Älvsborg

Diskussioner kring händelser under medeltiden. Värd: B Hellqvist
koroshiya
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 2864
Blev medlem: 03 feb 2004 06:51
Ort: Göteborg

Re: Älvsborg

Inlägg av koroshiya » 12 okt 2012 03:22

Tack för länken till musiken. Tänk sicket ufo man är :) Det var första gången jag hörde den artisten, vad jag vet.

Det här med Utlanden. I Håkon Håkonssons saga tror jag att den norske kungen befinner sig vid Lindholmen samtidigt som Birger Jarl är vid Gullberg. Det skulle man väl kunna tolka som att Östra Hisingen vid den tiden inte var en del av Sverige.

En sådan tolkning skulle också passa med att landamaeri av många anses vara en text från 1200-talet.

Användarvisningsbild
Den stegrande kamelen
Medlem
Inlägg: 988
Blev medlem: 23 mar 2002 21:08
Ort: Göteborg

Re: Älvsborg

Inlägg av Den stegrande kamelen » 12 okt 2012 22:48

koroshiya skrev:Tack för länken till musiken. Tänk sicket ufo man är :) Det var första gången jag hörde den artisten, vad jag vet.
Stefan Andersson hade två dunderhits för ganska många år sedan nu: Catch the Moon och Anywhere is Paradise. Du har säkert hört dem, även om du inte visste att det var han. Skivan den här sången är ifrån däremot - "Skeppsråttan" - tror jag inte har fått någon större spridning utanför Göteborg. Det är synd i så fall, för det jag har hört av den är riktigt bra. Alla låtarna är på samma tema, Göteborgs historia 1600-1800 ungefär.

Till sakfrågan så. Så här skriver Gustaf Brusewitz i sitt praktverk Elfsyssel från 1864:
G. Brusewitz skrev:Vid sitt utlopp i Kattegat, delar sig Göta-elf i tvenne armar, omfattande en ö, kallad Hisingen. Om ursprunget till detta namn se i föreg. sid. 31. Sedan urminnes tid, är ön fördelad i tvenne härader, det östra och det vestra, af hvilka det förra, så långt man kan minnas, tillhört Sverge, men det sednare i fordna tider varit norskt. Man har en uppgift om ett konungabref, genom hvilket en konung Valdemar skänker en konung Magnus tvenne socknar på Hisingen. Huruvida sjelfva dokumentet finnes i behåll och när det är dateradt, har jag icke kunnat erfara. Hvitfeld uppgifver, att det var Valdemar Atterdag i Danmark, som 1359, då konung Hakon, Magnus Smeks son förlofvades med sedermera drottning Margareta, skänkte dessa socknar till den svenske Magnus. Efter 1366 var åtminstone den danske Valdemar i stånd att göra Magnus den presenten, sedan han, genom öferenskommelsen med Albrecht av Mechlenburg på Aleholmen, fått svenska Hisingen sig tillerkänd, hvarom längre fram. - Holmberg säger deremot, att det var svenska konungen Valdemar Birgersson som skänkte de ifrågavarande socknarne till den norske Magnus Lagabætr, af tacksamhet för hans hjelp mot Magnus Ladulås. Är denna mening rigtig, så kan man endast gissningsvis göra sig en idé huru ifrågavarande socknar återvändt under svenska kronan. Det tros nemligen att sådant skett genom byte med den s. k. Skårdalen, trakten närmast Nödinge kyrka och ner till Surte fabriker, hvars qvarnar, Svartaquernar eller Surtuquernar kallade, behöfdes att mala säd för Bohus fästnings behof. Visst är dock, att Skårdalen, redan på Magnus Lagabæters tid, var norskt.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 14 okt 2012 08:23

Det skulle alltså kunna vara två giftermål som för över hela Hisingen till Håkon. Den första norska delen får redan hans far hertig Erik genom hustrun Ingeborg Håkonsdotter;- Rahnhildsholmen - Bohus.
Hvitfelt verkar mer tillförlitligare än annat i det här ovanför.
Så den danska delen kommer till Håkon genom giftemålet med Margareta Valdemarsdotter.
Det gör sen byggstart inom det tidsspann som diskuterats mest trolig.
Eller? Vad talat för en annan tolkning av det vi vet?
Till Magnus som norsk eller svensk kung, det är rimligen en helt annan diskussion. Något som avgörs av senare fejder vid Unionens upplösning.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 16 okt 2012 16:50

I juni 1366 möttes Valdemar och gamle hertig Albrekt och ingick avtal bakom ryggen på Håkon. I avtalet sas det bl.a. att Valdemar mot att inte stödja Håkons svenska tronanspråk skulle få Värend o Finnveden i Småland, Kinds o. Marks härader i Västergötland med Opensten o. Öresten - och Älvsborg.
Dessutom de landvinningar han redan gjort, det vill säga Skåne, Gotland och det nyss ockuperade Nordhalland med Varberg.
Vi kan säkert utgå från att Håkon kontrollerade de ovan nämnda borgarna -66.

Fast på Bohus hade Valdemars fogde suttit -63.Väll helt enkelt för att valdemar först kom till Håkons hjälp.
I augusti -63 var mobiliseringen på gång inför inmarschen i Sverige av unge hertig Albrekt, under greve Henriks och Bo Jonssons ledning.

1363 08 29 nr 8362
Gottschalk Skarpenbergh, hövitsman på Bohus, skriver till borgmästare och råd i Lübeck med anledning av deras brev som han samma dag fått. Han erkänner att han som hövitsman tagit hälften av de 24 (+1) halvfat vin, som tillhörde en Lübeck-borgare, och är villig att ersätta honom för hälften därav, om rådet sänder ett säkert bud med brev, vari rådet fritager honom från ytterligare krav beträffande vinet. Rådet har även begärt att han skulle frige Herman Wintermast som han tillfångatagit vid samma tillfälle, och han förklarar honom därför fri genom detta sitt brev för egen del och för alla dem som var med om tillfångatagandet. (...).

Så man kan undra vem som egentligen satt på Bohus -66? Troligen Håkon. Fast Bohus verkar då ha förlorat i betydelse i förhållande till Älvsborg, eller?
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 20 okt 2012 11:55

Viktigt i allt det här är att Håkon faktiskt blev krönt till svensk kung vid Mora stenar -62.

Minns jag rätt så skedde detta samtidigt som hans far Magnus satt fängslad.

Någon som vet mer om fängslingen -61?
Min minnesbild är den att han blev fängslad på Kalmar slott som då var greve Henrik av Holsteins pant.
Magnus och Håkon hade gett Kalmar till Henrik året innan. Och Förlovat Håkon med Henriks syster Elisabeth.
Förmodligen så satt Magnus också i förvar på Kalmar. Henriks garanti för att Håkon skulle gifta sig med systern?
Och för att Håkon skulle låta kröna sig -62?

Först upproret var 1356 - 59 mot Magnus.
Andra upproret -63 - 64.
Men tiden där emellen tycks ha varit en enda lång utpressningsperiod då riksrådet hade Magnus o. Håkon i sitt grepp...

Men var det inte mer en fängsling av riksrådet i Håkons namn än en fängsling egentligen utförd av Håkon?
Utfördes inte fängslingen egentligen av de som motsatte sig närmandet mellan Magnus, Håkon och Valdemar?
Det som ledde till första förlovningen med Margrete Valdemarsdotter.
Och senare till att Elfsborg blev Håkons som en brudgåva...

Lite intressant här är att oppositionsledaren Bo Jonsson Grip var Magnus marsk när Valdemar tog Skåne från Erik Magnusson och gav det till Magnus. Bo Jonsson bör alltså ha stridit tillsammans med dansken -59, troligen ledd av deras marsk jylläningen Anders Frost (Lange).
Det att Bos andra svärfar dessutom kom från Rostock och var en av de som blev tillfångatagen vid Helsingborg -62 tyder på att Bo Jonsson vid denna tid var mycket drivande i skapandet av stora alliansen mot Danmark.
Bedömningen att han bara satt sitt sigill på avtalet med inte var drivande i att få till stånd alliansen, den tror jag inte mycket på...
De landsförvisade riksrådsherrana och biskop Nils, de var nog dessa som de som låg bakom Magnus fängsling -61.
Att greve Henrik skulle varit en av de som stått i ledningen vid belägringen i Helsingborg tycks inte heller stämma. Han lär ha varit till sjöss menar de danska forskarna numera.
Järn-Henrik har ett ansvar för nederlaget så är det att han lät Valdemars skepp slippa igenom sundet. Ett ansvar han så delar med skeppen från holländska Kampen.

Min huvudperson Botulf Kattlund och Bo Jonsson stöter för övrigt på varandra första gången då Botulf slår ner Bo på en krog i Lübeck, utan att ha en aning om vem han är. En f.d. marsk hos kung Magnus på hemligt uppdrag i Lübeck...

Att Håkon gav Öland o. Borgholm till Hansan som bot för att de inte dök upp vid Helsingborg var kanske lite av ett genidrag. Genom det så försvagade han den allt för självsvådlige greve Henrik.

När Magnus gav Gotland i pant mot 4 000 mark till greven 26e juli - 64, då ser vi kanske samma genidrag.
För detta skedde bara någar veckor efter att greven skrivit på en fred i Kolding med Henrik och hans bror Claus den 7 juli. En belöning till greven utan att det kostade honom något alls. Henrik kunde knappast kräva Gotland utan att hamna i strid med Valdemar. Fast de 4 000 markerna blev knappast utbetalade till Magnus.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:19

Valdemar Sappi skrev:Som framgår av bild s 18 i länkade pdf, så bestod Hisingen av två stora öar förr. Samt tre viktiga större öar i norra rännan: http://www.vikingetidenskonger.dk/wp-co ... /ETKON.pdf
Och de här öarna var uppdelade på tre kungariken. Vilken av dom som var danaholmen är den intressanta frågan.
Du utgår från att öarna är ritade korrekt, vilket den som läst kartor vet, att korrektheten vad gäller hur stora öa var, kusten såg ut mm, var sisådär. Vad som framgår är att HELA Hisingen är norskt.
Enda svenska eller föregångaren till Sverige, är Vinga.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:22

Karsten Krambs skrev:
JacquesMerde skrev:Sen finns det kartor, inscannade från både danska och svenska riksarkivet, som jag skulle länka till. Dessvärre är de borttagna. Däremot om jag får lägga upp en printscreen på området, så kan jag visa att enda delen väster om Gamlestaden som var "svenskt" var ön Vinga. Hela Hisingen var norskt och Skåneland (Halland) gick ända till Göta älv.
Jag laddar upp den som profilbild.
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... rset2.jpg/
Gulfärgat = Danmark/Skåneland.
Grönt = Norge
Rosa =Sverige.
Kartan är Norden i mitten av 1500-talet.
Der findes en del ældre kort, der er mere eller mindre forskellige omkring Elvens udløb. Her et andet jeg har lånt fra Wadbrings sider -
download/file.php?id=34194

Finns inget belägg denna karta är äldre.

Rent logiskt, borde västgötarna ha anlagt en stad där som vore starkt befäst om nu området varit västgötskt.

Sen finns inget belägg eller som bevisar att den kartan är äldre. Ser man på hur den är ritad, så framstår den som klart yngre.
Gotheburg är med, en stad anlagd 1632, senare flyttad till fd Skåneländsk mark.
Senast redigerad av 1 JacquesMerde, redigerad totalt 23 gånger.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:26

Ben skrev:Den karta som skulle "bevisa" att Älvsborg med omnejd inte tillhörde Sverige är uppenbarligen en Ortelius-variant. Man kan t.ex. notera att den inte bara placerar Älvsborg utan även Falköping i Danmark.

Den äldsta karta bevarade tryckta karta över Danmark som utförts med dansk hjälp är den här (Danorum Marca, uel Cimbricum...), publicerad av Marcus Jordan på 1580-talet. Jordan hade tidigare varit verksam i Köpenhamn:
Jordan.jpg
Där står INTE att Falköping är i Danmark. Falcopen är inte detsamma som Falköping, finns inget belägg för det.

Sen är det tämligen brukligt med köping/köbing i navn och att det funnits, flera falköping är ej heller inte helt otroligt.

Sen är denna karta ett falsarium, därför att Småland lades inte under "svenskt styre förrän under 1500-talet, undantaget kusten och Junabäck, dvs Jönköping.

Det inre av Småland var inte under någon kronas kontroll före 1500-talet, mer än på pappret. Att "suecias" kung gjorde anspråk på omr och inte den danske, vilket han iofs gjorde, så är det inte detsamma som att området är under kontroll.
Senast redigerad av 1 JacquesMerde, redigerad totalt 23 gånger.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:29

Ben skrev:Det här är ungefär samma Ortelius-typ som anfördes tidigare. Notera exempelvis hur det i Skåne inte bara finns Malmö utan också Elleboge (vilket förstås är samma stad):
Ortelius.jpg
Det är det inte.
Det som nu är Malmö var från början 3 städer.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 23 okt 2012 13:34

Jag utgår inte från att kartorna är korrekt ritade, men ifrån att de är en hyfsad skattning av var den högre vattenlinjen bör ha legat.
Det vi VET är att före Lindholmen och Ragnhildsholmen finns ingen dokumenterad borg där Älvsborg byggdes.

Och som jag tycker jag visat med eftertryck. Genom Hallandshertigen Erik Magnussons gifte med en norsk prinsessa förvandlas frågan om områdets nationstillhörighet till en dynastisk fråga och inget annat.

Håkon och Magnus lovade tillsammans t.ex. bort både Bohus och Marstrand till hansan när de ville ha med dom i striden mot Valdemar i Greifswald i sept -61.

Att Håkon får Älvsborg i brudgåva genom Valdemars dotter Margrete - 64 skall nog mest ses som en bekräftelse av dåvarande styrkeförhållanden. Valdemar satt där för att han skyndat till Håkons hjälp, knappast för att området sågs som dansk vid denna tid.
Men vad som verkligen sägs i källorna om den brudgåvan borde kollas upp.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:48

Markus Holst skrev:Jag gissar att vi inte denna gången heller kommer att få se belägg för dina påståenden eller ens ett logiskt resonemang som styrker dem?
Du har inget annat än böcker som har som källa en historieförfalskare i en stat är ökänd förfalska historien, ökänt förfalska dokument och som kategoriskt vägrar lämna ut dokument så de kan kontrolleras av verkliga experter.

Att du INTE kan tänka logiskt, utan utgår från en nationalistisk syn, trots att Sverige INTE är en nation, utan en stat bestående av flera etniska grupper och nationer och själva namnet bygger på ett hittepåfolk som aldrig existerat.

Kartan visar klart och tydligt och historien visar klart och tydligt, att hade nu Älvsborg varit svenskt eller tillhört riket som fanns före Svea rike, dvs före 1523, så hade staden/fästningen varit befäst av bara fasen och omöjligt för danskarna inta.

Svea rike som uppstod 1523 med Gustav Pedofiltyrannen Vasa i spetsen, borde ha vaktat denna landremsa med alla möjligt stående medel, för att hävda oberoendet mot Danmark.

Man hävdar det varit svenskt sen 1220 och vissa fall sen år 1000, trots att Sverige inte fanns då, varken 1000 eller 1220, även om man nu skulle, vilket iofs är fel, om man kan lite latin och historia, kallar Suecia (cia = rike och sue = hans/dess) för Sverige, vilket skapades av Birger jarl 1250, genom att slå samman västgötarnas rike och östgötarnas rike och att sen kalla det efter ett påhittat folk och benämna det deras rike, vore ologiskt, rent ut sagt det är så dumt att endast idioter tror på det.

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 23 okt 2012 13:54

Oj, undrar om inte Jacques har samma IP-nummer som vandal... 8-)

Nåja, Erik Magnusson var ju nordhalläning. Nästan Skåning....
Hans hustru Ingeborg hade ju tillochmed på sin huvudborg på Norra Själland och styrde över norra Skåne.
Senast redigerad av 1 Valdemar Sappi, redigerad totalt 23 gånger.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.

JacquesMerde
Medlem
Inlägg: 50
Blev medlem: 07 feb 2008 20:06
Ort: Skåneland (ej Sverige, bara ockuperat)

Re: Älvsborg

Inlägg av JacquesMerde » 23 okt 2012 13:55

Valdemar Sappi skrev:Viktigt i allt det här är att Håkon faktiskt blev krönt till svensk kung vid Mora stenar -62.

Minns jag rätt så skedde detta samtidigt som hans far Magnus satt fängslad.

Någon som vet mer om fängslingen -61?
Min minnesbild är den att han blev fängslad på Kalmar slott som då var greve Henrik av Holsteins pant.
Magnus och Håkon hade gett Kalmar till Henrik året innan. Och Förlovat Håkon med Henriks syster Elisabeth.
Förmodligen så satt Magnus också i förvar på Kalmar. Henriks garanti för att Håkon skulle gifta sig med systern?
Och för att Håkon skulle låta kröna sig -62?

Först upproret var 1356 - 59 mot Magnus.
Andra upproret -63 - 64.
Men tiden där emellen tycks ha varit en enda lång utpressningsperiod då riksrådet hade Magnus o. Håkon i sitt grepp...

Men var det inte mer en fängsling av riksrådet i Håkons namn än en fängsling egentligen utförd av Håkon?
Utfördes inte fängslingen egentligen av de som motsatte sig närmandet mellan Magnus, Håkon och Valdemar?
Det som ledde till första förlovningen med Margrete Valdemarsdotter.
Och senare till att Elfsborg blev Håkons som en brudgåva...

Lite intressant här är att oppositionsledaren Bo Jonsson Grip var Magnus marsk när Valdemar tog Skåne från Erik Magnusson och gav det till Magnus. Bo Jonsson bör alltså ha stridit tillsammans med dansken -59, troligen ledd av deras marsk jylläningen Anders Frost (Lange).
Det att Bos andra svärfar dessutom kom från Rostock och var en av de som blev tillfångatagen vid Helsingborg -62 tyder på att Bo Jonsson vid denna tid var mycket drivande i skapandet av stora alliansen mot Danmark.
Bedömningen att han bara satt sitt sigill på avtalet med inte var drivande i att få till stånd alliansen, den tror jag inte mycket på...
De landsförvisade riksrådsherrana och biskop Nils, de var nog dessa som de som låg bakom Magnus fängsling -61.
Att greve Henrik skulle varit en av de som stått i ledningen vid belägringen i Helsingborg tycks inte heller stämma. Han lär ha varit till sjöss menar de danska forskarna numera.
Järn-Henrik har ett ansvar för nederlaget så är det att han lät Valdemars skepp slippa igenom sundet. Ett ansvar han så delar med skeppen från holländska Kampen.

Min huvudperson Botulf Kattlund och Bo Jonsson stöter för övrigt på varandra första gången då Botulf slår ner Bo på en krog i Lübeck, utan att ha en aning om vem han är. En f.d. marsk hos kung Magnus på hemligt uppdrag i Lübeck...

Att Håkon gav Öland o. Borgholm till Hansan som bot för att de inte dök upp vid Helsingborg var kanske lite av ett genidrag. Genom det så försvagade han den allt för självsvådlige greve Henrik.

När Magnus gav Gotland i pant mot 4 000 mark till greven 26e juli - 64, då ser vi kanske samma genidrag.
För detta skedde bara någar veckor efter att greven skrivit på en fred i Kolding med Henrik och hans bror Claus den 7 juli. En belöning till greven utan att det kostade honom något alls. Henrik kunde knappast kräva Gotland utan att hamna i strid med Valdemar. Fast de 4 000 markerna blev knappast utbetalade till Magnus.
Han var "Rex Suecia" och kan du latin betyder det Kung i hans/sitt rike.
Suecia har inte ett jota med Sverige att göra, eftersom Sverige kommer av Svea rikie och något sånt existerade ej före 1521-3. Fanns ej heller anledning att en östgöte som går samma med en västgöte kallar deras gemensamma rike för Svea rike. Det vore som att danerna och norrmännen går samman och kallar det käppkinesernas rike eller om man nu tror på existensen av svear, kallar det finnarnas rike (dk+no).

Detta bevisar, Sveriges regering och dess föregångare har verkligen lyckats med sin hjärntvätt.

Inte konstigt att Stalin och andra despoter tittade på och fortfarande ser hur Sverige behandlar sina egna invånare, med propagandalögner mm.

Användarvisningsbild
MD650
Redaktionen
Inlägg: 16317
Blev medlem: 27 mar 2002 13:40
Ort: Det egentliga Sverige

Re: Älvsborg

Inlägg av MD650 » 23 okt 2012 13:56

Påminner samtliga skribenter att diskutera sak och inte person!

Användarvisningsbild
Valdemar Sappi
Medlem
Inlägg: 1436
Blev medlem: 12 dec 2009 14:22

Re: Älvsborg

Inlägg av Valdemar Sappi » 23 okt 2012 14:03

Kan du tala om vad du är överens om istället för att flaxa iväg.
Är vi överens om att hallandshertigen Erik Magnussons gifte med en norsk prinsessa förvandlas frågan om områdets nationstillhörighet till en dynastisk fråga och inget annat?

Hans Gillingstam och hans kolleger på riksarkivet har hjälpt mig med foto på orinaldokument flera gånger.
Borde vara hur lätt som helst att få se orginal.
Senast redigerad av 2 Valdemar Sappi, redigerad totalt 23 gång.
"Eldskytten", "Ge mig fri": http://eldskytten.se "Jag lyfter på min stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap beträffande östersjöväldet och det sena 1300-talet." Historieprofessor Nils Blomkvist.