Förbandsfanor och andra militära fanor från hela världen

Heraldik, fanor och flaggor, insignia, mynt,, medaljer m.m.
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 15 jun 2004 13:37

Regementsnamnet för detta polska regemente torde på svenska bli 12. Podoliska ulanregementet. Podolien är en region på gränsen mellan Polen och Ukraina. Detta leder oss in på några ukrainska militära fanor.

Bild
Förslag på fana för Ukrainska arméförband, enligt Flags of the World är denna ej ännu fastställd. På hitsidan ses den ukrainska arméns emblem med den sk. Voldomyrs treudd i mitten, denna förekommer även i Ukrainas statsvapen. Texten lyder För Ukraina och nedan För hennes frihet. På frånsidan står förbandets namn, på denna förslagsritning står det ordagrant Hela namnet på militära enheten.

Bild
Standar för Chefen för statliga kommittén för Ukrainas gränsförsvar d.v.s. befälhavaren för gränstrupperna. Standaret fastställdes av Ukrainas president 7 augausti 2001. Samtidigt fastställdes nedanstående fana för gränstrupperna.
Bild
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 22 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 17 jun 2004 11:28

Några portugisiska fanor så här i EM-tider.

Bild

Standar för Colegio Militar d.v.s arméns officersskola. symbolen i mitten är skolans vapen.

Bild

Fana för flygvapenakademin, i mitten akademins vapen med dess valspråk på ringen.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 4 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 21 jun 2004 10:24

Bild
Spansk regementsfana för infanteriregementet Regulares de Melilla Nr. 52. Regementet är arvtagare till Infanteriregementet Melilla Nr 52 samt till Fuerzas Regulares (marockanska trupper i spansk tjänst) de Melilla Nr 2 och Alhucemas Nr 5 och dess fana för dessa enheters utmärkelser vilka är 9 kollektiva St. Fernandokors med lagerkrans (Spaniens högsta tapperhetsutmärkelse) och 23 kollektiva Militärmedaljer.

Bild
Italiensk förbandsfana med utmärkelser.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 22 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 22 jun 2004 13:47

Några fler nederländska fanor.

Bild
Frånsida på alla nederländska fanor/standar visande det nederländska riksvapnet. Ett undantag är dock fanan för Kon. Instituut voor der Marine (ungeför Kungl. sjökrigshögskolan) vars hit- och frånsida är samma, duken är också röd i stället för orange se nedan.

Bild

Bild
Standar för husarregementet van Sytzama, med drottning Julianas krönta J.

Bild
Fältartillerikårens standar med drottning Beatrix krönta B.

Bilder från nederländska försvarsministeriet http://mpbundels.mindef.nl/
Senast redigerad av 5 tyskaorden, redigerad totalt 18 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 24 jun 2004 15:32

Några fler polska fanor.

Bild

Hitsida (med örnen) och frånsida på 10. Opolska logistikbrigadens fana.

BildBild
Från- och hitsida på 3. Karpatiska skyttedivisionens fana. Denna stred under andra världskriget på de allierades sida bl.a. i Italien.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 22 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 29 jun 2004 10:52

Några fler spanska fanor, förutom fanan baserad på nationalflaggan för regementen, bataljoner och kompanier olika fanor.

Bild

Kompanifana för 1. kompaniet Tabor Alhucemas I/52. Tabor= bataljon med marockansak trupper. I/52 = I bat. Inf. Reg. Regulares de Melilla Nr 52

Bild
Standar för Specialoperationsgruppen San Marcial Nr V. Örnen är spanska arméns emblem och i ändarna på det burgundiska korset syns förbandets vapen.
Senast redigerad av 3 tyskaorden, redigerad totalt 22 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 01 jul 2004 12:57

Så har vi då äntligen kommit till de svenska fanorna. Tyvärr har jag inga bilder så jag hoppas ni kan nöja er med beskrivningar. Den svenska arméns fanor har med avbrott för några år under Karl XVI Johan - då fanorna var baserade på den svenska flaggan med riksvapnet i mitten och kungens namnchiffer i vardera hörn, en något modifierad variant med landskapsvapnet i mitten fördes under Oscar II:s tid - byggt på landskapens och i vissa fall länens vapen.

Antalet fanor eller standar ett regemente förde har också minskat under tiden, från början förde varje kompani eller skvadron en egen fana/standar men sedan följde en succesiv reducering av antalet och år 1904 bestämdes att varje regmente endast skulle föra en fana/standar. Detta har med tiden luckrats upp då de få kvarvarande förbanden har övertagit nedlagda förbands traditioner och därmed dessas fanor eller standar. År 1844 infördes segernamn på fanorna och alla icke ridande förband fick en kravatt (fanband) delad i gult och blått att fästa under fanspetsen. Angående fanspetsen kan sägas att denna pryds av den kungs namnchiffer under vars regering fanan/standaret tilldelats regementet. Först på 1930- och 1940-talen fastställdes fanor för artilleriet, luftvärnet, ingenjörstrupperna m.fl.

De förband som brukades betecknas som HM konungens liv- och hustrupper d.v.s livgardesförbanden har under hela perioden fört fanor med vita dukar. Exempel är förutvarande Kungl. Svea livgarde (I 1) vars fana på vit duk visar stora riksvapnet utan mantel med en gul kungl. krona med rött foder i vardera hörn. Ovan och nedan riksvapnen är anbringat segernamn i gult - Befrielsekriget 1521, Rhen 1631, Lützen 1632, Warszawa 1656, Tåget över Bält 1658, Halmstad 1676, Lund 1676, Landskrona 1677, Narva 1700, Düna 1701, kliszow 1702, Holovczyn 1708 (bredvid kungl. krona visande att konungen personligen förde regementet vid detta slag) och Svensksund 1790.
Regementets senaste fana överlämnades av H.M. konungen på Stockholms slott 30 april år 2000. Sedan 1 juli 2000 kommer denna fana att föras jämte Kungl. livgardets dragoners (K1) standar av dett av I1 och K1 bildade Livgardet.

K1 :s standar har detta utseende:
på vit duk stora riksvapnet utan mantel och åtföljt i vardera hörn av en kungl. krona i gult med rött foder. På standarets frånsida regementets segernamn i gult åtföljda i vardera hörn av en gul kungl. krona med rött foder. Standaret är försett med gula fransar och under fanstångens spet är fästade band slutande i toffsar allt gult. regementets segernamn är Lützen 1632, Oldendorf 1633, Wittstock 1636, Leipzig 1642, Warszawa 1656, Fredriksodde 1656, Tåget över Bält 1658, Halmstad 1676, Lund 1676 (under kungl. krona), Landskrona 1677, Düna 1701, Kliszow 1702, Pultusk 1703, Holovczyn 1708, Hälsingborg 1710 och Svensksund 1790.
Standaret överlämnades av H.M. konungen den 12 april 1994 på K1:s kaserngård.

Sedan ett exempel på en infanterifana, nämligen den för I16 kungl. Hallands regemente:
På blå duk landskapet Hallands vapenbild: ett upprest vitt lejon med röd beväring (d.v.s tunga och klor) åtföljt i fanans övre kant av en vit bård bärande segernamn i blått. Segernamnen är Lützen 1632, Leipzig 1642, Lund 1676, Gadebusch 1712.
Fanan överlämnades i Halmstad den 7 april 1994 av chefen för armén generallöjtnant Åke Sagrén. Efter I16:s nedläggelse 7 juli 2000 förs fanan av Hallandsgruppen.

I22 kungl. Lapplands jägarregemente förde en fana som avviker en del från det gängse mönstret för infanterifanor. Regementets fana visade: på grön duk ett medelst en öppen krona krönt varghuvud omgiven av en medelst björklöv bildad ring allt gult och åtföljt i övre inre hörnet av den förutvarande Arméns jägarskolas vapen - kulvet i vitt vari en upprest svart björn med röd beväring och i rött vari tre i stolpe ställda vita jakthorn.
Varghuvudet är regementets emblem och Jägarskolans vapne visar på regementetets ursprung i denna skola. Fanan överlämnades av H.M. konungen 8 september 1983. Den överfördes då regementet lades ned 30 juni 2000 till Lapplandsjägargruppen.

Forts. följer ...

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 02 jul 2004 10:51

Några fler svenska fanor och standar.

P2 Kungl. skånska dragonregementet nedlagt 30 mars 2000 förde som arvtagare till de skånska kavalleriregementena förutom sitt eget standar även dessa regementens standar vid vissa tillfällen. P2:s eget standar hade detta utseende:
på gul duk ett svart avslitet griphuvud krönt med en röd öppen krona åtföljt i standarets övre kant av en svart bårg med segernamn i gult. Gul frans samt hängande från fanstången två band slutande i toffsar allt gult.
Segernamn: Lund 1676, Landskrona 1677, kliszow 1702, Pultusk 1703 (under kungl. krona), Punitz 1704, Fraustadt 1706, Rajkova 1708, Bornhöft 1813.
Standaret övelämnades av HM konungen på Stockholms slott 1 oktober 1992, i samband med pansartruppernas 50års jubileum. Från 1 juli 2000 förs det tillsammans med P7:s fana vid Södra skånska regementet.

Den 30 juni 1994 överlämnades till regementet en dragonfana av HM konungen på Stortorget i Hässleholm. Då ovan nämnda standar övertagits av Skånska dragonbrigaden. Dragonfanan visar på gul duk Kristianstads läns vapenbild : ett avslitet rött griphuvud krönt med en blå öppen krona varur fem plymer omväxlande röda och vita uppskjuter. Försedd med gul frans samt hängande från stången två blå band slutande i gula toffsar. 1 juli 2000 överlämnades denna fana till Skånska dragongruppen.

Övriga pansarregementen vilka härstammar från infanteriet för fanor, undan taget är Norrbottens pansarbataljon under Norrbottens regemente vilken för ett standar. Detta har följande utseende på blå duk en springande vit ren med röd beväring och åtföljd av 13 sexuddiga gula stjärnor. Standaret försett med blå frans samt hängande från stången två blå band slutande i gula toffsar. Överlämnades av kung Gustaf Vi Adolf 28 juli 1961.

Artilleriet har standar/fanor av ett gemensamt mönster, undantaget var A3 kungl. Wendes artilleriregemente som förde ett hedersstandar. Huvuddelen av artilleriförbanden hade standar undantaget var A8 Kungl. Bodens art.reg. (nu Norrlands art.bataljon) vilket som varande fästningsartilleri förde en fana. Huvud mönstret för standaren och A8:s fana var en blå duk visande i mitten tre öppna kronor i gult åtföljt i övre inre hörnet av en särskiljande symbol samt i de övriga hörnen av två korslagda gula kanonrör. Standaren hade gul frans och fästade vid stången är två blå band slutande i gula toffsar. Detta huvudmönster följs också av Luftvärnet vars standar dock har bevingade kanonrör.

A1 Kungl. Svea artilleriregementes standar hade som särskiljande symbol tre gula kronor. A1:s standar överlämnades av kung Gustaf V år 1938. Vid regementets nedläggelse 13 december 1997överfördes standaret till Kungl. Gotlands art.reg. och vid artilleriets reducering till ett regemente och en bataljon övertogs det av Artilleriregementet (Fd. A9 Kungl. Bergslagens artilleriregemente) 1 juli 2000.

A3:s hedersstandar har detta utseende: på vit duk i mitten en bevingad gul antik åskvigg med bruna vingar ovan åtföljd av en kungl. krona av guld samt i vardera hörnet en öppen krona av guld samt längs tre sidor segernamn i guld - Grossbehren, Dennewitz, Leipzig. Gul frans och band med toffsar också gula.
Detta standar tilldelades ursprungligen regementets ridande division av kung Carl XIII år 1815 som erinnran om dess insats under Napoleonkrigens senare del. Alla slagen ägde rum år 1813. A3 lades ned 30 juni 2000.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 05 jul 2004 10:55

Ingenjörstrupperna har fanor av följande utseende på blå duk tre öppna gula kronor i mitten åtföljda i övre inre hörnet av förbandets vapen. Exempel: Ing 2 Kungl. Göta ingenjörsregemente sedan 2000.07.01 det enda ingenjörsregmentet, visade följande vapen i blå sköld krönt med en kungl. krona ett upprest krönt lejon av guld med röd beväring och överlagt tre medelst vågskuror bildade ginbalkar av silver. Skölden är överlags ett från en femuddig stjärna utgående nedriktat strålknippe - ingenjörtruppernas truppslagssymbol.

Signaltruppernas förband följde också detta mönster, till deras vapen fogades också bilxtar kommande från sköldens kanter. Det enda kvarvarande signalregementet S1 Kungl. Upplands regemente för även en fana av infanteri typ visande på röd duk landskapet upplands vapenbild ett gult riksäpple åtföljt i övre kanten av en bård av guld bärande segernamn i rött - Varberg 1565, Narva 1581, Lützen 1632, Warszawa 1656, Fredriksodde 1657, Tåget över Bält 1658, Rügen 1678, Düna 1701, Kliszow 1702, Holovczyn 1708, Hälsingborg 1710 och Svensksund 1790. Överlämnades 2000.05.20 av ÖB general Johan Hederstedt.

Trängtrupperna har fanor visande på blå duk lilla riksvapnet i cirkulär form och omgivet av vita strålar och tungor åtföljt i övre inre hörnet av en förbandsskiljande symbol.
T1 kungl. Svea trängregemente/Kår indragen 1997.08.23 hade t.ex. en upprest gul grip med drakvinge och svans. Detta är Östergötlands vapen bild och visar på att förbandet var baserat i Linköping.

Arméflyget har fanor visande på blå duk ett enkelvingat balkvis ställt gult svärd åtföljt i inrehörnet av en förbandssymbol.

AF1 Kungl. Norrbottens arméflygbataljon hade t.ex. en vit ren på sin fana överlämnad av HM konungen 1984.09.27.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 29 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 06 jul 2004 10:52

Jag lämnar de svenska fanorna för en stund och visar en ungersk fana.

Bild
Fana för brigader, regementen, självständiga bataljoner och Flodflottiljen. Visar det ungerska rikvapnet i mitten och flammor i de ungerska färgerna. På frånsidan visas förbandets emblem. Till fanan bärs olika fanband. Man kan klart se fanmönstret från dubbelmonarkins dagar jfr. den österrikiska fanan.
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 29 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 07 jul 2004 09:53

Nu åter till de svenska fanorna. Brigaderna vilka på 1990-talet blev självständiga enheter även i fredstid erhöll också fanor. Dessa byggde på oftast på fanan för det regemente varvid brigaden hade utbildats.

Ett exempel är Fältjägarbrigadens (NB5) fana, vilken visar på blå duk en vit älg med röd beväring angripen på ryggen av en lyftande falk och framifrån av en hund båda gula med röd beväring. I fanans övre kant en vit bård belagd med en flygande blå örn i övre inre hörnet samt segernamnet Nowodwor 1655 i blått.
Denna fana överlämnades av HM konungen på I5:s kaserngård i Östersund den 24 augusti 1996. Den 1 juli 2000 övertogs den av I5 Kungl. Jämtlands fältjägarregemente. Regementets fana var samma dock utan örnen.

Två Försvarsområden vilka blev självständiga enheter förlänades också fanor, de två var Fo 63 Bodens försvarsområde (självständigt från A8 1994.07.01 och nedlagt 2000.06.30) samt Fo 67 Kalix försvarsområde/GJ67 Norrbottens gränsjägare nedlagt 2000.06.30. Bodens fo. förde på vit duk en röd fästningsmur med porttorn åtföljd i övre inrehörnet av en blå springande ren med röd beväring. Visar muren från bodens stadsvapen och Västerbottens ren. Fanan överlämnades i samband med kungens 50års dag 1996.04.30 på Artillerigården i Stockholm av ÖB gen. Owe Wiktorin.

Fo67/GJ67:s fana visar på en gul duk en upprest svart björn med röd beväring hållande i högra framramen ett rött svärd. Fanan överlämnades av HM konungen år 1983.

Den mest spektakulära svenska fanan är troligen Försvarets skyddskolas. Vilken på vit duk visar en upprest grön drake med röd beväring.

Flygvapnets flottiljer för fanor vars utseende fastställdes år 1938. De visar på blå duk en bevingad tvåbladig propeller ovan åtföljd av en kungl. krona samt i övre inre hörnet en förbandsskiljande symbol.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 08 jul 2004 11:29

Tidigare utlovades att jag skulle återkomma om jag hittade en bild på en regementsflagga från samväldet. Detta har jag nu gjort nämligen för den malaysiska Kungl. Pansarkåren (Kor Armor DiRaja). Den visar kårens färger och i mitten kårens emblem: en pansarhandske lagd på två krisar. En Kris är en speciell malaysisk kniv.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/m/my^rac.gif[/img]
Senast redigerad av 1 tyskaorden, redigerad totalt 28 gånger.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 jul 2004 10:32

Australien har som troligen enda land i samväldet tradition med att förläna Generalguvernörs bannér till förband som ej kan till delas Queen's/Regimental Colours. Detta gäller framförallt skolor, de tilldelas efter enheten ägt bestånd i 25år och förnyas sedan vart 25år. Nedan ett exempel på ett bannér för 1. rekrytträningsenheten i kungl. australiensiska flygvapnet. Bannéret tilldelades enheten 4 oktober 1989.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/a/au^ggrtu.gif[/img]

I kantonen syns generalguvernörens flagga, det brittiska lejonet stående på en krona och nedan ett band med texten Commonwealth of Australia. I mitten enhetens emblem omgivet av södra korsets stjärnbild samt i hörnen Wattlekvistar. Källa Joe McMillan, FOTW.
Senast redigerad av 4 tyskaorden, redigerad totalt 30 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 14 jul 2004 10:50

På 1920-talet tilldelades brittiska flottans basförband i Portsmouth m.fl. marinbaser en fana då kallad King's Colour dag Queen's Colour denna ser likadan ut för alla baser.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/g/gb^rn_k.gif[/img]

King's Colour för Royal Navy under George VI. Idag har fanan Drottning Elisabeths namnchiffer EIIR och en annan typ av krona jfr. Generalguvernörs bannéret ovan, annars har den samma utseende byggande på den brittiska örlogsflaggan.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/a/au^ran.gif[/img]
Queen's Colour för kungl. australiensiska flottan.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 28 gång.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7477
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Inlägg av tyskaorden » 23 jul 2004 11:57

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/i/ie^ins.gif[/img]
Fortsätter på den marina temat. Detta är irländska flottans fana, överlämnad av hennes exellens president Mary Robinson 12 juni 1996. På fanans andra sida finns ett ankare med tross omgivet av en cirkel formad tross, under vilket det iriska valspråket An tSeirbhis Chabhlaigh står. Har tyvvär inte någon översättning av detta.

Varje skepp i flottan har också fanor, vilka bärs av skeppskompaniet i parader eller sätts vid skeppets landgång vid högtidliga tillfällen. De har följande utseende blå duk, på hitsidan skeppets emblem och på frånsida ett gyllene ankare med tross.

[img]http://www.crwflags.com/fotw/images/i/ie^aircp.gif[/img]
Detta är den irländska flygkårens fana, med kårens emblem i mitten och de irländska försvarsstyrkornas emblem i hörnet.
Senast redigerad av 2 tyskaorden, redigerad totalt 28 gång.