Heraldik för den svenska försvarsmakten

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:28

Ytterligare ett marint vapen

Fjärde minkrigsflottiljen (4.minkriflj)
Bild

Motto: "Prudentia et constantia" (Förstånd och uthållighet).

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:33

Arméns vapen

Livgardets vapen (LG)
Bild

Motto: "Possunt nec posse videntur". (De kunna, ehuru de synas icke kunna. - eller - De göra vad som synes omöjligt).
VAlspråket förekom sannolikt första gången på en fana från 1686.

Jämtlands Fältjägarregemente (I 5)
Bild

Motto: "För Sveriges ära, för Sveriges makt, över berg, över dal, skallar Jämtlands jakt".
Mottot är taget ur Esaias Tegnérs sång för Jämtlands fältjägare 1821.

Norrlands Trängbataljon
Bild

Norrbottens Regemente
Bild

Motto: "De hava aldrig svikit eller för egen del tappat".
Detta omdöme om dåvarande Västerbottens regemente fälldes av Konung Gustav III inför 1788- års fälttåg. Då Norrbottens regemente har gemensamt ursprung ur Västerbottens regemente togs valspråket med vid delningen 1841

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:35

Norrlands Artilleribataljon
Bild

Norrlands Luftvärnsbataljon
Bild

Motto: "Semper in primis". (Alltid i främsta ledet).
Mottot fastställdes 1991 av dåvarande regementeschefen.

Norrlands Ingengörsbataljon
Bild

Motto: "Nos nihil efficere non possumus".

Norrlands Pansarbataljon
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:38

Norrlands Signalbataljon
Bild

Motto: "Steget före".
Mottot fastställdes 1987 av dåvarande regementeschefen

Livregementets Husarer (K 3)
Bild

Motto: "Pergite" (Framåt).
Mottot kan härleds till en medalj som officerskåren instiftade 1916.

Norrlands Dragonregemente (K 4)
Bild

Skaraborgs regemente (P 4)
Bild

Motto: "Arvet förpliktar"
Mottot antogs 1981 av dåvarande regementeschefen i smaband med regementets 350-års jubileum.

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:40

Södra Skånska Regemente (P 7)
Bild

Motto: "Slå snabbt - slå hårt".

Södermanlands Regemente (P 10)
Bild

Motto: "Regimus neque hostis". (Det är vi som bestämmer - inte fienden).
Mottot präglades 1984 av dåvarande brigadchefen för Södermanlandsbrigaden.

Gotlands Regemente (P 18)
Bild

Artilleriregementet (A 9)
Bild

Motto: "Ultima ratio regum". (Konungars yttersta argument eller Konungars sista medel).
Mottot återfinns på Artilleriets honnörsmedalj.

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:41

Luftvärnsregementet (Lv 6)
Bild

Motto: "Semper metam contingimus". (Vi når alltid målet).

Göta Ingengörsregemente (Ing 2)
Bild

Upplands Regemente (S 1)
Bild

Motto: "Här finns inga omöjligheter".
Mottot präglades cirka 1920 av dåvarande regementschefen.

Göta Träng- regemente (T 2)
Bild

Motto: "Logistik - vårt ansvar".
Mottot instiftades år 2000

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:43

Vapnen för några flygflottiljer

Jämtland Flygflottilj (F 4)
Bild

Skaraborgs Flygflottilj (F 7)
Bild

Motto: "Vilja, kunnande, ära".
Mottot utarbetades under 1980-talet på initiativ av dåvarande flottiljchefen.

Blekinge Flygflottilj (F 17)
Bild

Norrbottens Flygflottilj (F 21)
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:14

Gotlands militär-distriksstab (MDG)
Bild

Militärdistriketet ansvarar för Försvarsmaktens territoriella ledning på Gotland.

Gotlandsgruppen
Bild

Gotlandsgruppens uppgift är att planera och genomföra utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden samt för de olika frivilligorganisationerna.

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:15

Norra militärdistriktsstaben (MD N)
Bild

Härnösandsgruppen
Bild

Jämtlandsgruppen
Bild

Västernorrlandsgruppen
Bild

Motto: "För Ditt land, Din hembygd, Ditt regemente".

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:26

Västerbottensgruppen
Bild

Motto: "De hava aldrig svikit eller för egen del tappat". Detta omdöme fälldes av Gustav III inför 1788-års fälttåg om dåvarande Västerbottens regemente.

Norrbottensgruppen
Bild

Norrbottens gränsjägargrupp
Bild

Lapplandsjägargruppen
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:26

Södra militärdistriktsstaben (MD S)
Bild

Södra skånska gruppen
Bild

Skånska dragongruppen
Bild

Motto: Ära, Skyldighet, Vilja" . von Döbelns valspråk eller "Trohet, Ansvar, Rättrådighet". Valspråket präglades i samband med Skånska dragonregementets 10-års jubileum som pansarförband 1952.

Blekingegruppen
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:28

Hallandsgruppen
Bild

Kalmargruppen
Bild

Kronobergsgruppen
Bild

Norra smålandsgruppen
Bild

Motto: "Smålands söner - till rikets värn".

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 06 sep 2004 20:29

Älvsborgsgruppen
Bild

Göteborgsgruppen
Bild

Skaraborgsgruppen
Bild

Bohus- Dalsgruppen
Bild

Motto: "Gärningar - inte ord"

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 07 sep 2004 19:52

Mellersta militärdistriktsstaben (MD M)
Bild

Överkommendanten i Stochkholm
Bild

Livgrenadjärgruppen
Bild

Motto: "Nulli secundus" (Aldrig underlägsen någon).

Södertörnsgruppen
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 07 sep 2004 19:53

Livregementets grenadjärgrupp
Bild

Motto: "Artibus et armis recuperatur gloria" (Vetande och vapen skänker ära).

Södermanlandsgruppen
Bild

Värmlandsgruppen
Bild

Livgardesgruppen
Bild

/Mikael Sundholm