Teknikutveckling inom svensk telegrafi

Diskussioner kring teknikens utveckling genom tiderna och dess inverkan på vår historia.
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Teknikutveckling inom svensk telegrafi

Inlägg av Stefan Lundgren » 09 maj 2005 17:41

Tekniken gick ju framåt på alla områden under 1900-talets början, hittade denna historia på nationalarkivet. Nu är det inte hela historien med inom svensk telegrafiområde, den första telegrafledningen drogs på 1830-talet om jag inte minns fel. Den utgick ifrån Stockholm till nån provinsial ort, om det inte var Uppsala, men det vet jag inte i dagsläget.
En uppsats från Ekonom-historiska institutionen på Uppsala Universitet behandlar just om teleområdet runt förra sekelskiftet, jag har uppsatsen liggandes nånstans, men kan ta fram den i ett lämplig tillfälle.
Svenska Telegrambyrån är Sveriges äldsta nyhetsbyrå. Den grundades 1867 som en filial till den tyska Wolff-byrån i Berlin. På 1890-talet övergick den i svensk ägo. . Vid sekelskiftet hade telegrambyrån tre filialer: i Malmö, Göteborg o Sundsvall. . Telegrambyråns siste ägare, direktör P G T Eklund, deponerade 1923 en stor del av telegrammaterialet hos Riks- arkivet (Sv T I). Det omfattade tiden 1867-1911. En del, som omfattade tiden 1910-1919, lämnades till Krigsarkivet (Sv T II). Under 1970-talet överflyttades telegrammen i Krigsarkivet till Riksarkivet och sammanfördes med det där befintliga materialet. . BESKRIVNING AV TELEGRAMMEN Över 2/3 av Sv T:s telegrammaterial är utrikestelegram, och resten är inrikestelegram. Här finns både inkommande och utgående telegram. . Av stort internationellt intresse är de inkomna kabeltelegrammen från utlandet. De finns bevarade i obruten svit från 1867-1919. De är skrivna på originalspråken, de äldsta för hand och fr o m 1914 med textapparat. Under första världskriget förekommer enstaka radiotelegram, vilka blir allt vanligare efter 1918. . Under första världskriget finner man även de stridande ländernas statssubventionerade telegram bland de utländska originaltelegrammen. . I ländervis ordnade serier, som omfattar tiden 1917-1919, finns översättningar till svenska av de utländska telegrammen . Bland de äldsta utländska originaltelegrammen förekommer många handelstelegram. Så är fallet fram till 1894, då dessa telegram bildar en egen serie, som löper fram till 1909. . Kontinentalroutens telegramavdelning innehåller specialkorrespondenser av utländska nyheter förmedlade via Malmöfilialen. . Flera telegramserier benämns telefono- gram, beroende på att de utgjorde telefonerade meddelanden. Dessa redigerades och mångfaldigades genom hektografering. En stor del av dessa telefonogram är inrikesnyheter, som främst producerades för den svenska pressen. Den största serien kallas notiser. . TEKNISKA OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Telegrammen är delvis svårlästa p g a filmunderlagets dåliga kvalitet. Det kan finnas felnumreringar, feldateringar och omkastningar av telegram, vilka inte har kunnat rättas till vid filmningen. Många felaktigheter har dock korrigerats. . Den största delen av telegrammen har löpnumrerats, vilket har skett hos telegrambyrån. För varje nytt år börjar numreringen om från början. Det förekommer att löpnumreringen bryts och fortsätter med annan sifferkombination. . På grund av den teknik som användes vid filmningen, har filmen monterats nerifrån och upp. Det innebär att fichet måste roteras 180 grader före inläggning i läsare, och att kortet läses från höger till vänster.
Stefan

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3181
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Inlägg av Donkeyman » 09 maj 2005 18:36

Telegram var en världsomfattande organisation som funkade ungefär som e-mail gör i dag. Fast det tog längre tid och var dyrare. Men det är inte så länge sedan telegram var en självklar del av livet även för privatpersoner.

Vid bröllop, födelsedagar, konfirmationer och andra högtidsdagar var det en självklarhet att sända ett telegram. Ett normalt telegram mottogs bara som en utskriven text, men vid högtidsdagar sände man ett lyxtelegram. Detta innebar att telegrammet skrevs ut på en snygg blankett - det såg ut ungefär som ett diplom. I telefonkatalogen fanns en lång katalog med blanketter man kunde välja mellan.

När man valt sin blankett ringde man upp telefonstationen och beställde telegram. Så fick man tala med en telegramoperatör. Hon (det var alltid damer) tog emot texten och besked om vilken blankett som skulle användas för utskriften. Blanketterna hade egna nummer, till exempel lx25, vilket betydde lyxtelegram på blankett nr. 25.

Sedan organiserade televerket resten. Damen tog emot texten och sände den vidare till sin kollega på den ort där telegrammet skulle levereras. Där skrevs telegrammet ut och ett telegrambud drog iväg till mottagaren och avlämnade telegrammet. I städerna som till exempel Stockholm fanns det stora mängder med telegrambud, som cyklade ut till mottagarna. Och på mindre platser var det ofta taxi som skötte om detta. Jag har själv som droskchaffis på 70-talet kört ut mängder med telegram.

Men självfallet hade telegrammet sin storhetstid innan telefon blev var mans ägo. Men när världen hade knutits samman genom telegrafledningar där morse var språket. Efter telefonens genombrott användes telegrammet fortfarande i stor utsträckning inom affärsvärlden. Det var på den tiden det enda sättet att bekräfta avtal eller att ge juridiskt bindande instruktioner snabbt. Ett telegram från USA till Sverige kom fram inom loppet av några timmar.

Eller som ovan nämnts att sända gratulationer på en högtidsdag till en främmande ort. Jag har ärvt en hel bunke med telegram från 40- och 50-talet när mina föräldrar gratuleras till högtidsdagar mm. Telegrammen är sända till Stockholm från i huvudsak Norrland men också från USA och de många andra länder.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 09 maj 2005 18:41

Du skriver verkligen bra inlägg, Donkeyman....Man blev ju verkligen paff när man läste igenom det. Tänkte på när Titanic gjorde sin resa till katastrofen och då skickade passagerarna hälsningar via fartygets telegrafhytt. Det var en liten nyhet då, har jag hört talas om. Sen när isvarningarna började komma så neglierade detta p g a att telegrafhytten var till för hälsningsmeddelanden. *skämt* Efter katastrofen så fick inte några meddelande skickas förutom i yttersta nödfall. Det är också en smula telegrafhistoria.

Stefan

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3181
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Inlägg av Donkeyman » 09 maj 2005 19:54

Eftersom jag har arbetat i sjöfartens tjänst i 41 år har jag också i färskt minne när telegrammet var förbindelsen med omvärlden.

Telegrafisten ("gnisten") var en person, som långt in på 80-talet skötte kontakt med omvärlden genom morsetelegrafi. Och väldigt ofta var kontakten helt och hållet beroende på hans / hennes personliga färdigheter.

Och Titanics telegrafister Sam Phillips och Harold Bride hade minst sagt häcken full med telegram som skulle sändas och mottagas mellan 1:a klasspassagerarna och land. När olyckan var ett faktum gjorde de bägge en beundransvärdig insats.

I dag verkar det svårförståeligt att det skulle utväxlas så mycket meddelanden. Men gör det tankeexperimentet att alla SMS och e-mail måste expedieras av en mellanhand som sänder meddelandet på morse så blir det kanske mer begripligt.

Ett exempel. Jag kör droska ibland och kan inte upphöra att förvåna mig över ungdomar, som måste sända 5 SMS under loppet av en 10 minuters körning. Titanics telegrafister upplevde att de måste expediera högar med samma typ av nonsensmeddelanden. Men de meddelandena var sända av världens vackraste människor, som hade en självklar rätt att förvänta sig att just deras meddelande skulle prioriteras.

Frogman
Medlem
Inlägg: 1166
Blev medlem: 15 feb 2003 22:27
Ort: Sverige

Inlägg av Frogman » 10 maj 2005 09:06

Sista gången jag såg ett ställe där man kunde använda telegraf var i Estland 1993.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Inlägg av Hexmaster » 10 maj 2005 09:31

Minns en dam som suttit och skickat vidare lyxtelegram, och som avskydde sysslan mer än någonting annat; "en 'hej hopp under filten, om nio månader kommer pilten' till idag så spyr jag".

Sannerligen en egenartad företeelse, att det står "telegram" på bladen har ju ingen som helst koppling till "riktiga" telegram... Månne vi på våra resp. hundraårsdagar får ett lyx-SMS från Hans/Hennes Majestät Konungen/Drottningen?

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 10 maj 2005 10:49

Det var en bilaga i Illustrerad Vetenskap en gång som handlade om Titanic undergång, där stod det också att passagerare från andra klass skickade också, men det var de rikaste passagerarna som skickades mest telegram. Telegrafisten på Carlifonia försökte nå telegrafisterna på Titanic, men dom tyckte att han borde hålla tyst istället och sen när katastrofen var ett faktum så hade telegrafisten på Carlifonia gått ner i sängen. Efter Titanics undergång så blev det revolutionerade inslag, telegrafen måste hållas öppet dygnet runt och inga privata telegram fick skickas, förutom i extrema nödfall.

Bidra också med det som står i NE
telegrafi (av fr. télégraphe 'telegraf(station)', av tele- och en bildning till grek. gra´pha 'skriva'), överföring av text och symboler över stora avstånd. De tidiga telegraferna var optiska. Mellan telegraftorn sändes meddelanden med hjälp av stora skivor, vilka placerades i olika positioner motsvarande olika tecken eller hela meddelanden (jfr Claude Chappe). År 1837 visade William Fothergill Cooke (1806-79) och Charles Wheatstone i Storbritannien den första praktiskt fungerande elektriska telegrafen. Den nya tekniken kom till stor nytta, inte minst under uppbyggnaden av det brittiska järnvägsnätet. Samuel Morse, som tidigt hade förbättrat telegrafen i USA och introducerat ett system där en elektromagnet registrerade strömimpulserna på en pappersremsa, var med om att introducera den första morseförbindelsen i USA. Denna förbindelse byggde på det av Morse framtagna morsealfabetet. Samtidigt som telegrafen byggdes ut i Sverige på 1850-talet, började man lägga undervattenskablar för telegrafi mellan kontinenterna. Den första atlantkabeln, vilken var avsedd för telegrafi, togs i bruk redan 1866. Redan i början av 1870-talet var Europa, Amerika, Afrika, Asien och Australien förenade i ett globalt telegrafnät. Radiotelegrafi, vilken främst används för kommunikation med fartyg till sjöss, bygger naturligt på telegrafi över radio.
Under slutet av 1920-talet utvecklades principen för den fjärrskrivmaskin, teleprinter, som sedan dess använts som terminal inom telegrafi. Den information som utväxlas mellan två teleprintrar över telegrafförbindelser eller, mer specifikt, över telexnätet, är binärt kodad enligt femenhetssystemet. Dess alfabet, femenhetsalfabetet, i vilket varje tecken utgörs av en kombination av fem lika långa element, ger med hjälp av speciella skifttecken möjlighet att representera alla bokstäver, siffror och specialtecken.
Chappe [Sap] , Claude,1763-1805, fransk präst och uppfinnare av en optisk telegraf, där en tredelad arm formas till olika tecken med en överenskommen betydelse. Armen placerades på taket till en byggnad med fritt synfält till nästa station. C:s första linje anlades 1794 mellan Paris och Lille på uppdrag av franska nationalkonventet. Därefter byggdes systemet, som fick militär betydelse, snabbt ut. År 1844 hade Paris samband med 29 städer med hjälp av ett drygt 5 000 km långt nät med över 500 stationer. C:s system utnyttjades även i andra delar av världen.
atlantkabel, telekabel mellan Europa och Nordamerika, placerad på havsbottnen. P.g.a. det stora avståndet har man med jämna avstånd placerat förstärkare längs kabeln. Den första atlantkabeln var avsedd för telegrafi och lades ut mellan Newfoundland och Irland 1857-58, men den upphörde att fungera efter 20 dagar och ersattes av en ny som togs i bruk 1866. Det första telegrammet mellan världsdelarna utväxlades 5 augusti 1858. Den första atlantkabeln för telefoni, TAT 1 (Trans Atlantic Telephone Cable), togs i bruk 1956. Den bestod av två koaxialkablar, en för vardera riktningen, och medgav 35 parallella telefonförbindelser. Dagens atlantkablar, som är uppbyggda av optiska fibrer över vilka 10 000-tals samtal kan överföras parallellt, står sig ekonomiskt mycket väl i konkurrens med satellitförbindelser.
Det som är så intressant med telegrafi är att den har en historisk förändring i teknikhistoria och det har gynnat såväl civila mål som militära mål.

Stefan

Användarvisningsbild
hangatyr
Medlem
Inlägg: 1425
Blev medlem: 04 apr 2002 11:38
Ort: Södertälje

Inlägg av hangatyr » 10 maj 2005 11:29

känenr någon till något om det här optisak telegrafystemet som fanns längs sydostkusten i sverige under 1700talet? när jag besökte tekniska muséet senast (tre-fyra år sedan) fanns där en utställlning med denna företeelse. mycket intressant, men tyvärr minns ajg itne så mycket av den.

edit:
hittade litegrann på nätet.

http://www.tekniskamuseet.se/templates/ ... px?id=3350

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3181
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Inlägg av Donkeyman » 10 maj 2005 12:48

Optisk telegraf täckte en stor del av Sverige. Det finns massor av platser som heter Telegrafberget, Telegrafholmen, Telegrafudden etc. Just därför att där har det stått en telegrafstation. Stationen bestod av en mast där en mängd tavlor kunde vridas på olika sätt och därmed visa olika koder. På dessa telegrafer kunde operatören med kikare se hur den föregående stationen hade ställt sina tavlor. Så ställde man tavlorna lika och nästa station kunde så se dessa etc.......

I "Greven av Monte Cristo" finns en episod där hjälten mutar en telegrafoperatör att sända ett falskt meddelande. Detta leder till att en av hans fiender gör felaktiga dispositioner på börsen och blir ruinerad.

En föregångare till den optiska telegrafen är väl vårdkasen. Det finns ju ett oändligt antal kasberg här i landet också. Det var ett effektivt och snabbt varningssystem när fienden nalkades kusten.

Eftersom jag har nämnt sjöfarten så kan jag nämna att telegrafens föregångare där var signalflaggan. Man kunde sända meddelanden genom signalflaggor. Min Internationell Signalbok från 1902 innehåller 600 tätskrivna sidor med olika signaler. Jag skall nämna några:

TKQ - Jag plundrades af en sjöröfvare
GWE - Ångpannesmed
AT3 - Ångpanna sprungen, 3 man dödade
GOA - Blås ut eder ånga
YU - Har krig utbrutit
YW ACVP AEHR - Krig har utbrutit mellan Tyskland och England
(Eftersom man bara hade fyrställiga signaler måste man här visa tre olika signalfigurer i rask takt)
TLS - Pesten har utbrutit i ____ Signalerad plats

Detta är exempel på de internationella signalerna. Än i dag har alla fartyg en signalbok med nyckel till dessa signaler. Men dagens bok är betydligt tunnare och innehåller bara en liten mängd med signaler.

Sedan fanns också möjligheten att morsesignalera med handflaggor. Något som framför allt användes inom det grå bolaget (=flottan).

Men än i dag måste en styrman lära sig att morsesignalera med signallykta. Och en sådan finns ombord i varje fartyg - men jag tror aldrig jag varit med om att använda den.

Henke
Medlem
Inlägg: 1226
Blev medlem: 25 sep 2003 17:27
Ort: Stockholm

Inlägg av Henke » 10 maj 2005 14:40

Här hittade jag en ganska uttömmande artikel om det optiska telegrafsystemet:
http://www.fht.nu/page.asp?iPageId=86

För övrigt finns mig veterligen bara en bevarad station kvar idag, den på Furusund i Stockholms norra skärgård.

Henrik

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 10 maj 2005 14:46

Jag hittade följande om Furusund, hela texten återfinns på
http://www.lansmuseum.a.se/databas/sid3 ... _knnr=0188

Men här är det en del av texten
Det mindre huset, optiska telegrafen, har grund av letad, tjärstruken sten, gula väggar som är panelade, locklistpanel och pulpettak, täckt med tjärpapp. På dess sydvästra sida står två master, på vilka sitter tio ställbara svartmålade signalluckor placerade tre och tre med en ensam lucka på toppen. Därifrån går rep ner genom taket till manöveranordningen, den s k regeringen. Telegrafen är museum sedan 1964 (se även del 1 sid 95).

Det större huset, den elektriska telegrafen, har tuktad, letad, tjärstruken stengrund, ljusgula väggar med locklistpanel och sadeltak som täcks av tvåkupigt tegel.
Stefan

Användarvisningsbild
Sarvi
Medlem
Inlägg: 5874
Blev medlem: 25 mar 2002 09:00
Ort: Sverige

Inlägg av Sarvi » 10 maj 2005 14:48

Frogman skrev:Sista gången jag såg ett ställe där man kunde använda telegraf var i Estland 1993.
Sista gången jag såg en telegraf var på Tingstäde Radio på Gotland under min vpl 2000. Såvitt jag vet så lär sig flottans telegrafister fortfarande morse och användning av en telegrafnyckel. 80-takt, tror jag kravet var. Det var inte alltför ovanligt att förbiseglande östeuropeiska rosthögar började pipa och väsnas. Inte alltför ovanligt att berusade ryssar skrålade sentimentala sånger på kanal 16 heller... Så helt död är morsekunskapen inte! Signalering med signallampa användes även inom flottan.

:)

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 10 maj 2005 16:34

Arkiv för telegramverket i Sverige.

http://www.nad.ra.se/Arkis2/NADpages/ar ... 02440207BB}


Stefan

Användarvisningsbild
Donkeyman
Saknad medlem †
Inlägg: 3181
Blev medlem: 05 feb 2004 18:29
Ort: Tromsø

Inlägg av Donkeyman » 11 maj 2005 09:51

Sarvi skrev:Sista gången jag såg en telegraf var på Tingstäde Radio på Gotland under min vpl 2000. Såvitt jag vet så lär sig flottans telegrafister fortfarande morse och användning av en telegrafnyckel.
Inom handelssjöfarten slog man igen radiotelegrafin för ungefär 10 år sedan. Och då försvann de sista telegrafisterna. Detta var slutpunkten för en lång övergångsprocess. Det man har i dag heter GMDSS och är ett helt system av modern satelitbaserad kommunikationsutrustning. Ombord i dagens fartyg sänder man e-mail ungefär som man gör hemma. Och för säkerhets skull har man flera oberoende anläggningar så att om en säger upp sig blir man inte utan kommunikation för den skull.

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11756
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Inlägg av Stefan Lundgren » 11 maj 2005 15:05

I början på 1880-talet så började Telegrafverket att köpa in enskilda telefonnät lite här och var i landet. En rapport från Ekonom-historiska institutionn på Uppsala Universitet handlar just om dessa köp. Rapporten är skriven av Rikard Skårfors och titeln är "Telegrafverkets inköp av enskilda telefonnät---Omstrukturering av det svenska telefonsystemet 1883-1918". Nu är man delvis inne på historien kring telefonutvecklingen i Sverige under slutet av 1800-talet. Jag kan nog öppna en ny tråd eftersom det känns att det blir lite urspårad annars med inslag av vanliga telefonnät.

Men det var ett litteraturtips.

Stefan