Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1408
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av erep » 30 mar 2018 20:21

Har tidigare funderat på denna utveckling i Sverige, men skriver nu ner några tankar om detta.

Under invasionsförsvarets storhetstid i Sverige tillämpades s.k. trupproduktion. Vid mönstring tilldelades upppgifter och sedan kallades de värnpliktiga befälen in för att starta sin militärtjänst före manskapet och efter att dessa fått ledarskapsutbildning, kom manskapet och detta utbildades med sina befäl som fick vara befäl för dem.

Jag är nu inte säker på detta, eftersom det tydligen fanns även annat, men jag har för mig att det var grundtanken.

Nu bara för att jämföra; I Finland hade man före 1990-talet ett annat system. Man utbildade för befattningar och efter att man gjort sin beväringstjänst, placerades man av sin hemorts militära organisation i ett krigsförband. Detta betydde att krigsförbandet bestod av män från varierande utbildningsår och -platser. Problemet med detta var att man hade börjat utbilda personal för olika befattningar som inte var "mosatrampare", i den mån att för att få ihop krigsförband, och dessa behövdes sedan placeras i krigsförband även om de bara hade grundutbildning (i Finland 8 veckor) som infanterimän. Det positiva var att vid senare placering, kunde man ta i beaktande deras civila yrke och placera dem i befattningar som tog hänsyn till deras civila utbildning och yrkeserfarenhet.

Efter att Sverige omställde sig för ett (utlands)insatsförsvar som såldes åt publiken som ett yrkesförsvar, trots att närmare 70 % var olika sorters reservister, slutade Sverige med trupproduktion. Man började med 3 månaders grundutbildning, där deltagarna kunde hoppa av när som helst när det blev obekvämt, och hoppades på att dessa skulle ta anställning därefter och gå vidare till befattningutbildning och anställning eller reservtjänststatus.

Planen funkade inte, för att den förutsatte att 4 000 årligen blir utbildade, genomför den och stannar 6 år.

Här var det ju fråga om att personerna efter grundutbildning skulle anställas av förband, därefter få befattningsutbildning och sedan tillsättas som medlemmar av ett förband. Den låga nivån av intresse, kopplat till arr rekryteringen inte hade tillgång till uppgifter från en obligatorisk nätenkät som de unga svarade på, medförde att man med nöd och näppe kund fylla befattningarna på GSSK, där sista bokstaven betyder kontrakt. För T-soldater (GSST) där sista bokstaven betyder tidvis, vilket jag kallar kontraktsreservist, fanns inte tillräckligt intresse bland ungdomen.

Då tog man in en klok person som startat sin bana som en pacifistisk tänkare inom miljöpartiet, men senare utvecklat sitt tänkande i en mera realistisk riktning. Hon (med sina medarbetare) kom med ett betänkande, som i mångt och mycket speglar det norska systemet med en blandning av yrkesssoldater, med formell plikt, men de facto frivillighet. Ett antal problem blev iakttagna och korrigerade, men fortfarande går det svenska systemet ut på att utbilda personer för en befattning, och därefter bilda krigsförband. Här skall även noteras att den s.k. återinförda värnplikten bara betyder att 4k/100k årligen (män och kvinnor) gör frivillig tjänst om de anmäler sitt intresse. Betänkandet innehöll även ett förlag att gradvis öka antalet beväringar till 8 000 för att få en reserv, inte för att öka numerären. Ökningen har inte antagits av svenska regeringen.

Nu har det svenska försvaret utgivit en perspektivstudie enligt vilken de vill öka militären numerär till 120 000 inom ett antal år. Denna numerär skulle förutsätta ca. 12 000 utbildningar per år. Se detta som ett bud.

Fördelen med trupproduktion är att de krigstida trupperna erhåller en kohesion tidigt, vilken i det nuvarande svenska systemet erhålls bara inom de GSSK-bemannade trupperna, hemvärnet eller de GSST-bemannade trupperna efter ett par KFÖ (krigsförbandsövningar).

Här är det ännu skäl att notera att det s.k. invasionförsvaret antog att 1/3 är på utlandsmission, 1/3 återhämtar sig och 1/3 utbildas. Nu har man alltså tagit denna organisation för (utlands)insatser och sagt att det skall försvara Sverige. Lite som om en hammare skall göra uppgiften för en slägga.

Vad är nästa steget? Kommer Sverige att återgå till trupproduktion?

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1408
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av erep » 30 mar 2018 20:24

Beklagar, dubbel trådstart.

Kan en moderator vänligen ta bort en.

Användarvisningsbild
Lasse O
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 5445
Blev medlem: 06 jun 2006 17:13
Ort: Finland

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Lasse O » 01 apr 2018 11:37

erep skrev:Har tidigare funderat på denna utveckling i Sverige, men skriver nu ner några tankar om detta.

Under invasionsförsvarets storhetstid i Sverige tillämpades s.k. trupproduktion. Vid mönstring tilldelades upppgifter och sedan kallades de värnpliktiga befälen in för att starta sin militärtjänst före manskapet och efter att dessa fått ledarskapsutbildning, kom manskapet och detta utbildades med sina befäl som fick vara befäl för dem.

Jag är nu inte säker på detta, eftersom det tydligen fanns även annat, men jag har för mig att det var grundtanken.
Begreppet trupproduktion är nytt för mig. Så vitt jag vet tilldelades ingen värnpliktig någon uppgift vid mönstringen utan resultaten rapporterades in till Värnpliktsverket och sedan placerades Andersson vid det fredsförband som kunde utbilda Andersson för det förband som skulle behövas ersättas, t ex beroende på att krigsförbandet så småningom skulle falla för åldersstrecket.
Hela processen kallades för förbandsproduktion och strävan var förstås att försöka hålla samman de som utbildades i fred så att man kunde placera alla tillsammans vid det kompani som skulle ersätta "gamlingarna" vid bataljonen.

Angående den s k förstegsutbildningen för värnpliktiga befäl ber jag att få återkomma :)

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1408
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av erep » 01 apr 2018 16:52

Lasse Odrup skrev:
Begreppet trupproduktion är nytt för mig. Så vitt jag vet tilldelades ingen värnpliktig någon uppgift vid mönstringen utan resultaten rapporterades in till Värnpliktsverket och sedan placerades Andersson vid det fredsförband som kunde utbilda Andersson för det förband som skulle behövas ersättas, t ex beroende på att krigsförbandet så småningom skulle falla för åldersstrecket.
Hela processen kallades för förbandsproduktion och strävan var förstås att försöka hålla samman de som utbildades i fred så att man kunde placera alla tillsammans vid det kompani som skulle ersätta "gamlingarna" vid bataljonen.

Angående den s k förstegsutbildningen för värnpliktiga befäl ber jag att få återkomma :)
Du har rätt. Förbandsproduktion, inte truppproduktion. Min felaktiga översättning (tillbaka) från "joukkotuotanto".

Men vid mönstringen beslöt man vilka skulle bli värnpliktiga befäl, eller hur? och dessa startade sin utbildning på fredsförbandet (utbildningsenheten) före manskapet i det krigsförband de skulle tillhöra, eller hur? Och ett förband producerades på en gång, eller hur?

Nu utbildar man alltså individer under GU-perioden (3 mån) och till befattningar resten av plikttiden. Därefter blirde som tecknar K- eller T-kontrakt utbildade och medlemmar av förband. För de som inte tecknar kontrakt, lägger man dem in i pappersförband, som utbildas och övar första gången på en eventuell repetitionsövning, eller hur?

Stefan Karlsson
Medlem
Inlägg: 635
Blev medlem: 28 jul 2008 21:09

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Stefan Karlsson » 01 apr 2018 19:47

Det var inte lika i hela försvarsmakten. Att man vid mönstringen (eller något senare, men före inryckning) tilldelades en befattning är rätt.

Jag har dock aldrig stött på systemet att de värnpliktiga cheferna rycker in tidigare för att sen "ensamma" utbilda sina egna grupper, däremot vet jag att det förekom i vissa truppslag att KB ryckte in ett antal månader innan huvuddelen av soldaterna ryckte in för att de skulle kunna hjälpa till (mer eller mindre) med utbildningen av sina resp grupper/plutoner.

Det kan också varierat över åren.

I pansartrupperna där jag verkade mellan mitten 1980-tal till mitten 2000-tal ryckte KB och PB in ett par månader innan GB/E som i sin tur ryckte in något tidigare än F/G
De som ryckte in tidigare fick ett visst försteg så de skulle kunna leda sina resp grupper/plutoner under det att ordinarie trupp-befälet utbildade dem alla tillsammans.
Det var i huvudsak de stamanställda befälen som skötte utbildningen men med stöd av KB/PB/GB i olika omfattning.
Alla PB/GB/E/F/G muckade samtidigt och bildade då det nya förbandet som i möjligaste mån hölls samman medan KB fortsatte i ett par månader till på "kadettskolan" och fick ytterligare lite kunskaper.

Grönis
Medlem
Inlägg: 249
Blev medlem: 20 dec 2012 23:53

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Grönis » 01 apr 2018 20:34

Systemet med att KB elever fortsatte på kadettskolan togs väl bort någon gång på 80-talet eller vid 90-talets början? Eller fanns det kvar vid vissa förband ända till 2000-talet? GB som skulle läsa vidare på OHS gick ju däremot FOK under ett par månader efter utbildningens slut.

Der Löwe
Medlem
Inlägg: 2333
Blev medlem: 07 jun 2010 19:04

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Der Löwe » 01 apr 2018 23:58

Jag kan redogöra för hur det var vid 1 13 1987. KB och GB elever och även E vpl tror jag, ryckte in i början av juni och gjorde sin "gröntjänst" dvs grundläggande soldatutbildning. Soldater F och G rykte in i slutet av augusti. Jag själv var KB så vet inte hur mycket GB användes i soldatutbildningen. Vi KB elever hade vår huvudsakliga befattningsutbildning som "plutonsledare" dvs plutons stridsteknik under hösten. Då och då tjänstgjorde vi under senare delen av hösten på den GU pluton som skulle bli vår ev krigspluton. Vi på skytte var relativt många jag tror ca tre till fyra per pluton. Efter nyår tjänstgjorde vi huvuddelen av tiden på GU plutonen främst under övningar men ibland med enklare trupputbildning. Vi var dock hela tiden placerade på Livkompaniet och hade våra sängar där. Under GKÖ fick vi som sökt oss vidare inte vara med våra plutoner. När soldater och gruppbefäl ryckte ut genomfördes vinter och viss fjällutbildning för oss KB. Nån månad senare började kadettskolan som var gemensam för MILO B i Örebro. jag gjorde bara fem sex veckor innan jag avbröt för att gå förberedande officerskurs i ställer för KadS. Oj vad långt det blev. En sammanfattning, visst försteg hade vi, men inte tillräckligt. Vår befattningsutbildning pågick samtidigt som soldaterna hade gröntjänsten. Vår del av trupputbildningen var mer till för att stärka ledarskapet med den egna plutonen, inte som avgörande trupputbildningsinsats.

Användarvisningsbild
Lasse O
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 5445
Blev medlem: 06 jun 2006 17:13
Ort: Finland

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Lasse O » 02 apr 2018 08:17

Stefan Karlsson skrev:Det var inte lika i hela försvarsmakten. Att man vid mönstringen (eller något senare, men före inryckning) tilldelades en befattning är rätt.
Menar du verkligen att man redan under mönstringens 1-2 dagar kunde meddela Andersson att han skulle bli granatgevärsskytt eller menar du med befattning vpl G/F eller befälsuttagen? Själv fick jag veta befattningen då jag fick inkallelseorder till GU men det är förstås några år sedan. :)

Som kuriosa kan nämnas att jag vid samtal med psykologen uppgav att jag hade svårt för auktoriteter och lätt blev arg.
Resultatet blev uttagning till militärpolis :D

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 833
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Vysotskij » 02 apr 2018 21:56

I mitten på 1990-talet fick man på mönstring veta befattning typ sjukvårdstroppchef, robotman, närskyddsgruppchef.

Sen blev man kanske inte alltid det på förbandet om behoven förändrats.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 23682
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Hans » 03 apr 2018 18:10

Der Löwe skrev:Jag kan redogöra för hur det var vid 1 13 1987. KB och GB elever och även E vpl tror jag, ryckte in i början av juni och gjorde sin "gröntjänst" dvs grundläggande soldatutbildning. Soldater F och G rykte in i slutet av augusti. Jag själv var KB så vet inte hur mycket GB användes i soldatutbildningen. Vi KB elever hade vår huvudsakliga befattningsutbildning som "plutonsledare" dvs plutons stridsteknik under hösten. Då och då tjänstgjorde vi under senare delen av hösten på den GU pluton som skulle bli vår ev krigspluton. Vi på skytte var relativt många jag tror ca tre till fyra per pluton. Efter nyår tjänstgjorde vi huvuddelen av tiden på GU plutonen främst under övningar men ibland med enklare trupputbildning. Vi var dock hela tiden placerade på Livkompaniet och hade våra sängar där. Under GKÖ fick vi som sökt oss vidare inte vara med våra plutoner. När soldater och gruppbefäl ryckte ut genomfördes vinter och viss fjällutbildning för oss KB. Nån månad senare började kadettskolan som var gemensam för MILO B i Örebro. jag gjorde bara fem sex veckor innan jag avbröt för att gå förberedande officerskurs i ställer för KadS. Oj vad långt det blev. En sammanfattning, visst försteg hade vi, men inte tillräckligt. Vår befattningsutbildning pågick samtidigt som soldaterna hade gröntjänsten. Vår del av trupputbildningen var mer till för att stärka ledarskapet med den egna plutonen, inte som avgörande trupputbildningsinsats.
Bra sammanfattning.

Vinterutbildningen var för att inte skapa konflikter, KB var borta runt muck för de andra.

GB användes i utbildningen fast för enklare uppgifter. Vissa var väldigt dugliga men inte alla.

Mitt första fredsplutonchefsår hade jag en ny löjtnant och en frivilliganställd fänrik på plutonen och sedan stal de löjtnanten i typ november för förberedelser för sexmånaders. Dessutom fick jag ansvar för lite repövningar. Jag vill minnas att jag att jag låg på årskvoten på 200 övertidstimmar och ett dussin förbandsövningsdygn i februari året därpå.

MVH

Hans

Stefan Karlsson
Medlem
Inlägg: 635
Blev medlem: 28 jul 2008 21:09

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Stefan Karlsson » 03 apr 2018 20:24

Det finns mao nyanser i detta.
Min erfarenhet från Pansartrupperna är att KB+PB ryckte in i början av juni och hade då sin gröntjänst under ca 2 månader fast ganska tidigt påbörjades vagnstjänst parallellt.
GB/E som gjorde 10 månader ryckte in i augusti och påbörjade då sin gröntjänst
F/G ryckte in något senare (stridsvagn hade inte F/G medan övriga grupper/plutoner även hade F/G)
Någon gång under senhösten efter att GB/ genomfört sina resp befattningsutbildningar flyttade PB in hos sina plutoner för att där bli vagnchefer/gruppchefer i sina resp grupper
Lite annorlunda beroende på om man var stridsvagn eller pansarskytte eftersom en GB i stridsvagn inte egentligen var gruppchef vilket en GB på pansarskytte däremot var.
KB bodde oftast kvar för sig själva och hoppade mellan att vara plutonchef/stf plutonchef under övningar och egen fortsatt förstegsutbildning.
I slutet av maj muckade alla PB/GB/E/F/G medan KB fortsatte till augusti med KadS, om man inte gick FOK för de som sökte Yoff.
Detta är en snabb nedskriven minnesbild från 1984-1990 ca
Förekom naturligtvis lokala variationer liksom över tid

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 23682
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Hans » 03 apr 2018 20:41

Tack Stefan. Jag misstänkte att det var annorlunda i pansartrupperna och förmodligen i andra truppslag.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1408
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av erep » 03 apr 2018 23:42

Intressant att komma närmare inpå detaljerna.

Användarvisningsbild
Wedman
Medlem
Inlägg: 585
Blev medlem: 27 jul 2007 15:48
Ort: Ludvika

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av Wedman » 08 apr 2018 20:54

Efter vad jag förstått så producerade inte Marinen krigsförband på samma sätt utan värnpliktiga i Kustartilleriet och Flottan placerades som individer.

FredH
Medlem
Inlägg: 1026
Blev medlem: 29 jul 2003 18:56
Ort: Växjö

Re: Från trupproduktion till soldatutbildning, eller?

Inlägg av FredH » 09 apr 2018 09:01

Wedman skrev:Efter vad jag förstått så producerade inte Marinen krigsförband på samma sätt utan värnpliktiga i Kustartilleriet och Flottan placerades som individer.
Om jag minns rätt om Marinen och speciellt kutsflottan, så var det blandat mellan att producera krigsförband och att placera individer. De fartyg som hade mönstrad besättning och som användes i utbildningen under året, där var det nog i regel förbandsproduktion som avsågs. Däremot, de fartyg som fanns i reserv, som inte var 100% rustade och som inte hade mönstrad besättning, där var det nog mer individplacering som avsågs.

Vid min egna värnplikt tidigt 90-tal i kustflottan, var besättningen krigsplacerad ombord under den tid den ansågs krigsduglig, fram tills nästa besättning uppnått tillräcklig krigsduglighet. Kustflottan hade alltid gott om Yoff i besättningarna, ofta mer än 1/3 och ibland upp mot 50% vilket borgade för en stabil ryggrad i besättningarna. Fanns så klart delar av kutsflottan som hade lite eller ens ingen yoff i besättningarna.

Vi ryckte in januari, från mitten av sommaren ansågs vi vara tillräckligt krigsdugliga för att vara krigsplacerade ombord, efter muck januari året efteråt kvarstod vi i krigsplacering tills nästa besättning uppnått samma status. Det var åtminstone så vi fick förklarat för oss i samband med muck. Larmlistor m.m. kvarstod som aktiva i ett halvår. Där efter inföll sig den stora tystnaden.