Portugisisk arméheraldik

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 17 sep 2004 11:42

Bild
Portos miliärmuseums vapen. Korset symboliserar Portugal och svärdet museets vapensamlingar.

Bild
Vapnet för arméns tidning -Jornal do Exercito - Bljetterna symboliserar de typer som används vid tryckning. Svärdet symboliserar armén. vingarna skall vara en grip och syftar på tryckerikonsten. Många vapen med anknytning till tryckeriverksamhet innehåller en grip.

Bild
Arméns biblioteks vapen. Fastställt av generalstabschefen 21 september år 2000. Boken är talande. Råttan symboliserar sökande efter föda, vilket på sätt och vis kan liknas vid en bibliotekaries sökande efter information.

Bild
Detta vapen förs av Arméns informatikcenter. Sköldens mönster med de svarta biljetterna symboliserar de gamla hålkorten och dagens datorer. Zebran i hjälmprydnanden står för "Papel Zebra".
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 14 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 19 sep 2004 12:56

Bild
Detta vapen förs av Militära centrat för fysisk fostran och sport. Lagerkransen - ära och odödlighet. Lampan symboliserar utbildning i fysisk fostran och ridning. Kentauren syftar också på ridutbildningen.

Om ovan nämda center handhar kroppens väl och ve så ängnar sig nästa enhet åt det andliga.

Bild
Den religiösa assistanstjänstens vapen. Duvan symboliserar den helige ande och kontakten mellan människan och Gud. Krukorna syftar på det gudomliga löftet att skänka outömliga reserver och evig glädje. Vinrankan i hjälmprydnaden är en symbol för Kristus.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 23 sep 2004 14:07

Bild
Vapnet för Lissabons territoriella militärtribunal nr. 1. Solen symboliserar klarhet och auktoritet. Vågskålarna och svärdet är symboler för juridiken.

Bild
Lissabons territoriella militärtribunal nr. 2:s vapen. Svärdet står för rättskipningen och stjärnorna symboliserar balans och harmoni. De ersätter också de vanliga vågskålarna. Korpvingarna i hjälmprydnaden symboliserar korparna i stadens vapen. solen symboliserar rättvisans ljus.

Bild
Coimbras territoriella militärtribunals vapen. Ankaret - hoppet. Stentavlorna - mose lag och skapandet av de första lagarna. Strutsen symboliserar de fjäderpennor som användes för att skriva ned lagarna i äldre tid. Solen står för de kristnas återerövring av Coimbra.

Bild
Detta vapen förs av Elvas territoriella militärtribunal. Gråverket symboliserar akvedukten i Amoreira. Stolpen med dommarspiran symboliserar den självständiga rättsutövningen. Strutsplymerna - likhet inför lagen. Liljekorset står för tribunalens jurisdiktion.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 24 sep 2004 12:33

Bild
Detta vapen tillhör Lissabons klassificerings- och urvalscentra. Silver och blått var färgerna på den fana vilken bars av D. Afonso Henriques trupper vid återerövringen av Lissabon år 1147. Stjärnorna är den pytagoriska symbolen för människan. Måsen symboliserar Lissabons läge vid havet. Rosen kommer från vapnet för Friedrich Wilhelm suverän greve av Schaumburg-Lippe. Han var ansvarig för reorganiseringen av den portugisiska armén under 1700-talet. Under denna period byggdes kasernerna där centrat har sitt säte.

Bild
Detta vapen förs av Portos klassificerings- och urvalscentra. Gallerverket symboliserar centrats gallring av värnpliktiga. Björnen syftar på årsklassen av värnpliktiga och stjärnan - Nordstjärnan - på Norra militärregionen.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 18 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 26 sep 2004 12:15

Bild
Militärfängelsets vapen. Silverfältet symboliserar den s.k. silverfanan en internationell symbol för fängelse. Valspråket betyder ungefär "Inget straff utan lag".

Bild
Elvas militärhäktes vapen. Facklans eld symboliserar omvandling till ett bättre liv. Nycklarna inlåsning men även hopp om ett bättre liv.

Bild
Arméns geografiska instituts vapen, vilket syftar på institutets kartritaruppgift.

Bild
Det militära underhållets vapen. Kugghjulet - industrin, ymnighetshornet - handel och jordbruk.

Bild
Detta vapen förs av Huvudverkstaden för uniformer och utrustning. Merkuristaven - handel. Kugghjulet - industrin och biet symboliserar arbete.

Bild
Huvudverkstaden för ingenjörsmaterial för detta vapen. Skölden symboliserar uppfinningsförmåga och industrin. Salamandern i hjälmprydnanden symboliserar elden - viktig för formandet av material t.ex. i en smedja.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 okt 2004 10:51

Bild
Arméns huvudmaterialdpås vapen. Silver d.v.s vitt är den dominerande färgen på depåns byggnader. Andreaskorset komemr från vapnet för Luis Antonio de Melo hertig av Cadaval, vilken av kung Pedro II år 1699 fick i uppdrag att uppföra Armazéns da Pólvora en föregångare till dagens depå. Snäpplåsen på andreaskorset symboliserar säkerhet, deras antal syfta på de tidigare depåerna vilka uppgått i Huvudmaterialdepån. Flamingon i hjälmprydnaden syftar på den lokala faunan.


Bild
Detta vapen tillhör Militärlaboratoriet för kemiska och farmaceutiska produkter. Det hela symboliserar laboratoriets verksamhet. Valspråket betyder ungefär "Alltid och överallt".

Bild
Detta vapen förs av Huvudfinanscentrat. Lejonet med tvåkroppar symboliserar rättvisa och säkerhet. Silverrundlarna symboliserar mynt och finansverksamheten. Det dubbelhövdade lejonet i hjälmprydnadnen syftar på centrats organiska och tekniska delar.

Bild
Finanscentrat vid Södra militärregionens vapen. Rosen - jungfru Maria vilken är den militära administrativatjänstens skyddspatron. Rundlarna - finansverksamheten. Avizkorset - Södra militärregionen. Hjorthuvudet symboliserar Evora där centrat har sitt säte och där det finns runinerna av ett tempel helgat åt jaktens gudinna Diana.

Bild
Finanscentrat vid Norra militärregionens vapen. Symboliserar finansverksamheten och Norra militärregionen.

Bild
Detta vapen förs av Finanscentrat vid Lissabons militärguvernement. Korset syftar på guvernementet. Rundlarna - den finansella verksamheten. Delfinen är känd för att vara trogen i svårigheter, något också centrat vill vara.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 23 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 okt 2004 11:11

Bild
Finanscentrat vid Azorernas militärzons vapen. Det symboliserar Azorerna och den finansiella verksamheten.

Bild
Detta vapen förs av Finanscentrat vid Madeiras militärzon. De korslagda stockarna symboliserar Madeira. Rundlarna står för den finansiella verksamheten. Sjölejonet är en legendarisk väktare av skatter. Kristusordenskorset står för denna ordens verksamhet på Madeira.

Bild
Logistikens finanscentras vapen. Liljehaspeln (figuren i sköldens mitt) symboliserar de olika enheter centrat understödjer. Rundlarna visar på finansverksamheten. Dubbelörnen står för centrats dubbla ansvar inför den finansiella respektive logistiska sektorn.

Bild
Finanscentrat vid Santa Margaridas militärbas har detta vapen. Rundlarna symboliserar den finansiella verksamheten. Draken i hjälmprydnadnen syftar på legenden om Santa Margarida (Sta. Maragareta) och draken, och anknyter till basens namn.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 23 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 okt 2004 17:55

Bild
Detta vapen tillhör Ledningen för traktamenten och finansförvaltningen. Rundlarna - finansiella transaktioner t.ex. pensionsutbetalingar som ledningen sköter. Hänglåsen - arméns centrala finanser. Hydran i hjälmprydnanden symboliserar vaksamhet.

Bild
Detta vapen förs av ledningen för transporttjänsten. Hjulet - vägtransporter. De två figurerna vid sidan om hjulet symboliserar järnvägstransporter. Örnen - flygtransporter. Propellern - transporter till havs.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 31 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 okt 2004 12:33

Bild
Bragas rekryteringscentrums vapen. Gaffelkorset (den y-formade figuren) symboliserar ärkebiskoparna av Braga vilket även kräklorna i hjälmprydnaden gör. Svärdet symboliserar markstriden.

Bild
Castelo Brancos rekryteringscentrums vapen. Olivträdet symboliserar områdets jordbruk. Borgen symboliserar skydd och staden Castelo Branco. Klipporna står för trohet. Valspråket betyder ungefär "Svärd och plog".

Bild
Coimbras rekryteringscentrums vapen. Den kluvna skölden symboliserar en uppslagen bok med inskrivningsregistret. Hjälmprydnaden symboliserar det slag vilket utkämpades mellan alaner och suever vid staden år 409. Valspråket betyder "Slutet kröner verket".

Bild
Detta vapen tillhör Evoras rekryteringscentrum. Symboliserar Geraldos anfall mot det moriska Evora. Stormstegen symboliserar att uppdraget är slutfört. Hunden står för Geraldos trohet mot D. Afonso Henriques.

Bild
Faros rekryteringscentrums vapen. Grönt - de arabiska Al-Gharb vars ättlingar utgör en del av områdets befolkning. Kastellen - erövringen av kungariket Algarve. Nycklarna symboliserar tornet i Faro där kungen mönstrade Frei António Brandãos trupper. Karavellen symboliserar Algarves sjöfart.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 31 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 06 okt 2004 12:38

Bild
Lissabons rekryteringscentrums vapen. Purpurfärgen står för centrats auktoritet j.fr. t.ex. de romerska senatorernas purpurrand på togan. Människofiguren symboliserar kontroll och mobilisering av personal. Pergamentrullarna symboliserar rullföringen. Hjälmprydnanden symboliserar Lissabon.

Bild
Detta vapen tillhör Ponta Delgadas rekryteringscentrum. Böckerna står för rullorna. Stjärnorna står för öarna S. Miguel och Sta. Maria vilka är centrats verksamhetsområde. De nio uddarna på stjärnorna symboliserar Azorernas nio öar. Hjälprydnaden symboliserar staden Ponta Delgada.

Bild
Vila Reals rekryteringscentrum för detta vapen.

Bild
Viseus rekryteringscentrums vapen. De 21 tornen symboliserar de 21 kommuner vilka ingår i centrats upptagningsområde. Spiran - styrkan att mobilisera trupperna. Pennan - rullföringen. Falken - den lokala faunan.

Bild
Portos rekryteringscentrums vapen. Skölden syftar på staden Porto och hjälmprydnaden symboliserar de väpnade styrkorna.

Bild
Detta vapen förs av Funchals rekryteringscentrum. Bergstopparna - Madeiras berg. Kristusordenskorsen symboliserar infanten D. Henrique stormästare av orden och Madeiras förste guvernör. Vargen symboliserar de exotiska djur de första bosättarna fann på ön.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 07 okt 2004 09:49

Ja då var i stort sett alla nuvarande enheters vapen avklarade eller i alla fall de vars vapen fanns presentrade på den portugisiska arméns hemsida http://www.exercito.pt/. Jag tänker dock avsluta med några vapen som fastställdes för enheter i det portugisiska översjöiska provinserna innan de blev självständiga 1975.

Bild
Detta vapen fördes av Angolas militärregion. Blomman är en Welwitchia som växer vid Mocamedes i Angola och symboliserar motståndskraft. bården är en symbol för militärregionen. Hjälmprydnaden symboliserar armén försvarande Angola. Valspråket betyder "Beständig och trogen"

Bild
Guineas självständiga kommandos vapen. Vapnet symboliserar Guinea och kommandot. Valspråket betyder "Mod och lojalitet".

Bild
Detta vapen fördes av São Tomé och Principes territorialkommando. Figuren i mitten är ett vattenhjul vilket användes som symbol av kung Afonso V under vilken den portugisiska bostättningen på öarna grundades. Valspråket betyder "Dygd och ära".

Bild
Timors självständiga territorialkommandos vapen. Liljekorset i det gironderade fältet kommer från dominikanerordens vapen och skall syfta på de dominikaner från Malacka vilka förde kristendomen till Timor. Halvmånen är en lokal symbol för ledare/hövdingar. Valspråket betyder "Kraftfull och lojal".

Mocambiques militärregion och Cabo Verdes självständiga territorialkommando hade också vapen men tyvärr har jag bara svartvita bilder av dessa på papper så jag kan inte lägga ut dem. Kan dock ge en kort beskrivning Mocambiques militärregion hade den för regioner föreskrivna bården och i fälten där innanför en bunt om sju pilar med spetsarna nedåt och ombundna av ett band. Hjälmprydnaden bestod av ett upprest lejon hållande i höger framtass två pilar. Valspråk Constans et perpetua voluntas. Pilarna symboliserar St. Sebastian men särskild anknytning till den första postugisiska bostättningen i Mocambique.

Cabo Verdes självst. terr.kdo. Hade inom den föreskrivna bården en karavell seglande på vågor. hjälmprydnaden bestod av ett Kristusordenskors stående på och omgiven av ekkvistar. Valspråk Pela Fé et pela pátria = "För tron och för fosterlandet". Har ingen närmare förklaring till symboliken.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 07 okt 2004 14:49

Bild
Lourenco Marques jägarbataljon förde detta vapen. Den gröna färgen och jakthornen är jägarsymboler. Solen är från stadens vapen, den heter nu Maputo. Lejonet syftar på Mocambique och armén. Pilen kommer från provinsens vapen.

Bild
Angolanska dragongruppens vapen. Svart -Angolas jord. Svärden - kavalleriet. Drakarna är talande men syftar också på mod i striden. Stridsropet betyder "Dragoner anfall!".

Bild
447:e ingenjörsbataljonens vapen. Staven med huvudet symboliserar Guinea där bataljonen verkade. Borgarna - ingenjörstruperna. Lejonen - armén.

Bild
Nampulas infanteriutbildningscentrum i Mocambique förde detta vapen. Armborstet - infanterisymbol. Boken - utbildningssymbol. Lejonet - armén, man kan också tänka sig att en del lejon ingick i det lokala djurlivet.

Bild
Den tillämpade militärskolan i Angola förde detta vapen. De vita och svarta rutorna symboliserar skolans rasmässiga integration. Elefanten kommer från det vapen Angola förde under den portugisiska tiden. Den svart och den vita handen i hjälmprydnade symboliserar samarbetet mellan svarta och vita soldater. Lampan symbolserar skolverksamheten.

Med detta avslutar jag genomgången av den portugisiska arméns heraldik.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 23 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 19 mar 2005 17:58

Hittade en sajt om de portugisiska KFOR-kontingenterna med deras vapen:

Bild
Vapen för Agrupamento Bravo /BAI vilken verkade vid KFOR 7/8 1999- 11/2 2000.

Bild
Vapen för Agr. Charlie /BLI vid KFOR 11/2 2000- 11/8 2000.

Bild
Vapen för Agr Delta/BMI vid KFOR 11/8 2000 - 10/5 2001.

Bilderna är hämtade härifrån http://www.viriatus.com/KFOR%20_03.asp

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 08 apr 2005 09:26

Bild
Vapnet för Agr. Golf vid självständiga mekaniserade brigaden (BMI). Hästen och sporrklingorna torde syfta på brigaden mekaniserade och bepansrade förband. Skölden hästen håller visar brigadens vapen. Bilden är hämtad från FOTW.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 31 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 apr 2006 16:10

Några nya vapen från portugisiska armén:

Bild
Vapnet för 1. infanteribataljonen vid Lätta insatsbrigaden. Silverfärgen symboliserar snön på Serra do Marãos sluttningar, i närheten av staden Vila Real. Dit är Infanteriregemente Nr. 13 är förlagt, detta regemente är ansvarig för mobliseringen av bataljonen. Vargen syftar på modet och styrkan hos bataljonens soldater, bajonetten symboliserar infanteriet. Vargen i hjälmprydnaden håller en sköld med brigadens vapen.

Bild
Vapnet för 2. infanteribataljonen vid Lätta insatsbrigaden. Den röda färgen kommer från staden Viseus vapen, denna stad är hem för Infanteriregemente Nr. 14. Regementet är ansvarig för mobliseringen av bataljonen. Tuppen är en ofta använd symbol hos den infödda befolkningen på Östtimor och syftar på bataljonens tid med återuppbyggnaden i det nyligen självständiga landet. I hjälmprydnaden håller tuppen brigadens vapensköld.

Bild
Vapnet för 1. Mekaniserade infanteribataljonen vid Självständiga mekaniserade brigaden. Armborset är en symbol för infanteriet och Margaritablommorna syftar på Sta. Margaridas militärbas där bataljonen uppsattes. Noshörningen symboliserar styrkan hos en pansarattack och bataljonens pansarfordon. Den stödjer en sköld med brigadens vapen.