Rasbiologin i Sverige

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Användarvisningsbild
tryggve
Medlem
Inlägg: 6498
Blev medlem: 02 jul 2003 16:19
Ort: Mölndal

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av tryggve » 08 apr 2015 12:06

Du menar att de kurser i populationsbiologi som ges vid universitet idag är dagens motsvarighet till rasbiologin? Vad jag förstår handlar det främst om populationsekologi och -genetik.
Fast det beror väl på vad man menar att rasbiologi är.

Varulv
Medlem
Inlägg: 2940
Blev medlem: 03 apr 2004 07:38
Ort: Norge/Norway

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Varulv » 08 apr 2015 14:39

tryggve skrev:Du menar att de kurser i populationsbiologi som ges vid universitet idag är dagens motsvarighet till rasbiologin? Vad jag förstår handlar det främst om populationsekologi och -genetik.
Fast det beror väl på vad man menar att rasbiologi är.
Nei, mere en fortsettelse under meget forskjellige kriterier som var utenkelig i rasehygienens tid. Rasebiologien er ikke mer, den har blitt avløst av populasjonsbiologien som tok for seg studier av variasjon innen en art - dvs. homo sapiens. Disse studiene foregår etter moderne prinsipper, ikke fra et rasistisk perspektiv (hudfarge, kultursjåvinisme, sosial etc.). Som før studere man de interne som ytre forskjeller innenfor menneskeheten, men i et betydelig mer liberalt og inkluderende preg. Rasebiologiens prinsipper var basert på rasistiske vurderingsskjønn.

Användarvisningsbild
tryggve
Medlem
Inlägg: 6498
Blev medlem: 02 jul 2003 16:19
Ort: Mölndal

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av tryggve » 08 apr 2015 18:10

Hur behandlar man detta inom populatinsbiologin. Har du exempel?
Jag frågar av ren nyfikenhet, för mitt intryck var att kurserna inom populationbiologi inte egentligen behandlade sådant som rör människor. Men jag har ju inte läst det själv, så jag vet inte.

Användarvisningsbild
tryggve
Medlem
Inlägg: 6498
Blev medlem: 02 jul 2003 16:19
Ort: Mölndal

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av tryggve » 09 apr 2015 13:32

Nationalencyklopedin definierar för övrigt populationsbiologi på detta sätt:
populationsbiologi

populationsbiologi, del av biologin som kombinerar populationsekologi och populationsgenetik och som studerar naturliga populationer av växter, djur och andra organismer, deras genpool, samspelet mellan arv och miljö för utformningen av individerna, de faktorer som orsakar förändringar i populationens genpool (främst urvalsmekanismer), köns- och åldersfördelning, sexualbeteenden, pollination, frö- eller äggantal respektive kullstorlek, cykliska mängdfluktuationer, spridning och dödlighet, allt i relation till miljön (jämför population).
Dagens rasbiologi? Känns rent spontant lite tveksamt, men det beror väl på. Populationsbiologi gäller ju bra mycket mer, inte bara människor, medan rasbiologi väl var just något man applicerade på människor.

NE definierar rasbiologi på detta sätt.
rasbiologi, äldre benämning på forskning om människans arvsförhållanden. Rasbiologin hade sina rötter i flera skilda idétraditioner inom bl.a. antropologi, anatomi och arkeologi, och utvecklades olikartat i olika länder.

Efter 1900 kom rasbiologin att fungera som det tidiga seklets ärftlighetsforskning angående människan, och verksamheten fick oftast en uttalad eugenisk (rashygienisk) inriktning. I Sverige inrättades 1921 Statens institut för rasbiologi.

Amund
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 8194
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Amund » 09 apr 2015 15:55

tryggve skrev: NE definierar rasbiologi på detta sätt.
rasbiologi, äldre benämning på forskning om människans arvsförhållanden. Rasbiologin hade sina rötter i flera skilda idétraditioner inom bl.a. antropologi, anatomi och arkeologi, och utvecklades olikartat i olika länder.

Efter 1900 kom rasbiologin att fungera som det tidiga seklets ärftlighetsforskning angående människan, och verksamheten fick oftast en uttalad eugenisk (rashygienisk) inriktning. I Sverige inrättades 1921 Statens institut för rasbiologi.
I 1954 års upplaga av Nordisk familjebok har man ungefär samma moderna uppfattning om rasbiologi (min tolkning).
Nordisk familjebok skrev:Enligt en äldre nomenklatur menades med rasbiologi vetenskapen om ärftlighetsförhållandena hos människanöver huvud. Då rasfrågor endast i speciella fall äro av intresse, bör nämnda vetenskap i stället kallasmänniskans ärftlighetslära
Fast å andra sidan skriver man också:
Rasbiologin har även till uppgift att undersöka beskaffenheten av korsningsprodukterna mellan olika människoraser, i den mån dessa senare vetenskapligt kunna särskiljas. Härigenom bildar rasbiologin en grundval för rashygien.
Och nu spricker bubblan… om rashygien skriver man:
Rashygien, eugenik, den gren av människans ärftlighetslära, som söker omsätta rasbiologiens forskningsresultat i praktiskt handland. Rashygien strävar att motverka ogynnsamma rasblandningar. Härvid utgår man från att korsningar emellan avsevärt skilda människoraser äro mindre önskvärda. Till grund för bedömandet ligga respektive rasers kulturståndpunkt samt framför allt deras genomsnittliga frekvens av socialt värdefulla arvsanlag. Så äro t.ex. korsningar mellan negroida och europida raser ur den senare rasens synpunkt icke önskvärda.
Mitt syfte med detta inlägg är bara att redovisa hur man uttrycker sig i ett svenskt uppslagsverk i mitten av femtiotalet, tänkte att det kan vara en pusselbit i frågeställningen. :)

Användarvisningsbild
tryggve
Medlem
Inlägg: 6498
Blev medlem: 02 jul 2003 16:19
Ort: Mölndal

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av tryggve » 09 apr 2015 16:13

Jättebra, jag tänkte inte ens på att titta i Nordisk familjebok. Frågan är ju hur uppdaterad den där informationen är från tidigare upplagor... :-)

kblomster
Medlem
Inlägg: 550
Blev medlem: 21 aug 2012 17:26

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av kblomster » 09 apr 2015 16:32

Ugglan (band 22, tryckt 1915) säger "se rashygien". Under det uppslagsordet står det en hel del, forskningsfältet verkar tydligen rätt modernt och hippt. De som inte har den i bokhyllan kan läsa på Runeberg: http://runeberg.org/nfcb/0540.html

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Göstring » 09 apr 2015 16:59

kblomster skrev:Ugglan (band 22, tryckt 1915) säger "se rashygien". Under det uppslagsordet står det en hel del, forskningsfältet verkar tydligen rätt modernt och hippt. De som inte har den i bokhyllan kan läsa på Runeberg: http://runeberg.org/nfcb/0540.html
Författaren är ju fortfarande ganska känd för sitt engagemang i frågan.

Anders G
Medlem
Inlägg: 211
Blev medlem: 06 jun 2006 19:47
Ort: Sörmland

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Anders G » 10 apr 2015 08:42

Göstring skrev:
kblomster skrev:Ugglan (band 22, tryckt 1915) säger "se rashygien". Under det uppslagsordet står det en hel del, forskningsfältet verkar tydligen rätt modernt och hippt. De som inte har den i bokhyllan kan läsa på Runeberg: http://runeberg.org/nfcb/0540.html
Författaren är ju fortfarande ganska känd för sitt engagemang i frågan.
Har man sagt A får man säga B. Vem då?

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Göstring » 10 apr 2015 08:58

Anders G skrev:
Göstring skrev:
kblomster skrev:Ugglan (band 22, tryckt 1915) säger "se rashygien". Under det uppslagsordet står det en hel del, forskningsfältet verkar tydligen rätt modernt och hippt. De som inte har den i bokhyllan kan läsa på Runeberg: http://runeberg.org/nfcb/0540.html
Författaren är ju fortfarande ganska känd för sitt engagemang i frågan.
Har man sagt A får man säga B. Vem då?
Artikeln är signerad med "H. Ldbg". Vem det är framgår ur listan över tillfälliga medarbetare.
Runeberg Tillflg mdrbtr.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Göstring » 10 apr 2015 12:33

Ragnar Svedje skrev:Var det ingen kritik av själva tillvägagångssättet?
Trådstartaren frågade efter dåtida kritik. En viktig kritik kom från British medical association. Denna refererades i svensk debatt.
Nils Stjernberg (Svensk tidskrift 1930) skrev:I belysning av det ovan sagda blir ock den ståndpunkt mera
förståelig, som den engelska nationen intagit till denna från
Förenta Staterna utgående rörelse, och vilken allenast med några
rader beröres i det föreliggande svenska kommittébetänkandet.
Där omtalas, hurusom i förstone enskilda medicinska
auktoriteter i England gjort sig till målsmän för liknande krav, men
hurusom senare en märklig omsvängning inträffat inom den
engelska läkareopinionen på förevarande område. Och det
omtalas, hurusom British medical association vid ett möte år
1925 utan synbar dissens tagit avstånd från denna rörelse. I
huvudanförandet vid nämnda möte framhölls därvid, att hela
denna rörelse, konsekvent driven, »skulle allvarligt missgynna
rasens fortsatta framåtskridande», enär »tendensen till variation,
som är grunden både till psykisk sjukdom och intellektuell
högvärdighet, därigenom skulle väsentligen motverkas».

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 9597
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Markus Holst » 10 apr 2015 13:25

Alla argument åt båda hållen påminner mycket om den nutida debatten inom husdjursaveln.

Amund
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 8194
Blev medlem: 15 jun 2009 07:52
Ort: Västerbotten

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Amund » 10 apr 2015 17:08

Markus Holst skrev:Alla argument åt båda hållen påminner mycket om den nutida debatten inom husdjursaveln.
Om du menar vad jag tror så är det något jag också har noterat genom åren. Representanter från kennel och hundrasklubbar låter ungefär som Goebbels om man skulle överföra resonemanget till människor... :|

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 9597
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av Markus Holst » 10 apr 2015 18:25

Ja, och på andra sidan står belackarna som ser risken med styrning och målinriktad avel.

PeterE
Stödjande medlem 2020
Inlägg: 178
Blev medlem: 18 aug 2007 14:36
Ort: Sverige

Re: Rasbiologin i Sverige

Inlägg av PeterE » 12 apr 2015 10:02