Utrensningarna av polackerna i Sovjetunionen

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Utrensningarna av polackerna i Sovjetunionen

Inlägg av pandersson2 » 06 feb 2008 08:28

När jag läst om utrensningarna under 30-talet så har jag konstaterat att de etniska utrensningar tydligen skall ha gjorts med den polska aktionen som förebild. Detta har fått mig att komma till slutsatsen att polackerna var den folkgrupp som först drabbades. Är det någon som kan upplysa mig om lite mer om hur detta gick till? Varför valdes just polackerna ut till att drabbas först? Hur var direktiven och vilka drabbades? Vid vilken tidpunkt pågick aktionen? Ur sovjetledningens synvinkel måste ju aktionen varit lyckad då man refererade till den när man startade aktioner mot andra grupper.

Användarvisningsbild
Martin Lundvall
Medlem
Inlägg: 5323
Blev medlem: 22 mar 2003 10:05
Ort: Mer Lund än Moskva

Inlägg av Martin Lundvall » 07 feb 2008 16:11

Vad bygger du dina funderingar på?
Annars menar jag utrensningarnas start var mer komplex, dels rensade man ut inom säkerhetstjänsten och politiska fiender till Stalins i den pågående politiska maktkampen.

Om det nu var polackerna som var först, så kan det ju bero på att det fanns många polacker i Sovjetunionen.

/Martin

pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Inlägg av pandersson2 » 07 feb 2008 17:28

Jag bygger mitt resonemang på Nikolaj Jezovs direktiv 23 november 1937. Detta direktiv utgick för att man skulle samla de letter som fanns officiellt, alla lettiska föreningar, kolchoser, kooperationer osv och arrestera dem inom 48h. Detta direktiv avslutas med (egen översättning) "Operationen mot alla dessa aktivistiska kategorier beräknas inom en dag, samtidigt i alla republiker och områden, medan man utvecklar den vidare som den polska operationen." Med tanke på att detta direktiv var en del i den lettiska operationen och att 25 000 letter attesterades (och mördades med några undantag) efter det så förmodar jag att det varit något liknande som skett i den åsyftade polska operationen.

Dessa utrensningar jag talar om var etniska och hade inget att göra med säkerhetstjänsten eller med Stalins politiska fiender, de syftade till att bli av med etniska grupper främst ur armen som kunde bli besvärliga i händelse av konflikt med utlandet, åtminstone är det en slutsats som jag läst och delar. Det passar ju nämligen bra med att polacker (och letter) sågs som några av de troligaste fienderna till Sovjetunionen och att man upprustade för att kunna möta hotet på fiendens mark. Just inom armen hade man ju en förryskningspolitik och rensade ur de nationaliter man såg som potentiellt illojala.

Användarvisningsbild
G:son
Medlem
Inlägg: 3027
Blev medlem: 10 apr 2007 05:02
Ort: Finland

Inlägg av G:son » 07 feb 2008 17:46

Jag har för mig, att alla element som kunde betecknas som subversiva, drabbades ungefär samtidigt av Stalins vrede. Polackerna var, liksom t.ex. finnarna, synnerligen opålitliga, då det fanns en fientlig sinnad polsk stat. Men ukrainare, tjetjener, intellektuella och många andra grupper drabbades också, ofta på ett helt slumpmässigt sätt.

/G:son

Spaningsledaren
Tidigare medlem
Inlägg: 923
Blev medlem: 30 mar 2007 17:58
Ort: Frankrike

Inlägg av Spaningsledaren » 07 feb 2008 18:23

Instämmer. Sovjetutrensningarna under Stalin-tiden var, för allt vi vet, i grunden inte riktade utan strukturella. Det handlade om att systematiskt, periodiskt, planmässigt eliminera såpass mycket folk att det i samhällets mellanskikt, liksom i dess ledning, inte kunde uppstå förutsättningar för opposition, invändningar, egna idéer o. likn. Det fanns tider då det gick ut direktiv från Stalin att "fler" skulle dödas, i t.ex. ett visst oblast. Sedan fick NKVD på plats omsätta mordbeställningarna i resultat. Det hela handlade vare sig om "genocid" eller om "repression".

Av alla politbyråns medlemmar från tiden för Lenins död lät Stalin avrätta tolv. Han var själv den trettonde. Det fanns metod i galenskapen.

Användarvisningsbild
Martin Lundvall
Medlem
Inlägg: 5323
Blev medlem: 22 mar 2003 10:05
Ort: Mer Lund än Moskva

Inlägg av Martin Lundvall » 07 feb 2008 19:15

pandersson2 skrev:Dessa utrensningar jag talar om var etniska och hade inget att göra med säkerhetstjänsten eller med Stalins politiska fiender, de syftade till att bli av med etniska grupper främst ur armen som kunde bli besvärliga i händelse av konflikt med utlandet, åtminstone är det en slutsats som jag läst och delar.
Kanske petitesser men jag menar att det som hände under 30-talet tog sin grund i händelser som inträffade under 20-talet. Motivet var annorlunda men ändå inte, det syftade till att eliminera ett påstått hot, skapa rädsla och därigenom kväsa all opposition.
Enda skillnaden var vilka grupper som drabbades.

Jag tror att det som G:son har varit inne på är en del av förklaringen till varför polackerna tidigt pekades ut. Polen upplvedes som det stora hotet mot Sovjetunionen. Dock ska vi inte glömma att russifieringen startade tidigt, Ukraina fick uppleva det som en del av svälten.

/Martin

pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Inlägg av pandersson2 » 07 feb 2008 19:44

Martin,

Det som jag läst är att man närmast skall se utrensningarna av polackerna som en av grundförutsättningarna för att det skulle vara möjligt att ockupera Polen. Med ett stort antal polska officerare inom den egna armen skulle ett anfall bli svårare. Händelseutvecklingen gör att jag har svårt att argumentera emot detta. Polacker och tyskar såg väl som de viktigaste (med tanke på stridsstyrkor) av Sovjetunionens motståndare.

Användarvisningsbild
Martin Lundvall
Medlem
Inlägg: 5323
Blev medlem: 22 mar 2003 10:05
Ort: Mer Lund än Moskva

Inlägg av Martin Lundvall » 07 feb 2008 20:00

Vi glider ifrån ämnet, men har du några siffror på hur många polska officerare det skulle röra sig om i Röda Armén?

/Martin

pandersson2
Medlem
Inlägg: 3109
Blev medlem: 28 maj 2005 07:34
Ort: Södermanland

Inlägg av pandersson2 » 07 feb 2008 20:47

Jag har tyvärr inte siffror, det var faktiskt det som var den inledande frågan på tråden. Den enda sifferuppgift jag har är från 1938 då man skall ha avvecklat nationella förband. Då skall 4138 ickeryska befälhavare avskedats (och, förstås, senare arresterats). Av dessa var 1099 polacker, 717 letter, 620 tyskar och 312 ester. Detta är ju dock året efter att repressalierna mot åtminstone letterna inleddes, så självklart hade åtskilliga rensats ur redan tidigare. Noterbart är att av de letter med generalsämbetet som avrättades (32st) blev samtliga arresterade 1937 utom 1. Eftersom aktionen mot polacker skedde tidigare så förmodar jag att samma sak gäller även där.

Spaningsledaren
Tidigare medlem
Inlägg: 923
Blev medlem: 30 mar 2007 17:58
Ort: Frankrike

Inlägg av Spaningsledaren » 07 feb 2008 21:03

Jo, bara du inte går vilse i den mera nationalistiska terrängen.
Inom det ryska riket utgjorde "polackerna" en stor grupp.
Det fanns helt enkelt fler polacker än t.ex. georgier eller osseter.
Dessutom kan vi nog anta att dessa polacker var mer vâlorganiserade och hade bättre förbindelser med yttervärlden än många andra etniska grupper.
Här kan vi jämföra, tror jag, med t.ex. "judarna" eller "tyskarna".
Det som hände bland dessa tenderade nog, skulle jag förmoda, att bli bättre och snabbare känt.
Betr. utrensningarna i stort startade dessa före den tid du skriver om.
F.ö. fanns under Stalin-tiden också ett flertal folkomflyttninagr och andra administrativa åtgärder av både omfattande och dramatisk natur.
Min grundkänsla är att utrensningarna var, som jag skrev, strukturellt betingade och att det t.v. nog knappast finns anledning att här försöka läsa in den typ av etniskt betingade mönster som du lanserar. Sedan kan det ju i sak vara som du antyder nämligen att det fanns en tidig utrensning med det som med eller utan särskilda förberedelser kan betecknas som "polska" offer. Varning dock för diverse exploatering av tiden och skeendet för nationalistiska (kanske rentav anti-ryska) syften!

Användarvisningsbild
loop
Medlem
Inlägg: 1442
Blev medlem: 03 jul 2002 02:38
Ort: Götet

Inlägg av loop » 09 feb 2008 09:39

Geografin såg ju lite annorlunda ut på den tiden. Polen var större,och låg längre österut och hade stora delar av Litauen och västra Ukraina inom sina gränser.Skumt land det där, låter ju som en synnerligen dum ide att ha ett land mellan Ryssland och Tyskland och dessutom ge sig till att utvidgade det när man blir självständig.

Man kan ju även undra om många av dessa officerare var tidigare tsarofficerare.

Inga finnar, litauer, osv?

KP-31
Medlem
Inlägg: 384
Blev medlem: 05 jan 2005 17:18
Ort: Helsingfors

Re: Utrensningarna av polackerna i Sovjetunionen

Inlägg av KP-31 » 11 feb 2008 22:29

Polackerna var väl överrepresenterade i säkerhetsorganisationer som Tseka/GPU och Stalin ville sopa rent i sådana organisationer…

Användarvisningsbild
Niedzwiadek
Medlem
Inlägg: 929
Blev medlem: 23 jul 2006 20:04
Ort: Malmö

Re:

Inlägg av Niedzwiadek » 12 feb 2008 01:12

loop skrev:Geografin såg ju lite annorlunda ut på den tiden. Polen var större,och låg längre österut och hade stora delar av Litauen och västra Ukraina inom sina gränser.Skumt land det där, låter ju som en synnerligen dum ide att ha ett land mellan Ryssland och Tyskland och dessutom ge sig till att utvidgade det när man blir självständig.

Man kan ju även undra om många av dessa officerare var tidigare tsarofficerare.

Inga finnar, litauer, osv?
Kan man inte komma överens vid förhandlingsbordet måste man ju göra det någon annanstans. Polackerna återtog områden som förlorats ungefär samtidigt som själva Polen förintades. Den moskovitiska propagandan dvs att det är naturligt att alla "ryssar" ska leva tillsammans under Moskvas dominans hade fått stå oemotsagd i 300-400. Med andra ord var det nog ganska svårt att sätta sig vid ett förhandlingsbord och diskutera gränstvister. För alla stater i närheten av Ryssland/Sovjet har gränstvister dem senaste 500 åren betytt våld och främmande herravälde.

Användarvisningsbild
Martin Lundvall
Medlem
Inlägg: 5323
Blev medlem: 22 mar 2003 10:05
Ort: Mer Lund än Moskva

Re: Utrensningarna av polackerna i Sovjetunionen

Inlägg av Martin Lundvall » 10 mar 2008 15:54

KP-31 skrev:Polackerna var väl överrepresenterade i säkerhetsorganisationer som Tseka/GPU och Stalin ville sopa rent i sådana organisationer…
Det stämmer att många nationaliteter var överrepsensterade i säkerhetsorganen, även om jag aldrig har sett några siffror på detta.

Jag tror inte att den polska operationen planerades grundligt för att sedan göras till en mall, snarare så valde man ut de grupper som man trodde var mest fientliga. I nästa operation så vidareutvecklades och förfinades metorderna, hela terroroperationen var en smula slumpmässig.

/Martin

Artur Szulc
Medlem
Inlägg: 1927
Blev medlem: 24 mar 2002 16:40
Ort: Västra Götaland

Re: Utrensningarna av polackerna i Sovjetunionen

Inlägg av Artur Szulc » 13 dec 2008 22:56

Bara några siffror...

1936 deporterades ca 70 000 polacker (sovjetmedborgare) - främst bönder - från rådsrepublikerna Ukrainas och Vitrysslands gränsområden mot Polen. Även tusentals etniska tyskar drabbades av denna deportationsvåg.

1938 deporterades ytterligare 20 000 från Vitryssland.

1937-1938 drabbades ca 140 000 polacker av terrorn. Undersökningar ger vid handen att cirka 111 000 av dessa dömdes till döden.

Källor:

REPRESJE SOWIECKIE WOBEC POLAKÓW I OBYWATELI POLSKICH av Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski, Prof. dr hab. Wojciech Materski och Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Karta, 2004)

Samt: Osrodek Karta-Archiwum Wschodnie, arkivsignatur M II/3c/1

/Artur