10,5cm Infanterikanon m/45 samt 57mm Lvkanon m/54

Diskussioner kring militär utrustning och dess utveckling genom tiderna.
map358
Medlem
Inlägg: 226
Blev medlem: 08 dec 2003 23:17
Ort: Sveriges framsida

Inlägg av map358 » 04 sep 2005 21:11

Psilander skrev:Som reservdelar till de äldre 57mm /m50 på Spica 1orna och Visby fregatterna var de väl intressant, var det inte samma pjäs?
Jag har mycket svårt att tänka mig att man skulle plockat isär ett 60-tal, eller vad det nu var, lvakan m/54 för att få reservdelar till 57 mm apjäs M/50B, C och D.
För det första så går det inte åt särskilt mycket reservdelar.
För det andra så fanns det säkert redan reservdelar till pjäserna så det räckte och blev över - flera gånger om.

Nä - förklaringen måste vara en annan.
Är det möjligt att lvakan m/54 såldes utomlands? I så fall - till vem?

strv
Medlem
Inlägg: 127
Blev medlem: 08 feb 2005 20:56
Ort: strv

Inlägg av strv » 05 sep 2005 08:17

25 st strv m/40L utskeppades från Halmstad 25 nov 1956 till Dom republiken. 13 st pansarbil m/39 skickades dit under 1958. Tidigare har sålts J 26 Mustang ochJ 28 Vampire dit.Huvuddelen av infkan m/45 säljs också dit, den var inte bra, kort skottvidd och kraftiga skottlossningsfenomen som gjorde att den var lätt att upptäcka. Vidare var den otymplig och svår att manövrera för handkraft i eldställning, för den var huvudsakligen ett vapen för direktriktad eld.

Jag har sett bilder på den monterad på Dodge jeep, Weapons Carrier, samma bil som fanns i Sverige som tgbil m/46. Det är troligen att den är så svårhanterlig som gör detta montage.Det såg ut ungf som pvjeepen 9031 med pjäsen monterad umitt på flaket. Troligen kunde inte förare sitta kvar vid skottlossning, eldröret är ganska kort.

Senare offererades ikv 102-103 nytillverkade att säljas till Dom Rep men det blev inget av den affären. Se nedan kontraktsförslag

KONTRAKT

Mellan el Ejercito Nacional de la Republica Dominicana, representerad i denna handling av ………………..
som i detta kontrakt kallas Regeringen, å ena sidan, och ……………… å andra sidan Aktiebolaget Bofors, Bofors, Sverige, representerat av …………..vilken representation baserar sina på en fullmakt utfärdad av herr …………….., verkställande direktör, som i detta kontrakt kallas Fabriken, har följande överenskommelse träffats.


§ 1

Regeringen köper och fabriken säljer:

A. 8 st kanonvagnar /mobila kanoner/ Bofors-Landsverk, 105 mm M/53 enligt beskrivning Reg. 62 52-12el och Reg. 62 52-JJsp med motor Ford V 8 och utrustad med radio, avsedd att användas i tropiskt klimat. Verktyg, tillbehör och reservdelar i den utsträckning som kan anses normalt
till ett pris av US Dollar 58.000:- pr styck

B. 16.000 kompletta granater, 105 mm, enligt ritning KKZ-PR-4-591, med högkänsliga tändrör enligt beskrivning Reg. 68 11-28sp och ritning KKZ-5058555
till ett pris av US $ 45.- pr styck

Det totala, kontrakterade beloppet uppgår till en millionetthundraåttiofyratusen US $ /US $ 1.184.000.-/

§ 2

Priset för här ovan specificerad materiel FOB svensk hamn, inkl. exportförpackning för sjötransport, är US $ 1.884.000.-.

§ 3

Regeringen skall betala till fabriken genom Skandinaviska Banken AB i Stockholm följande belopp:

l. 35% av totalvärdet, eller US $ 414.400.- inom 30 dagar från undertecknandet av kontraktet

2. 25% av totalvärdet, eller US $ 296.000.- inom 12 månader räknat från kontraktets undertecknande

3 Slutbetalning av 40% eller US $ 473.600.-, av varje leverans mot uppvisandet av skeppningsdokumenten i nämnda bank.
4. För verkställandet av de båda sistnämnda betalningarna, enligt punkterna 2 och 3, d.v.s. 25% och 400%, skall Regeringen öppna oåterkallelig rembours, bekräftad av Skandinaviska Banken AB i Stockholm, på US $ 769.660.- inom 6 månader efter undertecknandet av kontraktet.

Betalningen skall anses verkställd den dag, då ifrågavarande belopp blivit gottskrivet fabrikens konto i banken.

§ 4

Materielen enligt detta kontrakt skall vara av högsta kvalitet och skall ha alla de egenskaper som angivas i villkorsbestämmelserna vilka utgöra en väsentlig del av detta kontrakt.

§ 5
Fabriken utfäster sig att leverera den materiel, som angives i § 1, enligt följande:

Den kontrakterade materielen skall vara färdig för slutgiltigt övertagande i leverantörens verkstäder inom 18 månader, räknat från det datum, då han får förskottsbetalningen enligt punkt 1i § 3.

För att rättfärdiga en eventuellt utebliven leverans av materielen inom fastställda tider, skall fabriken kunna åberopa force majeure ävensom omständigheter som ligga utanför hans kontroll särskilt då: internationellt krig i Sverige eller i ett annat land vilket som helst, från vilket fabriken får råmaterial eller annat material, epidemier eller dödlighet, strejker, eldsvådor, översvämningar, som hindra eller försena leveransen av råmaterial, halvfabrikat eller den färdiga produkten, utebliven betalning från kvoterna eller försenat öppnande av remburs, som Regeringen åtagit sig att öppna och varje annan orsak, som fabriken icke kan förutse eller anses vara skuld till men som kan paralysera, göra omöjlig eller försena fabrikationen av materielen.

§ 6

Mottagandet av materielen skall ske, enligt Pliego de Condiciones för detta kontrakt, i fabrikens verkstäder av en kommission, som Regeringen utväljer för ändamålet, och som skall vederbörligen styrka sin behörighet. Om ingen kommission anlänt till Bofors inom 60 dagar efter meddelande från fabriken beträffande iordningställandet av materielen för dess övertagande skall det vara underförstått, utan att det är nödvändigt med något meddelande eller någon formalitet, att Regeringen avstår ifrån det formella godkännandet och förlitar sig i det fallet på Ejercito Sueco:s kompetenta avgörande. Kostnaderna för övertagandet skall Regeringen betala.

§ 7

Skatter, av vilket slag det vara må, som fabriken har att betala i Sverige för att få de olika kvotor som fastställts i detta kontrakt, bli helt och hållet fabrikens sak. Dominikanska skatter skola däremot betalas av Regeringen.

§ 8

Tvivelaktigheter och stridigheter, som kunna uppstå vid fullgörandet av skyldigheterna enligt detta kontrakt, skola hänskjutas till Internationella Handelskammarens skiljedom, enligt vad som brukas i sådana fall d.v.s. av tekniska specialister på området, utsedda enligt denna handelskammares bestämmelser, vars beslut skall anses som bevis av eminent värde ifråga om sakkunskap.

Detta kontrakt har utfärdats i två exemplar i Ciudad Trujillo i Dominikanska republiken , varav båda parterna fått var sitt exemplar.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 26307
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Inlägg av Hans » 31 okt 2005 18:04

Nu hittade jag min Flygsoldatens bok från 1954 - oumbärlig i varje civiliserad bokhylla :lol:

Där finns den här fina bilden.

MVH

Hans
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.

Användarvisningsbild
CvD
Medlem
Inlägg: 5284
Blev medlem: 14 mar 2005 20:49
Ort: Sydvästra Norge

Re: 10,5cm Infanterikanon m/45 samt 57mm Lvkanon m/54

Inlägg av CvD » 31 okt 2005 18:15

Zizka skrev:
Samma sak gäller för 57mm lvkanon m/54.
Var tog den vägen när den utgick ur luftvärnents krigsorganisation ??

Kanske finns nån där ute med svar..... :D
Hittade det här på
Basically the same ordnance as 7,5 cm Tpj m/57, mounted on reenforced carriage of 57 mm Lvakan m/54
om 7,5 cm Fältpjäs m/65
http://www.tfd.chalmers.se/~m95perm/vapen/kanon/60.html

Kan det vara så att dom gjorde sig av med eldrören till 57:an och behöll lavetterna?

/CvD

manman
Provmedlem
Inlägg: 1
Blev medlem: 16 dec 2015 12:15
Ort: Växjö

Re: 10,5cm Infanterikanon m/45 samt 57mm Lvkanon m/54

Inlägg av manman » 17 dec 2015 11:01

Hej. När det gäller 10,5 cm infkan m/45. Så ersattes den av 9 cm pvpj 1110. Den blev för tung och otymplig. Den var från börja försedd mad skakal så den var hästdragen. Pjäserna såldes till Dominikanska Republiken. Monterades på LandRover bilar. Det sparades ca sju pjäser som finns på olika museer runt om i landet.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: 10,5cm Infanterikanon m/45 samt 57mm Lvkanon m/54

Inlägg av MD650 » 17 dec 2015 14:48

manman skrev:Hej. När det gäller 10,5 cm infkan m/45. Så ersattes den av 9 cm pvpj 1110. Den blev för tung och otymplig. Den var från börja försedd mad skakal så den var hästdragen. Pjäserna såldes till Dominikanska Republiken. Monterades på LandRover bilar. Det sparades ca sju pjäser som finns på olika museer runt om i landet.
Välkommen till forumet! :welcome:
:)

swerco
Ny medlem
Inlägg: 13
Blev medlem: 12 dec 2010 21:02

Re: 10,5cm Infanterikanon m/45 samt 57mm Lvkanon m/54

Inlägg av swerco » 07 feb 2020 13:35

Jaha - Sverige sålde alltså vapen till en diktatur av värsta sort? Småpengar dessutom.