Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Diskussioner om språkhistoria, allmän språkvetenskap och den komparativa språkforskningen.
Amund
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 8746
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Inlägg av Amund » 25 aug 2021 19:14

Mackan L skrev:
25 aug 2021 18:21
Amund skrev:
25 aug 2021 17:17
En mycket intressant tråd! :)

Delvis relaterat: Hur gjorde de ca 1 miljon svenskar som emigrerade till Amerika? Även på den tiden bör man väl ha haft något bevis på ens identitet typ ett pass när man anlände till Ellis Island eller accepterade de amerikanska myndigheterna ens muntliga uppgifter och/eller något sorts personbevis?
Passagerarlistor från fartygen invandrarna kom med. Utifrån de uppgifterna utfärdades dokument av de amerikanska myndigheterna.
Därefter fick invandrarna genomgå medicinsk och juridisk prövning.

https://www.history.com/topics/immigration/ellis-island
After an arduous sea voyage, immigrants arriving at Ellis Island were tagged with information from their ship’s registry; they then waited on long lines for medical and legal inspections to determine if they were fit for entry into the United States.
Tack Mackan L! Men en människas sanna identitet måste ju ha varit ett problem att fastställa även på den tiden? Och fartygets passagerarlista är ju heller inget identitetsbevis. När reglerna skärptes efter VK1 och det blev kvoter för olika länder så måste det ha varit känt för immigranterna vilka nationaliteter immigration-tjänstemännen helst ratade. Därför tänkte jag att en svensk hade behövt någon form av internationellt gångbart identitetsintyg från svenska myndigheter (alltså ett pass :D ) för att bevisa sin härkomst och identitet?

Ephraim
Medlem
Inlägg: 264
Blev medlem: 01 apr 2009 19:50

Re: Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Inlägg av Ephraim » 25 aug 2021 20:27

Jag får nog säga pass på frågan om det har funnits språkkrav för att få ett pass. Gissningsvis har det dock inte funnits ett formellt sådant krav.

Däremot har det även i Sverige förekommit språkkrav för naturalisation. Ett krav på intyg om språkkunskaper verkar åtminstone ha funnits under 1950-talet till slutet av 1970-talet, med vissa undantag. Språkkunskaper kan nog ha beaktats även innan dess utan att det fanns något formellt krav på språkkunskaper.

Se följande ur Sandesjö & Björk, Medborgarskapslagen med kommentarer (2021, version 4A, JUNO), under kommentar till 11 §.
Kunskaper i svenska språket

Varken 2001 års MedbL eller äldre lagstiftning föreskriver krav på kunskap i svenska språket som villkor för naturalisation. Under förarbetena till 1924 års MedbL framhölls, att förekomsten i Sverige av folkgrupper med annat modersmål än svenska, såsom “finnar och lappar”, skulle kräva “vittgående och säkerligen svårformulerbara” undantag från ett sådant villkor. Man ansåg sig också kunna utgå från att sökandens kunskaper i svenska språket beaktades utan särskild reglering (prop. 1924:137 s. 57). I samband med tillkomsten av 1950 års MedbL uttalades dock, att sökandens kunskaper i svenska språket borde tillmätas stor betydelse (prop. 1950:217 s. 43). Enligt kungörelsen (1950:217) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av medborgarskapslagen, som trädde i kraft samtidigt med 1950 års MedbL, skulle en ansökan om naturalisation innehålla uppgifter i de hänseenden som angavs i ett vid kungörelsen fogat formulär. I det formuläret angavs bland annat att sökanden skulle styrka sina kunskaper i svenska språket. I praktiken krävdes således vid denna tid intyg på att sökanden kunde tala, läsa och skriva svenska. Detta krav gällde dock inte en sökande som tidigare varit svensk medborgare och inte heller danska och norska medborgare eller en kvinna som var gift med en svensk medborgare.

I en redogörelse för praxis i slutet av 1960-talet (prop. 1968:158) uttalades att det alltjämt vid prövningen av en naturalisationsansökan skulle beaktas om sökanden behärskade svenska språket. Av redogörelsen framgår dock att kravet inte var lika strängt som tidigare (prop. 1968:158 s. 85):
Ofta bortses från bristande kunskaper i detta hänseende. Så brukar t.ex. vara fallet med en utlänning som flyttar in i landet vid mogen ålder, om han har anknytningar till yngre släktingar här och hans arbete är beroende av kunnighet i svenska språket. Inte heller brukar det krävas någon större kunskap i svenska språket av utländsk familj med goda vitsord, när i familjen ingår barn i eller strax under skolåldern. En sådan familj torde nämligen förhållandevis snart lära sig det svenska språket.

Som tidigare nämnts utvecklades praxis dithän att kravet på kunskaper i svenska språket inte längre vidmakthålls. I 1969 års medborgarskapskungörelse angavs att ansökan om naturalisation görs enligt formulär som fastställs av dåvarande Statens invandrarverk i samråd med dåvarande Rikspolisstyrelsen (2 § andra stycket). I samband med att formuläret reviderades i slutet av 1970-talet togs kravet bort att sökanden skulle redovisa sina kunskaper i svenska språket. Frågan är dock inte avförd från den politiska diskussionen (se bland annat SOU 1999:34, Svenskt medborgarskap, bet. 1991/92:SfU4 och 12 samt bet. 1993/94:SfU1, bet. 2000/01:SfU8 och SOU 2013:29 s. 166–172

Användarvisningsbild
sveahk
Redaktionen
Inlägg: 10292
Blev medlem: 03 feb 2005 15:28
Ort: schweiz

Re: Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Inlägg av sveahk » 26 aug 2021 09:06

Ephraim skrev:
25 aug 2021 20:27

I 1969 års medborgarskapskungörelse angavs att ansökan om naturalisation görs enligt formulär som fastställs av dåvarande Statens invandrarverk i samråd med dåvarande Rikspolisstyrelsen (2 § andra stycket). I samband med att formuläret reviderades i slutet av 1970-talet togs kravet bort att sökanden skulle redovisa sina kunskaper i svenska språket. Frågan är dock inte avförd från den politiska diskussionen (se bland annat SOU 1999:34, Svenskt medborgarskap, bet. 1991/92:SfU4 och 12 samt bet. 1993/94:SfU1, bet. 2000/01:SfU8 och SOU 2013:29 s. 166–172
[/quote] Tack Ephraim för klarlägganden i språkfrågan. Det verkar alltså att Sverige sedan minst 40 år gått en egen väg i språkfrågan, tämligen exklusivt åtminstone i Västeuropa. Man undrar varför?
Hans skrev:
25 aug 2021 17:06

Vilka språkkrav gäller i Klockrike, räcker det med ett av dem?
MVH
Hans
Ett av huvudspråken, tyska, franska eller italienska krävs. I skolorna i Kanton Graubünden - där man ännu talar Rätoromanska, det fjärde huvudspråket i Klockrike - lär man sig framför allt tyska.

Mvh Hans K

Ephraim
Medlem
Inlägg: 264
Blev medlem: 01 apr 2009 19:50

Re: Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Inlägg av Ephraim » 26 aug 2021 19:17

sveahk skrev:
26 aug 2021 09:06
Tack Ephraim för klarlägganden i språkfrågan. Det verkar alltså att Sverige sedan minst 40 år gått en egen väg i språkfrågan, tämligen exklusivt åtminstone i Västeuropa. Man undrar varför?
Att kravet slutligen togs bort på 1970-talet antar jag beror på att det då i praxis inte längre upprätthölls. Men varför det kommit att bli på den vägen vet jag inte, annat än vad som framgår av den ovan angivna lagkommentaren. Det kan ju påpekas att språkkunskaperna inte skulle styrkas genom ett särskilt prov utan genom ett intyg som enligt naturalisationsformuläret "borde vara utfärdat av lärare, präst eller annan kompetent person" (SOU 2013:29 s. 167).

Men frågan har som nämnts utretts flera gånger, och den håller just nu på att utredas på nytt, tillsammans med andra medborgarskapsfrågor, bl.a. krav på samhällskunskap. Se utredningens delbetänkande SOU 2021:2, där det föreslås att det från 2025 ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap, ocg att kunskaperna bl.a. ska kunna visas genom ett särskilt prov:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dok ... sou-20212/

Att de flesta Västeuropeiska länder idag ställer upp språkkrav innebär ju inte att de alltid har gjort det. Det fanns säkerligen länder som ställde sådana krav för 40 år sedan men jag tror knappast att Sverige var unikt på den tiden i fråga om att inte ställa sådana krav. Det verkar snarare ha varit en trend i Europa under den senaste tiden mot att fler länder ställer språkkrav för medborgarskap och att kraven blir hårdare. Det kan ju komma att bli så att Sverige snart följer den trenden. Se SOU 2021:2 s. 111 f (som har som huvudsaklig källa en rapport från Europarådet):
"Antalet stater i Europa som ställer upp krav på språkkunskaper för medborgarskap har ökat stadigt under de senaste 10–15 åren. År 2018 var Sverige tillsammans med Irland och San Marino några av få stater som inte ställde några formella krav på språkkunskaper för medborgarskap. Utöver att antalet stater har ökat så ställs också allt högre krav på språknivån."

För tidigare diskussioner av frågan hänvisas till förarbetena i slutet av kommentaren som återgavs i förra inlägget, bl.a. SOU 2013:29 s. 166 ff, där det föreslogs en s.k. "språkbonus". Även slutsatserna av 1997 års medborgarskapskommitté refereras här. Den gången föreslogs, av skäl som anges där, att inget kunskapskrav i svenska eller samhällskunskap skulle införas.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dok ... ou-201329/

Användarvisningsbild
HomeGuardSoldier
Medlem
Inlägg: 1308
Blev medlem: 01 mar 2016 08:57
Ort: Småland

Re: Kraven för ett svenskt pass - förr i tiden!

Inlägg av HomeGuardSoldier » 05 sep 2021 14:45

Det är väl vettigt att man nu ställer krav på att man kan språket som talas / skrivs i det aktuella landet. Tycker det borde ha varit praxis sedan många år tillbaka.

En kollega till mig har en kompis i Stockholm. Hon jobbar som socialsekreterare och möter många som har bott i Sverige under 20+ års tid och knappt kan ett enda ord svenska. Bara de totala skattekostnaderna för tolkarna är ett ekonomiskt argument för att införa kompetenskrav på svenska i Sverige.

Att man dessutom tvingas lära sig hur samhället fungerar tycker jag också är bra.

Jag har själv bott och arbetat utomlands och lärde mig inte bara språket i det aktuella EU-landet. Jag lärde mig också kulturen. För mig var det en självklarhet att göra detta, men för många är det tyvärr inte det.

HGS