Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 11 mar 2013 11:58

1914 hade det ryska kejsardömet den största armén av de europeiska stormakterna med 27 armékårer i den europeiska delen, tre kaukasiska armékårer, två turkestanska armékårer och fem sibiriska armékårer.

Börjar med en genomgång av högre ledningen:

Krigsministeriet, St. Petersburg.
Hans kejserliga majestäts generaladjutanter.
Hans kejserliga majestäts militärkampanjkansli, St. Petersburg Zakharevskajagatan.
Militärrådet, St. Petersburg, Isaakievskajatorget.
Krigsministeriets kansli, St. Petersburg, Isaakievskajatorget.
Administrativa kommittén för Krigsministeriets byggnader, St. Petersburg, Voznesenskij boulevad.
Krigsministeriets kommission för distribution av lönen och traktamenten.
Huvudkansliet för mottagande och utredning av petitioner ställda till krigsministern.
Generalstaben, St. Petersburg, Dvortsovajatorget.
Generalstabens huvudbyrå, St. Petersburg, Dvortsovajatorget.

Palatsgrenadjärkompaniet, St. Petersburg, Garinskajagatan med detachment i Moskva. Lydde under Ministeriet för det kejserliga hovet och egendom.

Kejserliga högkvarteret, St Petersburg, Zakharevskajagatan.
Hans kejserliga majestäts egen eskort (konvoj) St Petersburg, Shpalernajagatan betod av Livgardets 1. och 2. Kubankossacksotnier (=skvadroner) och Livgardets 3. och 4. Terekkossacksotnier.
Hans kejserliga majestäts kombinerade infanteriregemente, Tsarskoje Selo. Eskorterade den kejserliga familjen på resor. Bestod till 3/8-delar av soldater hämtade från livgardes- och grenadjärregementen och till 5/8 av soldater från infanteri- och skytteregementen.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 11 mar 2013 12:13

Fältjägarkåren, St. Petersburg, Fontanka. Handhade leverans av viktig officiell korrespondans. Jules Vernes Michel Strogoff i Tsarens kurir bör ha tillhört denna enhet.

Huvudartilleridirektoratet, St. Petersburg, Liteinji boulevad.
Artillerikommittén, samlokaliserad med Huvudartilleridirektoratet.
Huvudmilitärtekniskadirektoratet, St. Petersburg Ingenjörsborgen på Sadovajagatan.
Tekniska kommittén samlokaliserad med Huvudmilitärtekniskadirektoratet.
Huvudlogistikdirektoratet, St. Petersburg Voznesenskij boulevad.
Huvuddirektoratet för de militära utbildningsinstitutionerna, St. Petersburg.
Huvudmilitärmedicinskadirektoratet, St. Petersburg Karavannajagatan.
Arméns veterinärdirektorat, St. Petersburg, Sadovajagatan.
Huvudmilitärjustitiedirektoratet, St. Petersburg, Moikagatan.
Generalinspektören för de militära utbildningsinstitutionernas direktorat, St. Petersburg, Kamenstrovski boulevad.
Generalinspektören för artilleriets direktorat, St. Petersburg, Zakharevgatan.
Generalinspektören för kavalleriets direktorat, St. Petersburg, Blagovshchenskaja torget.
Generalinspektören för ingenjörsenheternas direktorat, St. Petersburg, Inzhenerajagatan.
Generalinspektören för truppernas inkvarterings direktorat, St. Petersburg, Voznesenskij boulevad.
Direktoratet för arméns remonter, St. Petersburg, Morskajagatan.
Inspektören för styrkornas skytteenheters direktorat, St. Petersburg vid Izmailjovski livgardesregementet.
Direktoratet för de ortodoxa armé och marinkaplanerna, St. Petersburg, Voskresenskigatan. Var underställt departementet för den ortodoxa tron.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 11 mar 2013 12:32

Territoriellt var kejsardömet indelat i militärdistrikt. Till varje militärdistrikt var anslutet en militärdomstol, en distriktsintendenturadministration, en distriktsartilleriadministration, en distriktssjukvårdsadministration, en distriktsveterinäradministration samt en administration för militärsjukhusen.

St. Petersburgs militärdistrikt med stab i St. Petersburg omfattade guvernementen St. Petersburg, Archangelsk, Olonets, Novgorod, Pskov, Estland, Livland (minus ett distrikt), Vitebsk (tre distrikt), Smolensk (fem distrikt), Tver (sex distrikt), Jaroslavl (fyra distrikt), Vologda (tre distrikt) och Storfurstendömet Finland.
Under militärdistriktet fanns följande enheter Gardesarmékåren stab St. Petersburg, I. armékåren stab St. Petersburg, XVIII. armékåren St. Petersburg-Fontanka, XXII. armékåren stab Helsingfors, 6. fältgendarmskvadronen Helsingfors, 1. flygkompaniet St. Petersburg, 1. järnvägsregementet St. Petersburg, Medveds disciplinbataljon; kommendanterna i St. Petersburg, Krasnoe Selo, Gatchina, Tsarskoje Selo, Helsingfors, Kronstadt samt på St. Petersburgs fästning, Sveaborgs fästning och Viborgs fästning; St. Petersburgs lokalbirgad och Archangelsk lokalbrigad.

Vilnas militärdistrikt med stab i Vilna (Vilnius) omfattade guvernementen Vilna, Kovno (Kaunas), Kurland, Vitebsk (del), Mogilev, Minsk, Suwalki, Grodno (två distrikt), Tjernigov (fem distrikt), Livland (ett distrikt).
Militära enheter under distriktet var: II. armékåren stab Grodno, III. armékåren stab Vilna, IV. armékåren stab Minsk, XX. armékåren stab Riga, 1. fältgendarmskvadronen Vilna, 1. järnvägsbrigaden (minus 4. järnvägsbataljonen) Baranoviči med två bataljoner temporärt i Oranienbaum, Bobruisk disciplinbataljon; kommendanterna i Dvinsk (Daugavpils), Ust-Dvinsk (Daugavgriva), Kovno och på Kovnos fästning och Ust-Dvinsk fästning; Vilnas lokalbrigad och Minsks lokalbrigad.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 12 mar 2013 09:34

Warszawas militärdistrikt med stab i Warszawa inkluderade guvernementen Warszawa, Lomza, Plock, Kalisz, Piotrkow, kielce, Radom, Lublin, Siedlec, Grodno (del) och Volhynien (Distrikten Kovel och Vladimir).
Militära enheter under distriktet: VI. armékåren stab Lomza, XIV. armékåren stab Lublin, XV. armékåren stab Warszawa, XIX. armékåren stab Brest-Litovsk och XXIII. armékåren stab Warszawa, Kuban kosackhalvregementet, 2. fältgendarmskvadronen Warszawa, 4. järnvägsbataljonen Warszawa, Fästningarna Warszawa, Novogeorgievsk, Brest-Litovsk, Ivangorod, Oswiec och Lomza, kommendanten i Warszawa samt Warszawas lokalbrigad.

Kievs militärdistrikt med stab i Kiev omfattade guvernementen Kiev, Khrakov, Tjernigov (del), Poltava, Podolien (minus ett distrikt), Volhynien (del) samt ett distrikt från Bessarabiens guvernement.
Militära förband under distriktet var: IX. armékåren, X. armékåren stab Kiev, XI. armékåren stab Rovno, XII. armékåren stab Vinnitsa, XXI. armékåren stab Kiev, 3. flygkompaniet Kiev, 3. fältgendarmskvadronen Kiev, 3. ersättningskavalleribrigaden Khrakov 2. järnvägsbrigaden Kiev, Dubnos disciplinbataljon, Kievs fästning, Kievs lokalbrigad, Poltavas lokalbrigad och Khrakovs lokalbrigad.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 12 mar 2013 09:57

Odessas militärdistrikt med stab Odessa och innefattande guvernementen Kherson, Taurien, Jekaterinoslav, Bessarabien (del) och Podolien (del).
Militära enheter under distriktet: VII. armékåren stab Simferopol, VIII. armékåren stab Odessa, 4. fältgendarmskvadronen Odessa, 2. flygkompaniet Sevastopol, 6. flygkompaniet Odessa, Khersons disciplinbataljon, Kommendanterna i Ochakov och Sevastopol, fästningarna Sevastopol, Kerch, Ochakov och Bender samt Odessas lokalbrigad.

Moskvas militärdistrikt med stab i Moskva och innefattande guvernementen Moskva, Smolensk (del), Tver (del), Jasoslavl (del), vologda (del), Kostroma, Valdimir, Niznij Novgorod, Tambov, Voronesj, Ryazan, Orel, Tula, Kaluga, Penza (fem distrikt) och Vyatka (två distrikt).
Militära enheter under distriktet: Grenadjärarmékåren stab Moskva, V. armékåren stab Voronesj, XIII. armékåren stab Smolensk, XVII. armékåren stab Moskva, XXV. armékåren stab Moskva, 1. ersättningskavalleribrigaden stab Voronesj, 2. ersättningskavalleribrigaden stab Tambov, Voronesj disciplinbataljon, Kommendanten i Moskva, Moskvas lokalbrigad, Smolensks lokalbrigad, Jaroslavls lokalbrigad och Tambovs lokalbrigad.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 12 mar 2013 10:12

Kazans militärdistrikt med stab Kazan och innefattande guvernementen Kazan, Vyakta 8del), Perm, Orenburg, Ufa, Samara, Astrakhan, Saratov, Penza (minus tre distrikt), Simbirsk samt regionerna Ural och Turgai.
Militära enheter under distriktet: XVI. armékåren stab Kazan, XXIV. armékåren stab Samara, Orenburgs disciplinbataljon, Kazans lokalbrigad, Saratovs lokalbrigad, Perms lokalbrigad, Orenburgs lokalbrigad, Orenburgs kosacklokalbrigad, Ural regionens lokalbrigad, Turgais lokalbrigad.

Kaukasus militärdistrikt med stab i Tiflis (Tblisi) och innefattande guvernementen Tiflis, Baku, Jerivan, Jelisavetpol, Kutais, Stavropol och Svartahavet samt regionerna Kuban, Terek, Dagestan, Kars och Batum samt de fristånende distrikten Zakatli och Sukhum.
Militära enheter under distriktet: I. kaukasiska armékåren stab Alexandropol (temporärt förlagd till Tiflis), II. kauk. armékåren stab Tiflis, III. kauk. armékåren stab Vladivkavkaz, 5. fältgendarmskvadronen Tiflis, 1. kauk. järnvägsbataljonen Tiflis, 2. kauk. järnägsbataljonen Kars, Jekaterionograds disciplinbataljon, fästningarna Kars, Mikhailovsk (Batum) och Alexandropol, kommendanten i Tiflis, Vladivkavkaz lokalbrigad och Tiflis lokalbrigad.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 13 mar 2013 22:04

Turkestans militärdistrikt med stab i Tasjkent och innefattande guvernementet Transkaspien och regionerna Syr-Darya, Fergana, Samarkand, Semirechensk och Amu-Darya.
Militära enheter i distriktet var: I. turkestanska armékåren stab Tasjkent, II. turkestanska armékåren Asjakabad, 6. turkestanska skyttebrigaden - med regementen i Vernyi, Dzarkent och Kopal, Sibiriska kosackbrigaden Dzharkent, fästningarna i Kushka, Tasjkent, Samarkand, Skobelev, Termez och Kerki, styrkorna i Sermirechensk regionen samt Amu-Darya flottiljen.

Omsks militärdistrikt med stab i Omsk och innefattande guvernementen Tobolsk och Tomsk samt regionerna Akomolinsk och Semipalatinsk.
Militära enheter i distriktet var: 11. sibiriska skyttedivisionen stab Omsk?, 4. sibiriska sappörbataljonen Omsk, 3. sibiriska kosackregementet Zaisan, Omsks disciplinbataljon samt Omsks lokalbrigad.

Irkutsks militärdistrikt med Stab i Irkutsk och innefattande guvernementen Irkutsk och Jeniseisk samt regionerna Yakutsk och Transbajkal.
Militära enheter i distriktet var II. sibiriska armékåren stab Tijta, III. sibiriska armékåren stab Irkutsk, 1. sibiriska järnvägsbataljonen Verkhneudinsk, Verkhneudinsks disciplinbataljon och Irkutsk lokalbrigad.

Amurs militärdistrikt med stab i Khabarovsk och innefattande regionerna Amur, Marina, Kamchatka och Sakhalin.
Militära enheter i distriktet var: I. sibiriska armékåren stab Nikolsk-Ussuriskij, IV. sibiriska armékåren stab Vladivostok, V. sibiriska armékåren stab Khabarovsk, 2. sibiriska järnvägsbataljonen Krasnaja Rechka (i närheten av Khabarovsk), Anuchionos disciplinbataljon, fästningarna i Vladivostok och Nikolajevsk, militärguvernören i Amurregionen samt militärguvernören i Marina regionen (området kring Vladivostok).

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 14 mar 2013 16:13

Efter denna genomgång av militärdistrikten övergår vi till en genomgång av armékårerna.

Gardesarmékåren med stab i St. Petersburg bestod av:
1. gardesinfanteridivisionen St. Petersburg, 2. gardesinfanteridivisionen St Petersburg, 1. gardeskavalleridivisionen med två regementen i St. Petersburg, ett i Tsarskoje Selo och ett i Gatchina och, 2. gardeskavalleridivisionen med två regementen i Gamla Peterhof, ett i Nya Peterhof och ett i Tsarskoje Selo, Gardesskyttebrigaden med två regementen i Tsarskoje Selo och två i St. Petersburg, 1. livgardesartilleribrigaden (underställd 1. GID), 2. livgardesartilleribrigaden (underställd 2. GID), Livgardets hästartilleri (om sex batterier) St. Petersburg, Gardesmösarartilleridivisionen (division avser här artilleriförband av bataljons storlek), Livgardessappörbataljonen St. Petersburg, Gardesflygkompaniet.

Vidare fanns utanför Gardesarmékårens direkta befäl: Gardesersättningskavalleriregementet Krechevitsk-kasernen i Novgorodguvernementet och Gardesfältgendarmskvadronen St. Petersburg.

Grenadjärarmékåren med stab i Moskva bestod av:
1. grenadjärdivisionen stab Moskva (där också alla divisionens fyra grenadjärregementen var baserade), 2. grenadjärdivisionen stab Moskva (med tre grenadjärregementen i Moskva och ett i Tver), 1. kavalleridivisionen stab Moskva (med ett regemente i vardera Tver och Rzehv samt två i Moskva), Grenadjärmösarartilleridivisionen Moskva, Hans kejserliga höghet storfurst Peter Nikolajevitjis grenadjärsappörbataljon Moskva, 6. sjävständiga donkosacksotnian Bogorodsk.

I. armékåren med stab i St. Petersburg bestod av:
22. infanteridivisionen med stab i Novgorod (med regementen i Novgorod, Staraya Russa, Kronstadt och Gruzino), 24. infanteridivisionen stab Pskov (med tre regementen i Pskov och ett i Jurev), 1. telegrafkompaniet St. Petersburg,1. mösarartilleridivisionen Novgorod,1. sappörbataljonen Novgorod och 7. pontonjärbataljonen Ust-Izhora (St Petersburgs guvernement).

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 16 mar 2013 21:56

II. armékåren stab Grodno med:
26. infanteridivisionen stab Grodno med tre regementen i Grodno och ett i Augustow, 43. infanteridivisionen stab Vilna med två regementen i Vilna, ett i Grodno och ett i Lida, 2. kavalleridivisionen med stab Suwalki med två regementen i Suwalki, ett i Kalwarija samt ett i Augustow, 5. flygkompaniet Bronnitsy, 3. pontonjärbataljonen Kovno, 2. mösarartilleridivisionen Vilna, 4. generaldjutant greve Totlebens sappörbataljon Grodno.

III. armékåren stab Vilna med:
25. infanteridivisionen stab Dvinsk, 27. infanteridivisionen stab Vilna, 5. skyttebrigaden stab Suwalki dit också brigadens fyra skytteregementen var förlagda, 3. kavalleridivisionen stab Kovno (Kaunas) med ett regemente i Kovno, ett i Vilna, ett vid Alexanderhögkvarteret i närheten av Vikowyshki samt ett regemente Olgahögkvarteret i närheten av Mariampol, 3. mösarartilleridivisionen Kejdani, 3. sappörbataljonen Vilna, 2. telegrafkompaniet Vilna, 4. pontonjärbataljonen Olita, 9. aeronautiskakompaniet Lida (blev 4. flygkompaniet).

IV. armékåren stab Minsk med:
30. infanteridivisionen stab Minsk med två regementen i Minsk, ett i Rogachev och ett i Slonim, 40. infanteridivisionen stab Bobrujsk med två regementen i Bobrujsk, ett i Mogiljev och ett i Gomel, 4. mösarartilleridivisionen Mogiljov, 2. sappörbataljonen Mogiljov och 3. trängkaderbataljonen Vitebsk.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 21 mar 2013 16:51

V. armékåren stab i Voronesj.
Hade följande underställda enheter: 7. infanteridivisionen stab Voronesj med två regementen i Voronesj och två i Tambov, 10. infanteridivisionen stab Nisnij Novgorod med två regementen i Nisnij Novgorod, ett i Kozlov och ett i Morsansk, 3. självständiga kavalleribrigaden stab Voronesj med ett regemente i Voronesj och ett i Novokhopersk, 5. mösarartilleridivisionen Serpuchov, 23. sappörbataljonen Morsansk.

VI. armékåren stab Lomza.
Följande enheter var underställda kåren: 4. infanteridivisionen stab Lomza dit också divisionens fyra regementen var förlagda, 16. infanteridivisionen med ett regemente i vardera Osowec, Monka (Grodnoguv.), Sokotka och Bialystok, 4. kavalleridivisionen med regementen vid Potemkinhögkvarteret Graew (Lomzaguv.), i Bialystok (två) och i Szuczucin, 6. mösarartilleridivisionen Lukov, 10. sappörbataljonen Ostrolenka och 1. trängkaderbataljonen Belsk.

VII. armékåren stab Simferopol.
Följande enheter var underställda kåren: 13. infanteridivisionen stab Sevastopol med två regementen i sevastopol, ett i Simferopol och ett i Feodosia, 34. infanteridivisionen stab Jekaterinoslav med två regementen i Jekaterinoslav, ett i Pavlograd och ett i Rostov na Donu, Hennes kejserliga höghet kejsarinnan Alexandra Fedorevnas Krimryttarregemente Simferopol, 7. hostataman Denisovs donkosackregemente Nikolajev, 12. sappörbataljonen Jelisavetgrad och 7. mösarartilleridivisionen Jekaterinoslav.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 24 mar 2013 14:23

VIII. armékåren stab Odessa.
Följande enheter var underställda kåren: 14. infanteridivisionen stab Kišinjov med två regementen i Kišinjov, ett i Bendery och ett i Tiraspol, 15. infanteridivisionen stab Odessa med två regementen i Odessa, ett i Kherson och ett i Nikolajev, 4. skyttebrigaden stab Odessa dit också alla brigadens fyra regementen är förlagda, 8. kavalleridivisionen stab Kišinjov (Chisinau) med ett regemente i Tiraspol, ett i Beltsy, ett i Kišinjov samt ett i Odessa, 8. mösarartilleridivisionen Tiraspol, 11. Kejsar Nikolaj I:s sappörbataljon Odessa , Odessas marinbataljon.

IX. armékåren stab Kiev.
Följande enheter var underställda kåren: 5. infanteridivisionen stab Zhitomir där också tre av divisionens regementen är förlagda det fjärde fanns i Novograd-Volynski, 42. infanteridivisionen stab Kiev där också tre av divisionens regementen var förlagda det fjärde fanns i Tjerkassy, 9. kavalleridivisionen med regementen i Zhitomir, Belaja Tserkov, Vasilkov och Vladimir-Volynski, 6. Hans kejserliga höghet storfurst Nikolaj Nikolajevitij Sr.:s sappörbataljon Kiev, 6. pontonjärbataljonen Kiev, 4. telegrafkompaniet Kiev, 9. mösarartilleridivisionen Belaja Tserkov och 2. ridande bergsartilleridivisionen Kiev (avsedd för operationer i Karpaterna).

X. armékåren stab Khrakov.
Följande enheter var underställda kåren: 9. infanteridivisionen stab Poltava med två regementen i poltav och två i Kremenchug, 31. infanteridivisionen stab Khrakov dit också alla divisionens fyra regementen var förlagda, 10. kavalleridivisionen stab Khrakov med regementen i Sumy, Akhtyrka, Chuguev och Khrakov, 10. mösarartilleridivisionen Belgorod, 7. sappörbataljonen Khrakov.

XI. armékåren stab Rovno.
Följande enheter var underställda kåren: 11. infanteridivisionen stab Lutsk med ett regemente i Dubno, ett i Kremieniec och två i Lutsk, 32. infanteridivisionen stab Rovno med två regementen i Rovno, ett i Ostrog och ett i Izyaslavl, 11. kavalleridivisionen stab Dubno med regementen i Radzivillov, Kremenets, Dubno och Lutsk, 11. mösarartilleridivisionen Belaja Tserkov, 21. sappörbataljonen Rovno.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 04 apr 2013 11:23

XII. armékåren stab Vinnitsa.
Enheter underställda kåren: 12. infanteridivisionen stab Proskurov med regementen i Starokonstantinov, Proskurov, Kamenets-Podolski och Mogilev-Podolski, 19. infanteridivisionen stab Uman med regementen i Vinnitsa, Uman, Gaisin och Tulchin, 3. skyttebrigaden stab Šmerinka dit också brigadens fyra regementen är förlagda, 12. kavalleridivisionen stab Proskurov med regementen i Volochinsk, Proskourov, Mezhebuzhe och Volisk, 2. kombinerade kosackdivisionen stab Kamenets-Podolsk, 12. mösarartilleridivisionen Vinnitsa, 5. sappörbataljonen Vinnitsa, 10. aeronautiska kompaniet Berditšev (var under omvandling till 4. flygkompaniet), 4. trängkaderbataljonen Berditšev och 5. trängkaderbataljonen Uman.

XIII. armékåren stab Smolensk.
Enheter underställda kåren: 1. infanteridivisionen stab Smolensk med ett regemente i Roslavl och tre i Smolensk, 36. infanteridivisionen stab Orjol med två regementen i Orjol och två i Brjansk, 2. självständiga kavalleribrigaden stab Orjol med ett regemente i Orjol och ett i Yelets, 13. mösarartilleridivisionen Gsatsk, 5. tunga artilleridivisionen Brjansk, 13. sappörbataljonen Smolensk, ersättningshästartilleridivisionen Orjol och 5. flygkompaniet Bronnitsy.

XIV. armékåren stab Lublin.
Enheter underställda kåren: 18. infanteridivisionen stab Lublin med regementen i Lublin, Siedlce, Novaja Aleksandrija och Ivangorod, 1. skyttebrigaden stab Lodz där också brigadens fyra regementen är förlagda, 2. skyttebrigaden stab Radom med regementen i Radom, Kielce, Czestokow och Piotrkow,13. kavalleridivisionen stab Warszawa med regementen i Garwolin, Novominsk, Siedlce och Warszawa, 14. kavalleridivisionen stab Tšenstochow med regementen i Kalisz, Kielce, Czestochow och Bendin, 14. mösarartilleridivisionen Ivangorod (nuvarande Deblin-Irena i Polen) och 8. sappörbataljonen Samostje och Ivangorod.

XV. armékåren stab Warszawa.
Enheter underställda kåren: 6. infanteridivisionen stab Ostrov med regementen i Roshny, Ostrolenka och två i Ostrov, 8. infanteridivisionen stab Warszawa där också alla divisionens fyra regementen är förlagda, 6. kavalleridivisionen stab Tsechanov med regementen i Ostrolenka, Lomza, Mlawa och Prasnysz 15. kavalleridivisionen stab Plotsk (Plock) med två regementen i Plotsk och två i Wloclawek 15. mösarartilleridivisionen Warszawa, 15. sappörbataljonen Warszawa och 3. telegrafkompaniet Brest-Litovsk.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 06 apr 2013 14:33

XVI. armékåren stab Kazan.
Enheter underställda kåren: 41. infanteridivisionen stab Kazan med två regementen i Kazan och två i Simbirsk 45. infanteridivisionen stab Penza med två regementen i Penza och ett vardera i Syzran och Saransk, 47. infanteridivisionen stab Saratov med tre regementen i Saratov och ett i Tsaritsyn (Volgograd), 5. kavalleridivisionen stab Samara med regementen i Kazan, Simbirsk, Samara och Balashev, 16. mösarartilleridivisionen Penza, 16. sappörbataljonen Kazan, 1. astrakhanska kosackregementet Saratov.

XVII. armékåren stab Moskva.
Enheter underställda kåren: 3. infanteridivisionen stab Kaluga med två regementen i Kaluga och två i Tula, 35. infanteridivisionen stab Rjasan med två regementen i Rjasan och ett vardera i Jegorevsk och Skopin, 17. mösarartilleridivisionen Kolomna, 17. sappörbataljonen Sarajsk, 3. tunga artilleridivisionen.

XVIII. armékåren stab St. Petersburg-Fontanka.
Enheter underställda kåren: 23. infanteridivisionen stab Reval (Tallinn) med tre regementen i Reval och ett i Narva, 37. infanteridivisionen stab St. Petersburg med regementen i St. Petersburg/Okhta, Yamburg, Oranienbaum och Peterhof, 50. infanteridivisionen stab St. Petersburg med två regementen i Kronstadt och ett vardera på Sveaborg och i Vologda, 18. mösarartilleridivisionen Luga, 18. sappörbataljonen Luga.

XIX. armékåren stab Brest-Litovsk.
enheter underställda kåren: 17. infanteridivisionen stab Cholm med regementen i Cholm, Zamosc, Kovel och Vladimir-Volynski, 38. infanteridivisionen stab Brest-Litovsk med två regementen i Brest-Litovsk, ett vardera i Kobrin och Kartuza-Bereza, 7. kavalleridivisionen stab Vladimir-Volynski med regementen i Vladimir-Volynski, Grubeshov och Kovel, 1. donkosackdivisionen stab Samostje med regementen i Krasnik, Zamosc (två) och Tomaszew, 19. mösarartilleridivisionen Biela, 1. donkosackartilleridivisionen med 6. donkosackbatteriet i Krasnostaw och 7. donkosackbatteriet i Zamosc, 19.sappörbataljonen Brest-Litovsk.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 13 apr 2013 17:28

XX. armékåren stab Riga.
Underställda enheter: 28. infanteridivisionen stab Kovno med två regementen i Shantsy, ett i Kovno och ett i Vilna, 29. infanteridivisionen stab Riga med två regementen i Riga, ett vardera i Libau (Liepaja) och i Mitau (Jelgava), 1. självständiga kavalleribrigaden stab Riga med ett regemente vardera i Riga och Mitau, 20.mösarartilleridivisionen Riga, 1. tunga artilleridivisionen Dvinsk, 20. sappörbataljonen Dvinsk, 1. pontonjärbataljonen och 2. pontonjärbataljonen båda i Kreslavka i Vitebsk guvernement, 1. belägringsingenjörsparken Dvinsk, 2. trängkaderbataljonen Dvinsk.

XXI. armékåren stab Kiev.
Underställda enheter: 33. infanteridivisionen stab Kiev där också divisionens fyra regementen är förlagda, 44. infanteridivisionen stab Kursk med två regementen i Kursk, ett vardera i Glukhov och Tjernigov, 21. mösarartilleridivisionen Kursk, 4. tunga artilleridivisionen Kiev, 7. flygkompaniet ?, 14. sappörbataljonen Kiev, 5. pontonjärbataljonen Kiev, 2. belägringsingenjörsparken Kiev.

XXII. armékåren stab Helsingfors.
Underställda enheter: 1. finländska skyttebrigaden stab Helsingfors med två regementen i Helsingfors, ett vardera i Åbo och Tavastehus, 2. finländska skyttebrigaden stab Viborg med tre regementen i Viborg och ett i Fredrikshamn, 3. finländska skyttebrigaden stab Lahtis med ett regemente vardera i Tavastehus, Riihimäki (temporärt i Kuopio), Lahtis (temporärt i Villmanstrand) och Kouvola, 22. mösarartilleridivisionen Myza-Pala i St. Petersburgs guvernement, 22. sappörbataljonen Viborg, Orenburgska kosackdivisionen (två sotnior) Helsingfors, 20. finländska dragonregementet Villmanstrand.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7507
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Kejserliga ryska arméns fredsorganisation 1914

Inlägg av tyskaorden » 13 apr 2013 17:59

XXIII. armékåren stab Warszawa.
Underställda enheter: 3. gardesinfanteridivisionen stab Warszawa där också divisionens fyra regementen var förlagda, 2. infanteridivisionen med två regementen i Novogeorgievsk,ett vardera i Pultusk och i Jabolnka, Självständiga gardeskavalleribrigaden stab Warszawa där också brigadens två regementen var förlagda, 23. mösarartilleridivisionen Gora Kalvarija, 9. sappörbataljonen Warszawa.

XXIV. armékåren stab Samara.
Underställda enheter: 48. infanteridivisionen stab Samara med två regementen i Orenburg, ett vardera i Ufa och Samara, 49. infanteridivisionen stab Perm med ett regemente vardera i Vyatka, Perm, Jekaterinburg och Zlatoust, 24. mösarartilleridivisionen Orenburg, 24.sappörbataljonen Samara, 1, och 2. självständiga orenburgska kosacksotniorna?

XXV. armékåren stab Moskva.
Underställda enheter: 3. grenadjärdivisionen stab Moskva , 46. infanteridivisionen stab Jaroslav med ett regementet vardera i Jaroslav, Rybinsk, Kostroma och Shuya, 25. mösarartilleridivisionen Serpuchov och 25. sappörbataljonen Staritsa.

Under kriget tillkom XXVI.-L. armékårerna.

Grundorganisationen för en armékår var två infanteridivisioner, en mösaratilleridivision (med två batterier om vardera 6 mösare och en sappörbataljon. Till detta kom i en rad kårer andra enheter som kavalleridivisioner eller kavalleribrigader. Värt att notera är att de kårer som stod i ryska delen av Polen d.v.s. vid gränsen mot Tyska riket var särskilt "kavalleritunga".

En infanteridivision/sibirisk skyttedivision bestod av fyra regementen (gardes-, grenadjär, infanteri- och sibiriska skytteregementen) om vardera fyra bataljoner ( vilket gav en krigstida styrka om 4 000 man/regemente). Till divisionen hörde också en artilleribrigad om sex batterier vardera med åtta kanoner. Regementena tilldelades divisionen i nummerordning så att t.ex. hade 48. infanteridivisionen 189.-192. infanteriregementena. Artilleribrigaden bar vanligen divisionens nummer.

Kavalleridivisionen hade fyra kavalleriregementen (varav ett var ett kosackregemente), en hästartilleridivision (om två batterier), en pionjäravdelning (vilket bar divisionens nummer) och ett kulsprutekommando (vilket bar divisionens nummer). De tre "linjekavalleriregementena" i divisionen tilldelades divisionen i nummerordning så 4. kavalleridivisionen hade 4. dragon-, 4. ulan- och 4. husarregementena.

En självständig kavalleribrigad hade två regementen. Skyttebrigaderna hade dock fyra regementen, med undantag av 5. och 6. turkestanska skyttebrigaderna som vardera hade tre regementen. De 22 turkestanska skytteregementena hade precis som de 44 sibiriska skytteregementena fyra bataljoner övriga skytteregementen hade endast två. Skyttebrigaden hade också en skytteartilleridivision.