Allmän värnpilkt återinförs

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Amund
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 8230
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Amund » 09 apr 2018 17:47

I den brittiska TV-serien Yes Prime minister såg kabinettsekreteraren Sir Humphrey så här på försvaret:

Sir Humphrey: "Bernard, what is the purpose of our defence policy?"
Bernard Woolley: "To defend Britain."
Sir Humphrey: "No, Bernard. It is to make people believe Britain is defended."
Bernard Woolley: "The Russians?"
Sir Humphrey: "Not the Russians, the British! The Russians know it is not."


Påminner lite om den slapphet man ofta ser bland både företag, myndigheter och privatpersoner vad gäller brandförebyggande åtgärder, släckare, brandvarnare etc: Man VILL tro att man har ett tillräckligt skydd mot något som med största sannolikhet aldrig kommer att inträffa, och det kostar hela tiden eftersom mtrl dessutom blir föråldrad och måste bytas ut. Och numera har vi normalt inte längre regeringar och statsöverhuvuden som faktiskt har för avsikt att använda sin försvarsmakt till att kriga - alltså en onödig utgift kanske politikerna tänker i den mån de överhuvudtaget gör en bedömning?

pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av pandersson2 » 17 apr 2018 09:06

En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?

Användarvisningsbild
Mackan L
Medlem
Inlägg: 624
Blev medlem: 26 jul 2004 03:49
Ort: Yorkshire, U.K.

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Mackan L » 17 apr 2018 12:35

pandersson2 skrev:En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?
Karriärhinder för unga militära kvinnor av Karin Schröder. Sida 25-26.

2.1.1 Skillnader från botten till toppen

Intresse och motivation
De kvantitativa genderskillnaderna och befattningssegregeringen som finns i
organisationen tar sin början redan i rekryteringsfasen. En studie36 visar att
kvinnorna i samband med rekryteringen främst uttryckt intresse för
arbetsområdena Säkerhetstjänst (56,8 procent), Markstrid (50,5 procent),
Markstrid hemvärn (43 procent), Sjukvård (42,8 procent), Fältarbete (42,6
procent) samt Underrättelse (40,9 procent). Männen var mest intresserade av
Markstrid och Jägartjänst samt betydligt mindre intresserade av sjukvård. Det
intresse som kvinnor uttryckt i rekryteringsfasen stämmer inte särskilt väl med
var kvinnorna återfinns i organisationen. Detta indikerar att många kvinnor redan
i ett tidigt skede, i samband med sin första utbildning i Försvarsmakten, väljer en
inriktning de ursprungligen varit mindre intresserade av och som påverkar deras
möjligheter och karriärval i framtiden.

Rekrytering och muskelkapacitet
Bland de antagningsprövade 2015 hade kvinnorna högre resultat i psykisk
funktionsförmåga och befälslämplighet än männen, det fanns ingen könsskillnad
i generell intelligens.37 Skillnad fanns mellan könen i fysisk kapacitet men mest
markant och utslagsgivande är skillnaden i muskelkapacitet. Kvinnornas
valmöjligheter begränsas främst av biologiska skillnader i muskelkapacitet i
överkroppen.
Med ISOKAI testet mäts muskelkapacitet vid rekryteringen och testresultat sätts
i relation till de krav på muskelkapacitet som olika befattningar har. Forskare vid
Karolinska institutet har konstaterat att ISOKAI-testet är tillförlitligt och relevant
för att mäta muskelstyrka i samband med antagningsprövning till militär
utbildning. Det anses alltså lämpligt för mätning av muskelkapacitet i förhållande
till soldaters olika arbetsuppgifter.38 Endast 5 procent av kvinnorna som prövades
2015 klarade inte lägsta nivå i muskelkapacitet för att bli inskriven.39 Testet kan
därmed inte sägas ha en eliminerande effekt på kvinnor men kvinnornas
testresultat har i kombination med gällande befattningskrav på muskelkapacitet
en starkt begränsande effekt på kvinnors valmöjligheter och sannolikt deras
motivation att börja och fortsätta i Försvarsmakten.

Sverige och flera andra länder t.ex. Kanada har valt att ha samma fysiska krav för
båda könen. Andra länder har valt olika alternativ med krav som beaktar
biologiska skillnader. Vissa har valt att införa lägre eller annorlunda men
likvärdiga krav för kvinnor baserat på biologiska skillnader, inte bara vid
rekrytering. Hänsyn till kön och ålder tas av vissa länder även i de regelbundna
fysiska tester som genomförs i tjänsten. Argumentet för genderneutrala krav är
ofta att undvika skador samt att personen ska klara av befattningen. Forskning40
visar på flera negativa aspekter av detta. För det första gör det att de test och krav
som används ständigt ifrågasätts när personalen ser att kompetenta och fysiskt
starka kvinnor får låga poäng. För det andra gör olika åsikter i organisationen om
testresultatets relevans för befattningen att personalen uppfattar inkonsekvent
tillämpning i organisationen när kvinnor inte når standard, favorisering av
kvinnor och instruktörer som hanterar kvinnor mildare tenderar att förekomma.
Rekryteringsmetod, positiv särbehandling och vägledning

Själva rekryteringsförfarandet kan genomföras på olika sätt och kan förväntas
påverka andelen kvinnor som rekryteras och så småningom anställs som GSS.
Andelen sökande kvinnor och andelen antagningsbara kvinnor är oförändrade
sedan 2013. Försvarsmakten ändrade sitt rekryteringsförfarande under våren
2014 till flexibel antagning istället för ansökningsomgångar. Detta innebar en
annan process och minskade möjligheter till positiv särbehandling av kvinnor
efter antagningsprövningen. Forskare har konstaterat att det faktum att positiv
särbehandling inte kan tillämpas i samma utsträckning i den flexibla antagningen
inte påverkat andelen kvinnor som rekryterats via Rekryteringsmyndigheten.41


Med hänsyn till att även andra åtgärder t.ex. MER-projektet42 genomförts i
perioden utan att förändringar i andel kvinnor skett kan det ifrågasättas hur den
nya rekryteringen påverkar andelen kvinnor i praktiken. En eventuell positiv
skillnad som andra åtgärder kan tänkas ha genererat behöver vägas in i det
oförändrade resultatet. Bytet av rekryteringsmetod har inte påverkat kvinnornas
möjligheter att välja befattning efter intresse i teorin. Rekryteringsmetoden som
innebär att ”först till kvarn” av de som är antagningsbara antas till utbildning kan
likafullt ha haft påverkan i praktiken.

Användarvisningsbild
KoteGaeshi
Medlem
Inlägg: 868
Blev medlem: 10 dec 2008 03:08

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av KoteGaeshi » 09 maj 2018 16:55

pandersson2 skrev:En motivering till att vi återinförde värnpliktig och att den även skall gälla för kvinnor var för att de frivilliga inte klarade av de ställda kraven kraven.

Jag tager mig friheten att lägga in ett citat från Karin Schröders Karriärhinder för unga militära kvinnor
Hinder i form av osakliga fysiska krav på befattningar behöver åtgärdas och en aktuell samt korrekt kravbild utformas utifrån en könsneutral plikt. För att kvantitativa mål ska kunna nås rekommenderas en rekryteringsmetod som möjliggör rekrytering av underrepresenterat kön vid lika meriter, d.v.s. när befattningskraven är fyllda.
Det verkar som att man vill minska kraven för att kunna öka andelen kvinnor, eller tolkar jag det fel? Hur utbredda är dessa uppfattningar inom försvaret idag?
"Osakliga fysiska krav" tyder på, om det nu stämmer, att man anser att fyskraven vid antagning inte korrekt svarar mot befattningens krav.
Lá carita i hamil mára alasaila cé nauva

Amund
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 8230
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Amund » 30 mar 2019 09:20

Hörde på Ekot för några dagar sedan följande (fritt ur mitt minne):

Snart är det val i ett europeiskt land - det sista landet i Europa där det fortfarande pågår krig...

Minns inte exakt ordföljden men ungefär så sas det och landet är naturligtvis Ukraina. Rent språkligt så låter det i mina öron som att man betraktar krig som en omodern och föråldrad historisk företeelse och att kriget i Ukraina utgör en anakronism i vår moderna tid, "det sista landet" innebär att företeelsen är utrotad. Kanske är det så men om den inställningen är representativ för en västeuropeisk befolkning så förstår man om försvarsförmågan inte byggs ut eller upprätthålls.

Krig är lika abstrakt som svält och ransoneringskort för en svensk journalist född i slutet av 80-talet.

Amund
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 8230
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Amund » 02 apr 2019 15:55

Amund skrev:
30 mar 2019 09:20
Hörde på Ekot för några dagar sedan följande (fritt ur mitt minne):

Snart är det val i ett europeiskt land - det sista landet i Europa där det fortfarande pågår krig...

Minns inte exakt ordföljden men ungefär så sas det och landet är naturligtvis Ukraina. Rent språkligt så låter det i mina öron som att man betraktar krig som en omodern och föråldrad historisk företeelse och att kriget i Ukraina utgör en anakronism i vår moderna tid, "det sista landet" innebär att företeelsen är utrotad. Kanske är det så men om den inställningen är representativ för en västeuropeisk befolkning så förstår man om försvarsförmågan inte byggs ut eller upprätthålls.

Krig är lika abstrakt som svält och ransoneringskort för en svensk journalist född i slutet av 80-talet.
Kanske språkavdelningen vore mera relevant för detta inlägg?

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1453
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av erep » 02 apr 2019 17:10

Ett par reflektioner:

1. "Allmän" värnplikt

De ny införda "allmänna" värnplikten är ju allmän bara i princip. Under frivilligförsvaret var ambitionen att utbilda 4 k nya soldater per år. Man lyckades med runt 2 500 per år. Första året med plikt skulle utbildas 4 k, man började med 3 700, eftersom valprocessen strulade.

Nu är det mening att höja antalet till 5 k. Då årsklassen unga är (män och kvinnor) runt 96 k pratar vi om lite mera än 5 % av en årsklass.

Valet att påbörja utbildningen är helt frivillig. Om man anmäler att tjänsten inte intresserar, blir man inte vald. Plikten kommer in efter att man blivit vald, d.v.s. att man inte kan låta bli att påbörja eller sluta, utan sanktioner, bara för att man haft en jobbig dag.

I Norge med ca. ½ befolkningen, utbildas dryga 6k per år och där blir en del av de som vill göra tjänsten utan plats. I Norge har tjänsten en hög social status. Var kommer gränsen i Sverige, då frivilliga inte räcker till? Nu är målet att öka utbildningsplatserna till 8 k. Jag har sett förslag på att öka utbildningsplataserna till 12k. Blir man tvungen att välja personer som inte vill göra tjänsten i så fall?

Och så är det ju inte någon ide att utbilda om man inte har strukturer för de utbildade. Detta betyder vapen och annan materiel för krigsförband. För närvarande är svenska försvarsmaktens krigsorganisation inte utökad från (utlands)insatsförvarets dagar. Med hemvärnet är organisationen dryga 50k. Fordon och stridsfordon torde finnas för nästan en tredje manöverbrigad, men mera behövs om man ska bygga krigstida trupper mellan manöverbrigader och hemvärn, som t.ex trupper som försvarar ett distribuerat flygvapens baser.

För tillfället utbildas ungdomar främst för att fylla de tomma platserna (vakanserna) som skulle fyllas av T-kategorin (deltidssoldater eller kontraktsreservister) vilka man aldrig lyckades rekrytera.

2. "Rekryter"

I Sverige har fattas ett ord för dem som gör sin militära grundutbildning. I Finland kallas denna tjänst beväringstjänst och de som gör den beväringar. I Norge kallas tjensten førstegangstjeneste.

I Sverige kallades de förr värnpliktiga, men eftersom värnplikten, som en plikt, fortsätter lång efter grundutbildningen, är ett ord nödväändigt om man ska skilja dem som gör grundutbildningen från de anställda soldaterna som också är meniga.

I Sverige togs beslutet att kalla dessa som gör 4 (för hemvärnet), 9 eller 11 månader för rekryter. Detta finns fastställt ien en förordning som jag inte orkar gräva fram nu.

Beslutet är olyckligt. Ordet rekryt betyder på svenska någon som gör det första veckorna militärtjänst. Så är meningen även i andra språk, där man efter den inledande perioden på mellan 6 och 12 veckor blir befordrad till soldat, menig, osv. Så ock hos oss i Finland, på svenska. Man är här rekryt bara till man avger krigsmannaeden/försäkringen efter 8 veckors tjänst.

Men de arma ungdomarna i tjänst i Sverige får nu utstå att vara rekryter nästan ett helt år, i värsta fall. Jag tycker att här ska man i Sverige välja ett bättre namn. (Ja, jag förstår att det skall i så fall ändras i förordningen)

pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av pandersson2 » 04 apr 2019 13:45

Tyckte att det borde uppmärksammas att det börjar inkomma fängelsedomar för vägrande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7192137

Användarvisningsbild
mrsund
Medlem
Inlägg: 2846
Blev medlem: 24 mar 2002 16:23
Ort: Malmö

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av mrsund » 04 apr 2019 13:49

pandersson2 skrev:
04 apr 2019 13:45
Tyckte att det borde uppmärksammas att det börjar inkomma fängelsedomar för vägrande.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7192137
14dagar, det var inte mycket, jag har för mig att min Morbror satt minst ett år på 70-talet

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1453
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av erep » 07 apr 2019 19:19

Hos oss sitter man, eller man börjar med elektronisk fotboja, 173 dagar, vilket är hälften av tiden för civitjänstgöring. Eftersom vilkoren med fotbojan är rätt tajta, angående hur man får röra sig och att man inte får använda rusmedel, och de kontrolleras med GPS och oanmälda granskningsvisiter med prov på att inga rusningsmedel använts, betyder det att en del som börjar med fotbojan hamnar på anstalt.

Eftersom vi har alternativet civitjänst till vanlig beväringstjänst eller vapenlös beväringstjänst anser jag inte att det är oskäligt. Årligen är det kanske ett tjugotal som totalvägrar.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 25000
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av Hans » 07 apr 2019 20:05

erep skrev:
07 apr 2019 19:19
Årligen är det kanske ett tjugotal som totalvägrar.
Av hur många?

MVH

Hans

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av MD650 » 07 apr 2019 20:51

Mig veterligen så gör alla 18-åringar det första steget på mönstringen.
:)

Användarvisningsbild
erep
Medlem
Inlägg: 1453
Blev medlem: 21 maj 2009 14:23
Ort: Esbo, Finland

Re: Allmän värnpilkt återinförs

Inlägg av erep » 07 apr 2019 22:31

Hans skrev:
07 apr 2019 20:05

Av hur många?

MVH

Hans
Storleksklassen knappa 30 000. Det finns ju en del som blir befriade på hälsoskäl. Det finns en del som får tillfälligt uppskov, för att "växa ett år" eller för att läka nån skada. Sen finns de som får fripass p.g.a. medicinska skäl. Sedan går vi in på en lite gråare zon där man numera inte tar in alla B-män (malajer), då det inte riktigt finns uppgifter för dem att skola till.

Det leder sedan till att en del av dem försöker komma till tjänsten, eftersom det fortfarande för det flesta är social status att ha gjort beväringstjänsten.

Sedan är det få, mindre än fem årligen, statistiskt, som inte får göra tjänsten p.g.a. grov kriminalitet och för att de anses vara farliga för sig och sin omgivning om de får vapen.

Runt 25 k påbörjar tjänsten och mera än 22 000 slutför sin tjänst årligen.