Jelling & Jellhaugen United

Diskussioner kring händelser under nordisk forntid & vikingatid.
Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Jens Yde » 28 mar 2018 02:40

Den danske konge Harald Blåtand og hans slægt var indblandet i etablering og navngivning af højene i Jelling i Danmark og Jellhaugen i Østfold, Norge. Det viser studier, jeg har foretaget.

Harald Blåtand rejste i Jelling en runesten, der annoncerede, at han samlede Danmark, erobrede Norge og gjorde danskerne kristne. Han byggede hertil Danmarks to største gravhøje i Jelling, der var gravmæler for hans forældre Gorm og Thyra.

Harald Blåtand er ligeledes manden bag de skakternede sten, der findes i omkring hundrede kirker mellem Thy og Aarhus i Danmark og i området ved floden Oder mellem Polen og Tyskland. Endvidere findes der tre kirker i Østfold, Norge, med skaktern indhugget i kvadrene, det er i Berg, Eidsberg og Spydesberg. Den danske kongemagt havde i vikingetiden betydelig indflydelse i området ved Oslo-fjorden.

Harald Blåtand stod også bag opførelsen af ringborge og andre storbyggerier i Danmark og opmålinger viser, at han var optaget af geometri og tal, og sandsynligvis var han en ivrig skakspiller.

I Østfold findes Nordens næststørste gravhøj Jellhaugen, der ifølge den lokale sagnfortælling er rejst over en vis ukendt kong Jell. Højen blev etableret i ca 500-tallet, men trækul viser, at den formentlig også har været brugt i vikingetid.

Der kan lægges en ret linje gennem landskabet, som går fra Jellhaugen gennem Berg Kirke med de skakternede kvadre til Skakkestad i Halden. Skak er et oldnordisk nord, der skrives skák på islandsk. Linjen er 9,2 kilometer lang, og præcis i midten ligger Berg Kirke.

Skakkestad ligger i byen Halden tæt op til Norske Skogs Saugbrugs ved floden Tista i Tistedalen. Der var et kleberstenbrud i vikingetiden og efter landhævning er stedet i dag mange meter over havet.
https://kulturminnesok.no/minne/?queryS ... itet/90703

28 kilometer nordvest for Skakkestad og Halden fandt man i 1867 Tuneskibet, der er udstillet på vikingeskibsmuseet i Oslo. Skibet er dendrokronologisk dateret til efter 909-916. Det er usædvanligt ved, at der synes at have været en kammergrav i skibet, således som det kendes fra den nordlige gravhøj i Jelling fra ca 958.

Linjen fra Jellhaugen nederst over Berg Kirke med skakbræt-tern til Skakkestad i Halden
Skakkestad
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Jens Yde » 06 apr 2018 22:20

:) Ovenviste inje fra Jellhaugen gennem Berg kirke til Skakkestad kan selvfølgelig være udslag af en tilfældighed.

Men Harald Blåtand og hans slægt viser med anlæggelsen af ringborgene, at de var optaget af geometri. Diameteren på ringborgen Aggersborg er for eksempel 2 gange større end diameteren på ringborgen Fyrkat.

Har man i vikingetiden kunnet lægge linjer i landskabet over store afstande? Vi kan i dag gøre det relativt let på en computer. Illustrationen viser på denne måde, at Jelling var gjort til centrum i Blåtands rige, tilmed centrum i et stort kors.

Afstandsforhold:
Aggersborg - Jelling - Hedeby: 1 til 1
As kirke - Jelling - Henne kirke: 1 til 2
Aggersborg - Fyrkat - Egå - Trelleborg: 1 til 1 til 2.
Nonnebakken - Trelleborg - Trelleborg: 1 til 2.

I forbindelse med anlæggelsen af et nyt gymnasium i Egå ved Aarhus fandt man i 2004 et forgyldt bronzekors. Korset er 5 cm stort og dateres til slutningen af 900-tallet eller begyndelsen af 1000-årene. Det kan være det ældst fundne kors fra Danmark

Jelling, midt mellem Aggersborg og Hedeby.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - by Borgeby

Inlägg av Jens Yde » 22 apr 2018 17:12

Ord, der begynder på "Jell" er ualmindelige i Danmark. I Vejlby nord for Aarhus har vi dog Jellebakken, der går ned mod Egåen, hvor vi finder Jel-enge ved Egå Engsø. Skulle der være en ringborg her et sted?

Arkæo-geometri kan være fascinerende, men er unægtelig upålidelig. Var Harald Blåtand også landinspektør?

Der er 227 km mellem Borgeby kirke i Skåne og Jelling kirke, og de har begge beliggenheden 55° 45′ N.

Linjen fra Jelling til Borgeby går forbi As kirke ved Kirkholm og Husby på Østjyllands kyst, gennem Kongsager på den lille ø Endelave, sydspidsen af Samsø, kirken på lille Orø og Jyllinge på Sjælland.
55° 45′ N, Jelling kirke og Borgeby kirke.png
Wikipedia: Mellem Lund og Landskrona i Skåne ligger i Borgeby en af Blåtands mere ukendte trelleborge. Svensk wikipedia skriver, at Harald Blåtand omkring 980 placerede sin trelleborg ved vore dages Borgeby Slot. "Utanför borgen uppfördes en träkyrka, vilken senare byggdes om i tegel. Kyrkan har varit en så kallad patronatskyrka, det vill säga den har legat som borgherrarnas egendom. Utanför borgen låg också den medeltida bondbyn Borgeby. Till skillnad från andra trelleborgar förblev Borgeby bebyggd även efter Harald Blåtands tid. Fynd av en senvikingatida myntvåg/vægt och mynt från mitten av 1000-talet som präglats på Borgeby visar bland annat på detta".
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - tre ringborge på linje

Inlägg av Jens Yde » 24 apr 2018 17:05

Nonnebakken i Odense, Trelleborg ved Slagelse og Trelleborgen i Trelleborg er opført omkring 980 og ligger på en 175 kilometer lang linje, der følger breddegraden 55° 23′ Nord.

Kan en sådan geometrisk præcis vikingetidig placering af militære anlæg være resultatet af en tilfældighed?

Forskydningen, "fejlplaceringen", af Trelleborgen i Skåne er på cirka to kilometer.

Nonnebakken 55°23′ - eller 55,3919
Trelleborg 55°23′ - eller 55,3941
Trelleborgen 55°22′ - eller 55,3768
55°23′ Nord, Nonnebakken og Trelleborg, 55°22′ Nord, Trelleborgen.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - by Lyckeby

Inlägg av Jens Yde » 25 apr 2018 19:15

Vikingerne navigerede på havet blandt andet ved at bestemme den geografiske bredde.

Gav Harald Blåtand en praktisk demonstration af denne navigeringskunst på land?

Lyckeby ved Lyckå i Blekinge ligger på samme breddegrad som Aarhus. Der er 337 kilometer mellem Lyckeby Slott og Vor Frue Kirke i Aarhus.

Omkring "Lykkeby" er der på Sturkö fundet en runesten dateret 900-1000, Jellingstil, med olddansk indskrift "Gudes skipper rejste ... sten". I Hjortahammar er fundet en oval bronze-broche i Jellingstil, en sjælden type, som er fundet tilsvarende i Morberg 20 km sydvest for Oslo.

Under Vor Frue Kirke ved åen i Aarhus er der fundet spor af en trækirke opført under Harald Blåtand.

Linjen Lyckeby - Aarhus går over draget Dragsmur på Helgenæs, hvor Harald Blåtand ifølge en overlevering i øvrigt blev dødeligt såret af en pil.

Breddekoordinater i decimaler:
Lyckå Slottsruin, 56,1934°
Vor Frue Kirke, Århus, 56,1581°
Augerum Kyrka, 56,2166°
Egå Kirke, Århus, 56,2166°
56° 10' N, Vor Frue, Aarhus. 56° 11' N, Lyckå, Karlskrona..png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Jens Yde » 29 apr 2018 16:03

De første kongehyldninger fandt sted på Viborg Landsting i 1027 for Hardeknud, og i 1043 for Svend Estridsen. En forgænger for Viborg Domkirke er muligvis Asmild Kirke på den anden side af Viborg Søndersø.

Ved Vejrum i vest er der omfattende bebyggelse fra yngre jernalder, vikingetid.

Linjen går fra Vejrum Kirke gennem Asmild/Viborg og videre gennem Kristrup Kirke ved Randers. Fortsættes linjen til Sverige havner man ved Hallands Väderö og nær Torekov kapell, som er viet til en mytisk sankta Thora, og Västra Karup.
Vejrum Kirke, 56,4489°
Asmild Kirke, 56,4469°
Kristrup Kirke, 56,4427°
Hallands Väderø, 56,4417°
56° 27 N, Asmild Kirke, Kristrup Kirke og Hallands Väderö..png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - Vandet Sø?

Inlägg av Jens Yde » 29 apr 2018 16:49

Min hypotese er som nævnt, at "matematikeren og skakspilleren" Harald Blåtand i 900-tallet har lagt linjer ud i landskabet, som følger breddegraderne ud fra centrale punkter, og at mange 1100-tals kirker er lagt på disse punkter og linjer. Min hypotese er endvidere, at Blåtand og hans forslægt tidligt har haft base ved Limfjorden.

Nord for Limfjorden ligger Aggersborg Kirke og Hals Kirke på samme breddegrad.

Aggersborg er den største af de ringborge, som Harald Blåtand stod bag opførelsen af. Kirken ligger mindre end hundrede meter fra ringborgens vold. Ved Limfjordens østlige indsejling ligger Hals, hvor Blåtand omkring 970 fik dræbt to af sine nevøer. Den ene var hans søster Gunhilds søn kong Harald Gråfeld, og den anden broderen Knuds søn kaldet Guld-Harald.
Hals Kirke, 56,9980°
Aggersborg Kirke, 56,9973°
Øster Vandet Kirke, 56,9960°

Det er fristende at forlænge linjen fra de historiske steder Hals og Aggersborg længere mod vest. På den måde kommer vi til kirken i Øster Vandet, hvor vi et par kilometer længere mod vest finder Vester Vandet Kirke og Vandet Sø. I vikingetid har der ved Vandet Sø været åben passage til havet, mens området i dag er dækket af et tykt lag sand. Søen er 20 meter dyb og overfladen ligger 16 meter over havets overflade.

Ved Vandet Sø fandtes i 2017 tre Harald Blåtand mønter, der også er kendt under betegnelsen korsmønter.

Har det militærteknisk set været godt at have base mellem Thisted og Klitmøller?

Men det er selvfølgelig klart, at det er nødvendigt med arkæologiske beviser, før en teori om Blåtands "himmelgeometri " kan anerkendes.
57°00 N, Øster Vandet, Aggersborg og Hals kirker..png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - fund af vikingeskib?

Inlägg av Jens Yde » 16 okt 2018 10:04

Jens Yde skrev:
28 mar 2018 02:40
I Østfold findes Nordens næststørste gravhøj Jellhaugen, der ifølge den lokale sagnfortælling er rejst over en vis ukendt kong Jell. Højen blev etableret i ca 500-tallet, men trækul viser, at den formentlig også har været brugt i vikingetid.

Der kan lægges en ret linje gennem landskabet, som går fra Jellhaugen gennem Berg Kirke med de skakternede kvadre til Skakkestad i Halden. Skak er et oldnordisk nord, der skrives skák på islandsk. Linjen er 9,2 kilometer lang, og præcis i midten ligger Berg Kirke.

Skakkestad ligger i byen Halden tæt op til Norske Skogs Saugbrugs ved floden Tista i Tistedalen.

28 kilometer nordvest for Skakkestad og Halden fandt man i 1867 Tuneskibet, der er udstillet på vikingeskibsmuseet i Oslo. Skibet er dendrokronologisk dateret til efter 909-916. Det er usædvanligt ved, at der synes at have været en kammergrav i skibet, således som det kendes fra den nordlige gravhøj i Jelling fra ca 958.

Min hypotese er, at "matematikeren og skakspilleren" Harald Blåtand i 900-tallet har lagt linjer ud i landskabet, som følger breddegraderne ud fra centrale punkter, og at mange 1100-tals kirker er lagt på disse punkter og linjer. Min hypotese er endvidere, at Blåtand og hans forslægt tidligt har haft base ved Limfjorden. (Og at navnet Jelling er inspireret af Jellhaugen)
Nu er der ved hjælp af georadar fundet spor af et 20 meter langt skib i jorden hundrede meter nord for gravhøjen Jellhaugen i Halden kommune. Til sammenligning er Osebergskibet 21 meter, Gokstadskibet 23 meter og Tuneskibet 19 meter langt. Endvidere er der fundet fem langhuse i området. Fundet er endnu ikke sikkert dateret.

"Dr. Knut Paasche, som er avdelingsleder i NIKU, sier at funnet vil bli av historisk betydning".

https://www.nrk.no/ostfold/arkeologer-h ... CF9JG2auAo

https://www.heritagedaily.com/2018/10/g ... biNSU0ZqVw

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United = Gorm & Thyra?

Inlägg av Jens Yde » 16 okt 2018 19:51

Kong Gorm den Gamle ligger begravet i Jelling, Jylland, Danmark

Dronning Thyra Dannebod er begravet ved Jellhaugen, Østfold, Norge.

Det er min hypotese efter, at det i går blev offentliggjort, at der ved Jellhaugen er fundet et skib, der kan være brugt som grav. Ifølge eksperterne er det en verdenssensation.

Dronning Thyra havde som ung haft et syn, der satte hende i stand til at skaffe korn til Danmark under en række "uår" - formentlig forårsaget af vulkanudbrud på Island - og dette korn kan være kommet fra Østfold, hvor vi i dag finder byen Halden. Gorm den Gamle havde på sin side svoret, at han ville dræbe den, der overbragte ham nyheden om, at hans søn Knud var død, og det blev så Thyra, der måtte gøre det. Knuds drabsmand var hans bror Harald Blåtand og dennes pirater, og gerningsstedet var et sted i Limfjorden. Gjorde Gorm den Gamle alvor af sin ed? Dræbte han Thyra? Har geometrikeren og skakspilleren Harald Blåtand herefter begravet sin mor ved slutningen af den usynlige linje i landskabet, der går fra Skakkestad i Halden over Berg Kirke til Jellhaugen?

Arkæologer vil granske området nærmere i 2019. Der er også planer om projekter med georadar, der skal undersøge områderne omkring vikingeborgen Aggersborg ved Limfjorden og Borgeby i Sverige.
Senast redigerad av 1 Jens Yde, redigerad totalt 16 gånger.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Jens Yde » 16 okt 2018 20:01

Området med Jellhaugen til højre. Marken med de nye fund rummer formentlig et vikingeskib af samme størrelse som Tuneskibet, der blev fundet i en gravhøj i 1867 i Østfold (området øst for Oslofjorden)
jellhaugen III.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Jens Yde
Medlem
Inlägg: 1186
Blev medlem: 01 maj 2006 10:37
Ort: Danmark

Re: Jelling & Jellhaugen United - Jellestad/Gjellestadskibet

Inlägg av Jens Yde » 09 aug 2020 19:29

Desværre ser det ud til, at min hypotese ikke holder. At det ikke er dronning Thyra, der ligger her. Skibet i gravhøjen er formentlig fra tidlig vikingetid.

Arkæologerne er i fuld gang med arbejdet og graver nu rundt nede i selve Gjellestadskibet. Det er første gang i over hundrede år, at der udgraves et vikingeskib i Norge.

https://www.khm.uio.no/besok-oss/viking ... zsdyWGrSkA

https://www.khm.uio.no/english/visit-us ... TomKmZGtEw

Der er også en wikipedia-artikel om Jellestadskibet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Gjellestadskipet

Mio Nielsen
Ny medlem
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 apr 2021 12:18
Ort: Jelling

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Mio Nielsen » 25 apr 2021 15:55

Denne tråds emne er ganske tæt på nogle tanker jeg selv har gjort mig om Jelling og den danske stats opståen. Jeg er ikke enig med den retning Jens Yde tager, men jeg er helt enig i at der er grund til at tænke over de iøjnefaldende nye fund, der tyder på at Harald Blåtands store anlæg fremviser geometriske kundskaber. Og desuden har jeg respekt for at Yde jo ikke påstår noget, men blot stiller spørgsmål.
Det er imidlertid påfaldende at ingen hidtil har følt trang til at sige Jens Yde imod. Høflighed eller manglende interesse?

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 10446
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Markus Holst » 25 apr 2021 17:36

Jag tror manglende kunskap.

Mio Nielsen
Ny medlem
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 apr 2021 12:18
Ort: Jelling

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Mio Nielsen » 26 apr 2021 09:12

Trådens metode har hidtil været at undersøge de muligheder geometrisk viden kunne åbne for en magthaver på den tid. Og det forekommer mig rigtigt, at en indlysende mulighed for en søfartsnation, er at bestemme de første punkter af et koordinatnet over det område man vil beherske. Dette fordi den tids søfolk savnede midler til at bestemme deres nøjagtige position på det åbne hav. Men på det flade land kunne en geometrisk begavet person nemt bestemme solhøjden - og dermed breddegraden. Det er altså realistisk og sandsynligt at tidlige magthavere i vort flade land morede sig med at lægge bygværker på række ifølge breddegraden.
Men en helt anden metode end Jens Ydes ville være at undersøge hvilke centre for geometrisk viden der eksisterede på den tid i Europa og i verden. Og derefter bestemme de kanaler ad hvilke denne viden kunne sprede sig.

Mio Nielsen
Ny medlem
Inlägg: 4
Blev medlem: 21 apr 2021 12:18
Ort: Jelling

Re: Jelling & Jellhaugen United

Inlägg av Mio Nielsen » 29 apr 2021 21:31

Hvis man frigør sig fra de gængse historier om Skandinaviens overgang til den kristne tro - historier der er skrevet af katolske biskopper i et forsøg på at få æren for dette fremstød mod nord, og hvis man tager de nye fund fra Harald Blåtands tid i betragtning, så kommer man til en temmelig anderledes, og mere sand, Danmarkshistorie, hvor initiativet til både trosskifte, alfabetisering, møntslagning og statsdannelse hænger sammen og udgår fra den ambitiøse person, der blev konge.
Denne historie bygger bl. a. på en mere realistisk forståelse af datidens magtbalance, som endnu var østdomineret, men delt mellem den gamle magtfaktor, Konstantinopel, og den nye ekspanderende magt omkring Bagdad. Jeg var begyndt at få anelser om denne korrekte forståelse af trosskiftet i Norden, men ved læsning af Anders Winroth's bog "The Conversion of Scandinavia" (Yale University Press. 2012) blev det hele temmelig klart for mig.