Fördelningstridsvagnskompani

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
VJ5
Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 jun 2008 15:49

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av VJ5 » 29 jul 2008 21:58

MD650 skrev:Känner Du till om det fanns andra fördstrvkomp?
:)
1972-07-01 fanns följande Fördstrvkomp: 1. och 2. med P7 som mobmyndighet och P6 med bemanningsansvar. Mobplatser var Börringe och Svedala. P2 hade mobansvar och bemanninsansvar för 6.Fördstrvkomp (Mobplats Hässleholm), 7.Fördstrvkomp (Mobplats Hässleholm) och 8.Fördstrvkomp (Mobplats Kågeröd). Strvtyp på P2:s tre Fördstrvkomp förmodligen Strv 101, men jag är inte säker utan återkommer efter att ha undersökt det.

C Fagervall
Medlem
Inlägg: 73
Blev medlem: 02 mar 2008 22:57

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av C Fagervall » 23 mar 2010 18:01

mattias101 skrev:P7 och P2 mobiliserade dessa - någon som vet vilka strv som ingick? Också om organisation tack. Fex ingick också en pskplut?
Nej, P 6 mobiliserar dessa från 1974. Två kompanier på P 6 med 12 st. strv 101 enligt. normalorganisation för
Pansarbrigad 63.
Ett fristående strv 102 kompani (det sjunde på Gotland) finns även på P 18.

Dessa kompanier härrör från III Pbat PB 26 som sattes upp redan 1964 med två kårstridsvagnskompanier Strv 101 från P 2. I bataljonen PB 26 fick sedan strv 102 med personal från P 2 (då PB 8 nyutbildade alla strvkompanier 103 mellan 1968/69- 1973/74. (ett kompani/år). I bataljonen PB 26 tillförs Centurion 1969 och 1970. II bataljonen PB 26 tillfördes Centurion på samma sätt, men materielen kom här från P 7. III bat PB 26 tillförs Centurion 1969 och 1970.

Då hela PB 26 skulle ha strv 102 (p.g.a. standardisering med skruvar, muttrar, gängstigningar och gängor i olika tum eller mm) ombeväpnades 1974 även III Pbat PB 26 till strv 102 med de sista kompanierna som blev lediga från PB 7 och PB 8, när alla sex kompanier i dessa båda brigader grundutbildats på strv 103 år 1974.
Då blev två kompanier strv 101 över. Dessa organiserades 1974 som 61 och 62. Fördelningsstrvkompanierna. (dessa var i krig underställda ett IB 45 vid Åhus under I Fördelningen samt det andra underställt IB 41 vid Ystad under 11. Fördelningen.

Som mer info ombeväpnades PB 10 i Strängnäs från Strv 74 till strv 102 genom kompanivis överföring av vagnar från PB 9 i Skövde med personal och all materiel mellan 1969 - 74, då PB 9 ombeväpnades med ett kompani strv 103 per år genom GU.

PB 18 på Gotland fick sina Strv 102 genom överföring av 36 st. strv från PB 8 (P 2 Hässleholm) mellan 1971-73 (ett kompani per år samt 36 st. strv 102 från PB 7 i Revinge mellan 1971 - 73 . Ytterligare ett strvkompani strv 102 uppsätts på P 18 1975 med 12 st. vagnar som varit mobiliseringsreservdet, kallas det 7. Fristående Strvkompaniet PB 18.

Alla övriga strv 101 fanns 1974 på PB 6 hos P 1 i Enköping. III bataljon PB 6 hade haft strv 101 sedan 1964 mens I och II bataljon hade ett strv 74 kompani och kvarstod i org. 58. Dessa bataljoner omorganiseras till org 63 mellan 1969 -72,
då fyra strvkompanier 101 överförs från P 5 i Boden (som samtidigt ombeväpnas till strv 103).

Totalt fanns 1975 totalt 240 st. strv 102 varav ett antal av 228 st. var mobiliseringsvagnar (reserv 12 st.) samt 110 st. strv 101 varav 96 var mobiliseringsvagnar (reserv 14 st.).

När fristående mekaniserade bataljoner organiseras 1983 bildar P 1:s strv 101 vagnar 42. Mekbat F (24 st, strv 101) samt hela strudsvagnsbeståndet (48 st. strv 101) i nyuppsatta MB 10. P 6 båda Fördelningsstrvkompanier bildar 41. Mekbat F (24 st. strv 101) under P 10.
Som ersättning får P 6 från P 1 de 24 st. strv 102 från P 10, som tidigare bildat två fördelningsstrvkompanier i Fo 43.
Med dessa bildas 61. Mekbat F på P 6. Två ytterligare dito strv 102 kompanier från P 10 bildar 71. Mekbat F på P 7 samt
de två sista dito kompanierna på P 10 bildar 31. Mekbat F på P 4 i Skövde.
Alla dessa 72 st. strv 102 ingick i PB 10 fram till denna brigad nedlades 1979. De sex strvkompanierna 102 blev kvar, men benämndes Fördelningsstridsvagnskompani 102 och ingick i två Fo stridsgrupper kring Nyköping fram till 1983.

VJ5
Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 jun 2008 15:49

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av VJ5 » 26 mar 2010 19:47

C Fagervall skrev:
mattias101 skrev:P7 och P2 mobiliserade dessa - någon som vet vilka strv som ingick? Också om organisation tack. Fex ingick också en pskplut?
Nej, P 6 mobiliserar dessa från 1974. Två kompanier på P 6 med 12 st. strv 101 enligt. normalorganisation för
Pansarbrigad 63.
Ett fristående strv 102 kompani (det sjunde på Gotland) finns även på P 18.

Dessa kompanier härrör från III Pbat PB 26 som sattes upp redan 1964 med två kårstridsvagnskompanier Strv 101 från P 2. I bataljonen PB 26 fick sedan strv 102 med personal från P 2 (då PB 8 nyutbildade alla strvkompanier 103 mellan 1968/69- 1973/74. (ett kompani/år). I bataljonen PB 26 tillförs Centurion 1969 och 1970. II bataljonen PB 26 tillfördes Centurion på samma sätt, men materielen kom här från P 7. III bat PB 26 tillförs Centurion 1969 och 1970.

Då hela PB 26 skulle ha strv 102 (p.g.a. standardisering med skruvar, muttrar, gängstigningar och gängor i olika tum eller mm) ombeväpnades 1974 även III Pbat PB 26 till strv 102 med de sista kompanierna som blev lediga från PB 7 och PB 8, när alla sex kompanier i dessa båda brigader grundutbildats på strv 103 år 1974.
Då blev två kompanier strv 101 över. Dessa organiserades 1974 som 61 och 62. Fördelningsstrvkompanierna. (dessa var i krig underställda ett IB 45 vid Åhus under I Fördelningen samt det andra underställt IB 41 vid Ystad under 11. Fördelningen.

Som mer info ombeväpnades PB 10 i Strängnäs från Strv 74 till strv 102 genom kompanivis överföring av vagnar från PB 9 i Skövde med personal och all materiel mellan 1969 - 74, då PB 9 ombeväpnades med ett kompani strv 103 per år genom GU.

PB 18 på Gotland fick sina Strv 102 genom överföring av 36 st. strv från PB 8 (P 2 Hässleholm) mellan 1971-73 (ett kompani per år samt 36 st. strv 102 från PB 7 i Revinge mellan 1971 - 73 . Ytterligare ett strvkompani strv 102 uppsätts på P 18 1975 med 12 st. vagnar som varit mobiliseringsreservdet, kallas det 7. Fristående Strvkompaniet PB 18.

Alla övriga strv 101 fanns 1974 på PB 6 hos P 1 i Enköping. III bataljon PB 6 hade haft strv 101 sedan 1964 mens I och II bataljon hade ett strv 74 kompani och kvarstod i org. 58. Dessa bataljoner omorganiseras till org 63 mellan 1969 -72,
då fyra strvkompanier 101 överförs från P 5 i Boden (som samtidigt ombeväpnas till strv 103).

Totalt fanns 1975 totalt 240 st. strv 102 varav ett antal av 228 st. var mobiliseringsvagnar (reserv 12 st.) samt 110 st. strv 101 varav 96 var mobiliseringsvagnar (reserv 14 st.).

När fristående mekaniserade bataljoner organiseras 1983 bildar P 1:s strv 101 vagnar 42. Mekbat F (24 st, strv 101) samt hela strudsvagnsbeståndet (48 st. strv 101) i nyuppsatta MB 10. P 6 båda Fördelningsstrvkompanier bildar 41. Mekbat F (24 st. strv 101) under P 10.
Som ersättning får P 6 från P 1 de 24 st. strv 102 från P 10, som tidigare bildat två fördelningsstrvkompanier i Fo 43.
Med dessa bildas 61. Mekbat F på P 6. Två ytterligare dito strv 102 kompanier från P 10 bildar 71. Mekbat F på P 7 samt
de två sista dito kompanierna på P 10 bildar 31. Mekbat F på P 4 i Skövde.
Alla dessa 72 st. strv 102 ingick i PB 10 fram till denna brigad nedlades 1979. De sex strvkompanierna 102 blev kvar, men benämndes Fördelningsstridsvagnskompani 102 och ingick i två Fo stridsgrupper kring Nyköping fram till 1983.
3.Pbat ur PB26 hade ombeväpnats till Strv 102 redan 1971. Samma år omorganiseras 3.Pbat två Strv 101-kompanier och blir 1. och 2.Fördelningsstridsvagnskompanierna. Dessa två kompanier kvarstår i denna organisation t.o.m. 1987 (under P6:s ansvar). Dessa två Fördstrvkomp var underställda Simrishamns-Fogruppen under ett inledningsskede vid mobilisering. Ett av fördstrvkompanierna gjorde för övrigt KFÖ 1975 och 1979. Jag vet inte om du följer krigsarkivets handlingar slaviskt, men faktum är att jag personligen deltog när de beskrivna händelserna inträffade.

eralehm
Ny medlem
Inlägg: 4
Blev medlem: 22 apr 2011 23:57

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av eralehm » 23 apr 2011 00:04

Hej,

Efter att PB 10 lades ner utbildade P 10 fortfarande sex stridsvagnskompanier, med Strv 102. Dessa kallades 41. till 46. Fördelningsstridsvagnskompanierna. Jag vill minnas att varje kompani fortfarande hade en pansarskyttepluton, med Pbv 302.

Parallellt med dessa utbildades även s.k. Skyttekompani Ö, vilka var lastbilsburna skyttekompanier som ingick i Skyttebataljon Ö.

/Leif

Stabstoch 45. Fördstrvkomp 1978-1982

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av TJ1 » 12 jan 2012 10:22

Gjorde Vpl på 31. Mekbat F på P4 86-87. Ser i den nyutkomna boken om Norra Skånska reg pansarepok att den Mekbat F som sattes upp av P6 kallades 11. Mekbat, inte 61. som anges i denna tråd. Det skulle rimma med 31. Mekbat i Fo 35 och 11. i Fo 14 samt 41. och 42. Mekbat F på P10/Fo 43. Dock inte med 71. på P7 och Fo 11...

VJ5
Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 jun 2008 15:49

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av VJ5 » 12 jan 2012 20:30

TJ1 skrev:Gjorde Vpl på 31. Mekbat F på P4 86-87. Ser i den nyutkomna boken om Norra Skånska reg pansarepok att den Mekbat F som sattes upp av P6 kallades 11. Mekbat, inte 61. som anges i denna tråd. Det skulle rimma med 31. Mekbat i Fo 35 och 11. i Fo 14 samt 41. och 42. Mekbat F på P10/Fo 43. Dock inte med 71. på P7 och Fo 11...
Mekbataljonen som P7 hade ansvaret för hade beteckningen 12.Mekbat och inte 71.

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av TJ1 » 13 jan 2012 07:26

VJ5 skrev:
TJ1 skrev:Gjorde Vpl på 31. Mekbat F på P4 86-87. Ser i den nyutkomna boken om Norra Skånska reg pansarepok att den Mekbat F som sattes upp av P6 kallades 11. Mekbat, inte 61. som anges i denna tråd. Det skulle rimma med 31. Mekbat i Fo 35 och 11. i Fo 14 samt 41. och 42. Mekbat F på P10/Fo 43. Dock inte med 71. på P7 och Fo 11...
Mekbataljonen som P7 hade ansvaret för hade beteckningen 12.Mekbat och inte 71.
Jag hade också för mig det! Då Mekbat F ju var Fo förband så finns det en logik i de benämningarna. 31. mekbat F hade dock sin viktigaste uppgift i Blekinge och vi var nere och rekade anfallsstråk mot viktiga hamnar. Uppfattade en konflikt mellan den uppgiften och uppgiften att försvara E1 basområde söder Lidköping mot luftrupp.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av MD650 » 13 jan 2012 07:43

TJ1 skrev:
31. mekbat F hade dock sin viktigaste uppgift i Blekinge och vi var nere och rekade anfallsstråk mot viktiga hamnar. Uppfattade en konflikt mellan den uppgiften och uppgiften att försvara E1 basområde söder Lidköping mot luftrupp.
Uppgiften mot Blekinge var nog en beredduppgift.
Var mobade bataljonen?
:)

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av TJ1 » 13 jan 2012 08:26

Intressant fråga!

Vi pratade aldrig mob. Först under KadS, som var central för alla Preg sommaren 87, som det togs upp och då användes PB9 2. Pbats förråd i Axvall som skolexempel. Snabbataljonen då där var det ju ordning och reda.

Men jag gick bort i korridoren för där sitter en av de andra som var på 31. mekbat då det begav sig. Och han Yoff redan då. Han mindes att förråden låg i Mullsjö trakten. Gör första handsuppgiften för E1 mer konstig. I synnerhet då det ju alltid varit varit P4 kuppuppgift. Att vi övade där kan ha haft med P4 åldersklass kuppuppgift att göra snarare än med 31. mekbat krigsuppgift. Men 31. Mekbat var ju något som katten släpat in för P4 så man återgick till att utbilda åt brigaden med 103C och började omgående brandskatta 31. mekbat på befäl till förmån för brigaden och de Bpv-kompanier man utbildade åt IB77. Det medförde att det blev inga söbar och ingen FOMS av bataljonen alls och den försvann så fort P4 kunde påverka det.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av MD650 » 13 jan 2012 08:42

TJ1 skrev:Intressant fråga!

Vi pratade aldrig mob. Först under KadS, som var central för alla Preg sommaren 87, som det togs upp och då användes PB9 2. Pbats förråd i Axvall som skolexempel. Snabbataljonen då där var det ju ordning och reda.

Men jag gick bort i korridoren för där sitter en av de andra som var på 31. mekbat då det begav sig. Och han Yoff redan då. Han mindes att förråden låg i Mullsjö trakten. Gör första handsuppgiften för E1 mer konstig. I synnerhet då det ju alltid varit varit P4 kuppuppgift. Att vi övade där kan ha haft med P4 åldersklass kuppuppgift att göra snarare än med 31. mekbat krigsuppgift. Men 31. Mekbat var ju något som katten släpat in för P4 så man återgick till att utbilda åt brigaden med 103C och började omgående brandskatta 31. mekbat på befäl till förmån för brigaden och de Bpv-kompanier man utbildade åt IB77. Det medförde att det blev inga söbar och ingen FOMS av bataljonen alls och den försvann så fort P4 kunde påverka det.
Låter rimligt avseende kuppuppgift kontra skarp krigsuppgift..
Jo, kan nog tänka mig att det inte var så macho att tillhöra en mekbat F om man istället kunde tillhöra en pbat.
:)

VJ5
Medlem
Inlägg: 128
Blev medlem: 27 jun 2008 15:49

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av VJ5 » 13 jan 2012 22:32

MD650 skrev:
TJ1 skrev:Intressant fråga!

Vi pratade aldrig mob. Först under KadS, som var central för alla Preg sommaren 87, som det togs upp och då användes PB9 2. Pbats förråd i Axvall som skolexempel. Snabbataljonen då där var det ju ordning och reda.

Men jag gick bort i korridoren för där sitter en av de andra som var på 31. mekbat då det begav sig. Och han Yoff redan då. Han mindes att förråden låg i Mullsjö trakten. Gör första handsuppgiften för E1 mer konstig. I synnerhet då det ju alltid varit varit P4 kuppuppgift. Att vi övade där kan ha haft med P4 åldersklass kuppuppgift att göra snarare än med 31. mekbat krigsuppgift. Men 31. Mekbat var ju något som katten släpat in för P4 så man återgick till att utbilda åt brigaden med 103C och började omgående brandskatta 31. mekbat på befäl till förmån för brigaden och de Bpv-kompanier man utbildade åt IB77. Det medförde att det blev inga söbar och ingen FOMS av bataljonen alls och den försvann så fort P4 kunde påverka det.
Låter rimligt avseende kuppuppgift kontra skarp krigsuppgift..
Jo, kan nog tänka mig att det inte var så macho att tillhöra en mekbat F om man istället kunde tillhöra en pbat.
:)
Både ja och nej! På PB 26 såg vi nog regementets 11.Mekbat som en medlem av vår pansarbrigad. Alla personal på 11.mekbat var norringar och var utbildade på P 6. De var även utbildade parallellt med den personal som placerades på PB 26:s pansarbataljoner.

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Fördelningstridsvagskompani

Inlägg av TJ1 » 14 jan 2012 21:01

Det betvivlar jag inte alls. 11. mekbat, liksom 12. mekbat fomsades ju av sina regementen. Icke så 31.

Vysotskij
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 838
Blev medlem: 25 apr 2007 10:30
Ort: Bolsjoj Karetnyj Pereulok

Uppgifter mekbat F

Inlägg av Vysotskij » 08 jul 2013 21:40

Eftersom detta är den mest informativa tråden om 80-talets fristående mekbat så ställer jag frågan om dessa bataljoners uppgifter.

Jag får en känsla av att mekbat F hade två uppgifter - kuppförsvar respektive förstärkning av infanteribrigad - där den första är mer betonad än för brigadpansar. Det leder mig till att undra om de var mer lokalrekryterade än brigaderna, hade snabbare mobtid och om de var tänkta att användas mer defensivt (ytterst lite pansarskytte). Någon som vet?

Om jag fattat det rätt gäller alltså följande. Tar gärna emot rättelser.

11. och 12. mekbat: Kuppförsvar sydvästra respektive östra Skåne; därefter eventuell förstärkning av de tappra plastskytteförband som skulle ut och möta T-72 och T-80 samt 2S1 och 2S3 på det skånska slättlandet.

31. mekbat: Kuppförsvar antingen Karlshamn eller Attackstäppen, därefter samma som de skånska kollegerna.

41. och 42. mekbat: Kuppförsvar vid Oxelösund (och Skavsta) medan MekB 10 rensar Arlanda från VDV. Därefter (friskt gissat) förstärka grenadjärbrigaderna (närkingar och östgötar) samt andra IB söder om Mälaren.

TJ1
Medlem
Inlägg: 82
Blev medlem: 11 aug 2011 16:56

Re: Fördelningstridsvagnskompani

Inlägg av TJ1 » 09 jul 2013 17:58

Mobtiden på i alla fall 31. Mekbat F gjorde att vi nog inte hade någon större del i ett kuppförsvar efter att GU avslutats... Kuppuppgifterna uppfattar jag var mer knutna till GU-org före mob än krigsorgen efter mob vilket kanske är logiskt.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Fördelningstridsvagnskompani

Inlägg av MD650 » 09 jul 2013 19:55

Har svagt för mig att fördstrvkomp/-bat var initalt avsedda för försvar mot lufttrupp (FML).
:)