Nya rön - Beowulf var från Gotland

Diskussioner kring händelser under nordisk forntid & vikingatid.
Joar Birgersson
Medlem
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 okt 2007 18:46
Ort: Stockholm

Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Joar Birgersson » 08 aug 2018 14:34

Bo Gräslund, professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet har sommaren 2018 släppt en bok med titeln "Beowufkvädet, den nordiska bakgrunden" i vilken han argumenterar för berättelsens historicitet och bakgrund i järnålderns Norden. Det är första gången i modern tid och kanske någonsin som en sådan djupgående analys av källtexten genomförs. Det finns mycket att säga om denna högintressanta framställning, men här tänkte jag fokusera på Gräslunds identifiering av geaterna, det folkslag som Beowulf själv, verkets huvudhjälte, tillhörde.

Bo Gräslund börjar med att konstatera att teorin om att geaterna skulle ha varit jutar, som bl a Sophus Bugge en gång föreslog, numera är i princip helt övergiven. Detta på grund av de geografiska uppgifter som lämnas i Beowulfkvädet, vilka enligt Gräslund är oförenliga med Jylland, samt att jutarna de fakto nämns i berättelsen men under ett helt annat namn - eotas. Det råkar händelsevis vara det fornengelska namn som man på etymologisk grund kan förvänta att jutarna skulle ha haft. Det som då återstår är att Beowulf måste ha haft sin hemvist någonstans i det svenska Götaland.

Här finns det främst tre tänkbara alternativ, nämligen Västergötland, Östergötland och Gotland. Några andra landskap som språkligt och historiskt kan knytas till folkgrupper med namn som liknar geaternas finns inte.

Den populäraste förslaget har alltid varit Västergötland och därför kommer jag att gå igenom det här, även om Gräslund också går igenom Östergötland och Öland och förklarar varför de inte kan komma ifråga som tänkbar hemvist för Beowulfs geater. Skälen till att man ofta föreslagit Västergötland är bl a närheten till både Danmark och England och för att äldre forskning kopplat samman striderna mellan svear och geater som nämns i Beowulfkvädet till isländska sagor som omtalar ett slag på Vänerns is mellan sveakungen Adils och Ale från Opplanden i Norge. Deras namn motsvarar rent språkligt konungar som nämns i Beowulfkvädet, även om nationaliteten på karaktärerna framställs annorlunda här, liksom att Beowulfkvädet ej nämner Vänern. Det anses allmänt att Snorre missförstått traditionen om Ale den Uppländske utifrån uppgifter i bl a Sköldungasagan och därmed även lokaliteten på slaget.

I Beowulfkvädet beskrivs geaternas kungsgård som liggande intill havet. Alla kontakter med andra folk som geaterna företar, sker över havet. Exempelvis för geaterna strider mot svearna över havet och "över vida vatten". Här kommer Gräslund med en mycket intressant iakttagelse, nämligen att de ord som används för hav i den forengelska texten är "hæf" och "geafon", vilka uteslutande syftar på salthav. Det finns heller inget arkeologiskt material, historiska källor eller ortnamn som antyder att svearna skulle ha kontrollerat norra Vänerns kust på folkvandringstiden och inget som tyder på att nordborna någonsin uppfattat Vänern som ett hav eller att man inte gjort skillnad på hav eller insjövatten. Vänern kan därför inte komma ifråga som det hav som enligt Beowulfkvädet förbinder svearna och geaterna. Ytterligare en försvårande omständighet är att götarnas huvudort alltid varit de rika jordbruksbygderna i centrala Västergötland och inte intill Vänern eller vid Götaälv, medan Beowulfkvädet utryckligen säger att geaternas kungsgård låg vid kusten intill havet.

Om geaterna slutligen hade varit västgötar är det dessutom troligt att de någon gång markerats med särskiljande epitet som exempelvis "väst-geater" liksom det i kvädet särskiljs mellan syddaner och norddaner. Men istället beskrivs de med epitet som sjögeater och "weder-geatas". Det senare är intressant och har tidigare tolkats som "vädergeater", men eftersom det även förekommer ensamt i plural som "wederas" blir denna tolkning långsökt. "Vädren" eller "ovädren" är ett tämligen otänkbart namn på en folkgrupp, men nu har "weder" på fornengelska även en annan betydelse, nämligen "vädur/bagge", vilket är en mer sannolik förklaring.

När geaterna beskrivs som sjö-geater, vädur-geater, eller endast "vädurarna/baggarna" leder tankarna osökt till Gotland och gutarna. Väduren eller baggen är ju sedan gammalt den främsta symbolen för gutarna och Gotland och tycks ha varit det så långt tillbaka som åtminstone Medeltiden. Än idag är ju väduren Gotlands landskapsvapen.

Det faktum att geaterna "bor intill havet, reser över havet och mottar besök över havet är så frekventa att det måste tillmätas avgörande betydelse" menar Gräslund vidare. En rimlig slutsats är därför att de bor på en ö, vilket också händelsevis bekräftas av kvädets egen text! I ett stycke beskrivs nämligen hur en drake bränner ner hela bygden och då även kungsgården utanför geaternas land. På fornengelska heter det: "Æfde lígdraca léoda fæsten EALOND UTAN eorðweard ðone". Detta betyder ordagrant: "Elddraken hade med lågor i grund förstört folkets fäste på ÖN DÄRUTE". Här beskrivs geaternas land uttryckligen som en ö! Att det fornengelska ordet "ealond/ealand" betyder ö och endast ö råder det inga tvivel om. Det finns ingen annan dokumenterad betydelse av detta ord. Det engelska ordet "island" har förövrigt kommit till genom en sammanblandning av detta ord och fornfranskans "isle". I de äldsta översättningarna av Beowulfkvädet är det också denna översättning som används. Den förste med en avvikande tolkning var Sophus Bugge som hade uppfattningen att geaterna var jutar och därmed frestade sig på att omtolka detta "ealand" till - "ett på de flesta sidor vattenomgärdat land". Därmed var bollen i rullning och togs upp av andra som ville placera geaterna på det svenska fastlandet. Faktum kvarstår likväl. Fornengelskan känner ingen annan betydelse av ordet "ealand" än just "ö".

Därmed kan den sekellånga frågan om Beowulfs och geaternas identitet äntligen sägas vara avgjord. Beowulfkvädets geater måste helt enkelt, om dess uppgifter överhuvudtaget skall ta på allvar, ha varit gutar på Gotland. Återstår endast att förklara kopplingen till själva namnet geater. Detta ord anses, liksom gutar och götar härröra från urgermanskan "geutan*" med betydelsen "hälla, gjuta". "Gutar" är formen i preterium particip medan "geater" och "götar" är formen i preterium singularis. Bakgrunden till de olika avljudformerna är oklar. En tolkning som framförts av Wessén och Andersson är att "an-stammar" som gutar och goter i "i svag-stadium enligt ett gammalt ordbildningsmönster uppträder som efterled" i nordiska språk. Folknamnen "gutar", "geater" och "götar" står varandra således mycket nära i språkligt hänseende. Att forntidens angelsaxare använt beteckningen "weder-geatas" för att särskilja gutarna från andra "geatas" är därför inget anmärkningsvärt.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1188
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Jens Yde » 12 aug 2018 12:42

Jeg har her på forum'et påpeget, hvordan totale solformørkelser har guidet mennesker rundt i verden i gamle dage.

Beretningen om, at Beowulf kom fra Gotland og nåede til Danmark og England passer perfekt med den totale solformørkelse, der den 28. maj 458 gik over Gotland, Øland, Danmark og blandt andet Grimsby i England.

"Begivenhederne i kvadet foregik i slutningen af det 5. århundrede, hvor angelsakserne indledte deres indvandring i landet, det senere England". (wikipedia)
solformørkelse 458 gotland til england.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Odinkarr
Medlem
Inlägg: 659
Blev medlem: 16 jan 2007 13:44
Ort: Bøtø Nor, Falster

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Odinkarr » 12 aug 2018 14:25

teorin om att geaterna skulle ha varit jutar

”Géata, Géatas” (oldengelsk, ental/flertal, Beowulf-kvadet) → udtales "Yeata, Yeatas" → der bliver til "Jööta, Jöötar" (skrevet "Göta, Götar")

Har man bare en smule indsigt i samtiden op til Daneland’s dannelse i 400 tallet, er det vist umuligt at nå frem til andet end at ”Géata, Géatas” er "Eotenum, ytum, *eutii" – jyderne, eller som det er rejst i Ældre Futhark år 210/260: ”GauþR, Gauþz” i Illerup, Skanderborg, Jylland.

Ikke mange er opmærksomme på at ”GauþR, Gauþz” skal udtales "Yeata” jvf. oldengelsk grammatik.

Eske Brock (1560-1625), Skandinaviens mest velhavende mand i sin samtid, skrev faktisk stadig ”Västra Götaland” som ”Vester Judtlandt” i sin dagbog.

Beowulf-kvadet giver selv forklaringen.

Beowulf-kvadet (sætning 1856-1858) forklarer os hvordan forholdet var mellem jyderne og skjoldungerne før freden i begyndelsen af 500 tallet e.Kr., og dermed årsagen til de jyske ætters udvandring fra Jylland til hvad bliver Götaland.

Géata léodum ond Gár-Denum
sib gemaénum ond sacu restan,
inwitníþas, þé híe aér drugon,

Gøtar-folket og Spyd-Danerne [= skjoldungerne]
fred tilfælles og sag(smål) [= søgsmål] raste,
stridigheder, som de før(hen) drøjede,

Det er bl.a. derfor at Svea-folkets arvefjende aldrig har været Danerne, men jyderne. Det udtrykkes således i 800 tallet : ”Jóta dolgi Svía kind”.

Årsagen til udvandringen fra Jylland til Götaland ca. år 300-350 e.Kr. kan tilskrives disse jyske ætters modvilje mod at lade sig gøre underdanig af skjoldungerne fra Sjælland

Beowulf måste ha haft sin hemvist någonstans i det svenska Götaland.

Der følger herfra at Bewoulf har sin hjemstavn i Götaland.

Beowulf dør ca. 65 år gammel, en høj alder for en aktiv kriger. Jeg har tidligere argumenteret for at vi fra Beowulf-kvadet kan udlede at han dør på Sjælland i Myadle-Susle (Medelsyssel). Da Beowulf dør i Kong Hróðgár’s tjeneste byder skikken at han tilbydes ligbrænding og højlæggelse i nærheden af kongsgården Heorot ved Lejre.

Beowulf bliver højlagt på ”hrones næsse” (Horn's Næs). Han højlægges med udsyn over havet ”waéglíðendum wíde gesýne” (bølgegliderne vidt synet), jvf. Beowulf-kvadet (sætning 3158), og stednavnet er på ”hrones næsse” (Horn's Næs), jvf. Beowulf-kvadet (sætning 3136).

Da vi bør søge efter Beowulf's gravhøj med udsigt over vandet i Myadle-Susle (Medelsyssel), Sjælland er der faktisk kun én mulighed. I Valdemars Jordebog fra år 1231 e.Kr. forekommer stednavnene "Hornswith" (Hornsved = Horn's Skov) i "Hornsheret" (Hornsherathi (1085), Horns Herred), Sjælland.

I det oprindelige Horns Herred (= Draaby Sogn) har vi følgende næs:

Dyrnæs
Kitnæs (Kignæs, med Kignæsbakkerne)

Lige syd for kanten af Kignæsskrænten, dvs. lige bag ved, blev der i to omgange fra september 1965, den største i 1966, fundet en lille guldskat dateret til 4-500 tallet eKr. Guldskatten består af 20 guldskillinger og et guldspænde (fibula). Guldskatten er også kendt som "Kitnæs-skatten", og befinder sig i dag på Nationalmuseet.

Jeg foreslår at dette er Beowulf’s gravskat som beskrevet i Beowulf-kvadet (sætning 3163-68).

Beowulf-kvadet (sætning 1826-1828) nævner ”Flóda begang” (Flydende Ganger), der er en kenning for farvandet mellem Sjælland og landkendingen ”Géata clifu” (Götarnes klippe/klint) i Götaland, jvf. Beowulf-kvadet (sætning 1911) – kystfarvandet der først i 1600 tallet opnår vandskabsnavnet Kattegat. Det er herfra Beowulf rejser til og fra Sjælland.

mvh

Flemming

Joar Birgersson
Medlem
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 okt 2007 18:46
Ort: Stockholm

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Joar Birgersson » 13 aug 2018 12:59

Hej Flemming!

Nej vare sig "géatas", "gutar" eller "götar har någon koppling till folknamnet "jutar" etymologiskt sett, så vitt vi vet. Betydelsen av det urnordiska ordet "eutanaz" som ordet jutar/jyder anser härröra från anses allmänt som okänd, medan gutar och götar har kopplats samman med ett urnordiskt ord för "gjuta". Ordet "géatas" uttalades ursprungligen med ett hårt "g", men det leniserades succesivt till "gh" framför och bakom mjuk lokal. Götaland har aldrig någonsin kallats Jutland och Jutland/Jylland har aldrig någonsin kallats Götaland. Snorre Sturlasson ville förvisso placera det mytiska sagolandet Reidgotaland på Jylland, men det tycks snarare bero på ett missförstånd av själva namnliknelsen. De flesta anser att Reidgotaland är en reminiscens av ett ursprunglig gotiskt område på kontinenten.

Det fornengelska ordet "Hrones næsse” betyder "valfiskudden" och har ingenting med "horn" att göra. Arkeologen Gad Rausing har kopplat det till gotländska ortnamnet "Rone" på sydöstra Gotland, som på 1300-talet skrevs "Hrone". Tidigare i historien fanns valfiskar i Östersjön och det var vanligt att man fångade dem på Östersjööarna och däribland på Gotland.

Att jutar skulle ha utvandrat till södra Sverige och därmed givit upphov till götarna i Götaland finns det inget som helst stöd för och det måste jag säga är något jag aldrig ens hört om tidigare.

Användarvisningsbild
Lejonmod
Medlem
Inlägg: 645
Blev medlem: 23 jul 2007 11:19
Ort: Stockholm

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Lejonmod » 13 aug 2018 17:16

Är det inte bättre att man kommer överens om att det inte går att komma fram till hans ursprung

Joar Birgersson
Medlem
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 okt 2007 18:46
Ort: Stockholm

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Joar Birgersson » 13 aug 2018 18:48

Lejonmod skrev:
13 aug 2018 17:16
Är det inte bättre att man kommer överens om att det inte går att komma fram till hans ursprung
Hej Lejonmod!

Nej, det kan väl knappast sägas vara bättre om nu en ny omfattande genomlysning av själva källtexten utförd av en auktoritet inom facket kan visa att Beowulf med tämligen stor visshet kom från Gotland? Det har att göra med de faktiska upplysningar som lämnas i berättelsen om honom och med tanke på vad som framkommit måste saken i princip anses som utagerad.

Gamle G
Medlem
Inlägg: 51
Blev medlem: 25 jun 2013 05:07

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Gamle G » 14 aug 2018 07:26

Joar Birgersson skrev:
13 aug 2018 12:59
Att jutar skulle ha utvandrat till södra Sverige och därmed givit upphov till götarna i Götaland finns det inget som helst stöd för och det måste jag säga är något jag aldrig ens hört om tidigare.
Finns det inte teorier om att svearna skulle härstammat från nuvarande Danmark? Koppling "Daner" -> "Svioner" eller nåt sånt? Men då pratar vi ju snarare om mellersta än södra Sverige, förvisso. Och kanske senare?

Mycket intressant diskussion detta annars :)

Joar Birgersson
Medlem
Inlägg: 30
Blev medlem: 23 okt 2007 18:46
Ort: Stockholm

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Joar Birgersson » 14 aug 2018 09:23

Hej Gamle G!

Jo det stämmer. Detta är taget från en uppgift hos Jordanes som säger att danerna härstammar från just svearna. Det finns händelsevis också många dan-namn bland de uppländska ortnamnen, däribland en socken som heter Danmark. Det är oklart när danerna i så fall skall ha separerat från svearna, men hos Tacitus som skriver 98 e.kr om de germanska stammarna, nämns de inte. Å andra sidan nämns inte några andra nordiska stammar heller, förutom just svearna, så det säger kanske inte så mycket.

Gamle G
Medlem
Inlägg: 51
Blev medlem: 25 jun 2013 05:07

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Gamle G » 14 aug 2018 18:43

Joar Birgersson skrev:
14 aug 2018 09:23
....Å andra sidan nämns inte några andra nordiska stammar heller, förutom just svearna, så det säger kanske inte så mycket.
Eller också var alla kända som "svear"/ "svioner" el dyl? I varje fall i "omvärlden"; hur det var här uppe i norden kanske var en (lite) annan sak. D v s att man i varje fall höll sams, "rike" är nog att ta i. Tills man då blev osams om nåt och grupper/ stammar/ klaner flyttade nån annanstans? Som då även "externt" blev kända under andra namn. Sedan måste man alltid tänka på farligheten att blanda in synnerligen moderna begrepp som Sverige/ svenskar och Danmark/ danskar när man diskuterar forntid. Jag brukar försöka använda begrepp som "..dagens Sverige" och så. Men kanske inte alltid är konsekvent :?

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Valdemar Sappi » 14 aug 2018 21:15

I de saxiska och frankiska tidiga källorna kallas vi här uppe nordmän (Martells tid). Är visst främst i de brittiska källorna som daner dyker upp, och då lite senare. Ett sätt att beskriva oss är män som reser i båtar av askträ. ;-}
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 3609
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av koroshiya » 15 aug 2018 04:03

Joar Birgersson skrev:
14 aug 2018 09:23
Hej Gamle G!

Jo det stämmer. Detta är taget från en uppgift hos Jordanes som säger att danerna härstammar från just svearna. Det finns händelsevis också många dan-namn bland de uppländska ortnamnen, däribland en socken som heter Danmark. Det är oklart när danerna i så fall skall ha separerat från svearna, men hos Tacitus som skriver 98 e.kr om de germanska stammarna, nämns de inte. Å andra sidan nämns inte några andra nordiska stammar heller, förutom just svearna, så det säger kanske inte så mycket.
Vad Jordanes säger är att både dani och suetidi kommer från några Vinoviloth.

"...Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores; nec non et pares eorum Vinoviloth; Suetidi, cogniti in hac gente reliquis corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum stirpe progressi..."

Tacitus skriver om flera stammar varav mer än en kan tänkas på i Norden.

Brage
Medlem
Inlägg: 155
Blev medlem: 06 jul 2015 19:55
Ort: Berlin

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Brage » 25 aug 2018 12:11

koroshiya skrev:
15 aug 2018 04:03


Vad Jordanes säger är att både dani och suetidi kommer från några Vinoviloth.

"...Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores; nec non et pares eorum Vinoviloth; Suetidi, cogniti in hac gente reliquis corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum stirpe progressi..."

Tacitus skriver om flera stammar varav mer än en kan tänkas på i Norden.
Hur får du till det? Kan översätta hela citatet? Hur ser du på hur semikolon används i texten?

Användarvisningsbild
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 3609
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av koroshiya » 25 aug 2018 14:40

Brage skrev:
25 aug 2018 12:11
koroshiya skrev:
15 aug 2018 04:03


Vad Jordanes säger är att både dani och suetidi kommer från några Vinoviloth.

"...Finni mitissimi, Scandzae cultoribus omnibus mitiores; nec non et pares eorum Vinoviloth; Suetidi, cogniti in hac gente reliquis corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum stirpe progressi..."

Tacitus skriver om flera stammar varav mer än en kan tänkas på i Norden.
Hur får du till det? Kan översätta hela citatet? Hur ser du på hur semikolon används i texten?
Det är modern standardöversättning. Här är en översättning till engelska av Charles C. Mierow.

"Like them are the Vinovilith also. The Suetidi are of this stock and excel the rest in stature. However, the Dani, who trace their origin to the same stock..."

Alla skiljetecken är skapade av översättaren ifråga. I den ursprungliga texten kanske det inte fanns något sådant. De är tilllagda för att skapa klarhet och läsbarhet efter den betydelse som översättaren menar att texten har.

Brage
Medlem
Inlägg: 155
Blev medlem: 06 jul 2015 19:55
Ort: Berlin

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av Brage » 27 aug 2018 08:00

Riktigt, så översättarna menar att det pågår en uppräkning, och det som räknas upp skiljs med semikolon. Och den uppräkningen påbörjas ju inte med Vinovilith. Eftersom det kommer ett semikolon Vinovilith så är det väl osäkert om Suitidi hör till samma stock som dom.

Engelska översättningar får man vara försiktig med, se till exempel att både gente och stirpe översätts med stock. På annat forum har man tyckt att man ska skilja på betydelserna för termer som används och vara konsekvent med det. Jag kan nog hålla med om att det finns något logiskt med det. En bra översättning ska ju behålla nivån av noggrannhet i detaljer

Jag har svårt att se Mierow som modern, den översättningen är över 100 år. Och den svenska översättningen från senare tid verkar ju vara en plankning av den...

På samma forum har dom sågat Gräslund totalt och verkar ha dragit en någorlunda gemensam slutsats att språkligt är det ingen skillnad på jutar och götar. Dom har jämfört Beowulf med Ynglingasagan och Historia Norwegia och säger att det visar att jute-hypotesen är den troligaste.

Dom verkar alltså kommit längre på det forumet! :D

Användarvisningsbild
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 3609
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Nya rön - Beowulf var från Gotland

Inlägg av koroshiya » 27 aug 2018 18:39

Brage skrev:
27 aug 2018 08:00
Riktigt, så översättarna menar att det pågår en uppräkning, och det som räknas upp skiljs med semikolon. Och den uppräkningen påbörjas ju inte med Vinovilith. Eftersom det kommer ett semikolon Vinovilith så är det väl osäkert om Suitidi hör till samma stock som dom.

Engelska översättningar får man vara försiktig med, se till exempel att både gente och stirpe översätts med stock. På annat forum har man tyckt att man ska skilja på betydelserna för termer som används och vara konsekvent med det. Jag kan nog hålla med om att det finns något logiskt med det. En bra översättning ska ju behålla nivån av noggrannhet i detaljer

Jag har svårt att se Mierow som modern, den översättningen är över 100 år. Och den svenska översättningen från senare tid verkar ju vara en plankning av den...

På samma forum har dom sågat Gräslund totalt och verkar ha dragit en någorlunda gemensam slutsats att språkligt är det ingen skillnad på jutar och götar. Dom har jämfört Beowulf med Ynglingasagan och Historia Norwegia och säger att det visar att jute-hypotesen är den troligaste.

Dom verkar alltså kommit längre på det forumet! :D
Vilket är samma forum?