Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 24 nov 2015 19:55

I boken "Perspectives on the Honours Systems" under redaktion av Antti Matikkala och Staffan Rosén utgiven i år och som främst behandlar svenska, finska, danska och ryska ordnar och utmärkelser finns ett intressant kapitel om hur Sverige och Tyskland under brinnande världskrig fortsatte att utväxla ordnar. Vilket inte var så konstigt om man beaktar de nära kulturella och politiska kopplingar som fanns mellan de två länderna. 1914 tilldelades t.ex. Svärdsorden till två officerare vid ett bayerskt infanteriregemente (deras namn nämns inte i kapitlet). Detta som tack för deras hjälp vid en svensk officers besök vid regementet under sommaren 1914, alltså innan krigsutbrottet.

Under denna strålande förkrigsommar besökte också kung Gustaf V Karlsbad och Baden med påföljande ordensregn, så utdelades två Svärdsordnar, tio Nordstjärneordnar, 14 Vasaordnar samt ett stort antal medaljer. Detta var något som förväntades vid ett kungabesök och en del av det diplomatiska spelet.

Under 1915 utkristalliserades en praxis som skulle följas under kriget, till sex tyska officerare och en högre läkare i tyska militära hälsovårdstjänsten utdelades olika grader av Svärdsorden för tjänster de bidragit med under svenska officerares studiebesök. Vidare belönades civila tjänstemän som arbetat för relationerna mellan de två länderna. Så belönades två tjänstemän inom den tyska järnvägsadministrationen, den ene med Nordstjärneorden och den andre med Vasaorden, detta för sitt arbete med att upprätthålla järnvägs- och färjeförbindelsen mellan Trelleborg och Sassnitz. Presidenten för Reichsversicherungsamt (Riksförsäkringsverket) erhöll Storkorset av Nordstjärneorden och en lägre tjänsteman vid samma myndighet blev riddare av Vasaorden. Detta som tack för de råd de bistått svenska myndigheter med i samband med att ett allmänt pensionssystem införts i Sverige år 1914. För att ytterligare främja förbindelserna vad det gäller affärsverksamhet och opinionsbildning, tilldelades Aktiebolaget Separators tyske representant Vasaorden och Otto Runge chefredaktör för Norddeutsche Allegemeine Zeitung erhöll Nordstjärneorden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 24 nov 2015 20:11

Under 1915 inträffade också en händelse som ledde till en något annorlunda utmärkelse. Det svenska ångfartyget Drottning Victoria (alltså inte att förväxla med pansarskeppet med samma namn) gick på grund utanför Sassnitz. Hon fick då assistans av en därstädes baserad tysk torpedbåt, dess befälhavare erhöll senare för sitt rådiga ingripande Svärdsorden.

Under 1916 erhöll den tyske militärattachén i Stockholm i samband med att han avslutade sin tjänstgöring och återvände till Tyskland, Svärdsorden. Något som i diplomatkretsar är kutym. En Nordstjäneorden och två Vasaordnar till delades personer som organiserat svenska studiebesök hos den tyska militära hälsovården. Fyra Vasordnar tilldelades också representanter från Siemens som arbetat med att elektrifiera järnvägen mellan Kiruna och norska gränsen. Ernst Ribbert en gruvägare från Köln vilken donerat en stor summa pengar att använda i Norrbotten, erhöll Vasaorden. Det kyrkliga samarbetet belönades också och på initiativ av ärkebiskopen i Uppsala Nathan Söderblom, erhöll tre framstående personer inom den tyska evangelisk-lutherska kyrkan en Nordstjärneorden och två Vasaordnar.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 26 nov 2015 19:03

Under 1917 ställdes den nytillträde ministre plénipotentiaire en mission spéciale i Berlin Hans-Henrik von Essen inför frågan om utmärkelser till tysk militär personal. Denna frågan kom från officerare vid ett svenskt regemente och var relaterad till en studieresa dessa företagit till Tyskland. von Essen svarade då att han inte var villig att tillstyrka utdelandet av ordnar till militär personal från ett krigförande land. Dock hade han inga problem med att tillstyrka belöningar till tyska marinofficerare som varit till stor hjälp för den svenske marinattachén i Berlin. Detta kan kanske skrivas på diplomatins konto, så utdelades två Svärdsordnar och en Vasaorden till de tyska marinofficerarna.

Kulturen fick också sin beskärda del under 1917, på inrådan av Aksel Andersson chef för Uppsala universitetsbibliotek tilldelades direktören för Kungl. biblioteket i Berlin Paul Schwenke Nordstjärneorden. En ytterligare Nordstjärneorden gick till Konrad Haebler chef för handskriftsavdelningen vid nämnda bibliotek, detta på initiativ av Isak Collijn Riksbibliotekare (chef för Kungl. biblioteket i Stockholm). En Nordstjärneorden fann också vägen till Naturmålaren Wilhelm Kuhnert, vilken skänkt en oljemålning med djurlivet på den östafrikanska stäppen till Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm.

Sveriges beroende av import av kol från Tyskland vid denna tid tog sig uttryck i att Nordstjäneorden gavs till Franz Oppenheimer, ägare till det ledande tyska kolexport företaget. Två affärsmän involverade direkt i kolexporten erhöll varsin Vasaorden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 26 nov 2015 19:31

1918 krigets sista år, kom policyn att militära officerare inte skulle erhålla ordnar att ändras. Så erhöll ett dussin tyska officerare av lägre eller mellanhög grad utmärkelser främst Svärdsorden. Sju Nordstjärneordnar och fyra Vasaordnar gick till tyska militärläkare som varit behjälpliga vid svenska kollegors studiebesök. Den viktiga färjelänken via Sassnitz kom att leda till att ett antal tyskar belönades. Då man funnit att det i passfrågor varit lättare att arbeta med den tyska generalstaben än med det tyska utrikesministeriet Auswärtiges Amt, erhöll sex personer som arbetade vid generalstabens visaavdelning Svärdsorden. Två Vasaordnar gick till militärpersonal som arbetade direkt med färjan i Sassnitz.

Under hösten kom också en rad högre militära och civila tyska personer att erhålla svenska utmärkelser. Storkorset av Svärdsorden tilldelades generalen av infanteriet Erich Ludendorff (förste generalkvartermästare), krigsministern general Hermann von Stein och ställföreträdande generalkvartermästaren generalen av infanteriet Hugo Freytag von Loringhoven. Legationssekreteraren vid tyska ambassaden i Stockholm prins Victor zu Wied erhöll storkorset av Nordstjärneorden, han skulle under andra världskriget vara Tyska rikets ambassadör i Sverige.

I samband med drottning Victoria av Sveriges besök i Berlin utdelades fem Vasaordnar. En Nordstjärneorden och två Vasaordnar tilldelades också tjänstemän vid tyska patentverket. En professor Brockelmann från Halle tilldelades Nordstjärneorden. Detta i samband med Brockelmanns expertråd i samband med att en professor i semitiska språk skulle tillsättas vid Göteborgs högskola (som inte blev universitet förrän 1954).

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 26 nov 2015 19:44

Hur såg det då ut med tyska ordnar till svenskar? Sedan kriget startat hösten 1914 hände inte mycket på detta område, 1915 tilldelades dock professorn i medicin antropologen Gustaf Retzius Storkorset av den kungliga sachsiska Albrechtsorden. Detta sedan han donerat en boksamling till en institution i Dresden. En Hr. Ramström från Stockholm erhöll också Albrechtsorden fast av en lägre grad, detta för sin insats vid den internationella bokmässan i Leipzig. Den preussiska Kronorden tilldelades Karl Wehman, direktör för tobaksfirman Rettig i Gävle. Två polismän i Stockholm tilldelades preussiska Rödaörnsorden av okänd anledning och mycket diskret. Man kan ju undra vad som låg bakom denna belöning?

Från tyska ambassaden utgick också propåer om att tilldela krigskorrespondenten Nils Lago-Lenqvist Järnkorset. Det svenska utrikesdepartementet togs på sängen av detta och beslutade efter viss vånda att ärendet skulle bordläggas tills krigsslutet. Så troligen frös denna utmärkelse inne.

Under 1916 utdelades en rad utmärkelser av det tyska röda korset, dock anger kapitelförfattaren att dessa inte inkluderas i undersökningen så mer om dessa vet jag inte. Tyske vicekonsuln i Luleå Christian Jäger tilldelades preussiska Kronorden.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 26 nov 2015 19:59

Under 1917 tilldelades en rad diplomater tyska utmärkelser. Den svenske marinattachén i Berlin Fabian Tamm erhöll preussiska Kronorden; ambassadsekreteraren Einar Gyldén erhöll preussiska Rödaörnsorden och den tyske konsuln i Sölvesborg Hans Jäger erhöll preussiska Kronorden.

Överste Karl Gyllenswärd tilldelades preussiska Kronorden för sina tjänster och kapten Gustav Schildt erhöll också denna orden av en lägre grad. Polischefen i Malmö Gustav Hårleman erhöll preussiska Rödaörnsorden. Militärjuristen och dommaren August von Hendenberg och affärsmannen i Haparanda Sven Unander erhöll vardera preussiska Kronorden. Tre svenska militärläkare tilldelades preussiska Kronorden och två civila läkare preussiska Rödaörnsorden. Denna orden tilldelades också kaptenen på färjan Konung Gustaf V, en indikation på att även tyskarna värdesatte färjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz.

Under året belönades också Riksbibliotekarien Isak Collijn med preussiska Kronorden och chefen för Uppsala universitetsbibliotek Aksel Andersson den preussiska Rödsörnsorden. Den senare i en lägre klass tilldelades också bibliotekarien vid Kungl. biblioteket Halvar Lagerquist. Den finske kompositören Armas Järnefeldt som vid tillfället var verksam vid Kungl. operan i Stockholm erhöll preussiska Kronorden och botanisten och upptäcksresanden Per Dusén fick den preussiska Rödaörnsorden.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 24836
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av Hans » 26 nov 2015 22:21

En sak som får mig att undra är det stora antalet ordnar som gavs bara till tyskar. Under samma tidsperiod hur många svenskar och hur många andra utlänningar fick samma uppmärksamhet (jag höll på att säga plåtbitar :wink: )?

MVH

Hans

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7531
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av tyskaorden » 27 nov 2015 19:37

Hans du menar alltså hur många svenskar och utlänningar (förutom tyskar) som under samma tidsperiod fick mottaga svenska ordnar?

Tyvärr har jag ingen fullständig lista. Här kommer dock en sammanställning av de personer (svenskar och andra) som under perioden 1914-1918 fick mottaga rikets förnämsta utmärkelse Serafimerorden. Listan är hämtad från boken Kungliga Serafimerorden 1748-1998.

30 september 1914 general Gustaf Uggla, chef för Konungens stab 1910-23.
6 juni 1916 Hjalmar Hammarskjöld statsminister 1914-17 och Knut Agathon Wallenberg minister för utrikes ärendena 1914-17
11 mars 1917 HKH kronprins Fredrik av Danmark.
6 juni 1918 Otto Printzsköld chef för Konungens Hovförvaltning 1894-1928 och från 1916 Riksmarskalk. Samma datum tilldelades Serafimerorden också talmannen i första kammaren och landshövdingen i Gävleborgs län 1900-18 greve Hugo Hamilton.

Alltså en mycket försiktig politik vad det gällde Sveriges högsta utmärkelse. Dock hade en rad tyska furstar (bland dem kejsar Wilhelm II, kronprins Wilhelm och i stort sett alla kejsarens övriga söner) före kriget erhållit Serafimerorden.

next456
Ny medlem
Inlägg: 3
Blev medlem: 29 nov 2016 10:33
Ort: Tyskland

Re: Uväxling av utmärkelser mellan Sverige och Tyskland 1914-1918

Inlägg av next456 » 01 dec 2016 11:10

Jag tackar er för informationen! Jag letade efter och kunde inte hitta. Du hjälpte mig!