Äldre militära fanor, standar och flaggor

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Äldre militära fanor, standar och flaggor

Inlägg av tyskaorden » 01 sep 2004 14:12

Dags för en exposé bland militära fanor, standar och flaggor som ej längre är i bruk. Era bidrag tas tacksamt emot.

Vi börjar i Tyskland vid tiden för tredje riket. Under Weimarrepubliken överlämnades inga nya fanor till de väpnade styrkorna, istället förde man de gamla regementsfanorna från kejsartiden. I Reichswehr hade varje kompani/skvadron tilldelats uppdraget att vårda traditionerna från ett eller flera av kejsartidens regementen, och detta förbands fana fördes om den ej förstörts. T.ex. så brändes ett stort antal fanor i Posen år 1918 för att ej falla i polackernas händer. I samband med återinförandet av den allmänna värnplikten 16 mars år 1936 meddelades att nya fanor och standar skulle tilldelas det nya Wehrmachts förband. De byggde på tidgare traditioner men med tillägg av NSDAP-symboler främst hakkorset. Grundmodellerna var samma och de enskilda förbanden kunde inte urskiljas förutom i vissa fall.

Bild
Fana för en infanteribataljon med infanteriets vita Waffenfarbe som bakgrund samt med det tänkta fanbandet för Anschluss. Fanor av samma mönster men med olikfärgade dukar fördes av ingenjörsbataljoner och skolor (svart duk) och jägar/bergsjägarbatljoner (grön duk). En fana avvikande från detta mönster tilldelades 92. infanteriregementets III bataljon. Enligt order från OKH (arménsöverkommando) tilldelades denna bataljon den 17/11 1941 traditionsansvaret för kungl. preussiska reservjägarbataljonen nr 27. Detta drag gjordes för att stärka banden med vapenbrodern Finland. Bataljonen erhöll därpå beteckningen III (Jäger) Btl. 92. infanterieregiment (Jäger-Bataillon Finnland) och en särskild fana. I grunden var den samma som jägartruppernas gröna fanor hakkorsen i hörnen var dock utbytta mot andra symboler. I det övre inre och det yttre nedre hörnet fanns det s.k. finska jägarkorset - ett järnkors av silver belagt med siffran 27 omgivet av en granbarrskrans - i de övriga hörnen fanns Finlands riksvapnens sköld omgiven av grankvistar.

Bild
Fanor av detta utseende fördes av Preussens ordningspolis och av vissa infanteribataljoner vilka hade sitt ursprung i Statspolisgrupperna samt av vissa Luftwaffeförband bl.a Regementet General Göring vilka hade samma ursprung. Fanstångens spets utgjordes då av arméns (se nedan) eller Luftwaffes - en örn med utbredda vingar stående på ett hakkors vilande på två eklöv.

Bild
Standar av denna typ fördes av alla mobila förband d.v.s de som förflyttade sig på larvfötter, till häst eller motorfordon. Artilleriets dukar var ljusröda, kavalleriets guldgula, pansartruppernas rosa, trängens ljusblå, signaltruppernas citrongula, motoriserat infanteri hade vita dukar, motoriserade ingenjörsförband svarta, motoriserade skytteförband ljusgröna och röktrupper (kemiskkrigföring) bordeauxröda. Fanspetsen var av samma modell för alla arméns fanor och standar.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 20 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 sep 2004 14:33

Luftwaffes förbandsfanor hade ett gemensamt mönster bara fandukens färg ändrades. Flygande förband, flygskolor och tekniska skolor hade guldgula dukar. Luftvärnsförband- och skolor hade ljusröda och signalförband- och skolor guldbruna. Har tyvärr inga bilder så ni för nöja er med beskrivningar. På en duk i någon av de ovan beskrinvna färgerna ett vitt andreaskors (X) med svarta kanter avsmalnande mot mitten samt belagd i vardera hörn med ett svart hakkors med kanter i vitt och svart. I fanans mitt en cirkel i vitt omgiven av en krans med silverfärgade eklöv bundna med ett band i silver, cirkeln belagt med ett järnkors. Fanans frånsida har nästan samma utseende med följande undantag runt mittcirkeln fanns en lagerkrans i stället för en eklövskrans och järnkorset var utbytt mot Luftwaffes örn. Fanan var försedd med silver frans och fanband som de tidigare visade arméfanorna och standaren. Dock hade Luftwaffes fanor inga metallplaketter. Fanstångens spets utgjordes av en örn med lyftade vingar stående på ett hakkors, det senare vilande på två eklöv allt försilvrat.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 sep 2004 08:46

Kriegsmarines landbaserade förband, t.ex. marinartilleri, skolor m.fl. hade fanor med ett utseende gemensamt för alla.

Duken var blå med ett "vågit" andreaskors vitt med guldkant. På fanans hitsida var andreaskorsets övre inre och nedre yttre del belagd med ett inåtvänt ankare av guld med tross, i de övriga hörnen fanns ett järnkors. På frånsidans andreaskors behöll ankaren med järnkorset byttes ut mot en örn stående på ett hakkors allt guld och med huvudet mot fanans ytterkant. I fanans mitt fans på hitsidan en cirkel i vitt omgiven av en eklövskrans i guld och belagd med ett svart hakkors med vit-svart kant och ställt på högkant. Denna cirkel fanns även på frånsidan, dock var hakkorset utbytt mot ett järnkors. Fanan hade gul frans och fanspets som arméns dock förgylld. Fanband som arméns dock med förgyllda metallplaketter.

1939 fastställdes att de förband som deltagit vid införlivandet av Österrike, Sudetlandet, resten av Tjeckien och upprättandet av protektoratet Böhmen-Mähren samt Memels "återvändande till riket" skulle tilldelas särskilda fanband. Dock tycks inga ha delats ut men deras utseenden är kända.

För de förband vilka deltagit vid Österrikes införlivande skulle bandet vara rött med kanter i vitt-svart-vitt, samt bära inskriptionen Österreich 13. März 1938. Färgerna var en kombination av Tysklands och Österrikes och användes även på bandet till den minnesmedalj vilket utdelades till minne av Anschluss.

Sudetenlandbandet skulle ha följande utseende: mittrand röd flankerad av två svarta band samt på yttersidan två vita band. Fanbandet bar inskriptionen Sudetenland 1. Oktober 1938. Svart-rött och vitt är Sudetlandets färger, de fanns också på bandet till den minnesmedalj som utdelades till deltagarna vid införlivandet.

För de förband vilka delatagit vid besättelsen av resten av Tjeckien skulle fanbandet ha samma färger som Sudetenlandbandet. I stället för en inskription skulle bandet bära en metallplakett med en relief av Hradschinborgen i Prag.

Memelbandet hade en grön mittrand med vita band på kanterna flankerade av röda ränder med vita ytterkanter. på bandet inskriptionen Memel 22. März 1939. Samma färger bars på bandet till den minnesmedalj vilken utdelades till de som deltagit vid Memels "återvändande till riket".

Till sist något om 1944års fanorder. En Führerorder av den 28 augusti 1944, proklamerad av OKW till alla Wehrmachts förband den 16 september 1944 fastställde:

(1) I stället för förbandets fana skulle rikskrigsflaggan hädanefter användas vid cermonier t.ex. insvärandet av nya rekryter.

(2) Alla förbands fanor skulle utan några cermonier överlämnas till respektive museumsadministration.

(3) Dock tilläts fanor och standar som förts "i aktiv tjänst" att paraderas vid särskilda tillfällen enligt OKW:s bestämmande.

(4) Regler rörande framtida bruk av fanor och standar skulle medelas senare. Denna punkt kom att av naturliga skäl inte att följas upp.

Troligen ville man med denna order undvika den skam det alltid varit förknippat med att förlora sina fanor till fienden under strid. När nu fanorna/standaren togs av fienden från ett museum kunde man hävda att man ej förlorat dem i strid. Många fanor slutade förövrigt sina dagar med att förtrampas vid segercermonin i Moskva 1945 och en del finns nog bevarade på ryska museum än idag som en trofé från en besegrad fiende.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 21 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 sep 2004 10:17

BildBild
Hitsida resp. frånsida på 369. förstärkta infanteriregementets fana. 369. IR eller den kroatiska legionen var en tysk arméenhet blidad av kroatiska frivilliga för "korståget mot bolsejvikerna". Det ursprungliga regementet om ca. 5000 man gick under vid Stalingrad. Men återuppsattes sedan som en del av den tysk-kroatiska 369. infanteridivisonen vilken stred mot Titos partisaner. Hitsidan visar det kroatiska riksvapnet så som det såg ut under Ustasharegimen. Texten betyder "Med Guds nåd och hjältars dåd. Frånsidan visar den kroatiske ledaren Ante Pavelics monogram och texten "För ledaren och fäderneslandet".

Bild
Flagga för Azad Hind-legionen. Fanns också som fana md frans och toffsar. Azad Hind-legionen bestod av indier mestadels tillfångatagna i Nordafrika vilka stred på den tyska sidan i andra världskriget.

Bild
Fana för den Turkestanska legion som även den stred på tyskarnas sida.
Senast redigerad av 4 tyskaorden, redigerad totalt 18 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 sep 2004 10:20

Från andra världskriget hoppar vi bakåt i tiden och visar några franska fanor från tiden före revolutionen 1789.

Bild
Regementsfana för Regiment du Roi

Bild
Regementsfana för Regiment du Dauphin. Titeln Dauphin bars av den franske tronföljaren.

BildBild
Regements- respektive överstefana för Régiment Colonel-Général. Angående överstefanan så hade övriga franska infanteriregementen också en sådan i för regementet urskiljande mönster.

Bild
Före 1789 hade den franske kungen i sin tjänst ett antal utländska regementen framför allt schweiziska. Bilden ovan visar regementsfana för Schweizerregementet Reding. Flammorna i korsets vinklar ändrades för att överensstämma med färgerna i överstens vapen. De här visade färgerna fördes under friherre Anton Sebastian Redings tid som överste 1756-1763.
Senast redigerad av 4 tyskaorden, redigerad totalt 21 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 sep 2004 10:22

Bild

Regementsfana och livfanaför det preussiska infanteriregementet Kronprinz i 1700-talets början. Nedan standar för preussiska dragonregementena Ansbach, Markgraf Albrecht och Derflinger vid samma tid. Varje kompani/skvadron hade vid denna tid två fanor/standar en färgad och en vit livfana/standar.

Bild
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 19 gång.

Användarvisningsbild
Kapten_Gars
Medlem
Inlägg: 3112
Blev medlem: 06 aug 2003 16:20
Ort: Göteborg

Inlägg av Kapten_Gars » 03 sep 2004 07:06

Fana buren av Gustav II Adolfs Hovregemente (också känt som Gula Regementet pga sina helt gula uniformer) 1626-1627, avritad av den Preussiske krönikören Israel Hoppe bosatt i Elbing.
1632 så avritades följade fana buren av Hovregementet av en munk bosatt i staden Augsburg.

Hovregementet förlorade många av sina flaggor under slaget vid Lützen 1632 då det nästan utplånades i ursinniga närstrider med den kejserliga övermakten.

Så till något så unikt som 3 svenska fanor ända ifrån 1500-talet.
Nämligen två ryttar fanor som dels tillhörde Erik XIV's Livfana "Svarta Ryttarna" (de kallades så pga sina svarta rustningar), en okänd svensk landsryttar fana och den fänika som bars av Erik XIV's drabantkår när de drog i fält.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av 1 Kapten_Gars, redigerad totalt 3 gånger.

Användarvisningsbild
CJBackfire
Medlem
Inlägg: 995
Blev medlem: 02 okt 2002 12:40
Ort: sverige

Inlägg av CJBackfire » 03 sep 2004 08:42

Snygga!
har nån några fanor från irländska uppror?

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 sep 2004 13:08

Har inga direkta irländska upprorsfanor men dock några för irländska regementen i fransk tjänst.

Bild

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 sep 2004 13:24

Hittade lite mer om irländska fanor/flaggor.

Bild

Bild

Gröna flaggor använda vid upproren 1798 och 1803. Fler flaggor använda under 1798års uppror kan ses på länken nedan.

http://www.iol.ie/~98com/flags.htm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 sep 2004 14:00

Bild
Fana för den polska fallskärmsbrigad som stred med de allierade under andra världskriget.

Bild
Fana överlämand av 1. brittiska fallskärmsdivisionen till den polska fallskärmsbrigaden. Ryttaren på pegasen var divisionens emblem. Örnen den polska brigadens emblem och den bevingade fallskärmen var och är de brittiska fallskärmsjägarnas utbildningstecken.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 22 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 sep 2004 10:24

Bild
Livfana för kurfustendömet Hannovers gardesregemente vid tiden för det Spanska tronföljdskriget. Nedan några Holländska fanor från samma tid.

Bild

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 sep 2004 10:38

Några fanor från Schwaben i spanska tronföljdskriget.

Bild

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 sep 2004 10:41

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr^impgr.gif[/img][img]http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr^impgo.gif[/img]

Från och hitsida på fanan för 2. fotgrenadjärregement i Napoleon I:s garde. Gardets 1. fotgrenadjärregemente hade en liknande fana, bara regements nummret var utbytt. Gardets 1. och 2. fotjägarregementen hade fanor av samma mönster granaten var dock utbytt mot ett jakthorn.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 27 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktör emeritus
Inlägg: 7650
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 sep 2004 12:53

Några fanor från Napoleonkrigens dagar.

Bild
Fanor från det av Napoleon skapade storhertigdömet Kleve-Berg.

Bild
Fanor och standar från Danmark

Bild
Några spanska fanor och standar.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 27 gånger.