. Valspråk: "Veritas vos liberabit" = ungefär "Sanningen befriar oss".
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 19 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 apr 2005 18:18

Bild
1. rymdbataljonens vapen, fastställt 18 november 2003. Den svarta färgen symboliserar yttre rymden. Sparren är en symbol för understöd och tillsammans med jordgloben symboliserar den bataljonens globala rymdunderstödsoperationer. Blixtarna symboliserar bataljonens slagkraft. Svärdet är en militär symbol och syftar även på bataljonens nummer. De tre stjärnorna syftar på bataljonens tre kompanier, stabs- 1. och 2. rymdkompanierna. Valspråk: "Space Warriors".
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 26 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 apr 2005 18:38

Bild
2. kavalleriregementets vapen tilldelat 6 aug. 1920. Den orangefärgen var dragonernas färg, regementet uppsattes år 1836 som 2. dragonregementet. Hjälmprydnaden visar regementets huvudbonad av mod. 1836. Scenen i skölden åsyftar kapten Mays skvadrons anfall på ett mexikansk batteri vid Resaca de la Palma. Valspråk: "Toujours pret" detta är franska för alltid redo.

Bild
6. kavalleriregementets vapen tilldelat 3 mars år 1921. Enhörningen representerar ridderliga dygder och regementet insats vid Fairfield, Pennslyvania år 1863, då man neutraliserade två sydstatskavalleribrigader. Den orientaliska draken syftar på regemenets intåg i den förbjudna staden i Peking år 1900. Pilbunten syftar på indiankrigen. Valspråk: "Ducit amor patriae" = "Ledda av fosterlandskärlek".

Bild
14. kavalleriregementets vapen tilldelat 4 maj år 1921. Gult är kavalleriets färg och den blå balken syftar på regementets blå uniformer när det uppsattes år 1901. Dolken, en kris, syftar på fälttåget mot moros på Filippinerna i början av 1900-talet. Skallerormen symboliserar tjänstgöring vid mexikanska gränsen. Valspråk: "Suivez moi" = "Följ mig".
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 22 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 26 apr 2005 19:57

Bild
Vapen för US Army Band. De åtta röda och vita banden syftar på oktavmusikens åtta noter. Den blå bården symboliserar armén i dess helhet. Svärdet symboliserar också armén och tamburmajorsstaven bandet. Den lilla skölden med den blå balken symboliserar deltagande i kampanjen i Rhenlandet under 2. VK. Stjärnan syftar på generalstaben och general Pershings poistion som generalstabschef när han bildade bandet år 1922. Jakthornet är ett av det tidigaste instrumenten brukad i militärorkestrar.
Valspråk: Pershing's Own

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 30 apr 2005 14:55

Bild
Vapen för Förenta staternas armés del av den multinationella kåren i Irak, fastställt 14 januari 2005. De två blå strömmarna syftar på floderna Eufrat och Tigris. Spjutet symboliserar militär styrka och beredskap. Palmkvistarna symboliserar den multinationella kåren och dess soldater.

Bild
Skulderemblem för Förenta Staternas armés del av de multinationella styrkorna i Irak. Fastställt 7 januari 2005, stjärnan symboliserar iraks folkgrupper. Svärden symboliserar samarbetet mellan de multinationella styrkorna och de irakiska säkerhetsstyrkorna. Palmkvistarna syftar på hopp om en bättre framtid för Irak och dess folk och den bevingade tjuren står för Iraks rika historia.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 3 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 30 apr 2005 15:01

Bild
Vapnet för John F. Kennedys Specialkrigföringscentra, fastställt 28 nov 1952 för Psykologiska krigföringsskolan. De svarta, vita och grå fälten syftar på de tre aktivitetsområdena. Facklan är en symbol för utbildning. Hästhuvudet syftar å den trojanska hästen - ett klassiskt exempel på subversiv krigföring. Valspråket betyder "Sanning och frihet".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 31 maj 2005 18:46

Bild
82. personaltjänstbataljonens vapen fastställt 16 januari 1995. Mörkblått och scharlakansrött är generaladjutantkårens färger. Tillsammans med den vita "vingen" syftar de på 82. luftburnadivisionen till vilken bataljonen hör. Hjälprydnaden syftar på deltagande i Op. Desert Shield/Storm samt på bataljonens uppgift. Valspråk: "Support to all".

Bild
381. ersättningsbataljonens vapen fastställt 8 november 1996. Liljan syftar på delatagande i Rhenlandkampanjen under vk 2. Svärden symboliserar auktoritet men också bataljonens roll att på ett övervakat sätt tillhandahålla ersättningspersonal. Hjälmprydnaden är arméreservens Minuteman. Valspråk: "Excellence above all".

Bild
Vapnet för en annan reservbataljon den 387. ersättningsbataljonen, tilldelat 25 november 1996. Solfiguren syftar på deltagande i strider på Filippinerna under VK 2 då man erhöll Philippine Presidental Unit Citation. Den heraldiska källan symboliserar deltagande i kriget i överiga Stilla havsområdet bl.a. Nya Guinea. Schakpjäsen syftar på bataljonens förmåga att manövrera på slagfältet. Valspråk: "Homines supra actionem" = ungefär "Människan framför aktionen".
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 11 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 09 jun 2005 17:55

Bild
Vapen för arméns element vid Försvarets informationsskola fastställt 3 januari 1951 för De väpnade styrkornas informationsskola. Färgerna är Pennsylvanias och syftar på att skolan hade sin bas i Carlisle Barracks i delstaten. Rundeln syftar på jorden och strålarna information som sprids över jorden. Lampan syftar på kunskap och utbildning.

Bild
Vapen för Fanjunkarakademien (Sergeants-Major Academy) fastställt 6 november 1972. Lagerkransen, stjärnan och vinklarna symboliserar Fanjunkarens gradbeteckning. Ringen och länkarna syftar på fanjunkarens roll som länk mellan manskapet och förbandets befälhavare. Hjälmprydnaden syftar på utbildningsfunktionen.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 25 sep 2005 16:04

Bild
Ett färskt vapen, 49. missilförsvarsbataljonens som fastställdes den 17 augusti i år. Örnen sittande på globen, visande de arktiska delarna, syftar på lokaliseringen till Alaska och försvaret mot ballistiska missiler. Stjärnan är Nordstjärnan och syftar också på den nordliga lokaliseringen av bataljonen. Blixtarna syftar på identifering, lokalisering och eliminering av ballistiska missiler avfyrade mot Förenta staterna och/eller dess allierade. Hjälmprydnaden visar att bataljonen tillhör Alaskas arménationalgarde. Valspråket lyder "Defensimus Patriam" ung. "Försvarande Fäderneslandet".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 apr 2006 18:15

Bild
Ingenjörskårens "regements"-vapen. Borgen syftar på ingenjörskårens byggnationsroll. Valspråk: "Essayons"

Bild
Finanskårens "regements"-vapen. Globen syftar på det världsvida operationsområdet, svärdet och fjäderpennan syftar på den stridsunderstödjande rollen. Diamantformen symboliserar de pengar kåren handhar. Gripen är en mytisk väktare av skatter. Valspråk: "To support and serve".

Bild
Generaldomaradvokatkårens "regements"-vapen. Värjan och svärdet syftar på kårens roll att sköta det militärjuridiska systemet i armén.

Bild
Kemiska kårens "regements"-vapen. Fastställt 2 maj 1986, trädstubben är från vapnet för 1. kemiska regementet och syftar på rötterna i detta regemente. Draken syftar på den kemiska krigföringens eld och förstörelse. Valspråk: "Elementis regamus proelium" = "Låt oss styra striden med elementens hjälp".

Bild
Civilaffärskårens "regements"-vapen. Pergamentrullen, svärdet och facklan kommer från kårens emblem. Vågen syftar på normaliteten och balans, pansarhandsken syftar på militärens roll att etablera, administrera och skydda ekvibrilium. Jordgloben syftar på kårens världsvida operationsområde. Valspråk: "Secure the victory".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 apr 2006 18:38

Bild
Psykologiska operationskårens "regements"-vapen. Färgerna syftar på de tre olika typerna av psykologiska operationer: vitt för de öppna, svart för de hemliga och grått för de dålda. Hästhuvudet syftar på förmågan att påverka alla typer av krigföring, blixten och svärdet syftar på kapaciteten att slå till överallt. Lagerkransen symboliserar ära och bedrifter. Valspråk: "Persuade, change, influence".

Bild
Specialstyrkornas "regements"-vapen. Skölden fastställdes för 1st Special Service Force 26 februari 1943. Kniven är av en särskild typ som endast tilldelades 1st SSF. Utökad med hjälmprydnad visande de två korslagda pilarna som är specialstyrkornas kragemblem 8 juli 1960. Valspråk: "De opresso liber" = "Befria från förtryck".

Bild
Militära underrättelsetjänstens "regements"-vapen. Nyckeln, blixten och sfinxen syftar på männsklig information, signalspaning och taktisk underrättelsetjänst. Hjälmprydnaden symboliserar hur underrättelser lyser upp en fältbefälhavares beslut. Valspråk: "Always out front".

Bild
Militärpoliskårens "regements"-vapen symboliserande upprätthållandet av lagen i armén. Hjälmprydnadens pistoler är MP-kårens kragemblem. Valspråk: "Assist, protect, defend"