TolkS krigsorganisation?

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Viktor Lima
Medlem
Inlägg: 241
Blev medlem: 04 maj 2003 09:38
Ort: Linköping

TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Viktor Lima » 13 jan 2020 13:07

Vad vet vi om TolkS krigsorganisation under kalla kriget?

Under andra världskriget och fram till Tolkskolans grundande 1957 krigsplacerades språkkunniga värnpliktiga som tolkar i olika staber. Ingen grundutbildning utan man hittade folk som kunde ryska/tyska och så blev de tolkar (Ofta i kombination med befattning som stabsväbel, underrättelseassistent motsvarande).

På Milo-nivå fanns en Milostabsbataljon där det ingick ett specialkompani där det i sin tur ingick en förhörspluton. Det innebär 6 plutoner om man räknar med MKG.

Det fanns tolkar inom krigsfångeorganisationen:
1 st fånglägerbataljon grundtilldelad per Milo - kapacitet 10 000 fångar vardera - sammanlagt 6 bataljoner
2 st fånglägerkompanier grundtilldelade per Milo + ett till Gotland - kapacitet 2000 fångar vardera - sammanlagt 13 kompanier
Hur många tolkar fanns där?

På vissa bataljonsförband fanns en tolkgrupp. Exempelvis fanns en tolkgrupp om två personer vid stabskompaniet i Flygvapnets basbataljoner (Basbat 85). Vilket var ett 30-tal under 80-talet.

Enligt uppgift fanns 75 tolkar krigsplacerade i FJS krigsorganisation.

Vad mer?

Viktor Lima
Medlem
Inlägg: 241
Blev medlem: 04 maj 2003 09:38
Ort: Linköping

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Viktor Lima » 13 jan 2020 15:25

Oj, hur hamnade den här frågan i detta forum? Kan moderatorn flytta den till "Svenska förband"? Sorry!

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 8938
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Markus Holst » 13 jan 2020 17:00

Viktor Lima skrev:
13 jan 2020 15:25
Oj, hur hamnade den här frågan i detta forum? Kan moderatorn flytta den till "Svenska förband"? Sorry!
Skalmaniters önskan - min högsta lag.

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 838
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Vysotskij » 13 jan 2020 19:36

Som angivits i denna gamla tråd: https://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=54&t=29099

På jägarförband från kompaninivå och uppåt (undantaget dem som före 1990-talet var krigsplacerade i fallskärmsjägarpatruller). I amfibieförband från bataljon och uppåt. I flygbasbataljoner och uppåt. I brigad- och fördelningsstaber. Den stora massan av dem över 35 fanns sannolikt i förhörsplutoner på milonivå.

Arménytt 6/83 anger befattningarna förhörsledare (i jägarförband och förhörspluton), stabstolk respektive tolk (i fångläger).

Användarvisningsbild
Wedman
Medlem
Inlägg: 585
Blev medlem: 27 jul 2007 15:48
Ort: Ludvika

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Wedman » 13 jan 2020 20:35

AH1:Förd (jag har kollat i utgåvorna från 1966 och 1982) innehåller inte några tolkar inom Fallskärmsjägarbataljonen.

Däremot finns en tolk i jägarbataljonsstab, jägarskvadronstab, norrlandsjägarbataljonsstab, norrlandsjägarskvadronstab, jägarkompani (stabsgrupp), samt gränsjägarkompani (stabsgrupp). Dessa tolkar är förhörsledare. Jägarförbanden bör då haft 64 tolkar i krigsorganisationen.

Högre staber finns inte med i den öppna AH1 men i StabsR A Inf- och nbristab finns en bilaga med brigadstabens organisation och där finns två förhörsledare , tolk i underrättelseavdelningen. Även pansarbrigadstaberna verkar ha haft två tolkar enligt bilaga 7 (exempel på arbetsindelning) i StabsR A P- och mekbrigstab.

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 838
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Vysotskij » 13 jan 2020 20:40

Kul övning förresten. Låt oss gissa slutet av 1980-talet.

Jägarförband exkl FJS (komp/skv, bat): ca 70
Brigader och fördelningar x 2: ca 70
Flygbasbataljoner x 2: ca 60
Kustjägarkompanier, KA-brigader, marinbaser: ca 40

Så långt ca 250 pers. Ca 15 årskullar a 30 pers ger 450 tolkar under 35 års ålder. Med lite bortfall och några som placeras direkt på förhörspluton eller i fånglägerstab kanske det ändå skulle finnas 75 förhörsledare över till fallskärmsjägeriet. (Men då har jag alltså vissa framförda reservationer kring volymen som verkligen skulle kunna placeras på patrullerna.)

Användarvisningsbild
Wedman
Medlem
Inlägg: 585
Blev medlem: 27 jul 2007 15:48
Ort: Ludvika

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Wedman » 13 jan 2020 21:03

Anvisningar för basförband (Anbas) innehåller inga personallistor men jag har kollat igenom Anbas Bataljonsstab och Anbas Stabskompani och jag hittar inget om tolkar/förhörsledare; varken i bataljonsstaben eller i stabskompaniets underrättelsegrupp (-tropp). Jag är därför tveksam till att flygbasbataljonerna skulle haft några sådana.

Följande undbefattningar finns i bataljonsstaben:
Mal [Markförsvarsledare] (= C markfkomp) - Markunderrättelsetjänst inom närområdet.
Undbef (= C undgrp) - Utanför närområdet samt luftläget

Underrättelsegrupp (Stabskompaniet):

Underrättelsegruppens huvuduppgift är att lämna underlag för planering främst till jakt- och attackförbanden samt bearbeta och rapportera underrättelser efter företag.

Gruppchef
Stf gruppchef
Underrättelsebiträden

Underrättelsetropp (Stabskompaniet) (Vid basbataljon med flygspaningsuppgift):

Underrättelsetroppens huvuduppgift är att lämna underlag för planering av flygspaningsföretag samt bearbeta och rapportera flygspaningens resultat.

Troppchef
Stf troppchef (= C Briefinggrupp)

Ledningsgrupp
Gruppchef
Stf gruppchef
Underrättelsebiträden

Förmedlingsgrupp
Gruppchef
Operatör

Briefinggrupp
Gruppchef
Underrättelseassistent foto

Utvärderingsgrupp
Gruppchef
Underrättelseassistent foto

Underhållsgrupp
Gruppchef
Stf gruppchef
Fotolabmekaniker

Transportgrupp
Gruppchef
Stf gruppchef
Lastbilsförare

Fotolabgrupp
Gruppchef
Fotobiträde

Driftgrupp und (Stabskompaniet) (Vid basbataljon med O-bas spaning):

Driftgruppens und huvuduppgift är reparation av underrättelsetropparnas specifika material.

Gruppchef
Fotograf
Fotolabmekaniker

Sammanfattningsvis; omfattande underrättelseorganisation men inga spår av förhörsledare/tolkar.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av MD650 » 13 jan 2020 21:08

Det som fanns inom FJS org var några tolkar på batnivå d.v.s. inom de två fskjbataljonerna.
Men inga 75 stycken.

Siffran 75 kanske kommer ifrån att de fick hopputbildning på FJS?
:)

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 838
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Vysotskij » 13 jan 2020 22:13

Min minnesbild säger också att det fanns tolk på flygbasbataljon. I alla fall på 1990-talet. Kan de funnits i markförsvarskompaniet tro? (Jag vet att det under 1970- och 1980-talen fanns en flyglinje på TolkS GU ungefär vartannat år, men det kan ju syftat till annan placering än just basbat.)

Viktor Lima
Medlem
Inlägg: 241
Blev medlem: 04 maj 2003 09:38
Ort: Linköping

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Viktor Lima » 14 jan 2020 07:33

Yes, det fanns en tolkgrupp (2 befattningar) på stabskompaniets underrättelsegrupp (grupp i grupp är intressant fenomen) på basbat 85. De tjänstgjorde som undass när de inte hade tolkuppgifter. Åtminstone på 90-talet. Jag vet säkert ty jag var krigsplacerad på stabskompani. Här stämmer inte ANBAS och den har generellt en del mindre felaktigheter avseende organisation då man justerade den något efter 80-talets testövningar med BAS 90-konceptet.

Det är inte heller säkert att organisationen var uppfylld. Så var det ju tex med flygbasjägare som började utbildas 1983. Så kanske saknade flera baser tolkar (Om de inte överförts från BAS 60, men om de fanns där har jag tyvärr ingen koll på. Jag kan tänka mig att tolkgruppen infördes när FV fick ansvaret för sitt eget markförsvar genom BAS 90).

I övrigt fanns tolkar i flygvapnet i flygkommando/sektorstaber. Kallades i folkmun "stabstolk" och var en central tolkresurs för flygkommandot. Sektorer/Flygkommando hade vi ju 3-4 från 80-talet så där tillkommer en handfull tolkar. Jag tror inte det fanns några tolkar på STRIL-bataljonen eller på övriga FV-förband, flygverkstadsbataljon etc. Dock hade säkert E1 minst en tolkgrupp.

Räkneövning flygvapnets tolkar utifrån ovanstående bedömning:
Basbataljoner ca 60 tolkar
Luftförsvarssektorer ca 10 tolkar
E1 2 tolkar
Summa ca 70-tal FV-tolkar.

Kan det vara rimligt?

Viktor Lima
Medlem
Inlägg: 241
Blev medlem: 04 maj 2003 09:38
Ort: Linköping

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Viktor Lima » 14 jan 2020 07:38

Var det regelmässigt så att man var krigsplacerad på fältförband fram till viss ålder (säg 35 år) och därefter på förhörspluton eller fånglägerstab?

Kunde tolkar vara krigsplacerade längre än till 47 års ålder? När jag gick UND-kurserna i Källviken på 90-talet så hade TolkS sommarskola samtidigt. Där brukade det vara med en hel del farbröder i åldersspannet 50-70 år. Ofta värnpliktiga löjtnanter eller kaptener, ej reservare som jag uppfattade det. Krigsplacerades tolkarna frivilligt även efter värnpliktsålderns upphörande? Om det tex var frivilliga inom försvarsutbildarna/militärtolkföreningen.

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 838
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Vysotskij » 14 jan 2020 08:09

Här är jag på något glattare is, då min kännedom är från tjänstgöring i mitten på 1990-talet och vad man kan höra då. Dessutom har tolkarna varit så få att de nog kunnat placeras ganska skräddarsytt.

Huvudregeln som jag förstått den var överföring från fältförband till förhörspluton och fångläger när man blivit gammal. Men jag vet också att vissa direktplacerades på förhörspluton. På den tiden (före min) när det fanns flyg- och marinlinjer kan jag till exempel tänka mig att det gällde några av eleverna där. Dessutom talades det om att ex de som hamnade på amfibiebataljon så småningom kunde hamna på ex KA-brigad eller marinbas.

Vad gäller Militärtolkföreningens kurser har jag aldrig uppfattat någon 47-årsgräns. Osäker på om man krigsplacerat frivilliga därefter. Tolkar befordrades som regel efter KFÖ, från sergeant upp till och med kapten. Det finns ytterst få reservare i tolkleden.

Viktor Lima
Medlem
Inlägg: 241
Blev medlem: 04 maj 2003 09:38
Ort: Linköping

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Viktor Lima » 14 jan 2020 13:06

Nej, jag tror inte heller det fanns någon 47-års gräns för kurserna, men det var ju ett krav på FBU-kurser att man var krigsplacerad (man fick ju lön motsv. sjukpenning och syftet var ju att bli bättre i krigsbefattning). Därför misstänker jag att värnpliktiga tolkar kunde kvarstå i krigsorganisationen efter värnpliktsåldern dvs 47 år. Särskilt då många befattningar var placerade "långt från fronten".

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av MD650 » 14 jan 2020 18:41

Viktor Lima skrev:
14 jan 2020 07:38
Var det regelmässigt så att man var krigsplacerad på fältförband fram till viss ålder (säg 35 år)
Normalt var man krigsplacerad vid fältförbanden intill 28-32 år (2-3 KFÖ) och sen blev placerad vid lokalförsvarsförband eller andra förband.
:)

Användarvisningsbild
Zizka
Medlem
Inlägg: 343
Blev medlem: 15 feb 2005 21:00
Ort: Uppsala

Re: TolkS krigsorganisation?

Inlägg av Zizka » 14 jan 2020 19:57

Hej!

Jag har hittat ett förband i Arméstabens arkiv som jag tror tillhör Högkvarteret men är inte säker, den fanns dock
bland alla högkvartersförband så jag tror att det är en speciell resurs för just högkvarteret.
Jag har aldrig hittat liknande förband tilldelat Milo-nivån i tabellerna.

Förhörsdetachement (Fastställd 1973-09-10)(Organisationsnummer: 16201)
Summa: 32 Soldater
Chef
Chefsgrupp
- Stf Chef
- 4st Förhörsledare
- Psykolog (MPI)
- 2st Underrättelsebiträde - Tolk

3st Identiska förhörsgrupper benämnda A / M / FV (Borde då vara Armé, marin och Flygvapen)
- Chef
- Stf Chef
- 2st Förhörsledare - Tolk
- 2st Underrättelsebiträde - Tolk

Expedition
- Chef
- 4st Expeditionsbiträde ur SLK

Samtlig personal förutom psykolog som är från Militär Psykologiska Institutet och Lottorna är ur CA UND (Chefen Armén Und-avdelning).