Varifrån kommer slaverna?

Diskussioner om språkhistoria, allmän språkvetenskap och den komparativa språkforskningen.
Användarvisningsbild
Dag den vise
Medlem
Inlägg: 977
Blev medlem: 15 dec 2012 21:41
Ort: Östra Svealand

Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av Dag den vise » 16 apr 2013 21:22

Jag undrar var de slaviska språken ursprungligen talades? Har de alltid talats i östeuropa eller kommer de ursprungligen från Iran, centralasien eller Kaukasus(jag har nämligen hört att de slaviska språken i högre grad än de andra indoeuropeiska språkgrupperna i Europa är släkt med de iranska språken)? Och stämmer det att lettiska och litauiska inte är slaviska språk, utan att de tillhör en egen språkgrupp?

LasseMaja
Redaktionen
Inlägg: 4807
Blev medlem: 22 jan 2003 08:19
Ort: Dalarna

Re: Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av LasseMaja » 17 apr 2013 19:29

Dag den vise skrev:Och stämmer det att lettiska och litauiska inte är slaviska språk, utan att de tillhör en egen språkgrupp?
De är väl så kallade baltiska språk. Esterna hör väl till finskugriska gruppen. Det fanns nog några till baltfolk ursprungligen. Bland annat de svårkuvade pruserna.

Artur Szulc
Medlem
Inlägg: 1933
Blev medlem: 24 mar 2002 16:40
Ort: Västra Götaland

Re: Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av Artur Szulc » 22 apr 2013 13:03

Slaviskan tilllhör hur den indoeuropeiska språkfamiljen.

Finska är ett finsk-ugriskt språk besläktat med ungerska.

Rumänskan är romanskt (såsom italienskan, spanskan, franskan etc)
Med vänliga hälsningar
Artur Szulc

http://www.arturszulc.se

Tylko prawda jest ciekawa (Endast sanningen är intressant)
Józef Mackiewicz

Användarvisningsbild
Dag den vise
Medlem
Inlägg: 977
Blev medlem: 15 dec 2012 21:41
Ort: Östra Svealand

Re: Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av Dag den vise » 02 maj 2013 09:48

Artur Szulc skrev:Slaviskan tilllhör hur den indoeuropeiska språkfamiljen.

Finska är ett finsk-ugriskt språk besläktat med ungerska.

Rumänskan är romanskt (såsom italienskan, spanskan, franskan etc)
Även de romanska språken tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Vad jag har hört är att de slaviska språken är närmare släkt med de indiska språken än t.ex. de romanska språken, och det är detta påstående som jag vill att ni andra skalmaniter ska motbevisa eller bevisa.

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 10213
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av Markus Holst » 02 maj 2013 16:33

man brukar väl dela in de indoeuropeiska språken i två huvudgrupper, där man grupperar dem efter hur de uttalar ordet 100. Detta är den äldsta kända updelningen av urindoeuropeiskan. dessa grupper benämns kentum- resp. satem-språk. De romanska och germanska språker är kentum-språk, medan de slaviska ingår i gruppen av satem-språk. Så du har nog rätt i att de slaviska språken är mera släkt med de iranska.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeiska_spr%C3%A5k

Ephraim
Medlem
Inlägg: 261
Blev medlem: 01 apr 2009 19:50

Re: Varifrån kommer slaverna?

Inlägg av Ephraim » 03 maj 2013 04:40

Frågan om var olika indoeuropeiska urspråk (eller PIE självt) talades tenderar att vara ganska kontroversiella och eftersom talspråk inte lämnar några arkeologiska spår är den ganska svår att besvara. Frågan i förstainlägget behöver nog förtydligas. Vad menas med ursprungligen? Är det det där de moderna slaviska språkens äldst spårbara förfader talades (alltså detsamma som där PIE talades)? Är det där de slaviska språken först tydligt delades från övriga indoeuropeiska språk (där man talade pre-slaviska eller tidig urslaviska)? Eller är det där det senaste språket som utgör ett gemensamt urspråk till alla slaviska språk talades (där man talade sen urslaviska)?

Mellan 400- och 900-talet verkar slavisktalande folk ha expanderat kraftigt åt flera håll, västerut, söderut, i nordöst och österut. Denna period är också när man brukar räkna att urslaviskan delades upp i de moderna slaviska språken. Innan denna period ska det under en längre tid ha funnits ett slavisktalande kärnområde som var relativts statiskt. J.P. Mallory (In Search of the Indo-Europeans) skriver följande:
"It is difficult to deny that there existed a geographical centre weighted between the Vistula and Dieper which is most commonly agreed to be Proto-Slavic and which appears to display a continuity of cultural development from about 1500 BC (or earlier) to the historical appearence of Slavic peoples."
Detta är både baserat på språklig evidens (exempelvis flodnamn) och kontinuitet i arkeologiska fynd. Gränserna utöver detta kärnområde är dock ganska kontroversiella. Notera också att det slaviska språken har ganska många tidiga lån från germanska och indoiranska.

---

Angående språkligt släktskap:

Uppdelningen i kentum- och satem-språk behöver inte nödvändigtvis ha något med släktskap att göra. Frågan om hur de indoeuropeiska underfamiljerna ska grupperas är kontroversiell men det är nog inte många forskare idag som skulle säga att satem-språken nödvändigtvis är mer släkt med varandra än vad det är med något kentum-språk. Uppdelningen är väldigt gammal och tittar egentligen bara på en sak, nämligen hur språken behandlar PIE:s tre dorsala konsonantserier. Tittar man på flera språkliga drag kan man komma till andra uppdelningar. Gemensamma innovationer är inte alltid en indikation på släktskap, det kan också röra sig om drag som spridit sig geografiskt (språk lånar inte bara ord, de kan också låna syntax, ljudändringar m.m.).

Det vi med ganska stor säkerhet kan säga är att de slaviska språken är nära släkt med de baltiska (till vilka bland annat litauiska och lettiska hör). Dessa brukar tillsammans grupperas som baltoslaviska språk och antas härstamma från ett gemensamt baltoslaviskt urspråk. Notera alltså att de baltiska språken inte är slaviska språk och vice versa.

Det har föreslagits att de baltoslaviska språken (som är satemspråk) är närmast släkt med de germanska (som är kentumspråk) men det är långtifrån accepterat. Gemensamma drag kan mycket väl vara en effekt av nära kontakt (vilket vi vet har förekommit baserat på lånord).

De indo-iranska språken (satem) grupperas ofta tillsammans med grekiska (kentum). De har många gemensamma drag, särskilt vad gäller grammatiken. Armeniska (satem), som har en hel del gemensamt med grekiska, grupperas också ofta hit. Ett motargument till den grupperingen är att grekiska och indo-iranska hör till de äldsta belagda språkfamiljerna och gemensamma drag kan mycket väl vara konservativa.

Indo-iranska och baltoslaviska har några gemensamma drag, exempelvis just satemiseringen och den s.k. ruki-regeln (som har att göra med hur *s behandlas efter *r, *u, *K och *i). Den senare är nog gemensam för alla satemspråk men det finns ändå en hel del som talar för att både satemiseringen och ruki-regeln är en innovation som spridit sig geografisk mellan språk först efter att de delats upp. Exempelvis har satemspråken många ord som inte genomgått satemisering och de är inte överens om vilka. De baltoslaviska har många ord som inte genomgått ljudändringen, de indoiranska betydligt färre.