Bertil Malmberg om Hitler som talare

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 22 feb 2010 12:03

Hos Adolf Hitler, bayerska frihetsrörelsens ledare
Den store folktalaren om sitt program och sitt arbete
En norsk tidningsman, som lyckats få en intervju med Adolf Hitler, har i en artikel i Aftenposten berättat en del om den store nationalhjälten, som i detta sammanhang kan vara av intresse. ”Jag hörde för ett par dagar sedan Hitler tala”, skriver han där bland annat, ”och jag vågar utan tvekan påstå, att han är en av Europas största folktalare. Så kraftigt, så fängslande och ändå så enkelt och med sådan humor har jag endast hört två andra statsmän i Europa tala: Lloyd George och Mussolini. I över en och en halv timme höll han den väldiga församlingen i andlös spänning, ja, han lekte faktiskt med den, fick den att skratta o. gråta och hade till sist fört in den i en sådan stämning att det öronbedövande jublet nästan aldrig ville ta slut.”
”Adolf Hitler är en av medellängd, mycket kraftigt byggd”, fortsätter intervjuaren. ”Han är oftast klädd i den bayerska nationaldräkten, vit skjorta, blå läderjacka och korta skinnbyxor. Han har ett ovalt ansikte och ljust, vattenkammat hår, en kraftig, rak näsa och en liten ansats till mustascher. Ögonen äro små, stickande och av obestämd färg. Det är ett mycket banalt utseende så länge det är lugnt, men när Hitler börjar tala blir det som förvandlat. Hans röst är också ovanligt stark och klangfull. Jag har endast en gång förut hört en sådan röst: Mussolinis. På min första fråga: Vill ni kort och koncist säga mig vad nationalsocialism är, svarade Hitler utan betänkande.
- Att kasta hela novemberrepubliken över bord, att tillintetgöra den internationella marxismen, att skapa en verklig tysk nationalstat. Där har ni det hela i en formel.
Huru många […]
[Östersunds-Posten 1923-11-02]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 22 feb 2010 12:21

NATIONALISTISK REVOLUTION I BAYERN
Hitler förklarar regeringen avsatt och tillsätter en ny. - General Ludendorff övertager befälet över armén
Från München telegraferas på torsdag kväll:
Hitler har i afton förklarat regeringen von Knilling avsatt. Den nya regeringen består av general Ludendorff som landsbefälhavare, Hitler som politisk rådgivare, förre polispresidenten i München Pöhner som landsföreståndare och general von Lossow som krigsminister.
Från Berlin telegraferas på torsdag: Från München meddelas, att ministerpresidenten v. Knilling och inrikesminister Schweyer omedelbart häktats.
Hitler förklarade att en tysknationell riksregering kommer att bildas i München och Hitler övertager ledningen av den tyska politiken. General Ludendorff övertager ledningen av armén. General von Lossow blir riksvärnsminister och överste von Seissner rikspolisminister.
Hitlers fråga till de närvarande officerarna huruvida de gillade detta förslag möttes av stormande bifall, von Kahr, Ludendorff och Pöhner förklarade i korta anföranden sig villiga att övertaga respektive poster. Enligt telegram till Vorwärts från München står v. Kahr i spetsen för riksregerningen som riksföreståndare.
Riksregeringen inför motrevolutionen
[...]
General von Seeckt övertager kommandot över riksvärnet
[...]
Riksregeringen avbryter alla förbindelser med Bayern
[...]
von Karh söker pressa upprorsmännen tillbaka
{...]
[Östersunds-Posten 1923-11-09]
Senast redigerad av 1 Torbjörn Aronsson, redigerad totalt 22 gånger.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 22 feb 2010 12:33

"REVOLUTIONEN" I BAYERN VAR ETT HITLER-LUDENDORFFSKT KUPPFÖRSÖK
Äventyret anses redan vara stävjat av den lagliga ordningsmakten
Berlin, fredag.
Enligt ett från officiellt håll i Würzburg ingånget meddelande skulle kuppen i München redan kunna betraktas såsom avfärdad. Förutom förra krigsministeriets byggnad, där Ludendorff och Hitler befinna sig, äro alla offentliga byggnader i den författningsenliga regeringens händer. Senare meddelas att krigsministeriets byggnad i München efter strid på fredag e.m. tagits av riksvärnet. På båda sidorna äro förlusterna ringa. Ludendorff och Hitler ha anhållits. Aftontidningarna i Berlin meddela, att enligt hittills föreliggande underrättelser kuppförsök endast ägt rum i München och icke vunnit efterföljd annorstädes i Bayern. Enligt Vorwärts har den av bayerska ämbetsmän bestående förvaltningen i Pfalz telegrafiskt meddelat att den blott vill samarbeta med den författningsenliga och icke erkänner kuppregeringen i München.
Den bayerska regeringen mot upprorsmakarna
[...]
Har Hitler lyckats komma undan?
[...]
Ett tillbakaslaget kuppförsök även i Augsburg
[...]
Hitler ämna försöka samla trupper i Rosenheim?
[...]
[Östersunds-Posten 1923-11-10]

Användarvisningsbild
Göstring
Medlem
Inlägg: 1501
Blev medlem: 25 feb 2004 06:59
Ort: Skåne/Dalarna

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Göstring » 22 feb 2010 14:49

Det förekommer en del rapportering om Hitler i amerikansk press mot slutet av 1922. I den här artikeln i New York Times ges en introduktion till honom.
New York Times, 1922-11-21 skrev:
NEW POPULAR IDOL RISES IN BAVARIA;

Hitler Credited With Extraordinary Powers of Swaying Crowds to His Will.

FORMS GRAY-SHIRTED ARMY

Armed With Blackjacks and Revolvers and Well Disciplined, They Obey Orders Implicitly.

LEADER A REACTIONARY

Is Anti Red and Anti-Semitic, and Demands Strong Government for a United Germany.
GoogleNewsArchiveHitlerGermany.png
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 24 feb 2010 10:18

Intressant, Göstring.

I Östersunds-Posten hade man ju inte lika inträngande analyser. Men för läsarna måste Hitler ha varit en känd figur redan i oktober 1923, med tanke på de många förstasidesrubrikerna.

Den 26 september 1923 finns det något som kanske kan betraktas som en första presentation av Hitler för läsarna. På förstasidan:

TYSKLAND OCH DET PASSIVA MOTSTÅNDET
Rikskanslären konfererar med partiledarna i riksdagen
[Under dessa rubriker ett foto av Hitler och texten "Adolf Hitler, en av dem som utgöra `fienden till höger.´"]
Från Berlin telegraferas:
I en på aftonen genom Wolffs telegrambyrå utsänd kommuniké heter det: På em. samlades riksdagsfraktionernas ledare i rikskanslärpalatset. [...]. Faran för den nuvarande tyska regeringen har aldrig varit mera övervägande än nu. Dels av in- och utrikespolitiska orsaker och dels på grund av den över alla gränser gående nöden lever det tyska folket i rädda aningar om ett snart förestående inbördes krig, till vilket man kan vänta signalen antingen från yttersta vänstern, kommunisterna, eller från yttersta högern. I Bayern, som hela tiden varit det sistnämnda partiets huvudkvarter, är spänningen som störst. Där väntar man upprorssignalen först o. främst från Adolf Hitlers "nationalsocialister", de bayerska fascisterna.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 24 feb 2010 11:54

Presidentens förordning ett motdrag mot Bayerska undantagstillståndet
Ludendorffrevolutionen skulle dra fienden in i landet
[Foto av Ludendorff och texten "som tros stå bakom de tyska fascisternas strävan]
[...]
Under rubriken "Ludendorffrevolutionen" skriver bayerska partiets korrespondent: "Situationen i dag liknar situationen i november 1918. Frankrike har vunnit en ny seger och väntar nu på att tyska folket genom en ny revolution skall fullständiga denna seger. Om general Ludendorff genom sina agenter gör revolution i Bayern bringar han han därmed fransmännens förhoppningar i uppfyllelse. En Hitlerrevolution i München betyder separation, ty en Hitlerrevolution är en Ludendorffrevolution och en Ludendorffrevolution drar med nödvändighet fienden in i landet."
[Östersunds-Posten 1923-09-27]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 feb 2010 12:12

”Folköden skapas ej genom fras utan tillkämpas endast med blod och järn”
Ett Bismarcktal av Hitler. Krigsförklaring mot Frankrike.
(Tt.) Stockholm 1.
Från Berlin telegraferas till Sv.D.: Det har nu blivit bekant att Hitler samma dag, som de fjorton stora mötena i München förbjödos det oaktat talade vid ett stort möte på annat ställe, där han utfärdade en formlig krigsförklaring mot Frankrike och uppmanade alla tyska länder att åter draga ut på slagfältet och i segerrik kamp tränga fram till samma plats där det tyska riket en gång grundades, nämligen i Versailles. Han slutade sitt tal med följande förklaring: ”Folköden skapas icke genom fras utan tillkämpas endast med blod och järn.”
[…]
[Östersunds-Posten 1923-10-01]

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 feb 2010 12:14

Det kan tilläggas att alla artiklar ur Östersunds-Posten 1923 som jag citerat ur här, utom den med Hitler-intervjun, publicerades på tidningens förstasida.

Giancarlo
Medlem
Inlägg: 3161
Blev medlem: 09 jan 2006 01:53
Ort: Lund

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Giancarlo » 25 feb 2010 12:37

Torbjörn Aronsson skrev:Hos Adolf Hitler, bayerska frihetsrörelsens ledare
Den store folktalaren om sitt program och sitt arbete
[Östersunds-Posten 1923-11-02]
Det går inte att få se hela artikeln?
Gentlemen may talk of the age of chivalry, but remember the ploughmen, poachers and pickpockets whom they lead. It is with these sad instruments that your great warriors and kings have been doing their murderous work in the world.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 feb 2010 16:02

Jovisst, här kommer fortsättningen:

[...]
Utan att i övrigt anställa några jämförelser mellan Mussolini och Hitler – är det dock av stort intresse att lägga märke till, att det var två män ur arbetarnas egna led som reste sig mot marxismen och skapade verkliga arbetarepartier på nationell grund. Ty det som är hemligheten med såväl Mussolini som Hitler är deras alltid lågande fosterlandskärlek.”
[Östersunds-Posten 1923-11-02]

Edit: Har tagit bort en del, vill inte bryta mot några upphovsrättsliga regler.

Användarvisningsbild
Hexmaster
Medlem
Inlägg: 10194
Blev medlem: 12 jun 2004 17:41
Ort: Tjörn

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Hexmaster » 25 feb 2010 17:09

Torbjörn Aronsson skrev:Edit: Har tagit bort en del, vill inte bryta mot några upphovsrättsliga regler.
87 år efteråt - är det någon risk, även strikt petnoga juridiskt? (Kanske ämne för en egen tråd, sådan kan knoppas av vid behov.)

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 feb 2010 20:17

Hexmaster skrev:
Torbjörn Aronsson skrev:Edit: Har tagit bort en del, vill inte bryta mot några upphovsrättsliga regler.
87 år efteråt - är det någon risk, även strikt petnoga juridiskt? (Kanske ämne för en egen tråd, sådan kan knoppas av vid behov.)
Jag är lite osäker på reglerna här, men kan inte påminna mig ha sett artikeln återgiven, det kanske är någon som bevakar upphovsrätten? Allt är ju "big business" när det gäller Hitler, så arvingarna till den som har skrivit artikeln (Sven Elvestad?) kan ha intresse av det. Hur som helst, den som är intresserad av intervjun borde gå till originalet i Aftenposten, i Östersunds-Posten publicerades bara delar av den.
Senast redigerad av 1 Torbjörn Aronsson, redigerad totalt 25 gånger.

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 25 feb 2010 22:39

Här är Sven Elvestads artikel och intervju med Hitler, som publicerades i Tidens tegn 9 april 1923 inscannad (bläddra ned en bit):

http://www.pluto.no/doogie/volapuk/litt ... mle176.htm

Torbjörn Aronsson
Medlem
Inlägg: 775
Blev medlem: 26 dec 2005 00:27
Ort: Frösön

Re: Bertil Malmberg om Hitler som talare

Inlägg av Torbjörn Aronsson » 26 feb 2010 10:12

Märkligt nog skiljer sig Elvestads interju publicerad i Tidens tegn 9 april 1923 mycket från den som publicerades i Östersunds-Posten 2 november 1923. Inte bara uppdateringar. Även den senare ska ju vara utförd av en norsk journalist. Och alltså ha publicerats mer utförligt i Aftenposten. Kan det verkligen vara så att två norska journalister genomförde två skilda intervjuer med Hitler under denna period? Ett alternativ kan ju vara att Elvestad genomförde två interjuer vid två skilda tidpunkter, eller att intervjun i stor utsträckning har förändrats "på vägen".