Portugisisk arméheraldik

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 20 aug 2004 12:39

Bild
Kavalleriregemente nr. 3:s vapen. Drakarna med svärden symboliserar stridsberedskap. Arleonen på spetsen syftar på besegrandet av de napoleonska örnarna under Napoleonkrigen. En arleon är en örn utan näbb och ben. Medaljen under skölden är silvermedaljen för militär bragd.

Bild
Kavalleriregemente nr. 4:s vapen. Tinnskurestolparna syftar på stridvagnarnas larvband mot den svarta jorden. De fyra sporrklingorna står för regmentets nummer. Hjälmprydnaden symboliserar de tidiga kavalleritraditionerna.

Bild
Kavalleriregemente nr. 6:s vapen. Strömmarna symboliserar floderna Minho och Douro. Draken skall stå för kavalleriet som en vaksam väktare. Valspråket betyder ungefär "Framåt till äran".
Senast redigerad av 6 tyskaorden, redigerad totalt 6 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 26 aug 2004 13:57

Bild
Lansiärregemente nr. 2:s vapen. Lansarna är talande och dödskallen med benknotorna syftar på valspråket vilket betyder ungefär "Döden eller äran". Hästhuvudet syftar på den tidigare beridna tjänsten. Sitt namn till trots organiserar regementet arméns militärpoliser.

Bild
Signalregementets vapen vilket symboliserar signaltjänsten.

Bild
Ingenjörsregemente nr. 1:s vapen. Spaden syftar på sappörernas arbete. Jakthornen symboliserar järnvägssappörerna vilkas traditioner regementet ärvde. Bilorna syftar på övervinnandet av svårigheter. Andreaskorset i hjälmprydnaden syftar på Lissabon, där regementet är baserat. Borgen visar på ingenjörernas fortifikationsuppgift.

Bild
Ingenjörsregemente nr. 3:s vapen. Svart - ingenjörstruppernas färg. Borgarna visar att regementet var det andra ingenjörsförbandet som sattes upp. Blomman - Basen Sta. Margarida. Vågorna och delfinerna är från staden Espinhos vapen. I denna stad är regementet baserat.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 27 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 29 aug 2004 17:12

Bild
2.fallskärmsinfanteribataljonens vapen. Rundeln synboliserar en uppifrånsedd fallskärm. De två dolkarna står för bataljonens nummer. Gripen är gemensam för alla luftburnatrupper.

Bild
Luftvärnsregemente nr 1:s vapen. Blått -himmlen. Högerstrålen - luftvärnsrobotar. Lampan syftar på att regementet utbildar luftvärnspersonal. Fladdermusen syftar på lyftvärnets radarsystem.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 30 aug 2004 15:29

Bild
Artilleriregemente nr. 4:s vapen. Lejonet kommer från Flanderns vapen och syftar på regementets strider där under första världskriget. Liljan står för staden Leiria där regementet har sin bas. Hjälmprydnaden symboliserar RA 4:s föregångare Obusesregementet. Valspråket betyder ungefär "Stark och lojal".

Bild
Artilleriregemente nr. 5:s vapen. Rött - artilleriets färg. Stolpen - bron över floden Doouro förstörd under Napoleonkrigen. Arleonen (örn utan näbb och klor) - återrövringen av Porto från Napoleons trupper år 1809. Lejonet - armens styrka, granaten - artilleriet. Valspråket betyder ungefär "Tapper och alltid lojal".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 sep 2004 13:59

Bild
Infanteriregemente nr. 1:s vapen. Rosen kommer från greven av Lippes vapen, år 1763 fick IR 1 namnet Lippe. Ginstammen syftar på MG-bataljon nr. 1 vars traditioner regementet ärvde år 1960. Korpen i hjälmprydnaden kommer från Lissabons vapen och pentagonen syftar på garnisonen Calcada da Ajuda i staden där regementet är baserat.

Bild
Infanteriregemente nr. 2:s vapen. Liljekorset och vingarna i hjälmprydnaden kommer från konetablen D. Nuno Alvares Pereiras vapen, han räknas som det portugisiska infanteriets patron. Armborstet symboliserar infanteriet.

Bild
Infanteriregemente nr. 3:s vapen. Bygger på vapnet för Bejas infanteriregemente och symboliserar detta regementes insatser under kriget mot Napoleon. Från skölden hänger Krigskorset av 1.klass.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 27 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 sep 2004 10:43

Bild
Infanteriregemente nr. 8:s vapen. Jakthornen symboliserar jägartrupperna. Deras antal syftar på regementets föregångare Jägarbataljon nr. 8 och Portoalegres infanteribataljon. Falken symboliserar regementets militära uppgifter.

Bild
Infanteriregemente nr. 13:s vapen. Stjärnorna - klimatet. Bergen regionen Trás-os-Montes där regementet verkar. Handsken och staven syftar på stridsropet ovan skölden. Vargen symboliserar karraktären på regementets manskap.

Bild
Infanteriregemente nr. 14:s vapen. Ringarna åsyftar de s.k. viriates eller ringbärarna ett folkslag som levde i regementets område under antiken. Örnhuvudena åsyftar detta folkslags segrar över romerska trupper. Tjuren i hjälmprydnaden symboliserar staden Viseu.

Bild
Infanteriregemente nr. 15:s vapen. Korset kommer från staden Tomars vapen och åsyftar Tempelherreordens besittningar. IR 15 är baserat i Tomar. Liljan åsyftar slaget vid La Lys i Frankrike under första världskriget, för sin insats i slaget erhöll regementet Tornet- och svärdets orden.

Bild
Infanteiregemente nr. 19:s vapen. Svart-guld symboliserar jägarbataljon nr. 10:s uniformsfärger under Napoleonkrigen. Jakthornet -jägaruppgiften. Nycklarna från det talande vapnet för staden Chaves där bataljonen bildades. Örnhuvudet delatagandet i striderna mot Napoleon I:s trupper. Bjälken symboliserar floden Tâmega i närheten av Chaves. Borgen i hjälmprydnaden syftar på den som finns i staden Chaves.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 27 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 03 sep 2004 12:54

Bild
Vapnet för arméns sergeantskola visar vinklarna från sergeanternas gradbeteckning. Hillebarden var i äldre tid en underofficerssymbol. Lampan symboliserar utbildning.

Bild
Praktiska infanteriskolans vapen. Armborstet symboliserar infanteriet och böckerna undervisning. Hjälmprydnanden syftar på infanteriets patron konetabeln D. Nuno Alvares de Pereira.

Bild
Praktiska artilleriskolans vapen, visande artilleri- och undervisningssymboler.

Bild
Praktiska ingenjörsskolans vapen. Svart är ingengörstruppernas färg. Borgen står för styrka och strömmen för floden Tejo i skolans närhet. Lamporna symboliserar undervisningen. Runt skölden syns kedjan för Sankt Jakob av svärdets orden, vilken bl.a. tilldelas bemärkta institutioner och personer inom undervisning. Valspråket betyder ungefär "Överallt ledande och stridande".

Bild
Praktiska signalskolans vapen. Symboliserar utbildning och signaltjänsten.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 30 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 04 sep 2004 10:20

Några fler skolvapen.

Bild
Praktiska militäradministrationsskolans vapen. Kitteln - det militära underhållet. Boken - skolans undervisning. rundelarna - administrationens finansiella sida. Lejonet -armén. Rosorna - den militäraadministrationens skyddshelgon den heliga drottningen. Under skölden medaljen för utomordentlig tjänst i guld.

Bild
Vapnet för praktiska materialtjänstskolan. boken - skolans undervisningsuppgift. Granaterna och kugghjulen symboliserar materialtjänsten. Valspråket betyder ungefär "Tjäna fäderneslandet och armén".

Bild
Praktiska transporttjänstskolans vapen. Vingarna och hjulet - rörelse som dominerande inslag vid transporter. Boken - undervisning. Pegasen - rörelse.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 30 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 sep 2004 12:55

Bild
Militära elektromekaniskaskolans vapen. Bjälkarna - hertzvågor och skolans instruktions roll. Blixtarna och kugghjulet - de elektriker och mekaniker skolan utbildar. Valspråket betyder ungefär "För vetenskapen och tekniken".

Bild
De luftburna truppernas skolas vapen. Fallskärmen och gripen är hämtade från övriga luftburna truppers vapen. Facklan symboliserar skolan.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 06 sep 2004 11:33

Fortsätter med vapen för skolor.

Bild
Praktiska kavalleriskolans vapen. Svärden symboliserar kavalleriet. Boken - skolans undervisning. Elefanten syftar på kavalleriets roll att erövra terräng. Hästen i hjälmprydnaden är också en kavallerisymbol.

Bild
Detta vapen tillhör Armén högre polytekniskaskola. Lönnlövet symboliserar vetenskapen omsatt i arbete. Lamporna och ugglan står för utbildningsverksamheten. Treklöverbladet ppå ugglan symboliserar det arbete som alltid är förbundet med studier.

Bild
Militärhögskolans vapen. Tornkupolen symboliserar högskolans byggnader. Lamporna -undervisningen. Lejonet med svärdet och boken symboliserar sammarbetet med Militärakademin och militärurbildning.
Valspråket betyder "En för alla, alla för en" och känns kanske igen från "De tre musketörerna".

Bild
Specialoperationsutbildningscentrats vapen. Lejonet med svärdet symboliserar ståndaktighet och stryka. Halvmånen syftar på Reconquistan.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 30 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 09 sep 2004 15:25

Bild
Garnisonsregemente nr.1:s vapen. Borgen -Castelo de s. João Baptista (St. Johannes Döparens kastell) i Angra do Heroismo. Pilarna anspelar på infanteriets armborst. Vågorna - havet kring Azorerna. Höken symboliserar Azorerna och pilen stridsberedskap. Under skölden kan ses Medaljen för utomordentlig tjänst i guld.

Bild
Garnisonsregemente nr. 2:s vapen. Rött -uniformsfärgen för Jägarbataljon nr. 11 uppsatt år 1811. Arborstet -Ponta Delgadas infanteriregemente. RG 2 har övertagit dessa förbands traditioner. Granaten - Granisonsartillerigruppnr. 1 vilken uppgått i regementet. Flankerna syftar på läget i Atlanten. Fenixen symboliserar återfödelsen av Ponta Delgadas infanteriregemente och Garnisonsartillerigrupp nr. 1 i RG2.

Bild
Garnisonsregemente nr. 3:s vapen. Armborsten symboliserar Funchals infanteriregemente vars traditioner ärvts av RG3. Granaten - Garnisonsartillerigrupp nr. 2. Kristusordenskorset symboliserar denna ordens spirituella ledning på öarna. Fågeln i hjälmprydnaden visar på Madeiras fauna.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 10 sep 2004 14:15

Bild
Huvudmilitärsjukhusets vapen. Stjärnan symboliserar sjukhuset som ger patienten nytt hopp och liv. Ormen symboliserar botande j.fr. eskulapstaven. Hästen ormen sväljer är Dödens - den fjärde av Apokalypsens ryttare - och symboliserar besegrandet av Döden. Valspråket betyder "Bland vapnen livet källa".

Bild
Regionala Militärsjukhuset nr. 1:s vapen. Kronan syftar på kung Pedro V, silken grundade sjukhuset. Blomman är en medicinalväxt. St. Pantalão skyddspatron för läkare och staden Porto symboliseras av lejonet. Valspråket betyder ungefär "Här är ingen fiende om den är sjuk".

Bild
Regionala Militärsjukhuset nr. 2:s vapen. De tre stjärnorna symboliserar det Karmelitkloster sjukhuset byggdes på. Karmelitordens vapen innehåller tre stjärnor. Stenbocken syftar på Universitetstornet en utmärkande byggnade i staden Coimbra där sjukhuset är beläget.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 4 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 13 sep 2004 13:38

Bild
Detta vapen förs av Institutet för högre militära studier. Kikaren och sabeln symboliserar arméns generalstab, där institutets elever kommer att tjänstgöra. Böckerna- institutete didaktiska uppgift. Facklorna - kulturen. Hjälmprydnaden visar arméns lejon hållande upplysningens fackla.

Bild
Militärakademiens vapen. Lejonet och svärdet - armén. Boken - Akademiens didaktiska uppgift.

Bild
Detta vapen tillhör Arméns elevers militärinstitut. Ovanför kunskapens lampa syns den plym eleverna bär på sina baretter. Sköldhuvudet symboliserar D. João de Castro - institutets patron. Hjälmprydnaden symboliserar anknytningen till Militärakademien.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 4 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 sep 2004 15:28

Bild
Arméns centra för applicerad psykologis vapen. Svärden den militära karaktären. Den grekiska bokstaven psi - psykologin. Lejonet - armén.

Bild
Militärhistoriska arkivets vapen. Svärdet - militären. Pergamentrullarna - arkivmaterialet. Lejonet - armén. Hänglåset - arkivets roll att bevara militärhistoriska dokument. Valspråket betyder ungefär "Överlämna dokument åt framtiden".

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7542
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 16 sep 2004 13:22

Bild
Arméns centralarkivs vapen. Skölden skall symbolisera hyllor med dokument. Skatan symboliserar insamlande av dokument. Valspråket betyder ungefär "Ordet flyger, skriften förblir".

Bild
Militärmuseets vapen. Kanonrören symboliserar museets utställningsföremål d.v.s. vapen och svärdet den militära inriktningen. Hjälprydnaden skall visar att det är den portugisiska armén som ställer ut.

Bild
Batalhas militärmuseums vapen. Det gröna liljekorset -Avizorden, det vita - D. Nuno Pereira.

Bild
Bragancas militärmuseums vapen. Vapentrofén symboliserar museets samlingar. Tornet står för det torn i Bragancas borg där museet är beläget. Stjärnorna kommer från stadens vapen.