Flygvapnets basbataljoner

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
mrsund
Medlem
Inlägg: 2847
Blev medlem: 24 mar 2002 16:23
Ort: Malmö

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av mrsund » 10 sep 2020 07:53

Vysotskij skrev:
09 sep 2020 20:54
Tack så mycket för svar. Låg de två nskyplutonerna inne samtidigt eller muckade de med ett halvårs mellanrum? Hade ni gröntjänst/GBS/PBS tillsammans med andra värnpliktiga på flottiljen?
Det var ca halvårs skillnad på plutonerna, vilket var bra så det erfarenheten spreds ut över året och beredskapen blev högre, vi användes ca en handfull ggr i "skarpa" uppdrag, vilket gjorde vpl lite mer spännande.

Vi var rätt avskilda från de andra vpl, inte bara i gröntjänst, utan de flesta av våra chefer var från armén, vi var ju "riktiga" soldater, även om vår Fänrik från pansarspan kallade oss flygsoldater. Kulturen i Markförsvarskompaniet var väldigt macho, lite över gränsen för att vara helt positivt.
Det sållades friskt den första månaden och vi som var kvar var lite stolta och ville plocka spetsnaz så fort som möjligt.
Befälen var för övrigt fantastiska och kompetenta och utbildningen var väldigt mångsidig, vår taktik och målsättningar kändes trovärdiga, vi hade bra vapen och utrustning, moralen var hög.

Mr.JR
Medlem
Inlägg: 35
Blev medlem: 24 sep 2016 00:30
Ort: Pennybridge

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Mr.JR » 10 sep 2020 18:30

Hur fungerade bemanningen och försvar av sidobaser? Skulle de vara aktivt bemannade eller krävdes det förflyttning av basförband? Vad exakt var skillnaden mellan sidobas och reservbas isåfall?

(blev många frågor)

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2668
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Bjernevik » 11 sep 2020 05:47

Mr.JR skrev:
10 sep 2020 18:30
Hur fungerade bemanningen och försvar av sidobaser? Skulle de vara aktivt bemannade eller krävdes det förflyttning av basförband? Vad exakt var skillnaden mellan sidobas och reservbas isåfall?

(blev många frågor)
I Bas 90 så bemannades en sidobas av ett sidobaskompani ingående i den basbataljon som i huvudsak grupperade vid den huvudbas som sidobasen tillhörde. En reservbas däremot hade inget eget förband.

Användarvisningsbild
mrsund
Medlem
Inlägg: 2847
Blev medlem: 24 mar 2002 16:23
Ort: Malmö

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av mrsund » 11 sep 2020 09:46

Mr.JR skrev:
10 sep 2020 18:30
Hur fungerade bemanningen och försvar av sidobaser? Skulle de vara aktivt bemannade eller krävdes det förflyttning av basförband? Vad exakt var skillnaden mellan sidobas och reservbas isåfall?

(blev många frågor)
Överlag så kan man säga att vi fanns där flygplanen eller andra skyddsvärda objekt fanns, om de flyttade, flyttade vi.

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 857
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Vysotskij » 11 sep 2020 14:10

Fanns markförsvar i sidobaskompaniet?

Mr.JR
Medlem
Inlägg: 35
Blev medlem: 24 sep 2016 00:30
Ort: Pennybridge

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Mr.JR » 11 sep 2020 15:02

Bjernevik skrev:
11 sep 2020 05:47
I Bas 90 så bemannades en sidobas av ett sidobaskompani ingående i den basbataljon som i huvudsak grupperade vid den huvudbas som sidobasen tillhörde. En reservbas däremot hade inget eget förband.
Hur var ett sidobaskompani uppbyggt jämfört med ordinarie basförband? Hade man kapacitet till rörlig klargöring, eget markförsvar och luftvärn, osv?

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2668
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Bjernevik » 12 sep 2020 17:01

Mr.JR skrev:
11 sep 2020 15:02
Bjernevik skrev:
11 sep 2020 05:47
I Bas 90 så bemannades en sidobas av ett sidobaskompani ingående i den basbataljon som i huvudsak grupperade vid den huvudbas som sidobasen tillhörde. En reservbas däremot hade inget eget förband.
Hur var ett sidobaskompani uppbyggt jämfört med ordinarie basförband? Hade man kapacitet till rörlig klargöring, eget markförsvar och luftvärn, osv?
Hur sidobasförbandet såg ut torde ha varierat oerhört. Skillnad mellan en sidobas som Jönköping, som var en civil flygplats där man stoppat dit lite militära delar, och Gimo som ursprungligen var en krigsbas i bas 60 med egen basbataljon men som sedermera blev sidobas till Uppsala i Bas 90-konceptet. Gimo hade t ex KC, spridda drivmedelsförråd och förmodligen även flygam kvar i de gamla amförråden.

Klargöringsdelarna däremot var tilläggsförband även på huvudbasen och torde inte i startläget ha funnits vid sidobasen om inte flygförband var utgångsgrupperade där. Luftvärn ingick aldrig i basförbanden utan var något som armén eventuellt grupperade där. I ett prioriteringshänseende så torde huvudbaser då haft större chans att få lvförband, men beroende på sådana faktorer som geografiskt läge och vilka förband som fanns i området så är det inte otänkbart att även sidobaser varit förstahandsuppgift för t ex en brigadlvkompani.

Forskaren
Medlem
Inlägg: 142
Blev medlem: 01 aug 2011 17:38

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Forskaren » 13 sep 2020 18:50

Om man tittar på listor tidigare i tråden över basbataljoner och vilken bas de i första hand var avsedda för, ser man att det i vissa fall kan se ut på följande sätt: Det är en flottilj som är ansvarig (mob.- och utb.- myndighet) för basbataljonen och en annan flottilj som har en division O-baserad på basen. Hur gjorde man exempelvis om F 13 var ansvarig för basbataljonen på Eskilstuna-basen och F 15 hade en ½ attackdivision O-baserad där? Utbildades de delar/individer som var "flygslags - beroende" på F 15, medan huvuddelen av bataljonen utbildades på F 13. Hur stor del/vilka delar av basbataljonen var flygslags - beroende och vilka delar var oberoende av vilket flygslag som var baserat på basen?

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2668
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Bjernevik » 13 sep 2020 20:34

De delar som var flygslagsberoende var i princip serviceplutoner och klargöringstroppar. Dessa var tilläggsförband som tillfördes basbataljonen i erforderligt antal beroende på dess uppgift.

Basbataljonerna som helhet var som ett "lapptäcke" där olika förbandsdelar utbildades på olika ställen under olika år, alla flygbasjägarplutoner utbildades t ex på F 7. Att en basbataljon utbildades som ett helt förband som i armén förekom helt enkelt inte, utan enda gången en sådan samövades var vid KFÖer.

De flygslagsberoende delarna torde ha utbildats på flottiljer med motsvarande flygslag.

Forskaren
Medlem
Inlägg: 142
Blev medlem: 01 aug 2011 17:38

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Forskaren » 14 sep 2020 11:51

Bjernevik skrev:
13 sep 2020 20:34
De delar som var flygslagsberoende var i princip serviceplutoner och klargöringstroppar. Dessa var tilläggsförband som tillfördes basbataljonen i erforderligt antal beroende på dess uppgift.

Basbataljonerna som helhet var som ett "lapptäcke" där olika förbandsdelar utbildades på olika ställen under olika år, alla flygbasjägarplutoner utbildades t ex på F 7. Att en basbataljon utbildades som ett helt förband som i armén förekom helt enkelt inte, utan enda gången en sådan samövades var vid KFÖer.

De flygslagsberoende delarna torde ha utbildats på flottiljer med motsvarande flygslag.
Tack för svar! Vilka uppgifter hade serviceplutonerna och var på basen fanns de? Jag har sett på något ställe att det fanns både klargöringstroppar och klargöringsplutoner. Var det någon skillnad i användningen av dem, eller innehöll bara helt enkelt klargöringsplutonen flera klargöringstroppar?

Användarvisningsbild
mrsund
Medlem
Inlägg: 2847
Blev medlem: 24 mar 2002 16:23
Ort: Malmö

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av mrsund » 14 sep 2020 12:51


Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2668
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Bjernevik » 14 sep 2020 20:39

Forskaren skrev:
14 sep 2020 11:51
Tack för svar! Vilka uppgifter hade serviceplutonerna och var på basen fanns de? Jag har sett på något ställe att det fanns både klargöringstroppar och klargöringsplutoner. Var det någon skillnad i användningen av dem, eller innehöll bara helt enkelt klargöringsplutonen flera klargöringstroppar?
Serviceplutonen (eller plutonerna) hade till uppgift att utföra service och vid behov reparation på flygplan. Dvs det som i bas 60 utfördes i uom. I bas 90 så skulle de gruppera "så centralt som möjligt i förhållande till basens flygplanplatser". I bas 90 så åkte de till flygplanplatsen där flygplanet i behov av service eller reparation stod, istället för som i bas 60 där flygplanet bogserades till uom.

Klargöringsplutonen var en grunddel i basbat 85. Den innehöll bland annat klargöringsledarna och en klargöringsgrupp för sambands-/tpflyg. Klargöringstropparna var tilläggsförband som underställdes klargöringsplutonen på den bas de grupperade på. Klargöringstropparna var specifika för jakt-, attack- och spaningsflyg.

Så i princip var det så här: en basbat 85 innehöll en klargöringspluton oavsett om några flygförband var baserade på dess bas eller inte. Skulle t ex en JA-division utgångsgruppera på basen så tillfördes en servicepluton JA samt en eller flera klargöringstroppar JA.

Eftersom i princip alla baser skulle vara T-bas jakt så borde alla basbat 85 haft minst en klargöringstropp JA underställd i utgångsläget.

Grönis
Medlem
Inlägg: 290
Blev medlem: 20 dec 2012 23:53

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Grönis » 14 sep 2020 20:50

Hur såg det ut med bemanningen av serviceplutonerna. Gissar att eftersom det fanns gott om stamanställda mekaniker inom flygvapnet som borde placerats där i chefsbefattningar? Utbildades även personal till serviceplutonerna från grunden via värnplikten?

Bjernevik
Medlem
Inlägg: 2668
Blev medlem: 26 sep 2002 11:40
Ort: Stockholm

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Bjernevik » 14 sep 2020 21:00

Både serviceplutonerna och klargöringstropparna innehöll både anställd och värnpliktig personal. Däremot torde andelen anställda ha varit större i serviceplutonerna än i klargöringstropparna, helt enkelt eftersom service och reparation krävde högre kompetens. Men även serviceplutonen torde ha behövt t ex bilförare och elverksskötare osv som lär ha varit värnpliktiga.

Grönis
Medlem
Inlägg: 290
Blev medlem: 20 dec 2012 23:53

Re: Flygvapnets basbataljoner

Inlägg av Grönis » 14 sep 2020 22:28

Bjernevik skrev:
14 sep 2020 21:00
Både serviceplutonerna och klargöringstropparna innehöll både anställd och värnpliktig personal. Däremot torde andelen anställda ha varit större i serviceplutonerna än i klargöringstropparna, helt enkelt eftersom service och reparation krävde högre kompetens. Men även serviceplutonen torde ha behövt t ex bilförare och elverksskötare osv som lär ha varit värnpliktiga.
Låter logiskt. Det måste funnits en hel del serviceplutoner så behovet av värnpliktig personal måste varit stort, hur var det med civila flygtekniker?Hamnade de ibland i dessa serviceplutoner, dvs. de som inte var placerade för att sköta t.ex. SAS och linjeflygs kärror för transportflygets räkning.