Hur gick det med Fornbyn i Haninge ?

Diskussioner kring händelser under nordisk forntid & vikingatid.
History freak
Medlem
Inlägg: 350
Blev medlem: 27 mar 2015 02:55
Ort: Stockholm

Hur gick det med Fornbyn i Haninge ?

Inlägg av History freak » 29 okt 2018 11:08

Vi tycker att alla som följt vårt projekt och hoppats att det skulle bli verklighet nu efteråt har rätt att få information om vad som verkligen hände med Fornbyn i Haninge. Vi hade ju en omfattande presentation på Arkeologiforum där vi med berättigat självförtroende lämnade detaljerad information. Projektet har drivits av mig konstsmeden Ronny Hedman och arkitekten Hans Arne Olsson (f.d. näringslivschef i Haninge). Vi har nu, mycket besvikna på flera aktörer, beslutat oss för att avbryta projektet då vi inte har fått den hjälp från samhällets aktörer som vi hade välgrundad anledning att förvänta oss. Ännu en viktig faktor år att vi båda idag passerat 70 år och vill inte under dessa omständigheter längre ägna ytterligare många år åt det väldiga arbetet att bygga upp Fornbyn. Tiden har helt enkelt runnit ut och vi vill resten av livet ägna oss åt andra roliga och mer givande saker utan ytterligare ekonomiska försakelser.

Att driva ett sådant omfattande stort projekt är oerhört tidskrävande och kostsamt privatekonomiskt för oss två som har lett projektet. Totalt har vi lagt ner 6.000 - 7.000 oavlönade arbetstimmar på projektet och stora summor i kontanta utlägg utan någon som helst ekonomisk ersättning från något håll..

Upprinnelsen till projektet var att Stadshuset vid milleniumskiftet efterlyste privat initiativ för att åstadkomma en kvalificerad presentation av vikingatiden. Jag läste detta och det födde en idé som länge grodde i min hjärna. Skulle jag ge mig på ett så stort projekt som skulle kosta mig oerhörda pengar i förlorad arbetsinkomst. Ja, det var knappast någon självklarhet, men min tro på min förmåga var stark och min sociala situation hade blivit sådan att jag skulle kunna ägna en hel del tid åt projektet. Så jag tog kontakt med Stockholms Stadshus och omgående kopplades jag ihop med personal på Stockholm Information Service som skulle hjälpa mig. Vi började omedelbart söka efter lämpliga tomter inom Stockholms kommun. Vi fann några som jag besiktigade, men som inte visade sig vara lämpliga. Då sökte jag vidare i omgivande kommuner och tog kontakt med flera av dessa. Haninge kommun visade omedelbart ett stort intresse och jag träffade näringslivschefen och en toppolitiker. Vi talade definitivt samma språk och vi bestämde att jag skulle inventera kommunens mark för att försöka hitta passande tomtområden. Det visade sig att det fanns många sådana och jag valde så småningom ut de sex bästa.

Vid denna tid hade jag skapat en vetenskaplig referensgrupp bestående av folk från Stockholms Universitet (Arkeologiska Institutionen) och Historiska Museet med avsikt att skapa en så bra Fornby som möjligt baserat på vetenskapligt högsta nivå. Vi besiktigade gemensamt de sex alternativen och rangordnade dem och presenterade resultatet för markägaren. Det visade sig då att det fanns praktiska problem som medvetna om projektet gjorde svårare användande av dessa tomter, men man föreslog då i stället en halvö på södra Gålö som vi åkte och tittade på. Jag tyckte att tomten var vacker men väldigt kuperad. Men efter att noggrant undersökt hela halvön insåg jag att tomten var fantastiskt lämpad och att den dessutom erbjöd naturliga avgränsningar mellan olika boplatser. Då hade projektet vuxit till ett friluftsmuseum som visade hela vår forntid d.v.s. jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. Projektet skulle kunna visa utvecklingen från forntid fram till den av oss mer välkända medeltiden och modern tid. Med vikingaprojektet som tyngdpunkt skulle Fornbyn inte bara sätta Haninge, Stockholm och Sverige på kartan utan bli en attraktion för hela världen.

Läget gällande marken var då att aktuell del av Gålö höll på att ombildas till ett naturreservat. Detta uppgavs ta minde än två år. Markägaren och Länsstyrelsen var ju medvetna om projektet. Vi tyckte då att det var värt att vänta denna tid. Dock visade det sig att de två åren blev sju år innan Länsstyrelsens kvarnar hade malt färdigt. Detta var oerhört frustrerande för oss. Men under tiden hade vi ett jättearbete att formge anläggningen tillsammans med vår vetenskapliga referensgrupp och skriva vår omfattande projektbeskrivning/affärsplan på mer än 100 sidor. Problemet med denna segdragna väntan var dock att folk tappade tron på projektet och vi måste gång på gång säkra bakåt och åt sidorna för att alla skulle förstå hur projektet framskred. Men det var endast de närmast inblandade som var införstådda med läget. Allmänheten som då börjat förstå vad som var på gång var svårare att informera då vi själva inte fick klara besked.

Vid denna tid slutade Hans Arne Olsson som näringslivschef i Haninge kommun och övergick till egen verksamhet som arkitekt. Jag hade då lärt mig att uppskatta denne hedervärde, raka och rättframme person och kunde inte tänka mig en bättre person för att hjälpa till att leda projektet förbi alla blindskär i den offentliga världen. Dessutom var vår personkemi något mycket speciellt. Så jag frågade honom helt enkelt om han ville bli min kompanjon. Till min stora glädje svarade han JA. Detta var en stor lättnad då jag vid den tiden hade förstått att det inte var okomplicerat att driva ett projekt som vårt i offentlig miljö. Vi kompletterade alltså varandra på ett nödvändigt sätt och tillsammans bildade vi ett team med mycket bred kompetens både historiskt kunskapsmässigt, strategiskt och affärsmässigt.

När projektbeskrivningen/affärsplanen blivit klar hade vi det helt nödvändiga verktyg som vi behövde för att söka finansiering. Nu började ett oerhört omfattande arbete och vi kontaktade många stora företag. Efter något år fick vi kontakt med ett av Sveriges största företag. Vi gick till final bland 22 olika sponsorprojekt. Dock föll vi på mållinjen p.g.a. rena tillfälligheter på svenska marknaden vid tidpunkten för beslut.
Sedan var en lösning på gång med ett av våra stora telecombolag. Men oturen grinade oss åter i ansiktet då Lehman Brothersaffären i U.S.A. dessa dagar ledde till en otrolig nedgång i ekonomin över hela världen. Telecombolaget inställde uppskrämt alla sponsorförhandlingar.

Denna globala depression förlamade sponsormarknaden och gjorde det under flera år omöjligt att lösa finansieringen. Men i fotspåren av den stora depressionen skulle det visa sig att det öppnades en ny möjlighet, som inte hade funnits tidigare, nämligen FAS 3-finsnsiering via Arbetsförmedlingen. Regeringen hade skapat FAS 3 som de utförsäkrades sista möjlighet till försörjning. Så vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen och fick till ett löfte om att vi skulle få 30 man som arbetskraft om vi såg till att de fick utbildning. Därmed hade vi löst finansieringen till break-even enligt vår affärsplan och behövde bara få klartecken från vår markägare att sätta igång. Men än en gång grinade oturen oss i ansiktet eftersom markägaren fått en ny – tyvärr mycket osäker V.D. Resultatet blev att vi fick vänta fjorton månader med att få klartecken till att påbörja Fornbyn. När vi fick klartecknet visade det sig vara försent då regeringen plötsligt stoppat alla utbetalningar av FAS 3-medel till ej igångsatta projekt.
.
Detta var en oerhörd besvikelse och när vi något senare dessutom fick besked från Länsstyrelsen att det inte längre var självklart att vi skulle kunna använda tomten på Gålö för projekt Fornbyn gick luften ur oss för en tid.

Men vi gav oss inte så lätt och diskuterade möjliga alternativa lägen. Vi visste att det fanns en fin tomt vid Sturehov Slott i Botkyrka där Stockholm stad sökte vettig användning av den mark som inte längre fick användas för jordbruksändamål eftersom marken låg vid Stockholms Vattenverk. När arrendatorn på aktuell mark slutade med jordbruket 2015 kontaktade vi omgående Kulturborgarrådet I Stadshuset och erbjöd Staden att få vårt förhistoriska friluftsmuseum på deras egen mark. Man fick alltså ett erbjudande om ett helt färdigt projekt serverat på en ”silverbricka”. Finansiering hade vi också lösning på. Vi fick emellertid inget svar trots flera brev från oss under tre år. Man kan tycka att Staden skulle åtminstone bjuda in oss för att närmare beskriva vårt projekt. Stadshuset, som från början var mycket entusiastiskt och som i pressen flera gånger efterlyst privat initiativ gällande vikingatiden och som initialt hjälpte oss starta upp projektet, svarade inte nu när projektet låg klappat och klart. I sanning helt oförståeligt. Det aktuella Kulturborgarrrådet blev för några månader sedan avskedad p.g.a. att han inte ansågs ha arbetat för Stadens bästa.

Detta gjorde att vi ledsnade slutgiltigt. Om inte Stockholm Stad gick att lita på så var vi inte villiga att anstränga oss mer. Dessutom kände vi att vi började bli till åren komna och det kändes inte särskilt lockande att åta sig en så enorm fortsatt arbetsbörda som det innebär att bygga upp en så stor Fornby med den kvalitet som vi ville bygga.

Man måste kunna lita på sina samarbetspartners !

Till slut något om reaktionerna från allmänheten på vårt enorma projekt baserat på ideellt arbete. Vi vet att tidens gång har fått många att fundera och reagera surt. Spekulationer har lett till att även mycket negativt snack har förekommit. Med facit i hand kan vi konstatera att tiden blev vår största fiende. Tråkigt är dock att konstatera att jantelagen fortfarande råder. Detta resulterade i exempel där avundsjuka och illvilja har antagit motbjudande former. T.o.m. på så nära håll som hos två medarbetare/goda vänner som vi lyft in i projektet.

Den ena gick plötsligt ut på vår officiella informationsforum på Arkeologiforum och ifrågasatte projektledningens ärlighet. Denna person, som visat sig inte gå att lita på, fick naturligtvis sparken ut ur projektet. Detta ledde till att vi fick problem med markägaren som väntade i fjorton månader med att ge klartecken vilket i sin tur resulterade i att vår finansiering genom FAS 3- samarbete föll. Då var det för sent.

Den andre, som var vår kontaktman med vikingarörelsen – med vilken vi planerade ett intimt samarbete – gick bakom ryggen på oss och hade täta kontakter med andra konkurrerande projekt. Det fungerar självfallet inte om man inte klarar av att lojalt ha en öppen och ärlig diskussion för att gemensamt driva ett projekt framåt.

Det har också funnits konkurrenter som gjort allt för att försöka förlöjliga och skada vårt projekt. Jag tänker särskilt på det informationsmöte jag höll för många år sedan på Körunda då några personer gjorde allt för att förstöra mitt anförande. Det slutade med att jag var tvungen avbryta innan jag var färdig.

Men tack och lov har det mesta varit fantastiskt roligt. Och vi har under alla dessa år träffat många spännande personer och fått goda vänner.
Vi gjorde verkligen vårt allra bästa, gjorde det mesta rätt men hade konjunkturen emot oss för att skapa Fornbyn.

Därför saknas fortfarande ett forntida friluftsmuseum och en riktig vikingastad i världen.

Med vänlig hälsning
Ronny Hedman (History freak) Hans Arne Olsson

PS Vi tackar varandra för ett fantastiskt, friktionsfritt och givande samarbete under alla dessa år.
Vi tackar å det ödmjukaste vår Vetenskapliga Referensgrupp för det fina samarbetet och god vänskap.

History freak
Medlem
Inlägg: 350
Blev medlem: 27 mar 2015 02:55
Ort: Stockholm

Re: Hur gick det med Fornbyn i Haninge ?

Inlägg av History freak » 01 nov 2018 09:30

Detta brev finns numera även på Facebook under rubriken "Fornbyn i Haninge". Där finns även annan information.

History freak
Medlem
Inlägg: 350
Blev medlem: 27 mar 2015 02:55
Ort: Stockholm

Re: Hur gick det med Fornbyn i Haninge ?

Inlägg av History freak » 12 nov 2018 21:40

Vikingatida rekonstruktioner.

Jag gjorde mellan jobben en hel kollektion av vikingatida rekonstruktioner av vapen, husgeråd, verktyg och smycken som skulle användas så fort som vi fick den första etappen klar i fornbyn. Detta måste ju finnas när vi började ta in besökare.

Nu är ju Fornbyn historia och därmed är all utrustning till salu. Se min annons på Blocket ” Rekonstruktioner från vikingatiden”. Det är smiden av allra högsta klass ! Bilder och prislista finns för seriösa kunder.

En hel del är redan sålt.