Heraldik för den svenska försvarsmakten

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Heraldik för den svenska försvarsmakten

Inlägg av Necros » 17 jun 2004 21:46

Tänkte ge mig på att försöka visa den svenska försvarsmaktens olika heraldiska vapen. Hoppas att det kan vara av intresse.

Börjar med försvarsmaktens olika ledningar.

Försvarsmakten (FM)
Bild

Högkvarteret
Bild

Högkvarteret är Försvarsmaktens högsta ledningasnivå. Dess främsta uppgift är att verksamhetsledning, militärstrategiska frågor, Försvarsmaktens utveckling samt att vara försvarets kontaktyta med regeringen.

Rikshemvärnschefen med Rikshemvärnsavdelningen
Bild

Rikshemvärnsavdelningen är organiserad inom grundorganisationsledningen (GRO) vid Högkvarteret.

Operativa insatsledningen (OPIL)
Bild

Operativa insatsledningens (OPIL) huvuduppgifter är att nationellt och internationellt genomföra insatsledning, leda övningsverksamhet och stödja Högkvarterets verksamhetsledning, funktionsutveckling och personalledning.
OPIL består av fyra olika stabsdelar
  • Operativa staben, som inom ramen för OPIL verksamhet, leder mark, luft och sjöstridskrafternas gemensamma verksamhet.
  • Armétaktiska kommandot (ATK) som leder markstridskrafternas verksamhet samt Utlandsstyrkan.
  • Marintaktiska kommandot (MTK) som leder sjöstridskrafternas, inkluderande amfibieförbandens, verksamhet samt
  • Flygtaktiska kommandot (FTK) som leder luftstridskrafternas verksamhet.
Återkommer lite senare med Försvarsmaktens olika Centra.

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 18 jun 2004 13:38

Visst är det av intresse, även om jag har sett större delen av vapnen tidigare.

//MK

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 19 jun 2004 14:31

Då fortsätter jag med de olika centra som finns inom den svenska försvarsmakten.

Försvarets krigsspelscentrum (FKSC)
Bild

Valspråk: ”Spel för ökad kunskap”

FKSC har till uppgift att stödja totalförsvaret i dess lednings och övningsverksamhet. FKSC deltar även i utvecklandet av datasimulerad planeringsmetodik.

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)
Bild

Valspråk: ”Säkerheten först”

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC)
Bild

Totalförsvarets skyddscentrum har till uppgift att utbilda och öva personal och enheter inom totalförsvaret med avseende NBC-skydd, utveckla materiel, metoder och förband för att förbättra NBC-skyddet.
SkyddC utgör även Försvarsmaktens kunskapscentrum för NBC-skydd.

Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (SWEDINT)
Bild

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC)
Bild

Syftet med Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum är att sammanföra kunskaperna inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från hela Försvarsmakten till en enda plats.

Försvarsmaktens rekryteringscentrum (RekryC)
Bild

Valspråk: ”Selectio praesens defensio futura” – ”Dagens urval, framtidens försvar”

Återkommer lite senare med några fler.

/Mikael Sundholm
Senast redigerad av 1 Necros, redigerad totalt 28 gånger.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 19 jun 2004 14:34

Försvarsmaktens sjukvårdscentrum (FSC)
Bild

Valspråk: ”Vita praeponitur” – ”Vi sätter livet främst”

FSC’s uppgifter är att förse Försvarsmakten med hälso- och sjukvårdsförband i smaband med fredsfrämjande internationella insatser.

Flygmedicincentrum (FMC)
Bild

FMC’s uppgifter är att utföra flygmedicinska undersökningar av militära och civila flygare och av aspiranter och att handha det yrkesmedicinska ansvaret för försvarets flygande pesonal, arbeta för flygsäkerhet och god arbetsmiljö, att utbilda och träna personal att klara extrema miljöer och situationer samt att initiera och följa flygmedicinsk forskning och metodutveckling.

Försvarsmusikcentrum (FöMusC)
Bild

Försvarsmusikcentrum svarar för:
- Parad-, ceremoni- och tjänstemusik för försvaret och statsledningen,
- Utbildning av värnpliktiga för krigsorganisationen,
- Att vårda, utforska och utveckla militärmusiken såsom informationsmedel samt som ett kulturinslag i samhället,
- Att bevara militärmusikalisk tradition.

Redovisningsavdelning Bergslagen (RAB)
Bild

Väg- och vatten byggnadskåren (VVK)
Bild

VVK skall bland annat vid kris eller krig förse totalförsvaret med särskild utbildad personal för att upprätthålla befattningar, vilka förutsätter insikter inom väg- och vattenbyggnadsfacket.

Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB)
Bild

BRB arbetar med planläggning och projektledning med avseende på de nybyggnationer, reparationer och röjningar som totalförsvaret kan ha behov av i kris eller krig.

Återkommer med Försvarsmaktens olika skolor.

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 28 jun 2004 10:04

De heraldiska vapnen för försvarsmaktens olika skolor

MSS Arméns markstridsskola (MSS)
Bild

Motto: „Poose est velle” – Att vilja är att kunna

Arméns markstridsskola har till uppgift att träna och utbilda förband och individer, som har markstrid som sin uppgift, till den kvalite och de krav som Försvarsmaktens uppgifter ställer.

Fallskärmsjägar- skolan (FJS)
Bild

Motto: ”Vilja, Mod – Uttållighet”
Mottot präglades av Arméns Fallskärmjägarskolas första chef, Nils Ivar Carlborg, 1952.

Skolans uppgifter innefattar bl.a.
-Utbildning av fallskärmsjägarförband
- Befälsutbildning i fallskärms- och jägartjänst omfattande speciella kurser.
- Materielutveckling avseende jägar- och fallskärmsmateriel.
- PR-verksamhet för Armén.

Artilleriets stridsskola (ArtSS)
Bild

Skolans uppgifter innefattar bl.a. att utbilda artilleriofficerare och att utveckla artilleriets ledarskap och pedagogik.

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 28 jun 2004 10:45

Ytterligare några stycken

Luftvärnets stridsskola (LvSS)
Bild

Luftvärnets stridsskola har bl.a. som uppgift att utbilda reserv- och yrkesofficerare inom luftvärnet.

Fältarbetsskolan (FarbS)
Bild

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)
Bild

Motto: "Säkerheten främst"

/Mikael Sundholm
Senast redigerad av 1 Necros, redigerad totalt 1 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 28 jun 2004 11:00

Spjutet i MSS vapen skall vara Odens spjut Gungner, vilket aldrig missade sitt mål.

Fältarbetsskolans vapen visar ingenjörstruppernas truppslagstecken och truppslagsfärg.

TSS vapen visar signaltruppernas svärd och blixt.

//MK

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 01 jul 2004 11:21

Några stycken till.

Flygskolan (FlygS)
Bild

Motto: ”Docendo discimus”

I ginstam ser man flygvapnets vapen

Militärhögskolan Karlberg (MHS K)
Bild

Motto: ”Ihärdighet – Segervisshet”

Militärhögskolan Halmstad (MHS H)
Bild

Motto: ”Per omnia auxilio”. (Samverkan över gränser)

Militärhögskolan Östersund (MHS Ö)
Bild

Motto: ”För framtidens försvar”

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
Psilander
Medlem
Inlägg: 4625
Blev medlem: 12 jul 2004 12:28
Ort: Sverige

Inlägg av Psilander » 21 jul 2004 02:11

VAR ÄR MARINEN.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16318
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 26 jul 2004 16:33

Psilander skrev:VAR ÄR MARINEN.
Nedlagt...... ;)

:)

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 01 aug 2004 19:51

Kommer till marinen lite längre fram.

Arméns tekniska skola (ATS)
Bild

Motto: ”Kompetens skapar framgång”

Motorskolan (MotorS)
Bild

Örlogsskolorna (ÖS)
Bild

Amfibiestrids- skolan (AmfSS)
Bild

/Mikael Sundholm

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 01 aug 2004 19:56

Flygvapnets Uppsalaskolor (F20)
Bild

Motto: "Scientiae fundamento". (Med kunskap som grund)

Skolan har till uppgift att bl.a. utbilda officerare och värnpliktiga inom flygvapnet.

Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS)
Bild

Motto: "Fundamentum bonum, futura optima". (God grund, bästa framtid)

Skolans uppgifter består i att bistå med utbildning i
  • Bas- och underhållstjänst
  • Informationsteknologi
  • Vädertjänst
  • Flygtrafiktjänst
  • Flygteknisk tjänst
Hemvärnets stridsskola
Bild

Skolan har bl.a. till uppgift att utbilda hemvärnets befäl.

/Mikael Sundholm

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 07 aug 2004 13:32

Det var efterlyst vapen för Marinen, här kommer några.

Bild
1. ubåtsflottiljens vapen.

Bild
2. ytstridsflottiljens vapen.

Bild
3. ytstridsflottiljens vapen.

Bild
Vapnet för Sydkustens Marinbas i Karlskrona.

Bild
Vapnet för Ostkustens Marinbas i Berga.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 7 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 09 aug 2004 13:51

Bild
Vapnet för Vaxholms amfibieregemente (Amf1). Regementets tidigare namn Vaxholms kustartilleriregemente symboliseras av skansen, strålknippet, kanonrören och kanonkulorna.

Bild
Vapnet för Älvsborgs amfibieregemente (Amf4). Kanonrören kulan och vågorna visar på ursprunget som Älvsborgs kustartilleriregemente. Denna timbrering för kustartilleriet är en modifiering av symboliken ovan.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 10 gånger.

Necros
Medlem
Inlägg: 1003
Blev medlem: 11 apr 2003 15:07
Ort: Värmland

Inlägg av Necros » 02 sep 2004 19:01

Helikopterflottiljens vapen (Hkpflj)
Bild

Försvarsmaktens logistik’s vapen (FMLOG)
Bild

/Mikael Sundholm