Kungen hyllas vid Mora sten

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 13932
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Markus Holst » 29 maj 2024 21:42

Vad hände egentligen vid dessa hyllningar. vet man det? När jag var mindre tänkte jag mig att det stod en folkmassa där och ropade hurra, ungefär som när kungen numera visar sig på balkongen vid slottsbacken (är det väl?).

Som sagt: Hur försiggick dessa hyllningar.

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1628
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Örjan » 30 maj 2024 12:47

Först och främst var det ett kungaval och hyllningen skedde efteråt. Ursprungligen var det bara svearna som valde kung där och den som de valde åkte sedan eriksgata för att bli bekräftad av de övriga landsdelarna. Efterhand utökades deltagandet så att representanter från allt fler landskap fick delta. Av ren lathet citerar jag en uppsats som jag själv har skrivit:
Som redan har nämnts innehöll västgötalagen en bestämmelse om att det var svearna som hade rätt att välja kung. I mitten av 1300-talet stadsfästes dock Magnus Erikssons landslag som skulle ersätta alla landskapslagarna. I dess konungabalk beskrivs hur kungaval ska gå till:
Nu skall till konungariket i Sverige konung väljas, och det skall ej ärvas, om de hava mist sin konung, på följande sätt: förut nämnda lagmän skola, envar från sin lagsaga, med samtycke av alla dem, som i lagsagan boende äro, taga tolv kloka och raska män och med dem på utsatt dag och i rätt tid komma till Mora ting för att välja konung. Första rösten skall lagmannen i Uppland hava och de som med honom äro utsedda, för att välja konung; därefter var och en lagman efter den andre: södermännens, östgötarnas, Tiohärads, västgötarnas, Närkes och västmännens. De skola döma honom till att bära krona och vara konung, till att råda över landen och styra riket, till att styrka lag och hålla frid. Då är han dömd till Uppsala öd.
Den enda särställning som upplänningarna har i den här lagen är att de får äran att rösta först. Fast nu har även representanter från andra landskap rätt att delta i kungavalet som äger rum på Mora ting som låg precis vid gränsen mellan de gamla uppländska folklanden Tiundaland och Attundaland. I samma konungabalk redogörs även indelningen i lagsagor och några av dessa lagsagor har utelämnats i det ovan citerade stycket, nämligen Öland och Värmland. Finland, Gotland och Hälsingland (Norrland) nämns varken i lagsagoindelningen eller i stycket som reglerar kungavalet. Gotland var speciellt genom att det var en lagsaga som saknade en lagman och landskapet tycks ha haft en lösare anknytning till det svenska riket än de andra landskapen. Hälsingland som då omfattade hela Norrlandskusten (förutom Gästrikland som ingick i Uppland) lydde under Upplands lagman. I mitten av 1300-talet var alltså rätten att delta i kungavalet begränsat till Mälarlandskapen samt Östergötland, Småland och Västergötland, detta trots att svenska riket obestridligen omfattade ett större område än detta.

En reviderad landslag som har fått sitt namn efter den dåvarande kungen Kristoffer av Bayern kom ut 1442 och stycket som reglerade kungaval löd nu såhär:
Nu är till konungsriket i Sverike konunger väliande oc ey ärfvande, än the konungh mist hava, tessom lundom, ath fornempde lagmen, hvar af laghsagu sinne, sculu meth samtycke alla thera, i lagsagu boande äru, 12 men taka, vithra oc snälla, oc meth them a nempdom daghi timelica til Mora tingh koma konung at välia. Första röst ägher laghman af Upland hava oc the meth honom nempde ära han til konungh välia; ther näst hvar laghman epter androm, Sudermanna, Östgöta, Ölandz, Tihäretz, Vesgöta, Verma, Närike, Väsmanna oc Finlandz. The ägha han til krono oc konungsdöme välia landom radha oc rike styra, lagh styrkia oc fridh halda. Tha skal han dömas till Upsala öde.
Nu har som synes även ölänningar, värmlänningar och finländare fått rätt att delta i kungavalet. Noterbart är att texten inte nämner Gotland som både Danmark och Sverige gjorde anspråk på vid den här tiden och som kontrollerades av den i båda rikena avsatte kung Erik av Pommern. Vi får väl förmoda att hälsingarna ingick i Upplands delegation för i så fall hade alla delar av Sverige rätt att delta i svenska kungaval under 1400-talet. Vilket var samma tid som vi har otvetydiga belägg på att ordet ”svensk” ansågs syfta på alla invånare i Sverige.
Landslagens bestämmelser från ca 1350 är i stora drag identiskt med Upplandslagens kungabalk från 1296. Den senare nämner dock inte Mora sten utan skriver bara att "Upplands lagman skall vid Uppsala först döma honom till konung, därefter de andra lagmännen". Det framgår inte heller ifall alla lagmän skulle vara samlade på samma plats för att "döma" kung. Dessutom står det inte heller uttryckligen i Upplandslagen att Sverige var ett valrike och inte ett arvrike.

Jag har för mig att kungavalet 1319 etablerade en ny praxis och att finska representanter fick delta i kungaval på 1360-talet. Men det var länge sedan jag fördjupade mig i dessa detaljer.

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 13932
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Markus Holst » 30 maj 2024 16:44

OK, valet kan jag se framför mig hur det gick till men vad ingår i begreppet hylla? Sjöng alla gubbar nationalsången tillsammans eller knäböjde de en efter en framför kungen och lovade honom trohet?

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1628
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Örjan » 30 maj 2024 17:03

Jag tror inte det finns någon beskrivning av hur det exakt gick till. Men ordet "hylla" är ett verb som ursprungligen är avlett från adjektivet "huld" som har betydelsen "trogen, trofast, pålitlig". Så att lova trohet och lydnad till den nye kungen är nog kärnan i begreppet "hylla".

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 13932
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Markus Holst » 30 maj 2024 17:08

Då närmar vi oss pudelns kärna. Tack!

Användarvisningsbild
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 5135
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av koroshiya » 30 maj 2024 20:07

Om man läser västgötalagarna finns det tveksamheter kring att det bara skulle vara folk runt Mälardalen som väljer kung.

Och det var ju inte heller så att folk egentligen valde. Man blev kung genom att slå huvudet av den som tidigare var kung.

Med val hade inte strider varit nödvändiga.

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1628
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Örjan » 30 maj 2024 21:05

koroshiya skrev:
30 maj 2024 20:07
Om man läser västgötalagarna finns det tveksamheter kring att det bara skulle vara folk runt Mälardalen som väljer kung.
Exakt var hittar du de tveksamheterna? Det är äldre västgötalagen som i rättslösabalken säger "Sveær egho konong at taka ok sva vrækæ" och i avsnittet om mandråp framgår det tydligt att samma lag gör skillnad på svenskar, smålänningar och västgötar.

Att endast svear och inte götar hade rätt att välja kungar (åtminstone under 1120-talet) nämns också i Saxo Grammaticus krönika:
Under tiden, sedan en kung över svenskarnas områden dött, ville götarna ge tronen åt Magnus, vilket dock var helt och hållet svearnas rättighet. Götarna ville öka sin egen värdighet genom att minska andras rättigheter. Svearna ignorerade dock deras beslut fullständigt, ty de ville inte tillåta att ett mer obemärkt folks avundsjuka på något sätt skulle inkräkta på deras släktes gamla företrädesrätt. Med hänvisning till sin gamla hedersposition omintetgjorde de genom att välja en ny kung den titel som Magnus på olaglig väg fått. Då denne dock genast dödades av götarna, tillföll imperiet Magnus.

Användarvisningsbild
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 5135
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av koroshiya » 30 maj 2024 21:31

Örjan skrev:
30 maj 2024 21:05
koroshiya skrev:
30 maj 2024 20:07
Om man läser västgötalagarna finns det tveksamheter kring att det bara skulle vara folk runt Mälardalen som väljer kung.
Exakt var hittar du de tveksamheterna? Det är äldre västgötalagen som i rättslösabalken säger "Sveær egho konong at taka ok sva vrækæ" och i avsnittet om mandråp framgår det tydligt att samma lag gör skillnad på svenskar, smålänningar och västgötar.

Att endast svear och inte götar hade rätt att välja kungar (åtminstone under 1120-talet) nämns också i Saxo Grammaticus krönika:
Under tiden, sedan en kung över svenskarnas områden dött, ville götarna ge tronen åt Magnus, vilket dock var helt och hållet svearnas rättighet. Götarna ville öka sin egen värdighet genom att minska andras rättigheter. Svearna ignorerade dock deras beslut fullständigt, ty de ville inte tillåta att ett mer obemärkt folks avundsjuka på något sätt skulle inkräkta på deras släktes gamla företrädesrätt. Med hänvisning till sin gamla hedersposition omintetgjorde de genom att välja en ny kung den titel som Magnus på olaglig väg fått. Då denne dock genast dödades av götarna, tillföll imperiet Magnus.
Han skrev inte 1120. Han föddes senare och skrev dansk historia runt år 1200. Han visste förmodligen inte mycket om hur man fick en kung i Sverige 1120, men den han pratar ned är Magnus, för det är en kung som Saxo inte tycker om.

Man kan se på dråpslagarna att man inte riktigt vet vad en svensk är, och i Håkon Håkonssons saga är det uppenbart att sviar eller vad man skall kalla dem, bara betyder svensk.

Eller så kommer Birger jarl med bara män från Mälardalen till Gullberg, eller var det nu var.

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 13932
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Markus Holst » 30 maj 2024 21:55

Här dyker en annan diskussion upp: Svenskheten. Vi vet väl helt enkelt inte vilka som ingår i begreppe svear/sviar/svenskar och sverike/sverige vid olika tider. Det kan ju till och med vara så att man i Västergötland hade en bredare tolkning av begreppet än vad folket i Mälardalen hade.

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1628
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Örjan » 30 maj 2024 23:53

koroshiya skrev:
30 maj 2024 21:31
Han skrev inte 1120. Han föddes senare och skrev dansk historia runt år 1200. Han visste förmodligen inte mycket om hur man fick en kung i Sverige 1120, men den han pratar ned är Magnus, för det är en kung som Saxo inte tycker om.
Vad som hände på 1120-talet är inte det som är relevant här. Utan det är att Saxo Grammaticus ca år 1200 och äldre Västgötalagen ca år 1220 gör skillnad på svear och götar och uppger att endast svear hade rätt att välja kung. Två samtida och samstämmiga källor.
koroshiya skrev:
30 maj 2024 21:31
Man kan se på dråpslagarna att man inte riktigt vet vad en svensk är, och i Håkon Håkonssons saga är det uppenbart att sviar eller vad man skall kalla dem, bara betyder svensk.
Kan man verkligen se det eller är det bara du som tycker så? För exakt vad gör dråpslagarna luddiga?

Att utländska källor ibland brister i precision när de använder etniska termer på ett annat lands folk är inte ovanligt. Hur många gånger har inte skottar och walesare blivit kallade för engelsmän? Och engelsmännen kallade dessutom alla skandinaver för danskar under vikingatiden. Att plocka en enstaka isländsk källa som ett belägg på att det inte gjordes någon skillnad på svear och götar är vanskligt med tanke på att det inte råder någon brist på isländska källor där de faktiskt gör en tydlig skillnad på just svear och götar.

Man ska helt enkelt inte plocka ut russinen i kakan utan se till helheten. Adam av Bremen innehåller till exempel många uppgifter där hans etnografi är väldigt luddig. Dessa citat är populära bland Västgötaskolans anhängare som helt struntar i de andra ställena i hans text där han är mycket tydlig med att götar och svear inte är samma folk.

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3917
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av a81 » 31 maj 2024 18:20

Sedan kan man undra vilka som var svear. Det finns ju redan 800-talet uppgifter om att smålandskusten (och östgötakusten?) "tillhörde svearna" (jfr Wulfstan). Dessutom hade väl Sverige ännu på 1100-talet ingen hamn i väster, gränsen mellan Norge och Danmark gick vid dagens Göteborg. Götar avsåg nog på 1100-talet mera inlandsbefolkning öster och väster om Vättern. Det var rika jordbruksbygder, men de var kanske inte så inflytelserika som de sjörfarande svearna. Jämför t.ex. Portugal och Schweiz, två ungefär lika stora länder, Portugal byggde upp ett världsimperium, Schweiz har haft ungefär samma gränser sedan medeltiden.

Användarvisningsbild
Markus Holst
C Skalman
Inlägg: 13932
Blev medlem: 04 sep 2006 14:28
Ort: Västergötland

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Markus Holst » 31 maj 2024 18:34

Jag tror det är Mats G Larsson som skriver att när svear skulle västerut och leka vikingar tog de inte sjövägen utan rodde västerut genom Sverige ungefär samma väg som E20 går idag.

Detta angående götars inflytande.

Sverkerska ätten och även folkungaätten brukar väl knytas till Östergötland och Erikska ätten till Västergötland? Det vore väl därför märkligt om inte deras landskap ingick som kärnland i det rike de slogs om att styra?

Användarvisningsbild
a81
Medlem
Inlägg: 3917
Blev medlem: 14 jun 2005 15:31
Ort: Uppsala

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av a81 » 31 maj 2024 19:07

Men handlade inte det om att götarna var modernare i någon mening, mer genuint kristna och så? Jag kan tänka mig att erikarna och sverkrarna hade gårdar i både Götaland och Svealand, men att de som med dåtida mått mätt moderna människor trivdes bättre i Götalandskapen och vistades mer där.

Användarvisningsbild
Örjan
Medlem
Inlägg: 1628
Blev medlem: 20 feb 2003 14:57
Ort: Gustavsberg

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Örjan » 31 maj 2024 20:28

Markus Holst skrev:
31 maj 2024 18:34
Sverkerska ätten och även folkungaätten brukar väl knytas till Östergötland och Erikska ätten till Västergötland? Det vore väl därför märkligt om inte deras landskap ingick som kärnland i det rike de slogs om att styra?
Den traditionella historiesynen har gjort gällande att Sverkerska ätten och Folkungaätten var från Östergötland medan Stenkilska och Erikska ätterna var från Västergötland. För de två förstnämnda ätterna finns det inte heller någon anledning att tvivla på deras östgötska härstamning. Vi har har trovärdiga källor som direkt pekar ut deras stamfädrar som östgötar. Sverkerska ätten är dessutom starkt knutet till Alvastra kloster i Östergötland.

Men med risk för att trampa på västgötska tår så har de Stenkilska och Erikska ätterna kopplats till Västergötland på rätt så lösa grunder. Detta gäller främst den Stenkilska ätten där argumentationen för västgötsk härstamning är synnerligen svag. Med hänsyn tagen till ättens starka koppling till Vreta kloster är det nog mest sannolikt att även denna ätt var rotad i Östergötland. Den Erikska ätten har bevisligen starka kopplingar till Västergötland då minst två av dessa kungar är begravda i Varnhems kloster (Erik läspe och haltes gravplats är okänd, men sannolikt var även han begravd i Varnhem). Stamfadern Erik den helige är dock begravd i Uppsala. Knut långe som var kung 1229-1234 tillhörde troligen en sidogren av den Erikska ätten och han ligger begravd i Skokloster. Källäget tillåter alltså inte att man kan påstå att den Erikska ätten var 100 % västgötsk utan det fanns även uppländska kopplingar.

Så istället för 2-2 mellan Östergötland och Västergötland är det nog snarare 3-1 mellan Östergötland och ett kombinerat lag från Västergötland och Uppland. Tidig medeltid var sannerligen en storhetstid för Östergötland och tittar man på kartan över det medeltida Sverige så är det också ganska logiskt. Östergötland ligger i rikets mitt. Västergötland å andra sidan var visserligen en viktig bygd, men i egenskap av gränsbygd hade det onekligen ett mer perifert läge. Medan Uppland formellt sett hade högst rang i riket så var Östergötland en mycket stark kandidat till att vara det landskap som de facto var mäktigast.

Ett exempel på vilka landskap som hade mest inflytande ser vi även när landslagen infördes ca 1350. Sveriges första nationella lagbok var baserad på Upplandslagen och Östgötalagen. Västgötska influenser är svåra att hitta i landslagen.

Användarvisningsbild
Hans
Redaktör och stödjande medlem 2024
Inlägg: 29017
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Kungen hyllas vid Mora sten

Inlägg av Hans » 31 maj 2024 22:36

Tack för intressant läsning.

Extra plus för att du framhäver Östergötlands viktiga ställning. Betraktar mig mest som Östgöte även om jag är född i Södermanland och har milt sagt brokig bakgrund innan det.

MVH

Hans