Öresundsbron och andra broar

Diskussioner kring teknikens utveckling genom tiderna och dess inverkan på vår historia.
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11745
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Stefan Lundgren » 05 jun 2006 10:56

Hittade en artikel kring planerna innan Öresundsbron byggdes, det var planer redan under 1800-talet med att försöka förbinda Sverige och Danmark med en bro. Det tog några år innan bron blev helt färdig. Nu är det en kombination av både järnväg och bilväg. Öresundsbron är en av de häpnadsväckande brobyggerna i världshistorien, känner till att Ölandsbron gjorde att biltrafiken ökade på ön och såvitt vad jag vet så ligger vägnätet lite grann efter gentemot trafikflödet. Trafiken ändras ju efter en sådan bro har blivit byggd.

Syftet med denna tråd är att försöka ge en beskrivning över Öresundsförbindelsen, alltså historiken bakom själva planeringen av en bro. Det var åtskilliga kubikmeter och armeringsjärn som gick åt att bygga exempelvis Öresundsbron. Undrar hur planeringen gick för andra häpnadsväckande broar. Tråden bör nog också handla om historiska öppningsår, längd och typer av olika broar i både Sverige och internationellt.

I nedanstående artikel kan man läsa lite grann om själva historiken om Öresundsbron.
Mödosam väg till Öresundsförbindelsen
av Dan Jansson
NE-redaktionen
Visionen blir verklighet 1 juli. Öresundsförbindelsen öppnas för trafik och Danmark och Sverige får en fast förbindelse. Men vägen dit har varit lång — diskussionerna om en förbindelse mellan de båda länderna har pågått under mer än 100 år. Bro eller tunnel eller en kombination? Det är frågor som ältats länge och väl. Dessutom har den politiska beslutsprocessen varit lång och invecklad.
Det första politiska beslutet om en fast förbindelse över Öresund togs vid Nordiska rådets session 1953. Då ingicks en överenskommelse mellan regeringarna i Sverige och Danmark om att arbeta för en förbindelse. År 1973 enades de båda ländernas regeringar om att bygga en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn. Riksdagen godkände förslaget, men danska folketinget röstade nej p.g.a. oenighet om lokaliseringen av Köpenhamns flygplats. Efter att de båda länderna 1991 enats om att bygga Öresundsförbindelsen påbörjades en omfattande miljöprövning av projektet. Processen blev svåröverskådlig, och de berörda instansernas uppfattning skilde sig från varandra.
Naturvårdsverket i Sverige sade med tvekan ja till att det nybildade Öresundskonsortiet skulle få bygga bron, medan andra instanser, t.ex. Koncessionsnämnden för miljöskydd, sade nej. Den borgerliga regeringen under Carl Bildt beslutade i juni 1994, trots starka motsättningar inom regeringskretsen, att bron skulle byggas. Starkast motståndare till ett beslut var det föredragande statsrådet, miljöministern och centerpartisten Olof Johansson, som avgick när regeringen gav klartecken.
Förslag och beslut om Öresundsförbindelsen har lagts fram och antagits under mer än 100 år. Nedan följer de viktigaste stegen.
1872: Det första förslaget till en förbindelse i form av en Öresundstunnel presenteras.
1886–1919: Ett flertal förslag till tunnlar under Öresund presenteras, men samtliga idéer förkastades. En del förslag under denna tidsperiod – och även senare – gäller en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør, som ligger närmare varandra än Malmö och Köpenhamn. Från 1880-talet finns t.ex. förslag på en bro i två plan mellan Helsingborg och Helsingør; det övre planet skulle innehålla vägbana för hästskjutsar och det undre planet järnvägsspår för ångloksdrivna tåg.
1936: Skånska Cementgjuteriet (numera Skanska) och danska företaget Højgaard & Schultz lägger fram ett förslag om en broförbindelse över Öresund. Bron skulle produceras av ett konsortium av sex byggföretag. Konstruktionen var en kombinerad betong- och stålbro med sträckning från danska Amager via Saltholm till Lernacken i Limhamn strax söder om Malmö. Brons betongpelare avsågs att gjutas direkt på plats i Öresund med hjälp av torrlagda s.k. fångdammar. Det fanns även planer på att gjuta kassuner och pelare i land på samma sätt som slutligen skedde. Den segelfria höjden över farlederna Drogdenrännan och Flintrännan var planerad till 45 meter, vilket innebar att större fartyg hänvisades till Stora Bält. Brobanan skulle innehålla ett järnvägsspår, en trefilig bilväg på 8,5 meter samt en cykelbana på 2,8 meter. Kostnadskalkylen uppgick till 140 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 3,8 miljarder kronor i 1997 års penningvärde.
1954: Skånska Cementgjuteriet och Højgaard & Schultz samt övriga fyra företag som låg bakom 1936 års förslag presenterar ett nytt förslag som i princip bygger på det ursprungliga. Visionen att bilismen skulle dominera framtidens transporter innebar dock att brobanan enbart bestod av en fyrfilig motorväg utan plats för cykelbana och järnvägsspår. Kostnaden beräknades till 360 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 4,2 miljarder i 1997 års penningvärde.
1965: Skånska Cementgjuteriet lanserar ett projekt som innebär två förbindelser över Öresund, en vägbro mellan Malmö och Köpenhamn samt en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingør.
1969: De danska företagen Højgaard & Schultz samt Monberg & Thorsen presenterar ett förslag till en järnvägsförbindelse.
1970: Højgaard & Schultz föreslår en tunnel mellan Helsingborg och Helsingør.
1980-82: Skånska Cementgjuteriet arbetar fram ett förslag om en bro som innehåller en fyrfilig motorväg mellan Malmö och Köpenhamn.
1984: De danska och svenska regeringarna tillsätter Öresundsdelegationen, som får till uppgift att ta fram ett förslag till en Öresundsförbindelse.
1991: De båda ländernas regeringar enas om en avgiftsfinansierad bro- och tunnelförbindelse mellan Lernacken i Limhamn och Amager utanför Köpenhamn. Riksdagen respektive Folketinget godkänner avtalet.
1994: Skanska och 14 andra företag utses till att lägga anbud på projektet av byggherren Öresundskonsortiet, som ägs gemensamt av danska och svenska staten. Kostnaden för förbindelsen från kust till kust beräknas till 13,9 miljarder danska kronor. Därtill tillkommer landanslutningar för 2 miljarder svenska kronor för den svenska sidan och 5 miljarder för den danska sidan i 1990 års penningvärde.
1995: 27 november tecknas kontrakt mellan Öresundskonsortiet och företagskonsortiet Sundlink Contractors att bygga Öresundsförbindelsen. Den slutliga lösningen består av en tunnel mellan Danmark och den konstgjorda ön Peberholm (Pepparholm) samt en bro i två plan med biltrafiken överst och järnvägstrafiken underst. Planerna på en cykel- och gångbana på bron förverkligas inte.
2000: Öresundsförbindelsen invigs 1 juli och visionen om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark blir verklighet.
(Artikeln publicerad 2000-06-29)
I USA finns det broar som är värt att nämnda:

Golden Gate-bron
Brooklyn-bron
Mackinac-bron
Fort Pike-bron
Pontchartrain-bron

Den sistnämnda är 38 kilometer långt och gå över Pontchartrain-sjön utanför New Orleans.
Fort Pike ligger lite grann åt sydväst om Pontchartrainbron och kan ses från "Bird´s eye" på http://www.local.live.com.
Det finns också andra broar; Humber-bron utanför den engelska staden Hull är en hängbro som var världens längsta när den blev färdigt 1981. Sydney Harbour Bridge blev färdig 1932 och det var bl a 16 arbetare som omkom under dess byggnad. Bygget med Harbour Bridge i Sydney måste vara en stor arbetsrisk, den är ju hög också och jag ångrar mig idag att jag inte gick upp på bron på de guidade turer som anordnades(vad jag vet nu så har dom lagt ner denna guiding med tanke på terrorismen och det var framför allt efter en del australier antingen omkom eller skadades under den första Bali-bomben, lite OT).

I Guiness Rekordbok står det om en bro som har en höjd på 300 meter, vad heter den?

Intressanta länkar:

http://www.nireland.com/bridgeman/
http://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/bridge/index.html
http://bridges.lib.lehigh.edu/BookListpage.html

Den sistnämnda länken hittade jag efter jag har skickat in detta inlägg, man kan få hela "böcker" om olika broar i USA. Det är böcker som trycktes under 1800-talet som man kan läsa online. Titta gärna på dem:
Exempelvis:
Album of designs of the Phoenix bridge company: successors to Clarke, Reeves & Co., Phoenixville, by Phoenix Bridge Company (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1885.)
American iron bridges: abstract of the discussion upon a paper submitted by Zerah Colburn, by Zerah Colburn, edited by Charles Manby and James Forrest. (New York: Van Nostrand, 1867.)
The designing of ordinary iron highway bridges, by J.A.L. Waddell. (New York: J. Wiley, 1884.)Stefan

Användarvisningsbild
Sarvi
Medlem
Inlägg: 5855
Blev medlem: 25 mar 2002 09:00
Ort: Sverige

Inlägg av Sarvi » 06 jun 2006 19:27

Ölandsbron är ju ett osannolikt fuskbygge. Dels tog man saltvatten direkt från Kalmarsund och blandade cementen med, och istället för småländsk granitmakadam till betongen använde man öländsk kalksten. Resultat: rostande armeringsjärn, vittrande betong och eviga reparationer. Vissa hävdar att det i längden vore billigare att riva hela bron och bygga en helt ny. Brons högbrodel lär f.ö. vara populär som självmordsredskap dessutom - 41 meter rätt ner i spat. (Har dock själv hört på kanal 16 om en jeppe som parkerade bilen, och hoppade från lågbrodelen - ungefär i klass med tians hopptorn - konsensus bland oss lyssnare var att han antingen var väldigt otålig eller mest var ute efter sympati.)

Gutekrigaren
Medlem
Inlägg: 4120
Blev medlem: 23 mar 2002 19:38
Ort: Rom

Inlägg av Gutekrigaren » 06 jun 2006 19:59

Ja, Ölandsbron finns det mycket historier om i bygden. Min kompis pappa var taxichaufför på 80-talet och en kund ville på kvällen ta en sväng till bron. Turen gick till polisen istället, till hans förtret... Själv såg jag en gång hur polisen satt bredvid en kille innanför räcket och snackade, han kom undan i grevens tid.

En av de mest suggestiva upplevelser jag varit med om var när jag var helt ensam på bron en gång, körde på från Ölandssidan vid ca 0430. Beckmörker, men på bron en tunnel av ljus av lyktorna och jag la mig precis i mitten. I 190 knyck blir det en väldigt märklig rytm av skarvarna... Förhoppningsvis är det preskriberat nu... :)

Vid 35-årsjubliéet 1997 (eller om det var 2002 och 40-årsfirandet) läste jag en del artiklar om bron och dess betydelse för Öland. Vill minnas att någon skrev om att bron skapat en större slagsida i balansen mellan norra och södra Öland till förmån för norra, dvs ökat den som redan fanns.

Vad gäller trafikströmmarna har köerna flyttat till bron istället för centrala Kalmar, vilket väl får anses vara en fördel. Det öländska vägnätet är möjligen underdimensionerat för sommarströmmen, men med en vanlig karta är det ingen svårighet att ta den östra sidans väg norrut och tvära tillbaka efter behag.

Mvh Petter

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11745
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 07 jun 2006 13:50

Jag har också hört vissa rykten att Ölandsbron skulle vara mer eller mindre ett fuskbygge. Det har varit lite problem(förmildring) med den där bron och har den inte varit avstängd vid ett par tillfällen också?

Den har iallafall hållit för sommartrafiken sedan öppnadet, många använder ju landsväg 136 upp till Borgholm eller söderöver. Jag tror inte att alla känner till att det går en väg nordlig riktning på östra sidan av ön.
Gutekrigaren skrev
Det öländska vägnätet är möjligen underdimensionerat för sommarströmmen, men med en vanlig karta är det ingen svårighet att ta den östra sidans väg norrut och tvära tillbaka efter behag.


Jag känner till från tidigare trådar att du kommer ifrån Kalmartrakten, men jag tycker att det är lite märkligt att Vägverket inte har gjort någonting åt ökande trafikströmmen genom att anlägga en bredare och rakare väg. Men jag antar att det beror på en kulturhistoriskt aspekt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En liten kontrast till Ölandsbron så kom jag att tänka på Vätöbron som byggdes under 1980-talet, där var också färja innan bron. Nu är Vätö mycket mindre ö än Öland och geografisk ligger Vätö öster om Norrtälje. Broar ut till öar har nästan bidragit till att lokalbefolkningen har börjat klaga på ökande biltrafik.

En annan brohistoria i Roslagen är den ut till Bildö från Furusund. Den första bron ansåg som svajlig, det fanns en skräck att ta sig över bron och jag minns en artikel i Uppsala Nya Tidning för några år sedan att folk klagade på den gamla bron. Nu har dom rivit bron och ersatt med en ny.

Det är inte Ölandsbron som har haft rykten om sig att vara felbyggd eller liknande. :)

Stefan

Gutekrigaren
Medlem
Inlägg: 4120
Blev medlem: 23 mar 2002 19:38
Ort: Rom

Inlägg av Gutekrigaren » 08 jun 2006 08:31

Stefan Lundgren skrev:Jag har också hört vissa rykten att Ölandsbron skulle vara mer eller mindre ett fuskbygge. Det har varit lite problem(förmildring) med den där bron och har den inte varit avstängd vid ett par tillfällen också?

Den har iallafall hållit för sommartrafiken sedan öppnadet, många använder ju landsväg 136 upp till Borgholm eller söderöver. Jag tror inte att alla känner till att det går en väg nordlig riktning på östra sidan av ön.
Gutekrigaren skrev
Det öländska vägnätet är möjligen underdimensionerat för sommarströmmen, men med en vanlig karta är det ingen svårighet att ta den östra sidans väg norrut och tvära tillbaka efter behag.


Jag känner till från tidigare trådar att du kommer ifrån Kalmartrakten, men jag tycker att det är lite märkligt att Vägverket inte har gjort någonting åt ökande trafikströmmen genom att anlägga en bredare och rakare väg. Men jag antar att det beror på en kulturhistoriskt aspekt.
Väg 136 är en vanlig landsväg (eller vad det heter) och utslaget på ett år är nog trafikströmmen som på en sådan. Särskilt kurvig är den inte, det är i det närmaste raka spåret hela vägen från bron till Byxelkrok.

Mvh Petter

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3180
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Inlägg av Donkeyman » 08 jun 2006 08:57

Stefan Lundgren skrev: En annan brohistoria i Roslagen är den ut till Bildö från Furusund. Den första bron ansåg som svajlig, det fanns en skräck att ta sig över bron och jag minns en artikel i Uppsala Nya Tidning för några år sedan att folk klagade på den gamla bron. Nu har dom rivit bron och ersatt med en ny.
Från Furusund och utåt är det fortfarande färja. Den första går Furusund - Köpmanholm på Yxlan och den andra går vidare från Yxlan till Norrsund på Blidö. Det har visserligen varit tal om fast förbindelse men det har inte realiserats. Och mellan Furusund och Köpmanholm skulle det bli frågan om en våldsam bro. Därför att där går stora farleden och skall man ha "air draught" för att Finlandsfärjorna skall gå under så blir det frågan om stora grejor.

Däremot är vägen från fastlandet och ut till Furusund en fast vägförbindelse. Den går över en radda med broar och vägbankar. Och den bro som förnyades var Svartnöbron. Denna var tidigare mycket smal och signalreglerad eftersom den inte tillät möten.

Vägen ut mot Furusund anlades efter WW2 och den var färdig några år in på 50-talet. Färjorna vidare till Yxlan och Blidö startade 1956.

Sedan finns det ytterligare en färjeförbindelse som utgår från Furusundsvägen. Det är en privat linfärja som förbinder Svartnö med Högmarsö.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11745
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 08 jun 2006 15:34

Gutekrigaren skrev:

Väg 136 är en vanlig landsväg (eller vad det heter) och utslaget på ett år är nog trafikströmmen som på en sådan. Särskilt kurvig är den inte, det är i det närmaste raka spåret hela vägen från bron till Byxelkrok.

Mvh Petter
Ja, samtidigt är det lite svårt att köra om också. :)
Donkeyman skrev:

Från Furusund och utåt är det fortfarande färja. Den första går Furusund - Köpmanholm på Yxlan och den andra går vidare från Yxlan till Norrsund på Blidö. Det har visserligen varit tal om fast förbindelse men det har inte realiserats. Och mellan Furusund och Köpmanholm skulle det bli frågan om en våldsam bro. Därför att där går stora farleden och skall man ha "air draught" för att Finlandsfärjorna skall gå under så blir det frågan om stora grejor.

Däremot är vägen från fastlandet och ut till Furusund en fast vägförbindelse. Den går över en radda med broar och vägbankar. Och den bro som förnyades var Svartnöbron. Denna var tidigare mycket smal och signalreglerad eftersom den inte tillät möten.

Vägen ut mot Furusund anlades efter WW2 och den var färdig några år in på 50-talet. Färjorna vidare till Yxlan och Blidö startade 1956.

Sedan finns det ytterligare en färjeförbindelse som utgår från Furusundsvägen. Det är en privat linfärja som förbinder Svartnö med Högmarsö.
Jovisst, ja, det är en bro ut till Furusund som har varit väldigt debatterat innan den nya bron byggdes. Nu är broförbindelsen modern och med lite mer trafik än tidigare.

Bron över Bergshamraviken har min mor berättat om, förut fick man ta en genväg på minst en halvmil för att komma runt. Bron byggdes runt 1960 har jag för mig.

Stefan

Axel
Provmedlem
Inlägg: 1
Blev medlem: 12 feb 2019 04:52
Ort: Norrtälje

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Axel » 12 feb 2019 20:23

Faktiskt byggdes Wettershagabron över Bergshamraviken 1962. Uppgiften kommer från Wikipedia, se https://sv.wikipedia.org/wiki/Vettershaga, och stämmer med min egen minnesbild eftersom min mor gick bort i januari 1964, Sånt minns man.
Innan Wettershagabron kom till tog man vägen från Roslagskulla, det som nu kallas Svensbodavägen, via Svensboda runt Bergshamraviken och genom Bergshamra till Mora vägskäl. Efter det jag minns var det en grusväg som ibland belades med oljegrus eller möjligtvis saltblandat grus för att det inte skulle damma så mycket.
Axel

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3180
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Donkeyman » 13 feb 2019 05:21

När det gäller gamla vägen Åkersberga- Roslags Kulla- Bergshamra- Mora- Norrtälje så byggdes det en bro som kortade den gamla vägen lite grand. Jag tänker på "nybron" över Bergshamraån. Sannolikt byggd i slutet av 50-talet. Innan dess gick vägen i en slinga genom Bergshamra samhälle och över en bro en bit uppströms Bergshamraån. Bussen går fortfarande den gamla vägen genom Bergshamra.

Sedan kan det vara intressant vetande att nya vägen Roslags Kulla- Wettershaga byggdes långt innan Wettershagabron. Sålunda hade Wettershaga i flera år en väg som var av mycket högre kvalitet än vad en "blindtarm" till det lilla samhället skulle motivera. Själva bron och vägen från bron till Mora vägskäl byggdes samtidigt och stod klara 1962. En gång i tiden fanns det faktiskt en liten privatfärja över sundet ungefär där Wettershagabron numera ligger.

Fram till slutet av 1940-talet var huvudförbindelsen till de här trakterna Waxholmsbåt. Linjen gick Stockholm- Resarö- bryggor på fastlandet från Lervik till Wettershaga- in i Bergshamraviken till Bergshamra. Tror sista året båten gick var 1947.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 26542
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Hans » 13 feb 2019 13:21

Välkommen till Skalman Axel.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 11315
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Markus Holst » 13 feb 2019 13:52

Förvisso är det kanske inte denna typ av bro som tråden är avsedd för, men:

Jag bor utanför Svenljunga och i nämnda samhälle finns en gammal stenbro som togs ur bruk för drygt hundra år sedan. Någon gång under min livstid gjorde kommunen en enkät för att reda ut vad ortsborna var mest stolta över. Svaret blev den gamla bron, som därför renoverades grundligt och nu ståtar mitt i byn. Där tas många bröllops-kort.

Bild

Utöver denna bro finns där fyra andra modernare broar över Ätran i samhället.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11745
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Stefan Lundgren » 28 apr 2019 17:38

På Fornminnesregistret finns det 929 träffar om man söker på stenbro och på flera av dessa projekt finns det lite grann att läsa faktiskt.

Tyvärr har jag missat lite grann med turerna kring Gysingebroarna på sista tiden??? Det var drygt tio år sedan som jag var där.

Stefan

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11745
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Stefan Lundgren » 16 maj 2019 08:24

En bra sida om amerikanska broar är https://bridgehunter.com
som har tresiffriga antal broar i många av delstaterna och där finns även de ovannämnda broarna också.

Stefan

Makrill
Ny medlem
Inlägg: 11
Blev medlem: 19 jul 2015 16:33
Ort: Trollhättan

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Makrill » 06 aug 2019 20:13

Jag är osäker på om jag minns rätt, men när placeringen och utformningen av Pepparholm diskuterades på 90-talet, fanns ett alternativ där tidsgränsen gått över ön. Det hade varit lite kul med landgräns mot Danmark igen!
Är det någon annan som kan bekräfta eller dementera detta?

Gen. Jack Ripper
Medlem
Inlägg: 212
Blev medlem: 27 nov 2011 14:26

Re: Öresundsbron och andra broar

Inlägg av Gen. Jack Ripper » 15 aug 2019 12:28

Intressant läsning om Ölandsbron.
Bron är verkligen undermålig idag. Smala filer, inget mitträcke, ingen som helst väggren. Jag har bara kört på sommaren, men kan tänka mig hur det är på hösten. En kastvind så är man i mötande trafik.

En vacker hängbro med två/tre filer och mitträcke samt plats för cykel/gångtrafik vore något.
Kanske likt Öresundsbron ha järnväg under? Ett pendeltåg mellan Kalmar och Borgholm/Mörbylånga hade nog ökat andelen permanentboende.
Och en riktig motorväg mellan brofästet och E22 tack.
Hade kunnat byggas parallellt med nuvarande bron så kan man riva den gamla när man är klar.