Svensk sjöfart i arkiven

Diskussioner kring teknikens utveckling genom tiderna och dess inverkan på vår historia.
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11750
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Svensk sjöfart i arkiven

Inlägg av Stefan Lundgren » 04 maj 2005 17:15

Svenska amerika linjen

Har ett eget arkiv på landsarkivet i Göteborg som är sökbar om man säger till i receptitionen, det finns alla möjliga handlingar. Jag tänker främst på diskussionen kring en atlantresa för femtio år sedan, men det finns uppgifter att få även via internet. Jag skickar lite bidrag från Nationella arkivdatabasen.

Stefan
Ingår i Broströmskoncernen. AB Svenska Amerika Linien startade sin verksamhet år 1915 med fartyget Stockholm. Det blev sammanlagt tio passagerarfartyg, som kom att tillhöra AB Svenska Amerika Linien, men bara fyra fartygsnamn användes: Stockholm, Drottningholm, Kungsholm och Gripsholm. Det första fartyget med namnet Gripsholm blev också det första som byggdes för rederiets räkning och kom efter leveransen 1925 att vara i bolagets tjänst i 30 år. De sista fartygen i AB Svenska Amerika Liniens flotta, Gripsholm II och Kungsholm III, såldes 1975, när bolaget likviderades. Arkivet efter AB Svenska Amerika Linien kom år 1980 i huvudsak att föras till Landsarkivet i Göteborg, tillsammans med övriga delar av Broströmskoncernens arkiv.

Fartygsanknutet material, ritningar mm. förvaras på Göteborgs Sjöfartsmuseum. Arkivet innehåller bland annat protokoll från bolagsstämma och styrelse, årsberättelser, aktieböcker, tryckta passagerarlistor, positionsböcker, bokföring och biljettredovisning, statistik, trycksaker samt en fotosamling med bilder på personal, fartyg, kända resenärer mm. Den 26 juli 1956 inträffade den mycket uppmärksammade kollisionen mellan Stockholm III och det italienska kryssningsfartyget Andrea Doria utanför USA:s ostkust.

I AB Svenska Amerika Liniens arkiv finns, serie F 5, handlingar som behandlar olyckan och dess efterspel. För personforskare är spciellt två serier i arkivet av intresse, dels de tryckta passagerarlistorna, serie D 2 A, för perioden 1915-1971, som dock endast omfattar passagerarna i 1:a och oftast 2:a klass och där alltså flertalet emigranter inte finns med. I biljettredovisningen, serie G 3, som finns bevarad för perioden 1939-1958, återfinns samtliga betalande passagerare med uppgift om resebyrå som sålt biljetten och biljettpris. Beträffande de tryckta passagerarlistorna innehåller dessa också en hel del annan information om fartyget och resan.
Atlanttrafik
Landsarkivet i Göteborg
Ingår i Broströmskoncernen. Bolaget bildades 1946 av Broströms och Trelleborgs Ångfartyg (från 1968 Malmros Rederi AB). Dessa rederier ägde 50% vardera. AB Atlanttrafik hade enbart kylfartyg, sammanlagt sex fartyg. AB Atlanttrafik hade i praktiken upphört som rederi efter det att det sista svenska fartyget sålts 1976.


Mexikolinjen
också i Göteborg
Ingår i Broströmskoncernen. AB Svenska Amerika Mexiko Linien bildades år 1911 med uppgift att bedriva fraktfart på Nordamerika, Mexiko, Centralamerika och Västindien. Första fartyget inköptes från Norge 1912. Verksamheten växte snabbt och nya fartyg tillfördes. År 1946 genomfördes en fusion mellan AB Svenska Amerika Linien (SAL) och AB Svenska Amerika Mexico Linien (SAML) och SAML-fartyg fördes över till SAL. Utåt märktes denna förändring inte mycket, eftersom bolagens fartyg redan hade samma skorstensmärke samt gemensam -holm-ändelse i sina namn.
Ostasiatiska kompaniet
Ingår i Broströmskoncernen. AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet (ASOK) bildades år 1907, vilket öppnade den första transoceana linjen på Fjärran Östern. Samma år anskaffade bolaget sitt första fartyg S/S Canton, ett fartyg inköpt från danska Östasiatiske Kompagnie. Redan från början inledde AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet ett samarbete med detta rederi och senare även med norska Wilh. Wilhelmsen. År 1914 öppnade rederiet en linje till Indien och 1931 en linje till Persiska Viken. En linje från USA:s ostkust till Fjärran Östern öppnades år 1939 och trafik på på Indonesien startade 1952. År 1960 utvidgades AB Svenska Ostasiatiska kompaniets USA-Östernlinje med trafik på USA:s ostkust - Medelhavet - Röda Havet - Malaya - Indonesien - Filippinerna - Hongkong - Japan - Jamaica - USA, varmed koncernens första jorden-runt-linje var ett faktum. Vid sidan av linjetrafiken drev rederiet även s.k. feedertrafik, mindre fartyg som samlade upp last från hamnar vid Östersjön till Göteborg. ASOK förblev ett eget bolag inom Broströmskoncernen fram till 1978, då verksamheten omstrukturerades och samlade alla bolag inom Broströms Rederi AB. Med detta upphörde AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet.
Ostindiska kompaniet finns också på internet och det är en sökmotor över fartyg, personer och övriga aspekter.

http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrif ... initLang=1

Morthaur
Medlem
Inlägg: 146
Blev medlem: 03 nov 2002 15:54
Ort: Sverige

Inlägg av Morthaur » 01 jun 2005 13:58

Som fd motorman så känner jag mig tvungen att ge er att beskåda dessa vackra fartyg som kan få vem som helst att falla i gråt...
http://kommandobryggan.se/Bryggan/Rederi.htm