Låt oss bygga Försvarsmaktens krigsorganisation

Diskussioner kring svenska förband, krigsförband, numera nedlagda liksom de fortfarande aktiva, krigsplanläggning samt anläggningar under perioden från försvarsbeslutet 1925 till idag. Värd: MD650
Användarvisningsbild
Johan Elisson
Medlem
Inlägg: 3568
Blev medlem: 23 mar 2002 17:58
Ort: Rikets värn i väst.

Låt oss bygga Försvarsmaktens krigsorganisation

Inlägg av Johan Elisson » 02 okt 2004 23:59

Hej allihopa! Jag har på senare tid blivit mer och mer intresserad av den svenska armén och försvarsmakten, både under storhetstiden, och 1900-talet, och ju mer jag läst, desto mer har jag märkt hur lite information det egentligen finns, speciellt om efterkrigstidens krigsorganisation. Därför tycker jag att det vore en bra idé med en "låt oss bygga..."-tråd om den krigstida organisationen. Då det är svårt för mig att välja en enda tidpunkt, tar jag två. ;)
 • 1972 - ett "högvattenmärke" (som Bertil Nelsson skriver i Från Brunkeberg till Nordanvind).
 • 1989 - När det kalla kriget fortfarande existerade, innan nedskärningarna under 90-talet.
Det är naturligtvis även intressant med all annan information vi kan samla ihop också, trots att den inte "tillhör" 1972 eller -89.

Ett par bra internetlänkar och böcker som kan vara intressanta:

» Swedish Armed Forces 1900-2000
» Swedish Army in WWII
» Försvarsmakten
» Swedish Army
» Mechanized Wikings!
» Svensk Militärhistoria
» Royal Swedish Armed Forces

» Arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg
» Sveriges arméförband under 1900-talet, Christian Braunstein
» Från Brunkeberg till Nordanvind, Bertil Nelsson

För att ha någonting att börja med så kommer här krigsorganisationerna för 1962-1972, och 1989-1991, så som sidan Swedish Armed Forces 1900-2000 skrivit dem:

Krigsorganisation 1972

Övre Norrlands Militärområde (Milo ÖN, Boden)

Fältförband

III. Fördelningen (III. Förd)
XII. Fördelningen (XII. Förd)
XV. Fördelningen (XV. Förd)

Värmlandsbrigaden (IB 2) - Felplacerad?
Norrbottensbrigaden (NB 19)
??? (NB 20)
Jämtlandsbrigaden (NB 35) - Felplacerad?
??? (IB 43)
Lapplandsbrigaden (NB 50)
Ångermanlandsbrigaden (IB 51) - Felplacerad?

1. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (1. fördstrvbat)
2. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (2. fördstrvbat)
3. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (3. fördstrvbat)
Två självständiga norrlandsskyttebataljoner
Tre självständiga skyttebataljoner
Jägarförband
Artilleriregementen

Lokalförsvarsförband

???

"Marinen"

11. Minkrigsflottiljen (11. Minkriflj)
10. Patrullbåtsdivisionen
11. Patrullbåtsdivisionen

Spärrbataljon Luleå
Spärrbataljon Holmsund

"Flygvapnet"

Två jaktdivisioner (J 32 Lansen)
Två spaningsdivisioner (S 35)

Nedre Norrlands Militärområde (Milo NN, Östersund)

Fältförband

II. Fördelningen (II. Förd)

??? (IB 21)

Tre cykelskyttebataljoner

Lokalförsvarsförband

???

"Marinen"

3. Ubåtsflottiljen (3. Ubflj) (tre ubåtar)
12. Minkrigsflottiljen (12. Minkriflj)
1. Minsvepningsavdelningen
12. Patrullbåtsdivisionen

Helikopterdivision

Spärrkompanier

"Flygvapnet"

Inget underställt

Bergslagens Militärområde (Milo B, Karlstad)

Fältförband

XVI. Fördelningen (XVI. Förd)

??? (IB 3)
Dalabrigaden (IB 13)
??? (IB 33)

Lokalförsvarsförband

???

"Flygvapnet"

Inget underställt

Östra Militärområdet (Milo Ö, Strängnäs)

Fältförband

IV. Fördelningen (IV. Förd)
XIV. Fördelningen (XIV. Förd)

Gula brigaden (IB 1)
Grenadjärbrigaden (IB 4)
??? (PB 6)
Södermanlandsbrigaden (PB 10)
??? (IB 14)
Upplandsbrigaden (IB 38)

Lokalförsvarsförband

???

"Marinen"

En kryssare
11. Jagardivisionen (två jagare)
12. Jagardivisionen (två jagare)
22. Jagardivisionen (två jagare)
1. Torpedbåtsdivisionen (fyra-sex båtar)
2. Torpedbåtsdivisionen (fyra-sex båtar)
11. Torpedbåtsdivisionen (fyra-sex båtar)
12. Torpedbåtsdivisionen (fyra-sex båtar)
1. Ubåtsavdelningen (tio ubåtar)
1. Minkrigsflottiljen (1. Minkriflj)
Minkrigsdivision

1. Helikopterdivisionen

1. Kustartilleribrigaden (1. KAB)
 • Spärrbataljon Söderhamn
 • Spärrbataljon Arholma
2. Kustartilleribrigaden (2. KAB)
 • Spärrbataljon Korsö
 • Spärrbataljon Siarö
3. Kustartilleribrigaden (3. KAB)
 • Spärrbataljon Ornö
 • Spärrbataljon Mellsten
 • Spärrbataljon Hårsfjärden
 • Spärrbataljon Bråviken
 • Spärrbataljon Orrfjärden
Spärrbataljon Gävle
Spärrbataljon Roten

"Flygvapnet"

105. Spaningsflyggruppen (SK 60)
Nio jaktdivisioner (J 35 Draken)
Fyra spaningsdivisioner (S 32 och S 35)

Västra Militärområdet (Milo V, Skövde)

Fältförband

XIII. Fördelningen (XIII. Förd)

Skaraborgsbrigaden (PB 9)
Västgötabrigaden (IB 15)
??? (IB 17)
Hallandsbrigaden (IB 46)
??? (IB 47)

Lokalförsvarsförband

???

"Marinen"

1. Fregattflottiljen (sex båtar)
6. Ubåtsflottiljen (6. Ubflj) (tre ubåtar)
3. Minsvepningsavdelningen

2. Helikopterdivisionen

5. Kustartilleribrigaden (5. KAB) (tre spärrbataljoner)

"Flygvapnet"

103. Spaningsdivisionen

Södra Militärområdet (Milo S, Kristianstad)

Fältförband

I. Fördelningen (I. Förd)
XI. Fördelningen (XI. Förd)

Malmöbrigaden (PB 7)
Göingebrigaden (PB 8)
??? (IB 11)
Jönköpingsbrigaden (IB 12)
??? (PB 26)
??? (IB 41)
Kalmarbrigaden (IB 42)
Älvsborgsbrigaden (IB 45) - Felplacerad?

Lokalförsvarsförband

???

"Marinen"

5. Ubåtsflottiljen (5. Ubflj) (fem ubåtar)
2. Torpedbåtsdivisionen (tretton båtar tillsammans med understående torpedbåtsdivisioner)
5. Torpedbåtsdivisionen
13. Torpedbåtsdivisionen

3. Helikopterdivisionen

Kustartilleribrigad
11. Kustartillerigruppen

"Flygvapnet"

Åtta jaktdivisioner
Fyra spaningsdivisioner

Gotlands Militärkommando (MKG, Visby) - Underordnad Milo Ö?

Fältförband

???

1. Attackeskadern

200 attackbombare (J 32)
Krigsorganisation 1989

Övre Norrlands Militärområde (Milo ÖN, Boden)

Fältförband

15. Fördelningen (15. Förd, Boden, Typ: ???)
15. Stabsbataljonen (15. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
1. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (1. Fördstrvbat, ???, Typ: Strbat ÖN)
2. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (2. Fördstrvbat, ???, Typ: Strbat ÖN)
Norrlandsskyttebataljoner
Norrlandsjägarbataljoner
Norrlandsjägarkompanier
Bodens artilleriregemente (AR 8, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15/39)
Fördelningskanonbataljon (???, ???, Typ: Fördkanbat)
Fördelningskanonbataljon (???, ???, Typ: Fördkanbat)
Fördelningskanonbataljon (???, ???, Typ: Fördkanbat)
Luftvärnsbataljoner
Norrlandsfördelningsingenjörbataljoner
Underhållsbataljoner

Norrbottensbrigaden (NB 19, Boden, Typ: NB 85)
Lapplandsbrigaden (NB 50, Umeå, Typ: NB 85)

Lokalförsvarsförband

Västerbottens försvarsområde (Fo 61, Umeå, Typ: ???)
???

Bodens försvarsområde (Fo 63, Boden, Typ: ???)
???

Kiruna försvarsområde (Fo 66, Kiruna, Typ: ???)
???

Kalix försvarsområde (Fo 67, Kalix, Typ: ???)
???

Flygvapenförband

Luftförsvarssektor Övre Norrland (F 21, Luleå, Typ: ???)
Stridsledningsbataljoner
Basbataljoner

211. Spaningsdivisionen (211. Sdiv / F 21, Luleå, Typ: SF/SH 37 Viggen)
212. Jaktdivisionen (212. Jdiv / F 21, Luleå, Typ: JA 37 Viggen)
213. Jaktdivisionen (213. Jdiv / F 21, Luleå, Typ: JA 37 Viggen)

Övre Norrlands Militärområde (Milo ÖN, Boden)

Fältförband

12. Fördelningen (12. Förd, Östersund, Typ: ???)
12. Stabsbataljonen (12. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Norrlandsskyttebataljoner
Norrlandsjägarbataljoner
Norrlandsjägarkompanier
??? (AR 24, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15/39)
Luftvärnsbataljoner
Norrlandsfördelningsingenjörbataljoner
Underhållsbataljoner

Dalabrigaden (NB 13, Falun, Typ: NB 85)
??? (IB 21, Sollefteå, Typ: IB 66M)
Fältjägarbrigaden (NB 35, Östersund, Typ: NB 85)
Ångermanlandsbrigaden (NB 51, Sollefteå, Typ: NB 85)

Lokalförsvarsförband

Gävleborgs försvarsområde (Fo 21, Gävle, Typ: ???)
???

Jämtlands försvarsområde (Fo 22, Östersund, Typ: ???)
???

Västernorrlands försvarsområde (Fo 23, Sollefteå/Sundsvall, Typ: ???)
???

Marinförband

Norrlandskustens Marinkommando (MKN, Härnösand, Typ: ???)
Marinkommandounderhållsbataljon Nord (MKUhbat N, ???, Typ: ???)

Flottan
5. Patrullbåtsdivisionen (???, ???, Typ: ???)
1. Minkrigsavdelningen (???, ???, Typ: ???)
Helikopterdivision

Kustartilleriet
Spärrbataljon Holmögadd (???, ???, Typ: ???)
Spärrbataljon Hemsö (???, ???, Typ: ???)
Spärrbataljon Sundsvall (???, ???, Typ: ???)
Spärrbataljon Gävle (???, ???, Typ: ???)
Rörlig spärrbataljon
Rörligt spärrkompani
Kustjägarkompani

Flygvapenförband

Luftförsvarssektor Nedre Norrland (F 4, Östersund, Typ: ???)
Stridsledningsbataljoner
Basbataljoner

41. Jaktdivisionen (41. Jdiv / F 4, Östersund, Typ: JA 37 Viggen)
42. Jaktdivisionen (42. Jdiv / F 4, Östersund, Typ: JA 37 Viggen)

Bergslagens Militärområde (Milo B, Karlstad)

Fältförband

Sidan listar Milo B:s enheter under Milo M, då dessa slogs samman 1991. Vilka förband tillhörde Milo B?

Lokalförsvarsförband

Örebro försvarsområde (Fo 51, Örebro, Typ: ???)
???

Värmlands försvarsområde (Fo 52, Karlstad, Typ: ???)
???

Kopparbergs försvarsområde (Fo 53, Falun, Typ: ???)
???

Flygvapenförband

Sidan listar Milo B:s enheter under Milo M, då dessa slogs samman 1991. Vilka förband tillhörde Milo B?

Östra Militärområdet (Milo Ö, Strängnäs)

Fältförband

4. Fördelningen (4. Förd, Strängnäs, Typ: ???)
4. Stabsbataljonen (4. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
Bergslagens artilleriregemente (AR 9, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15,5F)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

14. Fördelningen (14. Förd, Linköping, Typ: ???)
14. Stabsbataljonen (14. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
Svea artilleriregemente (AR 1, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15,5F och 2 x Fördhaubbat 15/39)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

Värmlandsbrigaden (IB 2, Karlstad, Typ: IB 77)
??? (IB 3, Kumla, Typ: IB 66M)
Grenadjärbrigaden (IB 4, Linköping, Typ: IB 77)
Södermanlandsbrigaden (MekB 10, Härad, Typ: MekB 85)
??? (IB 14, Valbo, Typ: IB 77)
??? (IB 33, Örebro, Typ: IB 77)
Upplandsbrigaden(???) (IB 38, Alunda, Typ: IB 77)
??? (IB 43, Falun, Typ: IB 66M)
??? (IB 44, Gävle, Typ: IB 66M)

Lokalförsvarsförband

Östergötlands försvarsområde (Fo 41, Linköping, Typ: ???)
???

Gotlands försvarsområde (Fo 42, Visby, Typ: ???)
Se Gotlands Militärkommando

Södermanlands försvarsområde (Fo 43, Strängnäs, Typ: ???)
???

Stockholms försvarsområde (Fo 44, Kungsängen, Typ: ???)
???

Uppsala försvarsområde (Fo 47, Enköping, Typ: ???)
???

Västmanlands försvarsområde (Fo 48, Enköping, Typ: ???)
???

Marinförband

Ostkustens Marinkommando (MKO, Muskö, Typ: ???)
Marinkommandounderhållsbataljon Ost (MKUhbat O, ???, Typ: ???)
Basbataljoner

Flottan
2. Ytattackflottiljen (???, ???, Typ: ???)
2. Minkrigsavdelningen (???, ???, Typ: ???)
1. Ubåtsavdelningen (???, ???, Typ: ???)
1. Helikopterdivisionen (1. Hkpdiv, ???, Typ: ???)

Kustartilleriet
Kustartilleribrigad 1 (KAB 1, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Roten (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Arholma (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Söderarm (???, ???, Typ: ???)
-- Kustjägarkompani
Kustartilleribrigad 2 (KAB 2, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Sandhamn (???, ???, Typ: ???)
-- Kustartilleribataljon
-- Rörlig spärrbataljon
-- Rörligt spärrkompani
-- Kustjägarkompani
Kustartilleribrigad 3 (KAB 3, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Ornö (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Mälsten (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Askö (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Bråviken (???, ???, Typ: ???)
-- Kustjägarkompani

Flygvapenförband

Luftförsvarssektor Mitt (F 16, Uppsala, Typ: ???)
Stridsledningsbataljoner
Basbataljoner

131. Jaktdivisionen (41. Jdiv / F 13, Norrköping, Typ: JA 37 Viggen)
132. Spaningsdivisionen (42. Sdiv / F 13, Norrköping, Typ: SF/SH 37 Viggen)
161. Jaktdivisionen (161. Jdiv / F 16, Uppsala, Typ: JA 37 Viggen)
162. Jaktdivisionen (162. Jdiv / F 16, Uppsala, Typ: JA 37 Viggen)

Gotlands Militärkommando (MKG, Visby)

Fältförband

Gotlandsbrigaden (PB 18, Visby, Typ: PB G)

Gotlands artilleriregemente (AR 7, ???, Typ: 1 x Haubbat G)
Luftvärnsbataljoner
Underhållsbataljoner

Marinförband

Kustartilleriet
Kustartilleribrigad 6 (KAB 6, Fårösund, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Fårösund (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Slite (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrkompani Ljungarn (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrkompani Kappelhamnsviken (???, ???, Typ: ???)
-- Rörlig spärrbataljon
-- Rörligt spärrkompani

Västra Militärområdet (Milo V, Skövde)

Fältförband

1. Fördelningen (1. Förd, Halmstad, Typ: ???)
1. Stabsbataljonen (1. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
??? (AR 22, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15,5F)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

3. Fördelningen (3. Förd, Skövde, Typ: ???)
3. Stabsbataljonen (1. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
??? (AR 2, ???, Typ: 3 x Fördhaubbat 15,5F)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

Skaraborgsbrigaden (PB 9, Skövde, Typ: PB 63M)
Västgötabrigaden (IB 15, Borås, Typ: IB 66M)
??? (IB 17, Uddevalla, Typ: IB 77)
Älvsborgsbrigaden (IB 45, Borås, Typ: IB 77)
Hallandsbrigaden (IB 46, Halmstad, Typ: IB 77)
??? (IB 47, Uddevalla, Typ: IB 66M)

Lokalförsvarsförband

Hallands försvarsområde (Fo 31, Halmstad, Typ: ???)
???

Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32, Göteborg, Typ: ???)
???

Älvsborgs försvarsområde (Fo 34, Borås, Typ: ???)
???

Skaraborgs försvarsområde (Fo 35, Skövde, Typ: ???)
???

Marinförband

Västkustens Marinkommando (MKV, Muskö, Typ: ???)
Marinkommandounderhållsbataljon Väst (MKUhbat V, ???, Typ: ???)
Basbataljoner

Flottan
18. Patrullbåtsdivisionen (???, ???, Typ: ???)
6. Minkrigsavdelningen (???, ???, Typ: ???)
Ubåtsavdelning
2. Helikopterdivisionen (2. Hkpdiv, ???, Typ: ???)

Kustartilleriet
Kustartilleribrigad 5 (KAB 5, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Björkö (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrkompani Marstrand (???, ???, Typ: ???)
-- Rörligt spärrkompani
-- Kustjägarkompani
12. Kustartillerigruppen (12. KA-gruppen, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Lysekil (???, ???, Typ: ???)
-- Rörlig spärrbataljon
-- Rörligt spärrkompani
-- Kustjägarkompani

Flygvapenförband

Luftförsvarssektor Väst (F 7, Såtenäs, Typ: ???)
Stridsledningsbataljoner
Basbataljoner

Södra Militärområdet (Milo S, Kristianstad)

Fältförband

11. Fördelningen (11. Förd, Kristianstad, Typ: ???)
11. Stabsbataljonen (11. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
??? (AR 23, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15/39)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

13. Fördelningen (13. Förd, Kristianstad, Typ: ???)
13. Stabsbataljonen (13. Stabbat, Typ: ???)
Militärpoliskompani
Mekaniserad bataljon
Infanteriskyttebataljon
Jägarbataljoner
Jägarkompanier
Wendes artilleriregemente (AR 3, ???, Typ: 2 x Fördhaubbat 15,5F)
Luftvärnsbataljoner
Fördelningsingenjörbataljoner
Bromaterielkompanier
Underhållsbataljoner

Malmöbrigaden (PB 7, Ystad, Typ: PB 63M)
Göingebrigaden (PB 8, Hässleholm, Typ: PB 63M)
??? (IB 11, Lekaryd, Typ: IB 66M)
Jönköpingsbrigaden (IB 12, Växjö, Typ: IB 66M)
??? (PB 26, Kristianstad, Typ: PB 63M)
??? (IB 41, Kosta, Typ: IB 77)
Kalmarbrigaden (IB 42, Emmaboda, Typ: IB 77)

Lokalförsvarsförband

Malmö försvarsområde (Fo 11, Malmö, Typ: ???)
???

Kristianstads försvarsområde (Fo 14, Kristianstad, Typ: ???)
???

Karlskrona försvarsområde (Fo 15, Karlskrona, Typ: ???)
???

Kronobergs försvarsområde (Fo 16, Växjö, Typ: ???)
???

Jönköpings försvarsområde (Fo 17, Eksjö, Typ: ???)
???

Kalmar försvarsområde (Fo 18, Växjö, Typ: ???)
???

Marinförband

Sydkustens Marinkommando (MKS, Karlskrona, Typ: ???)
Marinkommandounderhållsbataljon Syd (MKUhbat S, ???, Typ: ???)
Basbataljoner

Flottan
3. Ytattackflottiljen (???, ???, Typ: ???)
4. Minkrigsavdelningen (???, ???, Typ: ???)
5. Ubåtsflottiljen (???, ???, Typ: ???)
3. Helikopterdivisionen (3. Hkpdiv, ???, Typ: ???)

Kustartilleriet
Kustartilleribrigad 4 (KAB 4, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Kungsholmen (???, ???, Typ: ???)
-- Kustrobotbatteri
-- Rörlig spärrbataljon
-- Rörligt spärrkompani
-- Kustjägarkompani
11. Kustartillerigruppen (11. KA-gruppen, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Karlshamn (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Ystad (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Trelleborg (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrbataljon Helsingborg (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrkompani Simrishamn (???, ???, Typ: ???)
-- Spärrkompani Malmö (???, ???, Typ: ???)
-- Kustartilleribataljon
-- Rörlig spärrbataljon
-- Rörligt spärrkompani
-- Kustjägarkompani

Flygvapenförband

Luftförsvarssektor Syd (F 10, Ängelholm, Typ: ???)
Stridsledningsbataljoner
Basbataljoner

101. Jaktdivisionen (101. Jdiv / F 10, Ängelholm, Typ: J 35J Draken)
102. Jaktdivisionen (102. Sdiv / F 10, Ängelholm, Typ: J 35J Draken)
103. Jaktdivisionen (103. Sdiv / F 10, Ängelholm, Typ: J 35J Draken)
171. Jaktdivisionen (171. Jdiv / F 17, Ronneby, Typ: JA 37 Viggen)
172. Spaningsdivisionen (172. Sdiv / F 17, Ronneby, Typ: SF/SH 37 Viggen)

1. Attackeskadern (???, Göteborg)

Flygvapenförband

61. Attackdivisionen (61. Adiv / F 6, Karlsborg, Typ: AJ 37 Viggen)
62. Attackdivisionen (62. Adiv / F 6, Karlsborg, Typ: AJ 37 Viggen)
71. Attackdivisionen (71. Adiv / F 7, Såtenäs, Typ: AJ 37 Viggen)
72. Attackdivisionen (72. Adiv / F 7, Såtenäs, Typ: AJ 37 Viggen)
151. Attackdivisionen (151. Adiv / F 15, Söderhamn, Typ: AJ 37 Viggen)
152. Attackgruppen (152. Agruppen / F 15, Söderhamn, Typ: AJ 37 Viggen)
Fyra lätta attackdivisioner (SK 60B)
Tre spaningsdivisioner (SF/SH 37 Viggen)
Fem spaningsflyggrupper (SK 60A/C)

Ytterligare flygförband:

En tung transportdivision (TP 84 Hercules)
Fem lätta transportdivisioner
Fem lätta transportflyggrupper

Så, fyll på med allt ni vet! Brigadnamn, självständiga bataljoner, enheter som saknas, eller enheter som jag skrivit fel på (t ex tvivlar jag på att vi har haft något som heter fregattflottilj).

Vi har ju en del officerare här på forumet, som borde kunna luska fram lite information som är svåråtkommlig för oss vanliga döda.

/Johan

Användarvisningsbild
J.K Nilsson
Medlem
Inlägg: 2406
Blev medlem: 21 feb 2004 23:18
Ort: Frösön

Inlägg av J.K Nilsson » 03 okt 2004 11:32

Eftersom placeringen av förband är en försvarspolitisk fråga så kommer tråden förmodligen att låsas...

J.K Nilsson

Användarvisningsbild
Johan Elisson
Medlem
Inlägg: 3568
Blev medlem: 23 mar 2002 17:58
Ort: Rikets värn i väst.

Inlägg av Johan Elisson » 03 okt 2004 12:11

Eftersom jag konsulterat Marcus Wendel innan jag startade tråden så tror jag inte det. :P För övrigt är det väl ingen försvarspolitisk fråga eftersom det rör sig om den historiska krigsplaceringen. Inget som dagens politiker kan göra något åt.

/Johan

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 15:35

Är tanken att listan skall kompletteras?
:)

Användarvisningsbild
Martin Tunström
Medlem
Inlägg: 4327
Blev medlem: 23 mar 2002 17:55
Ort: Helsingborg

Inlägg av Martin Tunström » 03 okt 2004 16:20

MD650 skrev:Är tanken att listan skall kompletteras?
:)
Johan Elisson skrev:Så, fyll på med allt ni vet! Brigadnamn, självständiga bataljoner, enheter som saknas, eller enheter som jag skrivit fel på (t ex tvivlar jag på att vi har haft något som heter fregattflottilj).
:roll: :P

/Martin

Användarvisningsbild
Johan Elisson
Medlem
Inlägg: 3568
Blev medlem: 23 mar 2002 17:58
Ort: Rikets värn i väst.

Inlägg av Johan Elisson » 03 okt 2004 16:22

MD650 skrev:Är tanken att listan skall kompletteras?
:)
Ja. :P T ex med hur många Nskbat som den 15. förd hade, o s v, o s v, så mycket som möjligt. Förbandsnummer, antal, utrustning, m m. Lokalförsvarsbrigader, hemvärnsförband, allt som finns att hitta!

/Johan

Användarvisningsbild
J.K Nilsson
Medlem
Inlägg: 2406
Blev medlem: 21 feb 2004 23:18
Ort: Frösön

Inlägg av J.K Nilsson » 03 okt 2004 17:19

Torde vara enkelt att fråga på kungliga krigsarkivet efter organisationerna.

J.K Nilsson

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 18:34

Johan Elisson skrev:
Ja. :P T ex med hur många Nskbat som den 15. förd hade, o s v, o s v, så mycket som möjligt. Förbandsnummer, antal, utrustning, m m. Lokalförsvarsbrigader, hemvärnsförband, allt som finns att hitta!

/Johan
Jaha..var det så enkelt... ;)

:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 18:39

Krigsorganisation 1972

Övre Norrlands Militärområde (Milo ÖN, Boden)

Fältförband


III. Fördelningen (III. Förd)
XII. Fördelningen (XII. Förd)
XV. Fördelningen (XV. Förd)

Värmlandsbrigaden (IB 2) - Felplacerad? Torde vara rätt, IB 2 hade nog flera alternativ att sättas in såväl inorra som södra Sverige

Norrbottensbrigaden (NB 19)
??? (NB 20) Uppsatt av I 20, kan vara en NB eller IB

Jämtlandsbrigaden (NB 35) - Felplacerad?
??? (IB 43) Dalabrigaden
Lapplandsbrigaden (NB 50) Uppsatt av I 20, kan vara en NB eller IB
Ångermanlandsbrigaden (IB 51) - Felplacerad? Torde vara rätt

1. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (1. fördstrvbat)
2. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (2. fördstrvbat)
3. Fördelningsstridsvagnsbataljonen (3. fördstrvbat)
Två självständiga norrlandsskyttebataljoner
Tre självständiga skyttebataljoner
Jägarförband
Artilleriregementen

Lokalförsvarsförband

Värnkomp/-plut
Gränsjägarkomp
Cykelskyttebat
Lokalförsvarshaubbat/-komp
Lokalförsvarskanbat/-komp

:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 18:44

Martin Tunström skrev: :roll: :P

/Martin
?
:)

Användarvisningsbild
Wolfblitzer
Medlem
Inlägg: 971
Blev medlem: 07 okt 2002 15:39

Inlägg av Wolfblitzer » 03 okt 2004 19:57

Krigsorganisation 1972

Milo NN:

F4 hade tre divisioner med J35 Draken vid den tidpunkten.

Användarvisningsbild
Olof Larsson
Medlem
Inlägg: 1740
Blev medlem: 25 mar 2002 19:08
Ort: Östergötland

Inlägg av Olof Larsson » 03 okt 2004 20:22

Artilleribatteriet kan du hitta
information om KA f.f.a. under slutet av dess levnad.
Nedanstående information kommer därifrån.


Fasta spärrbataljoner:

GG - Göteborg =Styrsö (15,2/03-12), Galterö (7,5/57 II)
TE - Trelleborg =TE1 Gylle (12/70), TE2 Maglarp (7,5/57 III)
YD - Ystad = YD1 Ystad (12/70), YD2 Svarte (7,5/57 III)
KM - Karlshamn = KH2 Karlshamn (7,5/57 I) JV Järnavik (7,5/57 III)
KH - Kungsholmen = TÖ Tjurkö (15,2/40), EN Ellenabben (7,5/57 III)
FD - Fårösund = BN Bungenäs (15,2/51), FÅ Ryssnäs (7,5/57 III)
SE - Slite = SE1 Slite (12/70), SE2 S:t Olofsholm (7,5/57 I)
BR - Bråviken = BÅ Kungshamn (7,5/57 III), OD Oxelösund (7,5/57 I), AD Arkösund (7,5/57 I)
DÖ -
MS- Mellsten= MS1 (15,2/98), MS2 (7,5/08), MS3 (5,7/98), Nåttarö NÅ (10,5/50)
OR - Ornö = Bodskär (10,5/50), Mörtö-Bunsö (7,5/57 II)
KO - Korsö= KO Korsö (15,2/98), Vindalsö (7,5/57II)
SA - Söderarm =SA Söderarm (12/70), LR Långskär (7,5/57 II), BR Båtskär (7,5/57 III)
AH - Arholma = AH Arholma (10,5/50)
LA - Landsort = LA Landsort (12/70), YG Yttre Gården (7,5/57 III)
RN - Roten = RN St Roten (15,2/40), Råstensudde (7,5/57 I), Örskär (7,5/57 III)
SL - Sundsvall = SL1 Sundsvall (15,2/98), SL2 (7,5/05-10), SL3 7,5/05-10, SL4 (7,5/57 II)
HÖ- Härnösand = Hemsö HÖ3 (15,2/51), HU1 Havstoudd (7,5/57 I), HÖ2 Smitingen (7,5/57 III)
GE - Gävle = GE
HD - Holmögadd = HD Holmögadd (12/70)

7,5 cm kanon m/05-10 - var åtminstone i tjänst till 1977.
7,5 cm Kustartilleripjäs m/57
10,5 cm Tornautomatpjäs M/50
12 cm m/70 Tornautomatpjäs "ERSTA"
15,2 cm kanon m/98 B
15,2 cm kanon m/12
15,2 cm kanon m/40 - Utgår 1982.
15,2cm Torndubbelpjäs M/51


Rörliga spärrbataljoner:

1.Rörl. spärrbat, KA2, Västervik
2.Rörl. spärrbat, KA3, Klintehamn
3.Rörl. spärrbat, KA1, Öregrund
4.Rörl. spärrbat, KA5, Luleå
5.Rörl. spärrbat, KA1, Orrbasen
6.Rörl. spärrbat, KA2, Hanöbukten

Varje rörlig spättbataljon bestod av:
- 1st Lätt rörligt spärrkompani/Lätt KA-batteri
a 3 pjäser Kustartilleripjäs 7,5 cm m/65
- 1st lätt robotbatteri (troligtvis SS12 och sedemera Rbs 17)
- 1st rörlig minspärrtropp


Rörliga KA-batterier:

1.KA Batteriet, 4st 15,2 cm kanon m/37, KA2, Utgår 1986.
2.KA Batteriet, 4st 15,2 cm kanon m/37, KA2, Utgår 1985.
3.KA Batteriet, 4st 15,2 cm kanon m/37, KA2, Utgår 1989.
4.KA Batteriet, 4st 15,2 cm kanon m/37, KA2, Utgår 1990.
5.KA Batteriet, 4st 15,2 cm kanon m/37, KA1, Utgår 1988.
Krigsgrupperingsplats på Singö.
Batteriet flyttas till förråd vid Bråviken 1972.
7.KA Batteriet, 3st 15 cm kanon m/37, KA3, Utgår 1992.

De rörliga KA-batterierna (15,2 cm kanon m/37)
kunde sammanföras till KA-bataljoner.

I början av 80-talet ersattes 15,2cm kanon m/37 av "12/80 KARIN",
fördelade på 6st batterier, vardera på 4st pjäser.
I varje rörlig KA-bataljon (12/80) ingick 2st 12/80-batterier.


Rörliga KA-bataljoner:
1.KA-bataljonen - utgångsgrupperad i Skåne.
2.KA-bataljonen - utgångsgrupperad i Uppland.
3.KA-bataljonen - utgångsgrupperad i Blekinge.

Rörlig Kustartilleripjäs 12 cm m/80


Tunga rörliga KA-batterier:

11.KA-Batteriet, 3st (4st fr.o.m. 1972) - 21 cm kanon m/42. Utgår 1980.
12.KA-Batteriet, 3st (4st fr.o.m. 1972) - 21 cm kanon m/42. Utgår 1982.
13.KA-Batteriet, 3st (4st fr.o.m. 1972) - 21 cm kanon m/42.
Utgår 1972 när 4 - pjäsbatterier införs.
13.KA Batteriet hade krigsgrupperingsplats vid Gävle.
Användes mot åtminstone mot slutet för att förstärka
1. och 2.KA-bataljonerna (15,2cm m/37) i Skåne.

21 cm kanon m/42

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 20:41

Avseende lokalförsvarsförbanden så fanns det Försvarsområdesgrupper (Fogrupper) som kan jämställas med "permanenta" stridsgrupper där innehållet kraftigt varierade.

:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 20:48

Upplandsbrigaden(???) (IB 38, Alunda, Typ: IB 77) kan inte ha funnits 1989.
Det är ju gamla I 8 som lades ned 1980 som satte upp den brigaden?!

:)

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16310
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Inlägg av MD650 » 03 okt 2004 20:49

Elisson!
Är det Du som skrivit felplacerad och det andra med kursivt?
:)