Portugisisk arméheraldik

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 jan 2007 12:23

Bild
2. mekaniserade infanteribataljonen vid Självständiga mekaniserade brigaden. Armborsten är infanteriets symbol antalet syftar på bataljonens nummer. Liljan är från staden Abrantes vapen där bataljonen har sin bas. Vildsvinet symboliserar vaksamhet och mod, det håller brigadens sköld.

Bild
Agr. Foxtrot vid BLI. Räven (fox) syftar på beteckningen Foxtrot. Nyckeln syftar på staden Chaves där infanteriregemente nr.19 har sin bas, detta regemente är ansvarig för uppsättandet av Agr. Foxtrot.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 23 jan 2008 15:14

tyskaorden skrev:Ja då var i stort sett alla nuvarande enheters vapen avklarade eller i alla fall de vars vapen fanns presentrade på den portugisiska arméns hemsida http://www.exercito.pt/. Jag tänker dock avsluta med några vapen som fastställdes för enheter i det portugisiska översjöiska provinserna innan de blev självständiga 1975.

Mocambiques militärregion och Cabo Verdes självständiga territorialkommando hade också vapen men tyvärr har jag bara svartvita bilder av dessa på papper så jag kan inte lägga ut dem. Kan dock ge en kort beskrivning Mocambiques militärregion hade den för regioner föreskrivna bården och i fälten där innanför en bunt om sju pilar med spetsarna nedåt och ombundna av ett band. Hjälmprydnaden bestod av ett upprest lejon hållande i höger framtass två pilar. Valspråk Constans et perpetua voluntas. Pilarna symboliserar St. Sebastian men särskild anknytning till den första postugisiska bostättningen i Mocambique.

Cabo Verdes självst. terr.kdo. Hade inom den föreskrivna bården en karavell seglande på vågor. hjälmprydnaden bestod av ett Kristusordenskors stående på och omgiven av ekkvistar. Valspråk Pela Fé et pela pátria = "För tron och för fosterlandet". Har ingen närmare förklaring till symboliken.
Så nu har jag i alla fall scannat in de svartvita bilderna:

Bild
Mocambiques militärregion.

Bild
Cabo Verdes självständiga territorialkommando.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 26 jan 2008 18:52

Bild
Vapnet för portugisiska arméns del av ISAF:s snabbinsatsstryka. Den röda färgen är från staden Bejas vapen, i denna är de enheter som är ansvariga för uppsättandet av Portugals del av ISAF:s snabbinsatsstyrka baserade. Rundlarna symboliserar fallskärmar sedda uppifrån, syftande på personalens hoppkvalificering. Quinasskölden och svärdet symboliserar deras kommandokvalificering. Hjälmprydnaden visar en grip hållande en dolk, i olika färger är denna gemensam för Portugals luftburna styrkor.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 26 jan 2008 18:53

Bild
Ingenjörsenhet Nr. 1. Den svarta färgen är ingenjörstruppernas färg, trianglarna syftar på Libanons cederskogar och står för enhetens insats i detta land. Bävern är ju en känd byggare och syftar på deltagandet i återuppbyggnaden av Libanon efter kriget mellan Israel och Hizbollah.

Bild
Ingenjörsenhet Nr. 3. De tre bina syftar på nummret och enhetens discilipnerade arbete. Cederträdet symboliserar insatsen med UNIFIL i Libanon. Delfinerna syftar på stadens Espinho, där ingenjörsregmente Nr. 3 har sitt säte. Detta regemente är ansvarig för uppsättandet av enheten.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Portugisisk arméheraldik

Inlägg av tyskaorden » 26 sep 2009 18:08

Bild
Ingenjörsenhet Nr 6. De sex cederträden symboliserar bataljonens nummer och dess verksamhet i Libanon. Bivaxkakan symboliserar ingenjörstruppernas arbete. Ugglan i hjälmprydnaden symboliserar Minerva/Athena som beskyddarinna för hantverkare och i överförd bemärkelse för ingenjörer.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Portugisisk arméheraldik

Inlägg av tyskaorden » 30 sep 2009 10:46

Bild
Agrupamento Hotel vid Lätta insatsbrigaden. Armborsten symboliserar infanteriet som utgör del av enheten. Fusilerna/spetsrutorna på bjälken symboliserar det marinfysiljärkompani som var understället Agr. Hotel. Vargen symboliserar soldaternas mod och stoicism. Den håller en sköld med brigadens vapen.

Bild
Understödsenheten vid Amadoras militärbas i Sintra. De av molnskuror bildade bjälkarna symboliserar de flygenheter som man understödjer. Lärkan i hjälmprydnaden symboliserar energi och mod.

Bild
Direktionen för kavalleriet (nu upplöst). Balken symboliserar heder,ära, mod och dödsförakt. Hjämprydnaden symboliserar kavalleriets traditioner.

Bild
Direktionen för infanteriet (nu upplöst). Armborstet symboliserar infanteriet och hjälmprydnaden det portugisiska infanteriets skyddspatron D. Nuno Alvares Periera.